SIELUN MATKA

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.9.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, olemme kertoneet teille, että olette Luojaan sisäänhengitystä. Nämä ovat ennenkuulumattomia aikoja, jolloin teillä on mahdollisuus ratkaista kaikki entiset karmakysymykset, siirtyä harmoniaan laajemman olemuksenne kanssa ja olla oleellinen osa Isä/Äiti Jumalamme suunnitelmaa tämän aliuniversumin laajentumisesta. Oletteko valmiita päästämään kerta kaikkiaan irti kaikista vanhoista rajoituksista, uskomuksista ja rajoista, jotka estävät teitä poistumasta tuskan, puutteen ja kärsimyksen hetteiköstä? Sallitteko mielenne ja sydämenne avautua sielunne ja henkenne korkeammalle viisaudelle? Eetteri tai tietoisuuden korkeammat värähtelykentät ovat täynnä mahdollisuuksia, jotka vain odottavat muokkaamista suurimmiksi haaveiksenne ja toiveiksenne.

Taas kerran tarkastelemme uudelleen joitain aiempia opetuksiamme ja autamme teitä ymmärtämään sitä monimutkaista sielun matkaa, jonka keskellä jokainen ihminen on – tiedostamisen alkutasolla tai kehittyneenä itsemestarina polulla. Tulee aika, jolloin sielu on saavuttanut ääripisteen kokemuksessaan erillisyydestä, itsen pirstomisesta ja kanssaluomisprosessista alemmissa fyysisissä maailmoissa. Sieluolento on silloin valmis aloittamaan jälleenyhdistymis- ja integroitumisprosessin nykyisellä kosmisella luomiskierroksella. Sieluitseä täytetään vähitellen jumalaisella tyytymättömyydellä, joka suodattuu hitaasti ihmismielen tietoisuuteen. Toivottavasti ihmisolento alkaa silloin kääntyä sisäänpäin, kesyttää egopersoonallisuuden ja yhdistyä taas sieluun, vakituiseen ylisieluun/korkeampaan itseen sekä suuremman itsen moniin puoliin.

Ihmiskunta on massaheräämisen keskellä. Massalaajuinen transformaatio on alkanut, ja siihen sisältyy globaali, galaktinen ja aliuniversaali jälleenyhdistyminen – ylösnousemuksen alkaminen kohonneeseen Luojatietoisuuden tai hengen täyttämän tietoisuuden tilaan. Kosmisella tasolla Ylin Luoja lähettää nyt säteilyään alas suurten keskusaurinkojen kautta, ja se suodatetaan Maahan suurina purkauksina elämän kosmista valkoista tuliolemusta, Isä/Äiti Jumalamme pyhän sydänytimen ja tämän aurinkokunnan auringon kautta.

Korkeampaa ylisieluitseänne voitaisiin kuvata sykkivän elämänvoimaenergian eteeriseksi valkoisen tulen muistisiemenatomiksi, joka koostuu monista pienemmistä siemenatomeista ja sisältää jumalaisen suunnitelmanne tätä aliuniversumia varten. Se sieluitsenne osa jonka olette ruumiillistaneet (energiapuumerkkinne mukaisesti), asuu pyhässä sydämessä, moniosaisen timanttiytimellisen jumalsolunne rinnalla.

Timanttiytimellinen jumalsolunne sisältää Jumaltietoisuuden 12 sädettä tätä aliuniversumia varten – ne hyveet, ominaisuudet, aspektit ja taidot, jotka pyritte aktivoimaan taas kerran, jotta teistä voi tulla se tehokas kanssaluoja, joka teidän oli määrä olla tietoisuuden aineellisilla tasoilla. Sielu saattaa olla vain pieni elämänkipinä niiden sydänalassa, jotka ovat edelleen alempien ulottuvuuksien illuusion ansassa. Kuitenkin puhjetessaan täyteen dynaamiseen voimaansa, se laajentuu ja tulee aurinkosydänkeskukseksi, joka sisältää solar plexuksen, sydämen, kateenkorvan ja kurkun alueen. Menneisyydessä sitä kutsuttiin kolminkertaiseksi liekiksi, ja sydäntä on kutsuttu sielun tyyssijaksi.

