OLETKO TÄHTISIEMENVALO POLULLA?

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Joulukuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kauan, kauan sitten nuo urheat sielut jotka tulisivat myöhemmin esiin tähtisiemen-tiennäyttäjinä ihmiskunnan ja Maan ylösnousemuksessa, suostuivat ottamaan erityisroolin Maa-planeetalla joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Tätä sieluryhmää joka vastasi urheasti uuteen vetoomukseen, inkarnoituisi jokaiseen rotuun, väriin, kulttuuriin ja uskontoon. He levittäytyisivät laajasti varta vasten luodulle planeetalle, valmisteluna ennalta määrättyä kosmista draamaa varten: ihmiskunnan ja Maan sekä kaikkien tämän aliuniversumin aineellisten ilmentymien massaylösnousemus.

Teidän on elintärkeää ymmärtää, että nämä ovat ennenkuulumattomia aikoja, jolloin monia erityisjärjestelyjä on käytössä. Se on teille, valonetsijöille, suuri tilaisuus yhdistyä jumalaiseen perintöönne ja erityislahjoihinne ja -taitoihinne. Harvakseltaan ja siirryttäessä suuresta aikakaudesta toiseen, kosminen laki sallii enkelimaailman ja henkisen hierarkian olentojen kulkea verhon läpi ja ottaa kontakti ihmisrodun valittuihin, heränneisiin jäseniin. Teidän täytyy ilmaista valmius ja halu olla vuorovaikutuksessa näiden ihmeellisten ja kehittyneiden olentojen kanssa, sillä he eivät loukkaa vapaata tahtoanne.

Kun keskitätte huomionne tiettyyn mestariin, enkeliin tai valo-olentoon, hän on välittömästi tietoinen teistä ja vastaa. Mitä voimakkaampi, vilpittömämpi ja jatkuvampi halunne on, sitä enemmän hänen valoaan annetaan teille. Suojelusenkelinne, henkiset oppaanne ja opettajanne yrittävät kaikin tavoin auttaa teitä vastaanottamaan niitä korkeampia viisaustaajuuksia, jotka ovat kriittisiä näinä kaoottisina transformaatioaikoina. Nämä hyväntahtoiset olennot pyrkivät saamaan huomionne voimistamalla valoa aurinkovoimakeskuksessanne ja lopulta pyhässä sydämessänne.

Olette odottaneet vuosisatoja kutsua kommunikoida tietoisesti ylösnousseiden mestareiden ja enkelimaailmojen kanssa, ja he ovat myös kärsivällisesti odottaneet tätä aikaa. Kommunikointi valo-olentojen kanssa on suuri evoluutioaskel teille ihmisolentoina, sillä se edistää nopeasti uutta tietoisuutta ja voimakasta transformaatiota sisällänne. Luultavimmin yhdistytte ensin henkilökohtaisiin oppaisiinne ja opitte olemaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, tai joskus mestariopettajanne muodostaa nopeasti suhteen kanssanne. Erityisesti jos teitte ennen inkarnoitumistanne tähän elämään sopimuksen työskennellä tuon tietyn olennon kanssa.

Monet teistä ovat kehittämässä kuudetta aistiaan – intuitiivista mieltä jonka avulla teillä on suora linja ylisieluitseenne ja monien korkeampien itsejenne tiettyihin osiin. Se on alkuvaihe suoran linjan muodostamisessa tukikohtaan/kotipesään, jumalaiseen "minä olen" -olemukseenne tai Jumalitseenne. Älkää etsikö Jumalaa taivaasta tai jostain kaukaisesta ja saavuttamattomasta paikasta, sillä Luojan ydinolemus, jumaluuden kipinä, asuu pyhässä sydämessänne. Monet teistä ovat tulossa tietoiseksi jumalaisesta alkuperästään – teillä on kuitenkin vain pieni aavistus valtavasta potentiaalistanne kosmisen valon kantajana. On elintärkeää, että viritytte Luojan ydinolemuksen jatkuvasti lisääntyviin taajuuksiin, sillä se kiihdyttää ylösnousemusprosessia ja auttaa teitä saavuttamaan itsemestarin aseman, jotta voitte toteuttaa lupauksenne olla valo polulla ja tiennäyttäjä.

