MAALISKUUN PÄIVÄNTASAUS 2017 – UUSI ALKU JA "TYHJÄ TILA"

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

19.3.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Niin, rakkaat ystävät, lähestytte nyt vuoden 2017 ensimmäistä päiväntasausta. Pohjoisessa se on voimakas kevätpäiväntasaus ja etelässä syyspäiväntasaus. Timanttivaloaalto joka vapautetaan päiväntasausten aikana, kerää vauhtia ja valmistautuu tuomaan vielä lisää valaisua ja säteilyä maan päälle.

Mutta samaan aikaan on tyhjyyden tunnetta, tunnetta ettei mikään liiku eteenpäin, mikä kääntyy turhautumiseksi, vihaksi ja avuttomuudeksi monilla teistä.

Tähän on tietysti syynsä. Kun siirrytte tähän uuteen aika- ja muutossykliin, on suuren toiminnan ja muutoksen hetkiä, ja on aikoja, jolloin teille annetaan tilaa hengittää ja pohtia, mistä olette tulleet ja minne haluatte mennä todellisuusluomisessanne.

Niin se on, että tällä hetkellä olette "odotuskannalla", jolloin teillä on tilaisuus harmonisoitua tarkemmin sen kanssa, mitä haluatte luoda, kun valmistaudutte säteilevän timanttivalon tsunamiin, joka huuhtoo planeetan yli tämän vuoden heinä-elokuussa ja kulminoituu pimennyksessä elokuun lopulla.

"Tyhjä tila" ja sen tarkoitus transformaatiossanne

Tämä "tyhjä tila" esitetään planeettaliikkeen valokielessä Venuksen ja Jupiterin perääntymisenä.

Venus on rakkauden, kauneuden, rahan ja suhteen valoenergiaa, ja teille annetaan aikaa miettiä näitä asioita, ennen kuin siirrytte eteenpäin. Venus perääntyy Oinaasta, ensimmäisestä huoneesta, takaisin Kaloihin, 12. huoneeseen, mikä kuvaa kaarta taaksepäin, kun uusi alku laitetaan odottamaan ja teidän annetaan päästä itsenne tasalle ja varmistaa, että olette harmoniassa unelmienne, toiveidenne ja uuden todellisuuden luomustenne kanssa. Venus liikkuu eteenpäin vasta huhtikuun puolivälissä ja siirtyy Oinaaseen huhtikuun lopussa, joten rakkaus- ja yltäkylläisyysplaneetan tanssiessa uuden kynnyksellä, teille annetaan tilaisuus varmistaa, että olette tarkoituksella täysin keskittynyt luomuksiin, jotka ovat linjassa sydämenne ja sielunne kanssa.

Jupiterin energia, laajentuminen, perääntyy Vaa'assa kesäkuun alkupuolelle. Vaaka edustaa avioliittoa ja luovia hankkeita, joten näyttää todennäköiseltä, että suhteet ja luovat hankkeet eivät voi laajentua merkittävästi ennen vuoden puoliväliä, jolloin olette valmis syöksymään eteenpäin valo-aallolla, joka tulee vuoden puolivälissä Leijonaportin myötä.

Siis rakkaat ystävät, näiden planeettojen jarruttaessa merkittävää eteenpäin liikkumista, teistä saattaa näyttää, että olette "tyhjässä tilassa", missä mikään ei liiku eteenpäin, ja olette vähän turhautunut ja epävarma.

Näin pitäisikin olla, ja kaikki on jumalaisessa järjestyksessä. Tämä on teidän aikaanne todella varmistaa, että luotte harmoniassa uuden moniulotteisen energiapuumerkkinne kanssa, ettekä vanhassa energiamallissa.

On täydellistä aikaa levätä vähän, meditoida, luoda ja löytää lempeästi tienne uusiin projekteihin ja haasteisiin.

Rakkaat ystävät, vastustakaa kiusausta täyttää tämä "tyhjä tila" kaaoksella, melulla ja draamalla. Kohdatessaan keskeytyksen ja pohdiskelutauon, monet ihmiset tulevat ahdistuneeksi ja levottomaksi ja heidän täytyy täyttää tuo "tyhjyys" jollain draamalla, ja draama tuo aina esiin vanhoja malleja ja vanhoja uhritarinoita, jotka antavat teille kilometrin tai pari tunnelatausta ajanvietteeksi.

