PIKARAIDE ITSEMESTARUUTEEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.8.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat valonmestarini, ei ole pelkureiden aikaa, ja on aika lakata puuhastelemasta henkisyydessä. Monet teistä ovat olleet puolella sydämellä mukana pyrkimyksissään herätä sielun ja korkeamman itsenne viisaudelle. On aika sytyttää sydämeenne voimakas halu vaatia itsemestaruutenne ja tulla sielunetsijäksi mielihyvänetsijän sijasta. Teille paljastetaan jatkuvasti salaisuuksia siitä, miten kuljetaan dramaattisten muutosten ja transformaatiokaaoksen läpi.

Teidän täytyy kuitenkin ponnistella ja pyrkiä aktiivisesti yhdistymään ulottuvillanne oleviin pettämättömiin menetelmiin, jos tarkoituksenne on ratsastaa menestyksekkäästi muutosaaltojen harjalla myrskyisinä vuosina, joita on edessä. On aika päästää irti vanhasta ja tehdä tietä uudelle. Jumalatietoisuuden jokaisen puolen/kipinän sekä jokaisen ulottuvuuden päivitys ja hiominen saa vauhtia, kun Ylimmän Luojan jalostunutta valoa säteilee aivan ilmentyneen luomakunnan reunalle saakka tässä aliuniversumissa.

Teidän ja muiden valotyöntekijöiden on aika ymmärtää, mihin sovitte tässä suuressa kosmisessa laajentumis- ja evoluutiotapahtumassa. Nyt on se aika, johon olette valmistautuneet tässä ja monessa entisessä elämässä. Teitä, uskolliset sielut, jotka pyritte saavuttamaan itsemestaruuden, jotta teistä voi tulla valon maailmanpalvelijoita, tarvitaan enemmän kuin koskaan. Nyt on aika julistaa: "Pyrin tulemaan rohkeaksi valonkantajaksi, jotta voin vetää itselleni ja säteillä itsestäni maksimimäärän Luojavaloa maailmaan ja koko ihmiskuntaan."

Tekemällä sen luotte itsenne, kotinne ja rakkaidenne ympärille turvallisen ja harmonisen korkeamman ulottuvuuden valotaajuuspilarin. Kun saatte kyvyn vetää itsellenne suurempia ja suurempia määriä jumalaista valosubstanssia, vaikutussfäärinne kasvaa, ja se leviää sisältämään alati laajentuvan alueen. Lopulta valonne yhdistyy niiden henkisten sisarienne ja veljienne taajuusmalleihin, jotka ovat myös sitoutuneet tulemaan valonkantajiksi. Teissä on monia, jotka ovat jo saavuttaneet tämän Jumalan antaman kyvyn, ja teillä on vaikutusta.

Levottomuus ja myllerrys on hillitöntä planeetallanne, ja kuten tiedätte, se kiihtyy niin, ettei yksikään maa tai rotu ole immuuni. Tunnemme oikeutetun huolenne, sillä tämä on kriittistä aikaa Maalle, ihmiskunnalle ja kaikille eläville olennoille, joita asuu planeetalla. Siksi sallikaa minun taas kerran muistuttaa teille, mikä on ja mikä ei ole sopivaa teille kanssaluomisen itsemestarina.

Tiedämme, että sydämenne suurin halu on auttaa niitä, jotka kärsivät ja joilla on hätä, ja näin pitäisikin olla. On niitä, joiden tehtävä on osallistua suoraan – puolustaa, hoivata, parantaa tai auttaa lievittämään niiden kurjuutta, jotka ovat pakolaisia tai puutteessa. On niitä, joita kutsutaan myllerryksen keskelle, ja on niitä, joiden täytyy tehdä kriittisiä päätöksiä siitä, mikä on paras toimintakurssi eri tilanteissa ja draamoissa, joita tapahtuu jatkuvasti. Toiset antavat tukea jakamalla varallisuuttaan, ja sekin on sopivaa. Kuitenkin valtaosa teistä, erityisesti ne jotka ovat vaatineet korkeamman ulottuvuuden taajuudet todellisuudekseen, ovat jokseenkin kaukana näistä stressaavista draamoista. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että pysytte sydänkeskeisenä ja sieluun fokusoituneena, jotta voitte levittää maksimimäärän valoa, toivoa ja harmoniaa solaarivoimakeskuksestanne ulospäin, tietoisuuden kaoottisille astraalitasoille ja Äiti Maan sydänytimeen. Te, tähtisiemenet, kykenette auttamaan Maata vapautumaan negatiivisuusvankilasta, kun se pyrkii keventämään taakkaansa ja harmonisoimaan aurakenttänsä, voidakseen vaatia uuden määrätyn asemansa aurinkokunnassa.

