SMARAGDIKOODIT JA PALUU LUOVUUDEN PUUTARHAAN

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

17.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kesä/heinäkuu 2016: päivänseisaus, planetaarinen uusi vuosi ja Leijonaportti

Rakas valoperhe, taas kerran lähestytte vuoden puoliväliä ja sen voimakkaita kosmisia energia-aaltoja. Ensimmäisenä on päivänseisaus 20.6., mikä merkitsee luomispiraalien käännekohtaa. Maa saavuttaa etäisimmän paikkansa "ulospäin" ja tässä hetkessä se pitää tauon, ikään kuin seisoo paikallaan, ja sitten palaa uuteen luomisspiraaliin auringon ympäri. Pohjoisella pallonpuoliskolla on kesäpäivänseisaus, mikä merkitsee vuoden pisintä päivää ja lyhintä yötä, ja eteläisellä pallonpuoliskolla on talvipäivänseisaus, mikä merkitsee lyhintä päivää ja pisintä yötä.

Tämä energiamuutos käynnistää sarjan voimakkaita tapahtumia, jotka määräävät henkilökohtaisen ja planetaarisen evoluutionne seuraavan vaiheen. Astutte 26.7. planetaariseen uuteen vuoteen, jolloin transformaatioenergia-aallot edeltävät Leijonaportin suurta kosmista aaltoa 8.8. Tuona aikana tulevan vuoden uudet valokoodimallit integroidaan uuden Maan kristalliverkkoihin.

Tuona aikana, rakkaat ystävät, on voimakkaita timanttivaloaaltoja, jotka ovat peräisin galaktisesta keskuksesta. Silloin saatte myös voimakkaita purppuranvärisiä ja turkooseja valokoodeja tasapainottamaan jumalaisia feminiini- ja maskuliinienergioita. Ja lopuksi kirkkaita smaragdikoodeja välitetään kosmisesta sydämestä, mikä sallii teidän täysin integroida ja kokea siunatun lahjan elämästä biologisessa maailmassa, jossa luotte ja kanssaluotte materiaalisissa ulottuvuuksissa.

Smaragdikoodit ja jälleenyhdistyminen sielun ja luonnon kanssa – taian ja aistillisuuden tanssi

Rakkaat ystävät, timanttivalon ja timanttikoodien tarkoitus on auttaa teitä yhdistymään taas galaktiseen itseenne ja ymmärtämään alkuperänne galaksissa ja yhteytenne tähtikansoihin. Smaragdikoodien tarkoituksena on auttaa teitä yhdistymään taas Maahan, fyysiseen olemukseenne sekä perintöönne ja voimaanne valo-olentona fyysisessä muodossa.

Pyydämme teitä tuntemaan, kun säteilevät smaragdinvihreät valokoodit tulevat valokehoonne ja fyysiseen kehoonne herättämään syvät solumuistonne elämisestä rakkauden, harmonian ja luovuuden paratiisipuutarhassa. Tämä oli aina ihmiselämän suunnitelma – elää harmoniassa luonnon kanssa aistillisen ilon ja nautinnon planeettapuutarhassa.

Kysytte ehkä: "No, miksi näin on tänä päivänä? Miksi olemme niin kaukana tästä ajatuksesta?" Kun katsotte ympärillenne, näette kaaosta, välivaltaa ja onnettomuutta, joka on hyvin kaukana alkuperäisestä suunnitelmasta. Rakkaat ystävät, tuli aika, jolloin päätitte ihmiskuntana keskittää kollektiivievoluutionne alemman tiheyden ja kaksinaisuuden tutkimiseen. Tähän sisältyi kokemus hyvän ja pahan luonteesta aineellisessa muodossa. Tämä kollektiivitietoisuuden "kokeilu" jota kuvataan raamatullisissa tarinoissa lankeemuksena, on nyt lähes valmis ja te valoperheenä olette valmis palaamaan kotiin puutarhaan ja korkeampaan tietoisuuteen kaksinaisuusrajojen yläpuolella.

Tämä saavutetaan prosessilla, jota kutsutaan ylösnousemukseksi. Tämän prosessin ensimmäinen vaihe oli aktivoida timanttivalokeho, joka kytkettiin pois päältä "lankeemuksessa". Tämä jälleenyhdistyminen on timanttivalokoodien työtä. Ensimmäinen vaihe on kirjoittaa uudelleen fyysinen keho ja valokeho ja parantaa erillisyys sisäisen jumaluutenne ja luonnon kanssa, mikä oli seuraamusta putoamisesta alempiin taajuuksiin ja kaksinaisuuteen.

Kun tietoisuutenne nousee, palaatte yhtenäistietoisuuden ja ykseyden tilaan, joka sallii teidän olla viidennen ulottuvuuden uudessa Maassa. Mutta prosessin viimeistelemiseksi teidän täytyy myös sallia smaragdivalokoodien tehdä työnsä – avata sydämenne ja sielunne jumalaisille valovirroille, jotka luovat taikaa ja yltäkylläisyyttä uudessa Maassa.