Nyt on aika päästää irti tuosta tarpeesta, on kyse sitten suhdedraamoista, rahaongelmista tai poliittisesta ja yhteisökaaoksesta. Astukaa mestaruuteenne kykenemällä tunnistamaan kaaos ja melu ja päättäkää olla hiljaisessa ja pohdiskelevassa tilassa, jossa voitte kuulla sielunne ja henkenne yllytykset, jotka tulevat korkeammista ulottuvuuksista ja korkeammasta tietoisuudesta, ja ilmaista korkeampia laatuja – rauha, rakkaus, harmonia ja luovuus.

Tietäkää, että kun merkittävä liike eteenpäin alkaa vuoden puolivälissä, olette paljon paremmassa paikassa osallistuaksenne voimakkaisiin luoviin energioihin ja kanssaluodaksenne sydämenne ja sielunne unelmat ja toiveet.

Ei ole mitään tarvetta tuntea olevansa ahdistuksen ja turhautumisen vanki. Luottakaa vain, että kaikki liikkuu eteenpäin niin, kuin pitäisi.

Sieluryhmät, sieluperheet ja tähtiheimot

Tämä "tyhjän tilan" ja sisäisen hiljaisuuden aika on myös hyvin aktiivista aikaa korkeammissa valoulottuvuuksissa. Siellä on merkittävää energialiikettä. Sieluryhmänne, sieluperheenne ja tähtiheimonne muodostavat yhteyksiä ja uusia yhteisöjä palvellakseen paremmin intressejänne sitten, kun energiat alkavat liikkua taas eteenpäin.

Sieluryhmät muodostuvat sointuvista sieluista, joiden energiapuumerkit ovat yhteensopivat ja joita vedetään yhteen tällä hetkellä. Vetovoima perustuu niiden aikomuksiin ja sielutehtäviin uudessa todellisuudessa. Kun aloitatte uuden projektin tai uuden aikasyklin, myös tarkoituksellisessa vaiheessa, luotte energian, joka vetää puoleensa toisia, jotka aloittavat samaa tai ovat samanlaisia energioita. Vetovoima on korkeamman ulottuvuuden tapa tuoda yhteen sieluryhmiä, jotka voivat tukea ja auttaa toisiaan unelmiensa ja sieluintohimojensa ilmentämisessä uuteen todellisuuteen. Niinpä siirtyessänne sielutyönne uuteen ilmaisuun, näette, että alatte vetää puoleenne uusia ihmisiä eri projekteilla ja hankkeilla riippuen siitä, minne sielunne ja henkenne ohjaa teitä.

Sieluperheet ovat suurempia sieluryhmittymiä, joilla on yhteinen aikomus uudessa todellisuudessa. Useimmat teistä kuuluvat Maan hoitajien ja Maan suojelijoiden perheeseen. Olette valoperhettä, valotyöntekijöitä ja valonsotureita, jotka ovat täällä ollakseen uudessa todellisuudessa ja työskennelläkseen Maan kanssa sen transformaatio- ja ylösnousemusprosessissa.

Kehittyneiden sielujen perheenä tehtävänne on ryhtyä sanoista tekoihin ja elää uudessa todellisuudessa niissä valinnoissa, joita teette jokapäiväisessä elämässänne. Tässä viidennen ulottuvuuden todellisuudessa ei ole enää mahdollista elää itsekästä ja eristäytynyttä elämää. Olette kaikki osa samaa Maata, ja vaikka saatatte päästä eri tietoisuustasoille tai ulottuvuuksiin, teidän täytyy silti elää maadoittuneesti.

Sieluperheenä työnne on mallintaa uusi todellisuus, painottaen toisten palvelemista, ykseyttä, luovuutta, harmoniaa, rakkautta ja myötätuntoa.

Tapa tämän saavuttamiseen, rakas valoperhe, on käyttää "tyhjä tila" fokusoitumalla sisäiseen todellisuuteenne ja saavuttamalla sisäinen rauha, harmonia ja hyväksyntä siellä. Se on myös aikaa päästä käsiksi luovuuteenne ja hioa taitojanne Maan hoitajina ja luovina olentoina, jotka osaavat ilmentää henkilökohtaisen luomisen kautta.