Kiitos teidän, urheat sielut joita kutsutaan tiennäyttäjiksi tai valotyöntekijöiden eturintamaksi, kultainen polku on selvästi luotu ja määritelty. Avaatte myös kommunikointilinjoja meihin niin, että voimme välittää teille kaiken informaation, jota tarvitsette siirtyäksenne nopeasti ylösnousemusprosessin läpi tietoisuuden seuraavalle tasolle. Tämän tekemällä jätätte taakse eikä teihin vaikuta ne dramaattiset muutokset ja se alempien, tasapainottomien ulottuvuuksien negatiivisuus ja kaaos, joista massat yrittävät nyt päästä pinnalle. Se aika on tullut, jolloin jokaista teitä pyydetään tuomaan esiin ja jakamaan oma viisautenne, joka on kerätty valtavasta kokemusmäärästänne maan päällä, ja hyödyntämään myös niitä viisauden jalokiviä, jotka on tallennettu pyhään mieleenne ja jotka toitte mukananne universumin ääristä.

Teille jotka olette seuranneet uskollisesti opetuksiamme, tarjotaan ns. pikaraidetta itsemestaruuteen. Rakas viestintuojamme, Ronna, on yksi niistä urheista sieluista, jotka suostuivat armollisesti ottamaan tehtäväkseen tuoda ulottuvillenne ne tarkoituksenmukaiset ja laajennetut universaalit viisausopetukset, jotka varattiin alun perin vain kehittyneimmille yksilöille retriiteissä ja salaisissa viisauskouluissa. Olette kaikki vihkimysprosessin keskellä – vaiheessa tai toisessa. Se on oppimis- ja vihkimyskoulu, kun joka päivä hoidatte jokapäiväisiä tehtäviänne ja kohtaatte päivittäiset tilaisuutenne ja haasteenne. Kaikki se mikä on ollut kätkettynä menneisyydessä, tuodaan nyt tietoisuuden valoon, joko korjattavaksi ja poistettavaksi tai joissain tapauksessa lisättäväksi.

Myös teidän jotka olette vankasti polulla, on aika alkaa rakentaa intiimimpi suhde korkeampien ulottuvuuksien suojelijoihinne ja enkeliopettajiinne. Korkeamman itsenne monet puolet odottavat, että integroitte nämä edistyneet opetukset sekä korkeammat valotaajuudet, jotka ovat nyt ulottuvillanne. Telepaattinen kommunikointi korkeampien ulottuvuuksien valo-olentojen kanssa on osa alkuperäisiä fyysisiä aistilahjojanne. Rakkaat, on aika vaatia takaisin nuo taidot ja lahjat. Pyydämme teitä tutkimaan ja meditoimaan niitä edistyneitä viisausopetuksia, joita tarjoamme teille vankasti polulla oleville, kunnes ne ovat syöpyneet mieleenne ja tulleet osaksi korkeampaa tietoisuuttanne. Ne ihmeelliset lahjat ja kyvyt jotka odottavat teitä, ylittävät kovasti ponnistelunne niiden saavuttamiseksi.

Useampia ja useampia kallisarvoisia sieluja on vasta astumassa tiedostamispolulle, kun he alkavat ottaa vaarin sieluitsensä tönäisyistä. Usein tämä käynnistää sielun pimeän yön, kun he kohtaavat tietoisuuden vääristymät, joita he ovat luoneet, ja ympyrän- tai karmanlaki tuodaan täysimittaisesti kannettavaksi. Kuten tiedätte, se ei ole rangaistus, vaikka se saattaa tuntua siltä alussa. Se on jokaiselle ihmiselle tilaisuus kääntyä urheasti kohtaamaan itsensä ja korjata ja harmonisoida riitasointuiset taajuusmallit, joita on luonut.