Sielu kommunikoi kanssanne sekä tunne- että mentaalikehon kautta – tunteet sydänkeskuksen kautta ja mieli käpylisäkkeen kautta – ja sytyttää näin valoviisauden siemenpaketit, jotka on tallennettu aivojen korkeammalla värähtelevään osaan nimeltään pyhä mieli. Kun yhteys on muodostettu, fyysinen astia alkaa saada palkkioita parempana terveytenä ja elinvoimana sekä syvempänä yhteytenä kehoelementaaliin.

Kerromme teille empaattisesti, että teistä ei voi tulla kadotettu sielu tai te ette voi kadottaa yhteyttänne Luojaan. Voitte kadottaa oman tienne ja Luojavalonne voi heikentyä, mutta sielunne on kuolematon eikä se katoa tai tuhoudu koskaan. Pelastatte itsenne sen harhan tuskalta ja kärsimykseltä, ettei teillä ole yhteyttä Luojaan, integroimalla sielunne, korkeamman itsenne monet puolet ja henkilökohtaisen Jumalsäteenne. Menneisyyden massatietoisuuden uskomusrakenne korvataan hitaasti uuden jumalaisen suunnitelman kevyemmillä, jalostuneemmilla ja vapauttavammilla ajatusmuodoilla. Teidän on tärkeä ymmärtää, että ylösnousemusspiraalissa on monta tasoa eikä se lopu koskaan, kun luomakunta/luominen aaltoilee ja kehittyy.

Kosmisella tai omniversumitasolla olette henki, jumalaisen ydinolemuksen osa tai valkoisen tulen muistisiemenatomi, joka on lähetetty Ylimmän Luojan sydänytimestä. Tuolla tasolla olette täysin tietoinen siitä, kuka olette, ja yhteydestänne Ylimpään Luojaan. Olette tietoinen "minä olen" -identiteetistänne ja tunnette sen.

Universaalilla ja aliuniversaalilla tasolla olette jumalainen kanssaluoja, joka on taas kerran lähetetty suurella taittuneella valonsäteellä ilmentämään maailmoja ilman loppua Isä/Äiti Jumalamme nimissä. Olette tietoinen tämän aliuniversumin jumalaisesta yleissuunnitelmasta ja osasta, jota esitätte siinä. Saatatte muistaa tai olla muistamatta alkuperänne tai identiteettinne kosmisella tasolla.

Henkenä jota kutsumme Jumalasäteeksenne, olette suuri valo-olento, joka lähetti myös osia tai alasäteitä itsestään, jättäen ylisieluja tai ydinolemuksensa osia eri ulottuvuuksiin, galakseihin, tähdistöihin ja maailmoihin ympäri tätä aliuniversumia. Myös jokainen näistä suurista ylisieluista lähetti vuorostaan kipinöitä tai sielusirpaleita omasta ydinolemuksestaan.

Nykyinen "sinä" joka on nyt inkarnoituneena fyysiseen kehoon maaplaneetalla, on yksi noista sielukipinöistä, joka suostui matkustamaan tuntemattomaan tyhjiöön, luomaan monenlaisia maailmoja, asumaan niissä ja sitten kokemaan sen, mitä olitte auttaneet luomaan, jotta ainutlaatuiset kokemuksenne voidaan yhdistää universaaliin tietoisuuteen ja perimmiltään kosmiseen mieleen.

Kun fyysinen kehonne alussa luotiin, eetterikeho lähetti miljoonia pikkuruisia elementaalikipinöitä koko kehomuotoon. Nämä elementaalikipinät ohjelmoitiin välittämään timantinkovia valohiukkasia (elämän lahja) kehon kaikkiin eri osiin – elimiin, verenkiertoon, lihaksiin, kudoksiin ja luurankoon (hyvin samaan tapaan kuin luonnon elementaalit välittävät timantinkovia auringonvalohiukkasia koko luonnon valtakuntaan ja luomakunnan osiin, joita ei ole "sielutettu" Luojatietoisuuden pyhällä siemenatomilla).

