SUHTEET JA PYHÄ LIITTO

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

2.6.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, uuden ajan jalostuneilla taajuuksilla on merkittävä vaikutus siihen, miten näette itsenne. Kun opitte ottamaan takaisin voimanne, asettamaan rajat ja saamaan takaisin itsearvostuksentunteen, sillä on myös voimakas vaikutus suhteisiinne toisten kanssa, erityisesti romanttisiin suhteisiin.

Ennen teillä oli monia ratkaisemattomia asioita, jotka aiheuttivat ns. tasapainottomia tai haavoittuvia jälkiä tunnekehonne ja chakrajärjestelmäänne, erityisesti chakroihin ensimmäisestä neljänteen. Teillä oli monia ratkaisemattomia asioita sisällänne syyllisyytenä, pelkona, vihana sekä hylkäämisen ja ei-rakastettavuuden tunteena. Kaikilla näillä ajatusmuodoilla on värähtelytaajuus, ja säteilitte noita arvottomuustaajuuksia maailmaan. Nähkää näiden energioiden säteilevän edessänne ja kaikkialla ympärillänne äärettömyysmerkkinä, josta nämä energiat poimivat ne, jotka resonoivat samoilla taajuustasoilla, ja näin heidät vedettiin elämäänne tavalla tai toisella. Tiedostamatta veditte puoleenne niitä, jotka tulivat myös tarvitsevuusnäkökulmasta. Toivoitte, että he voisivat korjata teissä kaiken ja tehdä teistä onnellisen, mutta tosiasiassa tällainen suhde luo vain lisää hankausta puutetunteiden ja sisäisen arvottomuustunteen kautta. Ennen useimmat suhteet perustuivat fyysiseen vetovoimaan, joka haihtuu tavallisesti melko nopeasti, jos vetovoimassa ei ole enempää syvyyttä.

Oli myös muita heikentäviä komponentteja, kuten läheisriippuvuus, turvallisuuden halu tai yritys löytää vahvistusta omalle arvolle ulkopuolelta. Ratkaisemattomat ongelmat ja asiat suurentuvat, kun elämäänne tulee joku, joka peilaa näitä negatiivisia tilanteita takaisin teille. Nämä asiat ja ongelmat aiheuttavat poikkeuksetta hankausta, mikä ei ole välttämättä huono asia, jos tunnistatte ne, olette valmis tunnustamaan ne ja suostutte ponnistelemaan sinnikkäästi niiden muuttamiseksi paremmaksi.

Painotus on nyt palaamisessa eheyteen itsessänne, ottamalla henkilökohtainen vastuu teoistanne ja rakentamalla itsetuntoa ja arvontunnetta aurinkosydänkeskuksenne kautta, yhteistyössä sieuitsenne ja korkeamman itsenne kanssa. Totuus ja tinkimättömyys ovat jokaisen tulevaisuuden suhteen perusta. Ensin teidän täytyy hyväksyä, kuka olette tällä hetkellä, kun pyritte tulemaan parhaaksi persoonaksi, joka voitte mitenkään olla, tutkimalla asenteitanne, uskomuksianne, tapojanne ja heikkouksianne. Opitte, että kestävän suhteen perusta toiseen on rakkaussuhde ensin itsenne kanssa, jonka avulla pyritte tulemaan rakastavammaksi ja rakastettavammaksi. Lopulta oivallatte, että olette personoitua rakkautta ettekä tarvitse ketään muuta vahvistamaan tuota totuutta teille, koska olette syvällä sisällänne vaatineet sen. Yhdistytte pyhään sydämeenne ja tuohon ehdottoman rakkauden lähteeseen omassa jumalkipinässänne ja muistatte, että käytettävissänne on loputon rakkaus-valovarasto valoyhteydessänne Lähteeseen. Se on jumalainen perintönne, rakkaat sydämet. Miksi ette vaadi sitä?