Muistakaa, että voitte päästä vain niille värähtelytasoille, joiden kanssa te ja energiapuumerkkinne olette yhteensopiva. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että on käynyt läpi puhdistusprosessin, jotta voi saavuttaa tasapainoisemman ja harmonisemman olotilan mentaali- ja tunnekehossaan.

Teille jotka siirryitte keulaan, tehtiin erityisjärjestely, jolla monia vähäisempiä tasapainottomuuksianne puhdistettaisiin, jotta maatakkaanne ei olisi liian ylivoimainen. Kaikki ne jotka jäivät, olisivat merkittäviä oppitunteja, jotka teidän tarvitsi ratkaista, jotta voisitte palata tasapainoisille ja harmonisille värähtelytaajuustasoille ja näin nostaa energiapuumerkkinne tai sielulaulunne neljännen ulottuvuuden keskivaiheille ja korkeammalle.

Valtava määrä teitä, tähtisiemeniä, on hyvin matkallaan itsemestaruuteen. Kuitenkin liian monet tiennäyttäjäryhmässä ovat edelleen unessa tai torjuvat. Jokaisella teistä on merkittävä rooli tässä nopeutetussa evoluutioprosessissa, joka on nyt käynnissä. Tämän ryhmän geenikoodaus sisältää kaikkien aiempien juurirotujen parhaat ominaisuudet sekä muistisiemenatomikoodauksen tulevaisuuden uutta kultaista rotua varten. On totta, että ajan saatossa on ollut suuria tasapainottomuuksia tämän sieluryhmän keskuudessa. Monet eivät ole kuunnelleet henki-itsensä tönäisyjä ja ovat unohtaneet maatehtävänsä. Kuitenkin syvälle jokaisen teidän pyhän sydämen ytimeen koodattiin muistisiemenatomi. Aktivoituna se oli ohjelmoitu auttamaan teitä muistamaan lupauksenne maaedustajillemme ja että tehtävänne olisi pyrkiä koko olemuksellanne tulemaan tehokkaaksi kauneuden, rauhan, harmonian ja yltäkylläisyyden kanssaluojaksi maatasolle.

Haluamme antaa teille vähän perusinformaatiota, jotta pystytte laittamaan sen, mitä jaamme teille, oikeaan perspektiiviin. On tärkeää, että te ette näe itseänne vain yhden sukulinjan ihmisinä, sillä te kaikki olette kokeneet elämiä kaikissa merkittävissä juuriroduissa. On tärkeää, ettette sijoita itseänne niiden yläpuolelle, jotka ovat takananne polulla, sillä tekin olette olleet ei-etsijöitä ja seuraajia monissa elämissä. Teillä on ollut musta iho sekä kaikkien muiden juurirotujen ruskea, valkoinen, punainen ja keltainen iho, ja teillä on DNA:ssanne myös kaikkien näiden rotujen selvät ominaisuudet, hyveet ja piirteet. Tässä elämässä valitsitte syntyä tiettyyn perheeseen tai elää tietyssä maassa hyvin selvästä syystä.

Universaalilla tasolla, kun olitte "ulkoistuneet" yksilöityneeksi Jumaltietoisuudeksenne ja viettäneet aioneita iloisessa kanssaluomisessa, te ja se harmoninen sieluryhmä, jota kutsumme "sieluperheryhmäksi", kutsuttiin yhteen suureen valopyramidiin korkeammissa maailmoissa. Näitä valopyramideja kutsuttaisiin myöhemmin "maailmanpalvelijapyramideiksi", ja ne on levitelty viidennen ulottuvuuden monille alitasoille. Teille kerrottiin, että tulisi aika kaukaisessa tulevaisuudessa, jolloin jumalaisen suunnitelman merkittävä vaihe kulminoituisi. Monet erikoistuneet ryhmät saatettaisiin yhteen, ja niillä olisi tärkeitä rooleja jälleenyhdistymisprosessissa. Tuo aika on nyt!