Korkeammat ja jalostuneemmat taajuudet pommittavat jatkuvasti teitä ja Maata. Sen tuloksena monet teistä ovat niiden alempien astraalitasojen intensiivisten tunteiden ja vääristymien keskellä, jotka muodostavat neljännen ulottuvuuden kolme ensimmäistä alitasoa. Nämä ovat tietoisuuden tunnetasoja, jotka pitää saattaa hallintaan ja palauttaa hyväksytylle polariteetti- ja kaksinaisuustasolle. Nämä ovat joitain vaikeimpia tehtäviä, joita koskaan koette ylösnousemusmatkallanne viidennen ulottuvuuden tasapainoon ja rauhallisuuteen. On aika puhdistaa niiden syvien ydinenergiamallien jäämät, joista teidän täytyy vapautua voidaksenne mukautua korkeampiin valotaajuuksiin.

Rakkaat, tietäkää tämä: se on teille kultainen tilaisuus päästää kerta kaikkiaan irti kaikista noista energioista, joita olette kantaneet mukananne ylimääräisenä painolastina tuhansia vuosia. Kohdatkaa ne, käsitelkää ne ja nähkää ne muuntuneena puhtaaksi valosubstanssiksi, ja tuossa prosessissa teistä tuntuu kevyemmältä ja kirkkaammalta, kun kuljette polkua korkeampaan tietoisuuteen ihmeellisten mahdollisuuksien ulottuvuuksissa.

Käytössänne on yletön määrä informaatiota kaikilla henkisen tiedostamisen ja kehittymisen tasoilla. Ne urheat sielut jotka ovat edellänne, voivat nyt päästä käsiksi suurien viisaussalien korkeampiin ja jalostuneempiin tasoihin ja myös vastaanottaa edistyneitä opetuksia valo-olennoilta. Paljon esiintuodusta informaatiosta on hyödyllistä ja rakkaudentäyteistä, mutta osa siitä on hämmentävää ja vääristynyttä. Siksi pyydämme teitä käyttämään erottelukykyänne siihen, minkä hyväksytte omaksi totuudeksenne. Osa informaatiosta venyttää mielikuvitustanne ja ihmettelette, miten koskaan saavutatte ne monet tietoisuustasot, joita kuvataan.

Oltuanne eristettynä Lähteestänne hyvin pitkään, olette innokas ja halukas tietämään kaiken, mitä on tiedettävää, jotta voitte saavuttaa valaistumishuiput mahdollisimman nopeasti. Muistakaa kuitenkin, kalliit ystäväni, että teidän täytyy tehdä matkaa askel kerrallaan ja oppia jokainen oppitunti täysin, kun päästätte irti siitä, mikä ei enää palvele teitä. On myös oleellista, että sisäistätte korkeamman taajuuden valaistujan opetuksia, kunnes niistä tulee osa henki-ihmisluonnettanne. Sitten teidät johdatetaan seuraavasta säteilevän hehkuvasta ovesta, ja teille annetaan jatkuvasti laajentuvia Jumalatietoisuuden tasoja. Se on loputon matka. On aina uusia testejä, uusia tilaisuuksia ja hämmästyttäviä uusia seikkailuja koettavana.

Nämä ovat mitä kriittisimpiä aikoja Maalle ja ihmiskunnalle, kun kaikki mikä ei enää palvele korkeinta hyvää, hävitetään tai transformoidaan vähitellen. Puhdistatte vääristymiä ja yhdistytte taas sateenkaarisiltaan tai elämänvirtaan, joka johtaa kirkkaaseen, uuteen tulevaisuuteen teille ja Maalle sekä myös tälle aurinkokunnalle ja galaksille. Riippuu jokaisesta teistä, miten helppo tai vaikea tuo matka on. Rakkaat sydämet, pitäkää mielessä, että onnistumisenne on varmaa. On kuitenkin teidän valintanne, miten kauan käytätte seuraavan määränpään saavuttamiseen.

