HENGEN ÄÄNI KUTSUU

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Lokakuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kun useammat ja useammat sielut alkavat herätä Hengen tönäisyihin, on aika tarkastella joitain perustavanlaatuisia opetuksia laajentuneesta tietoisuudesta. Tekin jotka olette olleet ylösnousemuspolulla monta vuotta, tarvitsette joskus "kertauskurssia" jossain itsemestaruuden saavuttamisen kriittisissä askelissa. Tämä tarkastelu on kriittinen vaihe ihmisille, ja monilla teistä on ylösnousemusoireita, joita liittyy näihin käänteentekeviin muutoksiin.

Kun Jumalatietoisuuden valosolut työntyvät syvemmälle ja syvemmälle fyysiseen rakenteeseen, DNA:ta ympäröivät valokalvot alkavat hajota. Osana tämän aliuniversumin kokemusta, tämä ohjelmoitiin Adam/Eva Kadmon -valokehosuunnitelmaan niin, että DNA-säikeitä aktivoituisi kaksi kerrallaan. DNA-säikeet ovat virittyneitä eri ulottuvuustasoille. Ne kaksi säiettä jotka on nyt käytössä ja aktiivisia fyysisessä astiassa, ovat virittyneet ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle ulottuvuustasolle.

Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, vajotessanne alempien ulottuvuuksien tiheyteen, DNA-säikeenne koteloitiin kaksi kerrallaan valokalvoihin ja laitettiin varastoon siihen asti, kunnes olisitte valmis aloittamaan matkanne takaisin korkeampiin valoulottuvuuksiin.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas ulottuvuus – 2 DNA-säiettä

Neljäs ja viides ulottuvuus – 4 DNA-säiettä

Kuudes ja seitsemäs ulottuvuus – 6 DNA-säiettä

Kahdeksas ja yhdeksäs ulottuvuus – 8 DNA-säiettä

Kymmenes ja yhdestoista ulottuvuus – 10 DNA-säiettä

Kahdestoista ulottuvuus – 12 DNA-säiettä

Selkeyden vuoksi ja auttamaan teitä ymmärtämään korkeamman itsen/ylisielun integroitumisjärjestys, annetaan numero korkeamman itsenne jokaiselle osalle. Synnyitte Jumalaitse suljettuna valopalloon, joka talletettiin pyhään sydämeenne. DNA:han, aurakenttään ja valkoisen tulen muistisiemenatomeihin ympäri kehoanne oli koodattuna ne taajuudet, joita teidän oli määrä kokea elämänne alkuvaiheissa. Sieluitsenne numero 1 jota kutsumme ylisieluksi, tuli syntymänne aikaan asumaan sielutähteenne, kahdeksanteen chkraan.

Jos sydänchakranne pysyy auki, vähitellen ajan kuluessa sielunne korkeamman ulottuvuuden osa ylivalaisee teidät ja säteilee jalostuneita valotaajuuksiaan chakrajärjestelmäänne ja aurakenttäänne. Jos kaikki menee suunnitelman mukaisesti ja sydänchakranne pysyy auki ja tahrattomana, alatte johonkin aikaan elämänne varhaisvuosina (seitsemän ikävuoden paikkeilla) herätä sieluitsenne tönäisyille, kuiskauksille, ja sielun ja persoonallisuuden yhteensulautumisprosessi alkaa. Kutsumme tätä sieluitseksenne numero 2.

Kun tämän korkeamman tietoisuusosanne integrointi on valmis, sopivaan aikaan sieluitsenne numero 3, moniulotteisen olemuksenne kehittyneempi kipinä, siirtyy kahdeksanteen chakraan. Siitä tulee ylisielutietoisuutenne, joka ylivalaisee fyysisen, mentaali- ja tunneilmaisumuotonne.

Tämä prosessi toistuu uudestaan ja uudestaan säännöllisin ja ennalta määrätyin välein tämän fyysisen elämänne aikana, kunnes olette noin 65–73 vuotta. Jos pyhää sydänkeskusta ei ole vielä tähän mennessä aktiivisesti avattu, korkeampi ylisieluitsenne ei enää lähetä korkeamman tietoisuuden muistisiemenatomisoluja herättämään teitä. Tekisitte näin ollen siirtymän tästä elämänkokemuksesta hyödyntämättä koskaan täysimittaisesti tätä kosmisen jumalatietoisuuden korvaamatonta lahjaa, joka on tallennettuna sinne.