Menneisyyden mestariopettajat usein viittasivat ihmisen kehoelementaaliin ja eetterikehoon tai eetteriverkkoon. Menneisyyden syvälliset, esoteeriset opetukset kirjoitettiin usein niin, että vain edistyneimmät opiskelijat polulla voivat tulkita oppituntien todellisen merkityksen. On aika paljastaa, päivittää ja yksinkertaistaa nuo opetukset, jotta kaikki vakavamieliset sielut ylösnousemuspolulla voivat ymmärtää ja sitten vähitellen integroida ne laajentaakseen tietoisuuttaan. Kehittyneen tiedon saaminen ja sitten viisauden integroiminen korkeampien maailmojen universaaleista opetuksista ovat oleellinen osa ylösnousemusprosessissa.

Muinaiset opetukset toteavat, että fyysisen kehonne luotiin alun perin eetteriaineesta. Tulitte alussa Maahan säteilevässä kristallimuodossanne ja kehititte vähitellen, monien aikakausien saatossa kauniin fyysisen kehonne tämän aliuniversumin jumalaisesta Aatami/Eeva Kadmon -suunnitelmasta. Vääristymät alkoivat, kun vajositte alemman neljännen ulottuvuuden sekä kolmannen ulottuvuuden ylempien alatasojen tiheyteen. Egohalukeho otti vähitellen kontrollin mentaali- ja tunnekehosta, ja sen jälkeen joka elämässä vähemmän ja vähemmän ylisielutietoisuuttanne ruumiillistui timanttiytimelliseen Jumalasoluun pyhässä sydämessänne. Tuota prosessia käännetään nyt ympäri.

Neljän tunnetun elementtinne lisäksi – tuli, vesi, maa ja ilma – eetterin sanotaan olevan viides elementti. Tästä tulee termi "eteerinen". Eetterikeho tai eetteriverkko joka on paljon hienojakoisempaa ainetta kuin maakeho, viittaa fyysisen kehon näkymättömään vastineeseen. Se sisältää kolmen alemman fyysisen kehon suunnitelman (fyysinen, mentaali ja tunne). Sitä kutsutaan joskus "muistikehoksi", sillä se ylläpitää ja elävöittää aineellisen muodon. Se on herkkä ajatuksillenne ja tunteillenne – sekä positiivisille että negatiivisille. Sairaus tai heikentyminen tapahtuu ensin eetterikehossa ja sitten suodattuu vähitellen fyysiseen astiaan. Eetterikeho ylläpitää ja elävöittää fyysisen kehon komponentit, ja se kontrolloi ruuansulatus- ja imeytymisprosessia. Se korjaa myös fyysisen kehon vammat, joita aiheuttaa kuluminen elämisestä kolmannen/neljännen ulottuvuuden tiheydessä.

Eetterikehoon oli koodattuna idioottivarma ohjelma: kun vajositte hyvin syvälle tiheyteen ja olitte lähes itsenne tuhoamispisteessä, kehoelementaali-muistisiemenatoiminne menivät puolihorrokseen. Ne ovat pysyneet tuossa tilassa tuhansia vuosia. Aivan kuten te olette heräämässä todelliseen luontoonne ja jumalaiseen olotilaanne, niin tapahtuu myös kehoelementaalitietoisuudellenne. Se alkaa vähitellen reagoida positiivisiin affirmaatioihinne ja niihin korkeampiin valotaajuuksiin, joita integroitte.

Teidän on elintärkeää ymmärtää, että tummia aliatomikristalleja on kaikkien niiden kehomuodossa, jotka resonoivat alemman taajuuden ajatusmuotoihin. Näihin kristalleihin on pakattu negatiivista jätemateriaalia, joka on luotu ja uudelleenluotu monien elämien saatossa, ja osa siitä on perittyjä negatiivisia kaavoja, jotka toitte mukananne fyysiseen muotoon parannettavaksi.

Alitajuinen mieli – subjektiivinen mielenne – on osa eetterikehotietoisuutta, ja se tallentaa ja varastoi kaiken, mitä koette, näette, kuulette, ajattelette ja tunnette. Alitajuinen mieli ottaa kaiken kirjaimellisesti, eikä sillä ole merkitystä, oletteko kokeneet jonkin tapahtuman vai pelkästään kuvitellut sen elävästi – alitajuinen mieli rekisteröi sen faktana. Tästä syystä on hyvin tärkeää muuttaa negatiiviset ja heikentävät muistot positiivisiksi muistoiksi. Ajatuksenne ja aikomuksenne resonoivat tiettyihin taajuuksiin, ja muuttamalla noita projisoimianne taajuusmalleja tahdonvoimalla ja tietoisella ponnistelulla, luotte vähitellen sen elämän, sen fyysisen terveyden ja ne olosuhteet, joita haluatte.