Kun aloitte elää kolmannen ulottuvuuden tiheämmissä ulottuvuuksissa ja tutkia kaksinaisuutta, teistä oli hyödyllisempää työskennellä egon ja mielen kanssa sekä vasemman aivopuoliskon lineaarisella ajattelu- ja logiikkakyvyllä. Ajan kuluessa oikean aivopuoliskon ja sen intuitiivisen viisauden sekä sydämen ja sen muinaisviisauden ohittamisesta tuli teille olemistapa. Olitte todella "yhteydetön" ja fyysinen kehonne johdotettiin ajan kuluessa mukautumaan näihin uusiin kokemuksiin ja uusiin energiavirtoihin.

Sen tuloksena sielu siirtyi ylöspäin ja ankkuroitui fyysisen kehon yläpuolelle energiakeskukseen, joka tunnetaan sielutähtichakrana. Sielu pystyi vielä opastamaan kehoa, mutta etäisyydeltä johon voitiin saada silta vain meditoimalla ja rukoilemalla. Chakrat loivat uusia energiaväyliä, joissa vasemman aivopuoliskon mieli ja solar plexus olivat hallitsevia ja oikea aivopuolisko ja sydän sivuutettiin suurelta osin. Tämä kehon ja sielun/hengen johdottaminen on tuottanut sen tuhoavan ja pelokkaan yhteiskunnan, jonka näette tänä päivänä. Teillä on kulttuuri, joka ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan tai näkemään tietä ulos, koska se ei kykene toimimaan yhdessä sydämen, sielun ja luovan ydinolemuksen kanssa.

Niinpä rakkaat ystävät, ylösnousemusprosessi jota ohjasi ensin Kristus-tietoisuus, avasi niiden sydämen, jotka olivat valmiita aloittamaan rakkaus- ja ykseysenergian kokemisen ja yhdistymään taas oikeaan aivopuoliskoon ja jumalaisen feminiinisyyden intuitiiviseen viisauteen. Tätä seurasivat timanttikoodit, jotka aktivoivat taas valokehon ja sallivat sielun laskeutua ja ankkuroitua sydämeen, josta tuli uuden maaolennon keskus.

Nyt rakkaat ystävät, smaragdikoodit sallivat teidän viimeistellä prosessin, yhdistää taas sydämen ja sielun Maahan ja johdottaa jumalaisen luovan energiavirran kruunuchakrasta uudelleen tasaveroisesti vasemman ja oikean aivopuoliskon kautta, mikä luo taianomaisen luomisenergian uuden ja tasapainoisen virran, jota voidaan ilmaista maan päällä luovuudellanne. Kun sallitte tämän uudelleenjohdotusprosessin, yhdistytte taas sielunne luomistanssiin ja myös taika- ja synkronismivirtaan, joka syntyy, kun sielu luo ja tanssii jumalaisen valon ja luonnon kanssa maan päällä.

Tunnette taas kerran aistillista ja luovaa iloa, kun sielunne kokee maaelämää viidennen ulottuvuuden tietoisuuden ja ykseyden tilassa sekä tasapainoisen virran ja luovuuden tilassa.

Timantti/smaragdisydämenne ja luova ydinolemuksenne

Siis rakkaat ystävät, tässä ylösnousemus- ja transformaatioprosessin viime vaiheessa teitä kutsutaan aktivoimaan täysin timantti/smaragdisydänvalonne ja palaamaan sen ydinolemukseen, kuka olette – luova ja tasapainoinen olento, joka elää sisäisessä harmoniassa itsen ja sielun kanssa.

Nyt on aika alkaa todella aktivoida oikean ja vasemman aivopuoliskon tasapaino sekä parantaa erillisyys yhdistymällä taas luomiskykyihinne ja ympäröimällä itsenne kauneudella ja harmonisen luomisen korkeilla taajuuksilla.

Kun aktivoitte pyhän sydämenne ja sallitte se olla osa jumalaista valovirtaa nelivaiheisissa energioissa – timantti, smaragdi, purppura ja turkoosi – niin oikea aivopuolisko aktivoituu ja sielu alkaa ilmaista itseään aistillisuuden, leikkisyyden ja taianomaisen luomisen kautta.

Rakkaat ystävät, kun päästätte tämän tasapainoisen jumalaisten energioiden virran olemukseenne, tunnette harmonisoituvanne eri taajuuksiin ja elävänne eri tahdissa ja rytmissä! Tunnette tyyneyttä, rauhaa ja keskittyvänne korkeampaan tarkoitukseenne elämässä ja saavutatte sielunne työn uudessa Maassa, joka syntyy.

Niinpä pyydämme teitä nauttimaan näistä voimakkaista energia-aalloista ja sallimaan niiden aktivoida luovan ja intuitiivisen itsenne sydänenergioidenne ohella. On aika palata luovuuden puutarhaan!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.