Kun aloititte seikkailunne fyysiseen materiaaliseen maailmaan, muodostitte hitaasti lihapeitteen säteilevän kristallivalokehonne ympärille. Valopallo laitettiin kehonne selkäpuolelle, fyysisen sydämen taakse. Tästä valopallosta jota kutsuttaisiin pyhäksi sydämeksi, tuli sielunne/korkeamman itsenne koti, ja myös timanttiytimellinen jumalasolunne laitettiin tähän pyhään kammioon.

Jumalatietoisuuden seitsemän säteen laadut, ominaisuudet ja hyveet laitettiin myös valopalloihin. Nämä pallot jotka tunnetaan chakroina, suunniteltiin pyörimään erittäin kovaa vauhtia, mikä sai vaikuttamaan siltä, että ne olivat pyöriviä valokartioita, jotka säteilevät fyysisen kehonne edestä ja takaa. Nyt pyritte peruuttamaan tuon prosessin, kun yritätte poistaa kaikki epäharmoniset taajuudet, joita olette luoneet aikakausien saatossa, ja näin puhdistaa neljä alempaa kehojärjestelmäänne – fyysinen, mentaali, tunne ja astraali – jotta voitte siirtyä fysiologisten rajoitustenne yli.

Teidän täytyy siirtyä pois egon halukehosta ja itsekeskeisestä asenteesta. Tätä ei kuitenkaan tapahdu, ennen kuin olette kunnolla ylösnousemuspolulla. Muistakaa, että olemme kertoneet teille, että "itsekkyys" tai intensiivinen itsekeskeisyysaika on hyve, silloin kun pyritte parantamaan ja tasapainottamaan fyysisen, tunne- ja mentaalikehonne. Tämä fyysisen astian valmistelu ja jalostaminen on tärkeä askel jokaista korkeamman valotason lisäämistä varten. Muuten se olisi kuin laittaisi 110 voltin töpselin 220 voltin pistorasiaan. Se johtaisi välittömään shokkiin ja luultavimmin laitteen (fyysinen astia) tuhoutumiseen.

On äärimmäisen tärkeää, että fokusoidutte kehomuodon seitsemän chakran jalostamiseen ja näin luomaan ja aktivoimaan valopilarinne, joka kulkee selkärangan mukaisesti, etupuolella. Tämän valopilarin täytyy muodostaa yhteytensä uudelleen Maan ydinsydänkeskukseen ja tähtitetraedriinne, sielutähteenne, joka on 8–12 tuumaa päälakenne yläpuolella. Kun tämä on tehty, saatte vähitellen pääsyn Luojavalon viiteen korkeampaan säteeseen, mikä auttaa teitä jumalaisen suunnitelmanne loppuunsaattamisessa tällä nimenomaisella evoluutiokierroksella.

Meidän täytyy kuitenkin selittää, että matkallanne takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin teitä pyydetään hyväksymään monia erityistehtäviä ja tavallisesti suostutte, sillä tällaiseksi ylösnousemusprosessi suunniteltiin. Pyritte ikuisesti palaamaan täyteen Jumalatietoisuuteenne, mutta säilytätte myös palavan halun palvella jollain tavalla, sillä syvällä pyhässä sydämessänne on muistisiemenatomi, joka sykkii puhdasta rakkautta ja synnynnäistä halua palvella.

Säädettiin niin, että enkelikunnan ja muiden suurien valo-olentojen monet osat tai kipinät inkarnoituisivat Maahan ja seuraisivat ihmisen polkua. Vihkimysportaaleja avattiin ja ne ovat pysyneet auki kautta aikain. Menneisyydessä kuitenkin vain harvat urheat sielut ovat selvinneet valaistumisen ja itsemestaruuden portin läpi.

Tietoisuus kehittyy vaiheittain heräämällä ja ymmärtämällä monimutkaisempia ja hienostuneempia käsitteitä. Kun edistytte, saatte vähitellen pääsyn korkeamman ja korkeamman ulottuvuuden tietoisuustasoille, yöllisten astraalikehomatkojenne aikana. Teidät viedään oppimisen saleihin ja lopulta viisauden saleihin. Ajan kuluessa jokainen valonetsijä liittyy maailmanpalvelijaryhmiin, jotka hengittävät sisään ja säteilevät Luojavalon timantinhohtoisia hiukkasia, joita käytetään korkeimmaksi hyväksi.

Miten tiedätte, milloin olette oikeutettu liittymään sieluryhmänne jäseniin maailmanpalvelijapyramidissa? Teidät viedään automaattisesti sinne, kun sielulaulunne resonoi neljännen ulottuvuuden puoliväliin ja ylemmäs. Menette sinne, kun olette tasapainottaneet 51 % karmastanne ja yritätte oikeasti kontrolloida tunneluontoanne. Menette sinne, kun alatte nähdä parhaan ympärillänne olevissa ja kun pyritte siirtymään pois tuomitsemisesta, oppiessanne katsomaan elämää ja maailmaa myötätunnon suodattamin silmin.