Teistä tulee tietoinen fyysisestä kehotietoisuudestanne, kun kehoelementaalinne ns. herää ja alkaa työskennellä harmonisesti kanssanne niiden väärinluomusten korjaamiseksi vähitellen, jotka olette luoneet kehomuotoonne virheellisten ajatusten vuoksi. Ajan kuluessa teistä tulee vähitellen herkempi kehoelementaalinne signaaleille. Kehosolunne ovat kaikki jossain määrin tietoisia. Jotkut ovat epäharmonisia ja luovat sisäistä kaaosta ja epämukavuutta, kun taas toiset värähtelevät harmoniassa ja näin korkeammalla taajuudella ja ilmaisevat tasapainon ja hyvinvoinnin tunnetta. Metaboloiva valo on tärkeä ja monisyinen prosessi, joka on välttämätön hyvinvoinnillenne. Voitaisiin sanoa, että olette olleet Jumalavalon puoliasteikon nälkädieetillä. Triljoonien kehosolujenne täytyy oppia uudelleen, miten tunnistetaan valo ja hyödynnetään se vitaalienergian lähteenä

Aistien tai fyysisen kehotietoisuuden todellisuus: kun olette Hengen virrassa, olette hyvin kevyesti kehossa, usein ilman kipua tai epämukavuutta. Saatatte kokea joitain heikentyneitä kehoaistimuksia, paitsi solaarivoimakeskuksessa ja erityisesti syvällä pyhän sydämen alueella, jossa alatte vähitellen tuntea rakastavaa autuutta ja iloa, kun niitä roihuaa Isä/Äiti Jumalastamme. Aina vain useammin tunnette suurta hyvinvointia, harmoniaa ja rauhaa.

Urheat sydämet, pyydämme, että tutkitte, mitä olemme paljastaneet teille vuosien saatossa, ja pyritte saamaan luomamme universaalin systeemin vakiinnutettua tukevasti mieleenne, jotta pystytte ymmärtämään ja toteuttamaan seuraavan vaiheen niissä ihmeellisissä kosmisissa tapahtumissa, jotka tulevat esiin silmienne edessä.

* Tavoitteenne on integroida korkeampi mentaalikeho, joka on valaistunut korkeampi itsenne tällä evoluutiokierroksella.

* Voidaksenne tehdä tämän teidän täytyy saattaa egon halukeho harmoniaan sielunne halujen kanssa.

* Voitte käyttää voimaa ja vastustaa, tai voitte hyödyntää transformoivaa rakkausvoimaa.

* Pyrkikää hyödyntämään itsemestaruuden tahdonvoimaa, joka on pyhän sydämenne, pyhän mielenne ja ylisielunne/korkeamman itsenne yhdistettyä viisautta.

* Henki ilman ainetta on liikkumatonta. Aina ilman henkeä on elotonta.

* Olette siirtymässä aikaorientoituneesta, lineaarisesta maailmasta ajattomaan, virtaavaan todellisuuteen.

Urheat ystäväni, tiedämme, että voi olla paljon tuskaa, epämukavuutta ja pelkoa mennessänne näiden nopeutettujen prosessien läpi, jotka aiheuttavat ne dramaattiset muutokset, joita tapahtuu nyt kaikkialla maailmassanne. Tietäkää, että yhdessä voitamme kaikki vastoinkäymiset. Tehtävämme on avata tietä jokaiselle rakkaalle sielulle, joka ilmaisee halunsa palata harmoniaan. Tietäkää, että jokaisella teistä on vaikutusta. Kun epäilette, tarvitsette inspiraatiota tai vahvuutta, tulkaa henkilökohtaiseen eteerisen valopyramidiinne viidennessä ulottuvuudessa, ja annamme teille rohkeutta sekä kohotamme ja inspiroimme teitä. Kun tunnette yksinäisyyttä tai rakkaudettomuutta, menkää pyhään sydänkeskukseenne, ja odotamme siellä täyttääksemme teidät Äiti/Isä Jumalamme säteilevällä rakkaudella.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.