Vaatii voimakasta, keskinäistä sitoutumista ilman syyttelyä, tuomitsemista tai egosyytöksiä selvittää henkilökohtaiset erimielisyydet ja päästä suotuisaan lopputulokseen, joka on oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Kasvavassa ja kehittyvässä suhteessa painotus ei ole enää siinä, kuka on oikeassa tai kuka on väärässä, vaan kompromississa ja halussa tyydyttää kaikkien osallisten tarpeet oikeudenmukaisimmalla tavalla.

Mikään elämänne alue ei voi jäädä paikoilleen, erityisesti teillä jotka olette omistautuneet henkiselle polulle ja sieluevoluutiolle. Suhteessa olevien ei ole aina mahdollista kasvaa tai kehittyä samaa tahtia. On kuitenkin mahdollista olla tuntematta uhkaa, pysyä tukevassa roolissa ja sallia ympärillä olevien kehittyä omalla tahdillaan, jos on muodostanut pyhän liiton itsessään. Tämä pyhä liitto on palaamista tasapainoon ja harmoniaan fyysisessä, mentaali-, tunne- ja henkikehossaan, sekä maskuliini- ja feminiiniluontonsa ominaisuuksien ja avujen takaisinottamista. Sukupuolien taistelu juontuu sisältä, sillä ihmiskunta on kamppaillut aioneita sisäisen jumalan ja jumalattaren jälleenyhdistämisen kanssa. Naiset oppivat ottamaan takaisin voimansa. He tietävät kutienkin, että heidän täytyy käyttää tätä lahjaa myötätunnon ja rakkauden kera. Mieskehossa olevat oppivat vähitellen sallimaan jumalattaren ehdottoman rakkauden sytyttää sisäisen myötätunnon ja lempeyden tulen. He oppivat, että luovuudessa ja intuitiossa on voimaa sekä halukkuus sallia itsensä olla lempeä ja sydän auki.

Kun pyritte henkiseen kypsyyteen, elämänne monet puolet muuttuvat. On voimakas halu tukea toisianne sekä kiihkeä kaipaus kasvaa ja laajentua, vaikka toisinaan polkunne saattavat viedä eri suuntaan. Hyväksytte totuuden, että olette yhteydessä sielutasolla ettekä voi oikeasti koskaan olla erillään.

Todellinen seksuaalinen liitto on ja voi olla uskomaton henkinen kokemus, ei vain kahden kehon liittymistä yhteen. Jumalainen seksuaalisuus vaatii täydellistä sydämen avaamista ja olemuksenne mentaali-, tunne- ja fyysisen puolien sekoittamista, mikä johtaa syvälliseen ja kestävään kokemukseen. Tällainen liitto voi johtaa todelliseen ykseystunteeseen, jos olette harmoniassa toistenne kanssa syvällä sielutasolla.

Teidän täytyy poistaa eetterimuurit tai -suodattimet, jotka olette asettaneet sydämen ja tunteiden ympärille, jos teidän on tarkoitus vastaanottaa ja säteillä ehdotonta rakkautta. Teidän täytyy kohdata pelkonne rakkaidenne menettämisestä ja menneisyyden pettymykset ja pettämiset, jotka usein ilmentyvät läheisyyden ja sitoutumisen. Kun opitte uskomaan ja luottamaan itseenne, kehitätte perustavanlaatuisen luottamuksen toisiin, ja toiset uskovat ja luottavat teihin, sillä luottamus synnyttää luottamusta.

Ei ole tarkoituksenmukaista uhrata unelmianne ja halujanne toisen vuoksi – tai elämänne ihmisten tehdä uhrauksia teidän vuoksenne. Täytyy olla yhteinen tavoite kaikilla, jotka osallistuvat sovitulla tavalla – jakaen kuorman ja korjaten palkkiot.