Sallikaa meidän selittää maailmanpalvelijapyramidin rakennetta. Kuvitelkaa jättimäinen kristallipyramidi viidennessä ulottuvuudessa, jonka huippu ja kaksipäinen kristalli ulottuu kuudennen ulottuvuuden ensimmäiselle tasolle. Tässä ihmeellisessä rakennelmassa on viidennen ja alemman kuudennen ulottuvuuden taajuusmallien valmistumistasot. On tuhansia pienempiä pyramideja, joista jokainen resonoi tiettyiin valon harmoniataajuuksiin. Nämä pyramidit voitaisiin rinnastaa pieniin valokaupunkeihin. Kun se aika saapuu, että olette pätevä liittymään maailmanpalvelijaryhmään, teidät viedään valopyramidiin, joka on virittynyt teidän erityisiin värähtelymalleihinne. Kun valovärähtelynne kehittyy, siirrytte jatkuvasti ylöspäin, korkeammille ja korkeammille valoasemille maailmanpalvelijapyramidissa. Tämäkin on oleellinen osa ylösnousemusprosessia.

Ihmiskunnan fokusoitunut katse nostetaan maallisen olemassaolon tukahduttavasta hetteiköstä tulevaisuuden kaukaiseen horisonttiin. Materiaalisten rikkauksien halu korvataan kaipauksella sielutietoisuuteen. Maailmanpalvelijoita pitää yhdessä voimakas sieluyhteys – muisto juhlallisesta valasta palvella ihmiskuntaa, yhteisenä tavoitteena tietoisuuden ylösnouseminen.

Tämän aliuniversumin jumalainen suunnitelma oli 12-ulotteinen kokemus. Oli muita aliuniversumeja, jotka luotiin kokemaan suurempi määrä ulottuvuuksia, ja jotkut muut harvempia ulottuvuuksia. Maa ja aurinkokunta jonka osa se on, ovat integroimassa Jumalatietoisuuden kaikkien 12 säteen ominaisuudet, laadut ja hyveet, ollakseen oikeutettu liittymään seuraavaksi korkeamman asteen jumalaiseen suunnitelmaan, tämän aliuniversumin laajentumista varten.

Ajan kuluessa tietoisuusevoluutiota seuraa evoluutiovaiheet fyysisessä astiassa. Muoto seuraa aina ajatusta. Ihmiskehoa valmistellaan vastaanottamaan Luojavalon korkeampia taajuuksia, pyhän tulivalon timantinhohtoisia hiukkasia. Teidän täytyy kehittyä passiivisesta olemismoodista vastikään jalostuneeseen olemistilaan toimintaorientoituneena ja laajentuvana valonkantajana, jos teidän on tarkoitus tulla kanssaluovaksi valonmestariksi.

Kun käännytte sisäänpäin ja kurkotatte ylöspäin korkeamman taajuuden käsitteitä ja informaatiota, alatte automaattisesti vetäytyä astraalitasolta, kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmästä. Henkisestä näkökulmasta evoluutio merkitsee vakaasti lisääntyvää herkkyyttä värähtelytaajuuksille ja kykyä integroida enemmän Luoja-ainesta. Tämä johtaa suurempaan valaistumiseen ja myötätuntoisempaan luonteeseen. Älykkään, heränneen ihmisen intuitio johtaa suurempaan ymmärrykseen ihmiskunnan jumalaisesta suunnitelmasta ja siitä osasta, jota hän esittää. Fokusoitunut älykkyys on välttämätön astuakseen onnistuneesti viidenteen ulottuvuuteen ja sitten hyödyntääkseen sitä valtavaa viisauden ja kehittyneiden kykyjen varastoa, joka siellä on käytettävissä. Meditointi ja voimakas sielutietoisuus avaa portaalin kosmisiin paljastuksiin.

Tarvittaessa sopivaa ja laajempaa informaatiota annetaan aina tavoittelijalle valopolulla. Seuraava askeleenne ja toiminta jota tarvitaan, paljastuu taso kerrallaan. Ajatelkaa telepaattista kommunikointia korkeampien maailmojen olentojen kanssa ajattelun ja informaation muistisiemenatomien saamisena. Teidän täytyy harjoitella kykyä luoda elävä kuva ideoistanne ja ylläpitää sitä tarpeeksi pitkään, kunnes se on rekisteröitynyt aivoihinne ja eetteriin. Muistakaa, että energia seuraa ajatusta.