Te joita kutsumme hellästi "vanhoiksi sieluiksi", olette hajaantuneet ympäri maailmaa. Totta, näitä vanhoja sieluja on enemmän joissain paikoissa ja kulttuureissa. Kuitenkin tämä etujoukko on hajaantuneena ympäri Maata, primitiivisimmiltä maaseutualueilta kansainvälisimpiin ja hyvin hienostuneisiin suurkaupunkeihin. Nämä urheat sielut eivät ole ihmisiä, jotka pyörittävät hallitusta tai pääsevät otsikoihin. Heitä asuu maatiloilla, sillä he rakastavat luontoa ja niitä eläimiä, jotka ovat heidän hoidossaan. Heillä on arkisia työpaikkoja kaikilla osa-alueilla, ja he jatkavat hiljaisesti velvollisuuksiensa täyttämistä. Heitä on suurissa vastuuasemissa, ja he palvelevat maataan ja sen kansaa hyvin monilla tavoilla. Heitä elää kartanoissa ja hökkeleissä ja jokaisella yhteiskuntatasolla alimmasta ylimpään. Heitä on organisoitujen uskontoryhmien jäseninä, ja he palvovat omalla ainutlaatuisella tavallaan. Monet ovat virittyneet korkeamman itsensä kuiskauksiin, ja heistä on tullut itsemestareita. Monet muut ovat hyvin matkassa henkisellä polullaan, mutta valitettavasti on suuri määrä näitä tähtisiemen-tiennäyttäjiä, jotka ovat edelleen tietämättömiä jumalaisesta luonnostaan ja kauan sitten tekemästään lupauksesta.

Teille jotka olette tässä ryhmässä, on koodattu DNA:han atlantislaisen rodun pääominaisuudet, -kyvyt ja -piirteet – johtajia, pioneereja ja sotureita. On syvään juurtunut halu käyttää mentaalisia kykyjään yhdessä Isä Jumalamme jumalaisen tahdon ja voiman kanssa, voidaksenne olla merkittäviä kanssaluojia fyysisellä todellisuustasolla. Lisäksi teidät on täytetty Äiti Jumalamme korkeimmilla hyveillä, piirteillä ja kyvyillä, jotka juurrutettiin niihin sieluihin, jotka tulivat Maahan Lemurian kultaisena aikana – lempeät, hoivaavat, intuitiiviset ja sisäänpäin fokusoituneet piirteet, kera suurten taiteellisten kykyjen ja halun rauhaan, levollisuuteen ja pohdiskeluun.

Olette kokeneet rikkaan ja ihmeellisen henkisen perinnön. Menneisyydessä olette olleet siunattuja saamaan monia suurenmoisia valo-olentoja keskuuteenne – mestareita joiden opetukset ovat jättäneet teille upeita suuntaviivoja hyveelliseen elämään. On kuitenkin aika sekoittaa menneisyys ja tulevaisuus, ja ihmisillä on syvään juurtunut tarve opastukseen, inspirointiin ja tukeen toisiltaan.

Ehdotamme uutta tapaa. Suurin toiveemme on, että jotkut teistä nostavat lipun ja ovat tulevaisuuden henkisiä esitaistelijoita uuden henkisyyden esiintulemiselle itsetietoisten ihmisten keskuudessa. Pyydämme, että alatte tulla yhteen voidaksenne opiskella, tukea ja inspiroida toisianne. Pyydämme teitä jakamaan tietoanne, viisauttanne, visioitanne ja kokemuksianne toistenne kanssa. Olemme tietoisia suuresta yksinäisyyden tunteesta maailman ihmisten keskuudessa – eristyneisyyden tunteesta.

Ei riitä, että lukee niitä opetuksia, joita annamme teille, tai mestareiden opetuksia – tai käy jossain kauniissa katedraalissa tai temppelissä ja osoittaa kunnioitusta Jumalalle. On jälleenyhdistymisen aika. Nyt on aika tulla yhteen jakamaan rakkauttanne, viisauttanne ja innostustanne, aika opiskella yhdessä ja tukea toisianne. Emme pyydä teitä rakentamaan lisää suuria temppeleitä, sillä tulevaisuuden Luojaolemus ei asu niissä. Te olette tulevaisuuden kanssaluojia – Luojan jumalaisia kipinöitä – joita pyydetään ottamaan oikeutettu paikkansa suurella marssilla tulevaisuuteen.