Jokainen teistä kuuluu valtavaan ja monimutkaiseen sieluperheeseen, ja olette varmasti esittäneet monia erilaisia rooleja toistenne kanssa kautta aikain. Ihmiset joihin olette sitoutuneet tässä elämässä tai jotka tulevat elämäänne, jotta voitte oppia elämänoppitunteja, ovat osa suurempaa jatkuvaa kosmista draamaa. Kun tuomitsette toisen, teidän täytyy tiedostaa, että tosiasiassa tuomitsette vain itsenne. Olette esittäneet kaikkia osia matkallanne ympäri tätä universumia: rakastaja, ystävä, äiti, isä, sisar, veli, poika ja tytär. Integroitte monien esittämienne osien kaikki piirteet – isän vahvuus ja viisaus, äidin lempeä, hoivaava ja rakastava välittäminen, rakastajan intohimo, sitoutuminen ja kumppanuus, ystävän vankkumaton uskollisuus ja sisaren, veljen, pojan tai tyttären välinen hilpeä vuorovaikutus.

On jälleenyhdistymisen ja yhteen tulemisen aika – paluun alkaminen ykseyteen. Ette voi enää piiloutua pelko- tai eristäytymisviitan taakse, rakkaat. On aika tehdä tietoinen sitoutuminen, ensin itseenne ja jumalaitseenne ja sitten ympärillänne niihin, joiden kanssa teidän on tarkoitettu kokea uuden elämän tanssia. Teidän täytyy tehdä tietoinen ja yksityiskohtainen sopimus sisällänne siitä, mitä haluatte ja odotatte ympärillä olevilta, ja sitten teidän täytyy olla avoin puhumaan haluistanne ja odotuksistanne kaikille ihmisille, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa. Tulevaisuudessa kun suhteet kehittyvät, syvemmät ja syvemmät ymmärrys- ja sitoutumistasot kukoistavat, sillä kaikki ovat valmiita puhumaan sydämestä, henki oppaanaan egon sijasta.

Kuten monet teistä tietävät, minulla on ollut kunnia antaa monille teistä henkilökohtaisia galaktisia tulkintoja vuosien saatossa. Se on ollut suuri iloni, ja täytyy sanoa, että se on ollut myös siunaus ja lahja rakkaalta viestintuojaltani, sillä on vienyt paljon hänen aikaansa ja energiaansa tuoda näitä viestejä teille. Näinä suuren muutoksen ja suurien tilaisuuksien aikoina lähetän avoimen galaktisen tulkinnan teille kaikille, jotta voitte tietää, miten hyvin erityislaatuisia olette, ja ne ihmeelliset lahjat jotka odottavat teitä.

Kovasti rakastetut, on ihmeellistä katsella, kun muistatte ja tuotte esiin kaikkia lahjoja ja kaikkea viisautta, jotka olette tallentaneet aivorakenteeseenne. Sinulla on valtavasti kokemuksia, joista ammentaa, rakas ystävä, ei vain oleskelustasi korkeammissa maailmoissa, vaan myös maallisista kokemuksistasi.

Teidän on aika muistaa, että Maa ei ole kotinne. Olette liidellyt ympäri tätä universumia, ja olette aina innokkaasti astunut vapaaehtoiseksi uutta tehtävää varten, vaikka miten vaikeaa. Maalliset kokemuksenne ovat olleet ihmeellinen valikoima kanssaluomisponnistuksia, ja olette edennyt hitaasti mutta varmasti todellista identiteettiänne kohti valo-olentona. Teidän on aika oivaltaa, että olette paljon enemmän kuin vain se identiteetti, jonka valitsitte tähän elämään. Teille ja kaltaisillenne annetaan tilaisuus integroida monet puolenne ja näin tekemällä alatte nähdä, miten todella voimakkaita ja viisaita olette. Kaikki koettelemuksenne, testinne ja näennäiset epäonnistumisenne ovat tehneet teistä sen säteilevän ja kauniin hengen ja ihmisolennon, joka olette tänä päivänä. Kun opetatte, opetatte kokemuksesta, ja näytätte esimerkillänne, miten kaikki esteet voidaan voittaa – että toiset, kaltaisenne, voivat voittaa vastoinkäymiset.