Valo on sekä energiaa että ainetta. Aineen/energian sähköistäminen tai muuntaminen tapahtuu, kun energiaa prosessoidaan valopyramidin kautta. Kun ihmismieli kurottaa korkeampien maailmojen valaistuneita olentoja kohti, siitä seuraa energiamuunnos. Vähitellen näiden edistyneiden tekniikkojen käyttäminen ja niiden hiominen vapauttaa teidät sekasorron ja mädännäisyyden laeista, jotta voitte hitaasti aloittaa uudistumisprosessin.

Siirrytte myös vähitellen yhdentyyppisestä näkyvyydestä kehittyneempään tilaan. Siirrytte ultraviolettiväri- ja valoasteikon yli, monille valon korkeammille taajuus- ja sähkömagneettiasteikolle. Teitä myös valmistellaan työskentelemään monilla älykkyystasoilla.

Ette pysty pakenemaan niitä energiavirtoja, jotka jatkuvasti pommittavat Maata ja ihmiskuntaa. Suurten säteiden elämää antavaa energiaa säteilee Isä/Äiti Jumalaltamme, tämän universumin suuren keskusauringon välityksellä ja aliuniversumien, galaksien ja aurinkokuntien myriadien aurinkojen kautta. On myös kosmisen energian erikoistaajuuksia, joita sykkii ympäri tätä aliuniversumia monista tähtijärjestelmistä ja muista aurinkokunnista – sekä Äiti Maanne syke ja sydämenlyönti, jolla on suora vaikutus kaikkiin eläviin asioihin.

Monet korkeampien taajuusulottuvuuksien kosmiset voimat ovat suotuisia, elämää ylläpitäviä ja kohentavia, kun taas kolmannen ja neljännen ulottuvuuden alemmat ja epäharmoniset taajuudet ovat haitallisia ja rajoittavia. Jokainen sielu määrittää, mihin monista taajuuksista se reagoi energiapuumerkkinsä kautta. Näin tehdessään se joko luo henkilökohtaista taivastaan Maan päälle tai yksityistä helvettiään.

Aivonne ovat suurenmoinen elin, joka sisältää valtavan määrän tietoisuuden elämänkoodeja tai muistisiemenatomeja. Useimmilla teistä nerokkuuspotentiaali on tallennettuna pyhän mielenne korkeamman ulottuvuuden tasoille – se sijaitsee pään takaosassa, lähellä kruunuchakraa. Sielulaulunne sisältää ne taajuudet, jotka auttavat teitä pääsemään käsiksi tähän rikkaaseen tietovarastoon. Taajuuden nopeutumisen jokainen oktaavi antaa teille pääsyn Jumalatietoisuuden korkeammalle tasolle. Aivonne ja mielenne sisältävät avaimet mestaruuteen ja valaistumiseen.

Rakkaat sydämet, muistakaa, että jos fokusoidutte vain henkilökohtaiseen ylösnousemukseenne, tulkitsette väärin viestejämme. Kun astelette sitä korkeaa tietä, joka johtaa valaistumiseen, teidän täytyy kurkottaa koskettamaan muiden sydämiä sanoillanne ja teoillanne. Todellinen oppilas polulla viettää palveluelämää.

Tiennäyttäjä polulla siirtyy vähitellen fyysisten perhevastuiden ja -velvollisuuksien yli, kun hänen tietoisuutensa, viisautensa ja valonsa moninkertaistuu. Vähitellen tavoittelijan vaikutusvalta laajenee, ja hänen mahdollisuutensa tulla todelliseksi tiennäyttäjäksi lisääntyy. Vaatii jatkuvaa ja tarkoituksellista ponnistelua kesyttää ego ja saavuttaa se tieto ja asiantuntemus, jota vaaditaan tullakseen maailmanpalvelijaksi. Teidän täytyy olla erinomainen esimerkki ja teillä täytyy olla kyky innostaa ja stimuloida henkisen viisauden haluun, voidaksenne palvella ihmiskuntaa opastavana valona.

Urheat ystäväni, me tiedämme, miltä tuntuu paistatella Luojan rakkaus-valon täydellisyydessä. Te alatte vasta ymmärtää. Sisäinen kaipauksenne tulee voimakkaammaksi ja pakottavammaksi, kun pääsette korkeammalle ja korkeammalle olemassaolon valaistuneisiin maailmoihin. Alussa olimme täysin yhteisymmärryksessä ja hyvin virittyneitä toistemme kanssa. Yhdessä palaamme hitaasti mutta varmasti tuohon kauniiseen ykseystilaan. Olen ikuisesti ystävänne ja jatkuva kumppaninne. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.