KOLMOISPORTTIVIHKIMYS, AIKAKAPSELIEN HERÄÄMINEN JA ASTUMINEN UUTEEN SIELUTEHTÄVÄÄN

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

27.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe, muutos ja transformaatio maapallollanne kiihtyvät jatkuvasti. On paljon hämmennystä ja epävarmuutta, kun vanhat järjestelmät alkavat kaatua ja hajota ja uusia alkuja ilmentyy. Tässä vaiheessa vanhan romahtaminen saattaa tuntua selvemmältä kuin uuden syntyminen, mutta olkaa vakuuttuneita, että uusi Maa saa voimaa, kun se alkaa ilmentyä.

Tällä hetkellä menette läpi "kolmoisportista", kuten sitä kutsumme, ja teidät vihitään laajennettuun ja korkeampaan sielutehtäväänne 11-11-portissa marraskuun 11. päivä.

Ensimmäinen näistä tähtiporteista tai tähtiportaaleista oli 10-10 lokakuun 10. päivä. Tämä ensimmäinen portti oli aktivointi uusiin alkuihin. Monista teistä tuntui, ettei teillä ole enää mukavaa vanhassa todellisuudessa, ja kaipasitte uuden todellisuuden ilmentymistä. Tämä voimakas epämukavuus ja uuden kaipaus oli merkki, että sielunne oli kolmoisporttivihkimyksessä.

Toinen portti marraskuun 11. päivä on 11-11-portti, ja se on vihkimys, jossa sielunne hyväksyy uuden tai laajennetun sielutehtävänsä maan päällä ja alkaa ilmaista sitä. Tämä on tärkeä vihkimys, jossa vanhojen leimojen, uskomusten ja rajoitusten syvistä tasoista päästetään irti lopultakin, mikä sallii teidän ottaa täysin vastaan uuden todellisuutenne ja uuden havainnon itsestänne ja sielutehtävästänne tuossa uudessa todellisuudessa.

Kolmas portti on joulukuun 12. päivä 12-12, jossa saatte voiman alkaa ilmentää elämäänne uuden tehtävänne mukaisesti uuden Maan hologrammiverkoissa. Tuolloin olette vapaa kaikista vanhoista havainnoistanne ja linkeistänne menneisyyteen ja valmis ottamaan vastaan uuden Maan tulevaisuuden aikajanan lahjat, kun niitä ilmentyy läsnä olevassa hetkessä. Teistä tulee tietoisempi siitä, miten nämä lahjat esitellään teille tilaisuuksina ja ideoina, ja ryhdytte toimeen niiden perusteella, kun luotte uutta todellisuuttanne ilman ahdistusta tai pelkoa.

Nämä kolme porttia saavat huipentumansa ja viimeistelynsä joulukuun päivänseisauksessa 21.12.2017. Rakkaat, tuolloin pystytte saattamaan nämä paljastuvat energiat tasapainoon jumalaisen valon ja niiden voimakkaiden galaktisten valokoodien kanssa, joita huokuu Galaktisesta keskuksesta, kun se harmonisoituu Maan kanssa tuolloin. On todella juhlan ja ilon aikaa, kun siirrytte eteenpäin luomisspiraalissa korkeammalla, syvemmällä ja syvällisemmällä tasolla.

Aikakapseliheräämiset

Rakas valoperhe, timanttivalon myötä planeetan yli liikkuu tällä hetkellä erittäin voimakasta ja kaunista energiaa. Se on lahja, joka tulee teille tulevasta ajasta, jolloin galaktinen tietoisuus on täysin ankkuroitu maan päälle ja viisaus aikamatkustuksesta ja ajan luomisesta ymmärretään täysin.

Visualisoikaa, jos haluatte, planeettavanhempain neuvoston kokous tässä tulevassa ajassa. Kun he tarkastelevat 2000-luvun alun yhteiskunnan kamppailua ja kärsimystä, he päättävät lähettää joukon korkealle kehittyneitä henkisiä valosotureita nopeuttamaan ja auttamaan ylösnousemus- ja transformaatioprosessia. Mutta he tietävät, että ainoa tapa tuollaisen intervention saavuttamiseen on sallia näiden kehittyneiden sielujen inkarnoitua fyysiseen kehoon tälle aikajanalle osallistumaan sen ilmentämiseen ja luomiseen.

Niinpä, rakkaat, vuodesta 2012 alkaen niiden timanttilasten joukossa joita on inkarnoitunut maan päälle, on ollut tiimi korkean tason galaktisia sieluja, joiden tarkoitus on olla heräämisen aikakapseli. Nämä sielut ovat kummassakin paikassa samanaikaisesti – lapsina tässä todellisuudessa ja aikuisina tulevaisuuden todellisuudessa. He ovat lyhyen aikaa nukkumis- tai unitilassa, kun he tulevat elämään teidän aikakaudellenne, osallistuakseen muutokseen ja heräämiseen pelkästään olemalla, keitä he ovat, ja he lähettävät kehittyneen energiapuumerkkinsä Maan kollektiivitietoisuuteen. Heidän kokemuksensa teidän aikajanallanne on unen mittainen heidän omassa (tulevaisuuden) kodissaan, kun tuon ajan aikavelhot osaavat ajan tiivistämis- ja pidentämistekniikkoja. He ovat täällä antamassa korkean taajuuden galaktista energiaa kehittyvään aikajanaan.

