MAALISKUUN 2018 PÄIVÄNTASAUS – TIMANTTIVALO, UUSI MAA, PYHÄ SELKEYS JA TIETOINEN UUSI ALKU

Arkkienkeli Mikaelia anavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

17.3.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, maaliskuun 2018 päiväntasaus on voimallinen hetki pyhän vuoden spiraalissa. Päiväntasauksen tähtiportti on kahdeksannen ulottuvuuden aurinkoportti, ja se välittää timanttivaloaaltoja Maahan sekä voimakkaita magneettisia valo- ja vesikoodiaaltoja. Mitä tämä merkitsee teille ja Maalle?

Nämä voimakkaat valoaallot joita saadaan päiväntasaussiirtymän aikana (vuodenaikojen vaihtuminen), auttavat teitä päästämään irti, puhdistamaan pois vanhojen aikajanojen jäänteet ja fokusoitumaan uuden Maan aikaspiraaleihin, jotka aktivoidaan tässä jaksossa. Se mikä lähtee elämästänne tällä hetkellä, ei ole tarpeellista uuden Maan luomuksillenne ja matkallenne.

Kun vanhat aikajanat luhistuvat ja yhdistyvät, vanhoja tunteita ja muistoja saattaa tulla esiin. Osia siitä, mitä oli tai mitä olisi voinut olla, tulee pintaan koettavaksi ja sitten irtipäästettäväksi. Älkää pitäkö kiinni vanhoista unelmista tai vanhoista haavoista – antakaa niiden vain mennä ja siunatkaa ne siitä, mitä ne ovat antaneet teille tai mitä olette oppineet.

Kun päästätte irti, teette tilaa unelmille ja luomuksille, joissa on enemmän selkeyttä ja jotka resonoivat uuden Maan korkeampien taajuuksien kanssa.

Timanttivalo ja vesikoodit – jumalaisia rakkauslähetyksiä uuteen Maahan

Ne voimakkaat valoaallot joita saadaan kahdeksannesta ulottuvuudesta ja korkeammalta, välittävät valon ja veden galaktisia timanttikoodeja. Kummassakin tapauksessa koodit sisältävät informaatiota Lähteestä, selkeyden ja läpinäkyvyyden luomiseksi elämän kaikille tasoille. Silloin kun valo on kirkasta ja vedet ovat läpinäkyviä, kaikki elämä voi olla timanttimaisen selkeyden ja puhtauden tilassa, mikä heijastaa Hengen puhdasta ydinolemusta sielun kautta aineeseen.

Kun ylösnousette ja kehitytte korkeammille tietoisuustasoille, ruumiillistatte nämä valon ja veden timanttikoodit ja teistä tulee puhtaampi ja läpikuultava, kristallisempi ja kykenevämpi välittämään myötätuntoisen jumalaisen rakkauden kirkasta säteilyä.

Rakkaat ystävät, näiden koodien saamiseksi teidän täytyy keskittyä sydämeen ja hengittää sydämestä, sillä nämä koodit jotka saadaan sielutähden kautta ja lähetetään sydämeen, "pyöräytetään" sitten niihin aika-avaruusilmentymiin, joita kutsutte todellisuudeksi. Timanttitietoisuudessa sydämenne luomukset ovat selkeitä, kevyitä ja kauniita. Ja timanttikoodien voima puhdistaa, selkeyttää ja uudistaa elämää maaplaneetalla, jotta Maasta voi tulla moniulotteinen paratiisipuutarha.

Tietoinen uusi alku – uusi askel uuden Maan ilmentymisessä

Timanttilapsia on syntynyt Maahan vuodesta 2012 saakka. Näillä lapsilla on hyvin korkea taajuus ja he syntyvät täysin tietoisena galaktisesta perinnöstään ja yhdistyneenä siihen. Heillä on hyvin selkeä tehtävä, joka on Maan kohottaminen yhdeksännen ulottuvuuden timanttitaajuuksiin, jotta nämä energiat voidaan tuntea ja ankkuroida viidennen ulottuvuuden uuteen Maahan.

Tällä hetkellä nämä kauniit lapset auttavat monia teitä päivittämään nopeasti henkilökohtaisen taajuutenne yhdeksänteen ulottuvuuteen (galaktinen yhteys), jotta tekin voitte alkaa välittää selkeyden ja valon taajuuksia Maahan.

Pian teitä on monia, mukaan luettuna valonsoturit, valotyöntekijät ja timanttilapset, jotka ankkuroivat ja pitävät näitä selkeystaajuuksia tietoisesti ja auttavat näin Maata saamaan takaisin valovoimansa ja pyhän selkeytensä.

Rakkaat ystävät, tämä prosessi alkaa teistä. Kun tunnistatte, että olette kadottaneet pyhän ja selkeän yhteytenne Maahan ja luontoon, pyritte parantamaan sen sisällänne. Sytytätte uudelleen pyhän maatulen sydämessänne ja kirkastatte pyhät maavedet kehossanne, jotta henki voi kulkea lävitsenne puhtaassa ja kirkkaassa muodossaan jumalaisena rakkautena. Ja sitten alatte nähdä uuden Maan ihmeitä, joita tapahtuu ympärillänne.

Timanttiolennot ilmoittautuvat uuden henkisyyden sotureiksi transformoimaan Maan puutarhaksi ja kirkastamaan planeetan vedet. Heitä tulee yksitellen sydämensä motivoimana osaksi tietoista uutta syntyprosessia. Siis, uutta alkua jossa timanttivalo ja vesikoodit käynnistävät selkeys- ja yltäkylläisyysaaltoja niiden sydämessä ja elämässä, jotka sisältävät näitä taajuuksia.

Uusi syntyprosessi alkaa teistä, rakkaat. Kun käännytte sisäänpäin ja katsotte erämaita ja hedelmättömiä ja karuja paikkoja sisällänne, pyritte parantamaan ne ja taas kerran luomaan sydämen ja sielun sisäisen temppelipuutarhan maan päälle. Ja sitten kun olette luoneet sisäisen pyhäkköpuutarhanne, alatte luoda sitä maan päälle.

Maa on valmis. Se odottaa vain timanttitaajuuksien luojia laulamaan uutta laulua ja puhumaan niitä valokieliä, jotka aktivoivat uudet luomisspiraalit. Taianomaiset ääniaallot ja tanssivat valokuviot punoutuvat uuden Maan todellisuuteen valo- ja taikaulottuvuuksien yli maan päällä.

Uusi alku on nyt. Se odottaa teitä avaamaan sydämenne ja vastaanottamaan näiden voimakkaiden päiväntasausenergia-aaltojen valo- ja vesikoodit. Se odottaa teitä lähettämään unelmanne ja luomuksenne uuteen aikaspiraaliin näissä uusissa valo- ja selkeystaajuuksissa. Se on ohi, mitä ennen oli. Teitä odottaa uusi luominen.

Rakkaat ystävät, avatkaa sydämenne ja laulakaa sielullanne. Tulkaa planetaarisen ja henkilökohtaisen uuden alun tietoiseksi luojaksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.