Tiedämme, että on helpompaa nousta jonkin katastrofin tai negatiivisen tilanteen yläpuolelle, kun se tapahtuu maapallon toisella puolella. Mutta se ei ole helppoa, kun se tapahtuu kotimaassanne, naapurustossanne tai kun se vaikuttaa henkilökohtaisesti teihin, perheeseenne ja kotiinne. Silloin tulevat todelliset mestaruustestit. Voitteko pysyä keskittyneenä pyhään sydämeenne ja luottaa, että ystävänne korkeammista ulottuvuuksista auttavat teidät synkkien kaaosöiden läpi kirkkaan, uuden tulevaisuuden auringonvaloon riippumatta siitä, mitä teille tai ympärillänne tapahtuu?

Monet kysyvät: "Mitä voimme tehdä auttaaksemme?" Ensinnäkin tulkaa esimerkiksi ja säteilkää valoanne kaikkien nähtäväksi ja paistateltavaksi. Liittykää ryhmämeditaatioihin ja viettäkää myös mahdollisimman paljon aikaa viidennen ulottuvuuden taivaallisessa maailmanpyramidissa, lisäten ainutlaatuiset energianne ja oman rakkaus-valonne käytettäväksi suurimmaksi hyväksi. Pyrkikää vetämään maksimimäärä kosmista valosubstanssia itseenne, kun teistä tulee timantinkovien jumalaisten valohiukkasten ankkureita asuinalueellenne.

Kuvitelkaa, että monet valotyöntekijät luovat ja aktivoivat viidenteen ulottuvuuteen mahtavia kristallisia valopyramideja, joissa liitytte kaikki yhteen meditaatioissanne aikomuksena rakentaa suurimpia mahdollisia kosmisia rakkaus-valoaaltoja. Nämä aallot jotka on suunniteltu kaiken korkeimmaksi hyväksi, pyyhkivät jokaisen maan yli ajan kuluessa ja herättävät massat – puhdistaen negatiiviset energiat, joilla on ollut kuristusote kustakin maasta ja sen kansasta. Tietäkää, että jokainen maa ja rotu on ainutlaatuinen, sillä ne luotiin erilaisten ominaisuuksien, toiveiden, tilaisuuksien ja haasteiden kera. Jokainen teistä on sijoitettu strategisesti alueelle, jossa palvelunne voi olla suurinta ja voitte tehdä eniten hyvää. Teillä on värähteleviä eteerisiä muisti-siemenatomikristalleja aivoissa, DNA:ssa ja sielurakenteessa, mikä auttaa teitä, maatanne ja maanmiehiänne ja -naisianne pääsemään käsiksi totuuden, viisauden ja suojelun valoon.

Rakkaat valonsoturini, pyydämme teitä olemaan sulkematta sydänkeskustanne. Älkää menkö pelkoon ja toivottomuudentunteeseen. Maan päällä ja korkeammissa maailmoissa tapahtuu suuria asioita, jotka ylittävät ymmärryksenne. Muistakaa, miten usein olemme kertoneet teille: "Kaaoksesta ilmestyy esiin uuden luominen." Emme pyydä teitä minimoimaan monumentaalisia tragedioita, joita tapahtuu, tai kärsimystä jota monet kokevat. Mutta se ei palvele ketään, jos jäätte kiinni kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhan negatiivisuutteen, pelkoon ja sekasortoon. Älkää salliko voimakkaiden ajatusmuotojenne ja energioidenne mennä alempiin värähtelymalleihin, mikä lisää vain negatiivista energiaa pimeyspilveen. Lähettäkää sen sijaan voimakasta rakkaus-valoanne keskelle kaaosta ja niiden sydämiin, jotka levittävät kaaosta. Katselkaa sitten, kun transformoiva valo voittaa hitaasti pimeyden.

Lupaamme nostaa ja tukea teitä rakastavalla energiallamme ja auttaa teitä myös synkimpien aikojen läpi. Koko luomakunnan rakkaus ja valo voittaa, yhdessä rohkeiden ja päättäväisten pyrkimystenne kanssa. Olen ikuisesti rakastava ystävänne ja suojelijanne. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.