Kun heitä tulee lisää fyysiseen inkarnaatioon, heidän voimakkaat galaktiset sielupuumerkkinsä nostavat taajuutta maan päällä. He elävät tulevaisuuden energian ruumiillistumassa, joka on laitettu maan päälle toimimaan aktivointina jatkuvassa heräämis- ja transformaatioprosessissa.

Kun heidän läsnäolonsa voima kasvaa, se kiihdyttää heräämisprosessia maan päällä. Tässä jaksossa elokuun Leijonaportin ja auringonpimennyksen jälkeen on ollut valtava heräämisprosessi, joka aiheuttaa suuremman heräämisaallon, kuin maan päällä on aiemmin koettu. Ja tämä heräämisaalto jatkuu vuoteen 2018.

Tämä vastaheränneiden sielujen lisääntyminen vaatii myös lisää niitä, jotka ovat valmiita toimimaan oppaina, opettajina ja tiennäyttäjinä toisille. Tämä merkitsee, että monia teistä kutsutaan päästämään irti menneisyydestä ja olemaan valmis uuteen tai laajennettuun sielutehtävään, opastaaksenne nämä vastaheränneet sielut uuden Maan todellisuuteen.

Uuteen tai laajennettuun sielutehtävään astuminen uuden Maan todellisuudessa

Teillä jotka olette olleet valotyöntekijöitä, parantajia ja opettajia monta vuotta, on saattanut olla hiljattain hämmennysjakso, jossa tunsitte epävarmuutta siitä, mitä teette. Tai teillä on ollut ehkä terveysongelmia, jotka tuntuivat pidättelevän teitä ja panevan teidät pysähtymään ja lepäämään työntekemisen sijasta, vaikka näytti olevan paljon tehtävää.

Tämä on merkki, että sielunne yllyttää teitä pysähtymään ja "pudottamaan työkalut", kun käytte läpi ns. uudelleensuuntautumisjaksoa, joka tuo teidät harmoniaan tämän uuden ajan uuden sielutehtäväsuuntanne kanssa.

Nämä uudet tehtävät vaativat uutta havaintoa itsestä ja siitä, miten ilmennetään ja luodaan ja miten parannutaan ja harmonisoidutaan näiden uusien energioiden kanssa. Ette yksinkertaisesti voi tehdä samoja asioita, mitä teitte vanhassa energiassa.

Rakkaat ystävät, ennen energianne keskittyivät siirtymään ja heräämiseen ja siihen, miten työskennellään heräämisen kanssa ja miten käsitellään traumoja, kun ihmiset heräsivät. Mutta nyt planeetalla on riittävästi heränneitä ihmisiä avustamassa mallin luomisessa tämän prosessin nopeutumiselle.

Tarvitsee luoda malli, joka auttaa heränneet ihmiset uuden Maan tietoisuuteen. Tämän tekemiseksi teidän täytyy itse osallistua tuon mallin luomiseen. Teidän täytyy elää uuden Maan tietoisuudessa ja tiedostaa roolinne uuden pioneerina. Teidän täytyy olla siirtynyt kaksinaisuuden ja uhritietoisuuden yli ja luoda voimaantunut elämä, mikä voimaannuttaa myös muita.

Kun saavutatte tämän harmoniatilan tai -paikan korkeamman tietoisuuden ja sielunne kanssa, harmonisoidutte luonnostaan laajennettuun tai uuteen sielutehtäväänne. Teidän ei tarvitse puskea tai etsiä sitä. Joskus tarvitaan eniten vain täydellistä lepoa ja hiljaisuutta, jotta voitte kuulla sielun kehotukset intuition ja synkronismin kautta.

Kun tämä yhteys on muodostettu, teillä on kaksi vaihtoehtoa: joko laajennettu sielutehtävä, jossa aiempi sielutehtävänne tai työnne laajentuu uudella ymmärryksellä ja uudella suunnalla, tai saatte täysin uuden sielutehtävän. Laajennetun sielutehtävän tapauksessa jatkatte työskentelemistä sen viisauden kera, jota olette saavuttaneet vuosien saatossa, mutta tiedostatte uusia havainto- ja lähestymistapoja, joita tarvitaan tätä uutta jaksoa varten.

Toisaalta, saatatte myös tuntea tarvetta astua täysin pois entisestä ja ottaa vastaan jotain täysin uutta ja sellaista, joka ilmaisee paremmin tunnettanne, kuka olette nyt. Tämä on prosessi, joka johtaa teidät täysin uuteen sielutehtävään, joka on enemmän harmoniassa uuden todellisuuden tarpeiden ja ilmaisumuotojen kanssa. Tässä tapauksessa teidät ehkä vedetään elämäntapaan, joka on luovempi ja enemmän yhteydessä Maahan ja joka ilmaisee paremmin sitä, kuka olette tällä hetkellä.

Rakkaat ystävät, on jännittävää muutos- ja luomisaikaa. Toivotamme teille kaikille suurta aika-avaruusseikkailua uuden Maan luomisessa.

Jos haluaisit tietää enemmän näistä energioista ja siitä, miten päästä käsiksi uuteen sielutehtävääsi, liity seuraamme nettiseminaarisarjassa "Vuoden 2017 kolmoisporttivihkimys". Sinua opastavat näiden porttien ja vihkimysten läpi Celia Fenn ja arkkienkeli Mikael, planeetan heränneen olentoryhmän seurassa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen klikkaamalla tätä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.