Tämä on aikaa, jolloin sielunne on saavuttanut kaukaisimman paikan erillisyysmatkallaan, ja nyt se on valmis aloittamaan jälleenyhdistymis- ja integrointimatkan taas kerran. Sieluanne on vähitellen täytetty jumalaisella tyytymättömyydellä, joka suodattuu hitaasti tietoiseen mieleenne ja tunteisiinne, ja alatte kääntyä sisäänpäin voidaksenne kesyttää egon ja yhdistyä sieluunne, ylisieluunne ja korkeamman itsenne moniin puoliin. Teillä on nyt mahdollisuus yhdistyä sieluperheenne, korkeamman itsenne, monien ylisielujenne ja lopulta jumalasiemenatominne (minä olen -olemus) moniin puoliin. Kosmisella tasolla Ylin Luoja lähettää nyt säteilyään Suurten keskusaurinkojen kautta. Tämä energia suodattuu alas maan päälle, elävän elämänliekin suurina räjähdyksinä aurinkokuntanne auringon kautta.

Suurin halunne tässä elämässä on ollut integroida olemuksenne monet puolet. Kuitenkin ensin ne täytyy parantaa ja harmonisoida, jotta ne voivat täyttyä valosta. Tällä tavalla teidän ei tarvitse kokea kolmannen/neljännen ulottuvuuden epämukavuutta, haasteita tai karmavuorovaikutusta, sillä se on vanha tapa. Kun sallitte jumalaisen itsenne ylivalaista teidät ja opastaa teitä, teille tulee enemmän ja enemmän inspiroituneita ajatuksia. On monia tapoja sallimaan hengen ilmentyä kauttanne – anna sen vain tapahtua luonnostaan, rakas ystävä.

Mikä tuo sinulle iloa ja tyydytystä? Miten haluat palvella? On monia tapoja ja sinulla on monia lahjoja (enemmän kuin tunnistat), mutta valinta on sinun. Muista vain, että sen pitäisi tuoda sinulle iloa ja saada sydämesi laulamaan, kun annat toisille niitä lahjoja, jotka on annettu sinulle. Palkkiosi on valo heidän silmissään ja se ilo, mitä he ilmaisevat, kun hekin sallivat hengen integroimisen luoda ihmeitä elämäänsä.

On aika päästää irti tuskallisesta menneisyydestä. On aika vaatia mestaruutenne, luoda oma versionne paratiisista ja sitten opettaa toisia tekemään sama. Auttakaa niitä, jotka tulevat luoksenne parantaakseen tunnehaavansa ja fyysiset kehonsa, ja sitten he ovat valmiita kuuntelemaan hengen tönäisyjä. Olemme kaikki siinä suuren muutoksen ajassa, josta on kerrottu tuhansia vuosia. Kannatte sisällänne tulevaisuuden jalostuneita värähtelytaajuuksia, ja te voitte vaikuttaa. Vetäkää luomisen rakkaus-valoa jumalaisesta itsestänne, käyttäkää se, mitä tarvitsette saattamaan itsenne harmoniaan ja energiseen terveyteen, ja sallikaa sitten lempeän sydämenne säteillä rakastavan energian kaunista hehkua toisille.

Keskittykää siihen, mikä on oikein maailmassanne, etsikää parasta ympärillänne olevista ja sitä vahvistatte ja autatte luomaan. Voitte muuttaa ympäröivää maailmaa, yksi ajatus kerrallaan.

Upeat enkelioppaat odottavat auttamistanne. Kutsukaa heitä, ja yhdessä voitte luoda ihmeitä jaettavaksi toisten kanssa. Sallikaa meidän auttaa teitä tehtävänne täyttämisessä ja hoivata rakkaudellamme.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.