Tähtiheimojanne ovat ne enkelit ja valo-olennot, jotka ovat sieluperhettänne korkeammissa tietoisuusulottuvuuksissa. Tällä hetkellä tapahtuu myös suuri sieluheimojenne korkeamman ulottuvuuden kokoontuminen, kun ne valmistautuvat tukemaan teitä, jotka olette inkarnoituneena tänne maan päälle sielutehtävään luodessanne uutta Maata.

Rakas perhe, tiedostakaa, että te ette ole yksin tässä siirtymässä ja näissä voimakkaissa muutoksissa. Tähtiheimonne ja enkelivalo-olennot rakastavat ja tukevat teitä aina. Aikanne maan päällä on merkittävä valoseikkailu koko tähtiperheellenne ja heimollenne, ja he ovat aina läsnä tukemassa teitä korkeammista ulottuvuuksista.

Yksinkertainen eläminen – avain luovaan virtaan

Tässä "tyhjän tilan" ajassa hyvä projekti on myös alkaa opetella, miten eletään yksinkertaisesti.

Tämä ei merkitse elämistä ilman yltäkylläisyyttä tai elämistä köyhyydessä ja puutteessa. Päinvastoin, se merkitsee elämistä yltäkylläisyydessä, mutta tehden valintoja, jotka ovat esimerkki erottelukyvystä ja luomistaidosta.

Vanhassa energiakulttuurissanne opitte samaistamaan yltäkylläisyyden monien arvokkaiden asioiden tuottamiseen ja kuluttamiseen. Ja jonkin aikaan tämä saavutettiin. Mutta tässä uudessa todellisuudessa olette tulleet tietoiseksi tuollaisen elämäntyylin seuraamuksista: Maan vahingoittaminen ja suurien ihmismassojen aikaansaaminen, joilla ei ole elämän perusasioita. Niinpä kehittyneenä tietoisuutena tehtävänne on havainnollistaa, että ymmärrätte nämä ongelmat ja voitte elää yksinkertaisemmalla, mutta kauniimmalla ja harmonisemmalla tavalla.

Rakkaat ystävät, kenties voisitte tänä hiljaisena aikana ajatella uudestaan elämänne ja päättää muodostaa luovemman virran yksinkertaistamalla elämänne ja ympäristönne.

Mistä sellaisista fyysisistä asioista voisitte luopua, joita toiset voisivat käyttää ja jotka eivät ole enää tarpeellisia tunteaksenne olonne mukavaksi?

Mitä sellaisia muutoksia voisitte tehdä kotiympäristössänne, jotka saisivat teidät tuntemaan enemmän harmoniaa ja virtausta?

Miten voitte ilmaista luovuuttanne kotiympäristössänne, vaikka se olisi vain yksi huone?

Rakkaat ystävät, tiedostakaa, että kun teillä on paljon tavaraa, joka kerää pölyä ja jota ei käytetä, luotte fyysisiä esteitä energiavirralle. Tulee vaikeammaksi ajatella ja elää luovasti, koska vanha tukkii liikkeen. Luonnossa vuodenaikojen kierto opettaa teille alkamisesta (kevät), yltäkylläisyydestä (kesä) ja sitten irtipäästämisestä ja vapautumisesta (syksy ja talvi). Niinpä myös elämässä on aika irtipäästää ja vapautua voidakseen käynnistää uuden syklin.

Tässä päiväntasauksessa on upea aika käydä läpi henkilökohtainen irtipäästämis- ja vapautumisprosessi luomaan voimakasta luovaa virtaa, joka mahdollistaa virtaamisenne tulevien energioiden kanssa vuoden puolivälissä.

Pyrkikää elämään yksinkertaisella, kuitenkin rikkaalla ja yltäkylläisellä tavalla. Pyrkikää olemaan luova, rauhallinen, harmoninen ja rakastava kaikessa, mitä teette, kun siirrytte vuoden puolivälin voimakasta valoaaltoa kohti.

Antakaa tämän päiväntasausaallon olla energiaa, jota tarvitsette päästääksenne irti, puhdistaaksenne ja keskittääksenne luovan virran henkilökohtaisen ja upean uuden todellisuutenne luomiseen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.