Rakkaat ystävät, on aika päästää irti kaikesta syyllisyydestä, häpeästä ja arvottomuuden tunteesta, joita hyvin monet teistä ovat kantaneet ydinongelmina hyvin kaukaa. Teidän täytyy parantaa menneisyyden tuska, jotta voitte omaksua oikean roolinne ihmeellisessä tulevaisuuden suunnitelmassa, joka nyt paljastuu hyvin nopeasti Maa-planeetalla.

Viestiemme kautta olemme antaneet teille työkaluja, viisautta ja näkemystä vapauttaa elämästänne kaikki asiat, jotka eivät palvele parhaita intressejänne ja suurinta hyväänne. Anomme teitä ottamaan sydämeenne sen, mitä olemme kertoneet teille uudestaan ja uudestaan: "Olette tämän universumin kaiken rakkauden, kauneuden, ilon, rauhan ja yltäkylläisyyden arvoinen, sillä se on jumalainen syntymäoikeutenne." Teidän täytyy oppia rakastamaan ja kunnioittamaan itseänne. Teillä täytyy olla syvää itsearvostusta, ennen kuin voitte todella rakastaa ja arvostaa muita ja ennen kuin muut antavat sitä rakkautta ja kunnioitusta, jota runsaasti ansaitsette.

Pyydämme teitä tarkastelemaan niitä jumalaisen perintönne ominaisuuksia, piirteitä ja hyveitä, joita nyt ilmennätte. Projisoitteko liikaa maskuliinista Atlantiksen energiaa ja fokusoidutte liikaa hankkimiseen ja luomiseen? Muistakaa meidän kertoneen, että etsitte "olemisen tilaa" tai "elämänlaatua". Voitte hankkia suurta vaurautta ja ilmentää monia upeita asioita aineellisesti, mutta jos sydänkeskuksenne on kiinni tai olette sivuuttaneet lemurialaiset Jumalatarhyveenne ja -ominaisuutenne, tunnette epätäydellisyyttä ja suurta tyydyttymättömyyttä.

Yhdistykää kahden, kolmen, kymmenen, sadan tai tuhannen ryhmiin – sillä ei ole merkitystä. Kuitenkin jos liitytte yhteen kaikkien hyödyksi, lupaamme teille, että olemme siellä täydellä voimalla voimaannuttamassa teitä, auttamassa teitä ja säteilemässä Isä/Äiti Jumalamme rakkautta teille suurimman määrän, jonka voitte sisältää.

Päätavoitteenne tänä aikana on palata alun perin suunniteltuun valo- ja varjoasteikkoon, värähtelymalleihin jotka muodostavat henkilökohtaisen maailmanne kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa. Näin tekemällä tietoisuusheilurinne ei heilahda yhtä radikaalisti positiivisista negatiivisiin taajuuksiin ja mentaali- ja tunneluonnostanne tulee vakaa ja keskittynyt jälleen kerran. Tämä on tärkeä askel oppimisessa elämään keskittyneenä pyhään sydämeenne ja pyhään mieleenne. Kun kohotatte värähtelymallejanne, korkeammat valotaajuudet hävittävät vähitellen ne monet valokalvot, jotka asettavat rajoituksia korkeammalle tietoisuudelle. Sitten kun tämä tapahtuu, olette hyvin matkalla elämään itsemestarin tietoista ja sielun inspiroimaa elämää.

On mitä ihmeellisintä aikaa, rakkaat. Olemme olleet kanssanne siitä ajasta saakka, kun "ulkoistuitte" yksilötietoisuudeksenne tässä universumissa. Olemme kanssanne, kun menemme kirkkaaseen uuteen tulevaisuuteen ja yhdistämme voimat mahtavan Elohimin, suurien muodonrakentajien kanssa, valmisteluna loistavan uuden aikakauden toteutumiseen. Lähetän Isä/Äiti Jumalamme säteilyä, kun kiedomme teidät jumalaisen rakkaus-valon auraan. Olemme hyvin tyytyväisiä teihin. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.