TAITOJENNE KEHITTÄMINEN KANSSALUOJANA

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.8.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, monta vuotta on ollut niin monia keksintöjä ja tieteellisiä läpimurtoja, ja samaan aikaan pakahduttava määrä filosofista ja henkistä informaatiota pommittamassa ihmismieliä, että ihmisaivot pystyvät tuskin omaksumaan noita lukemattomia teorioita ja uusia käsitteitä kuormittumatta liikaa.

Olette monumentaalisen prosessin keskellä – kohtalonne monimutkaista valitsemista ja ilmentämistä uuteen aikaan, josta vähitellen tulee jalostuneempi ja laajempi huomisen todellisuutenne. Valintanne – erityisesti fokus, selkeys ja ajatustenne ja tekojenne voima – määräävät, miten nopeasti toiveenne ilmentyvät aineelliseen muodon maailmaan. On elintärkeää, että opitte pitämään kurissa mielen, vahvistamaan keskittymiskykyä ja kontrolloimaan tunteita ja mielen papatusta. Lahjat ja tilaisuudet tai jumalaiset erivapaudet joita teille tarjotaan, vaativat voimakasta henkilökohtaista kurinalaisuutta sekä korkeaa vastuutasoa.

Tarkka tietoisuus tunteistanne ja ajatusmalleistanne on kriittinen komponentti kanssaluomisprosessissa, sillä se määrittää niiden värähtelymallien laadun, joita lähetätte henkilökohtaiseen 12 säteen luomispyöräänne.*

Niiden siemenajatusten taajuus joita kylvätte henkilökohtaiseen luomispyöräänne, määrittävät sen laadun, mitä ilmennätte, ja ne määrittävät myös sen, mitä koette arjessanne – positiivista tai negatiivista. Nämä tapahtumat ovat barometrinne siitä, millaisia värähtelymalleja lähetätte syyn- ja seurauksen maailmaan. Ensisijainen tehtävänne/tavoitteenne tällä hetkellä on kehittää tiedostava tietoisuustila, kun siirrytte syvemmälle ja syvemmälle pyhän sydämenne ja pyhän mielenne ydinsiemenatomiin. Sieltä löydätte kaiken vahvuuden ja opastuksen, mitä koskaan tarvitsette.

Kun kehitätte kanssaluomiskykyjänne ja teistä tulee tehokkaampi oman mielen kontrolloinnissa ja visualisointikyvyissä, ymmärrätte, miten tärkeää on valvoa jatkuvasti niitä taajuusmalleja, joita lähetätte maailmaan. Tiedostakaa aina, että elätte värähtelevän ja neutraalin kosmisen energian – luomisvoimien – maailmassa, ja ne odottavat teidän muokkaavan niitä miksi tahansa, mitä voitte kuvitella. Luotte oman taivaanne tai helvettinne. Ette voi syyttää ketään muuta siitä todellisuudesta, jota parhaillaan koette.

Olette jumalaisen Luojan kipinä, ja kun teille annettiin yksilöllinen tietoisuus, tietoisuus jumaluudestanne ja itsenäisyys, teidät koodattiin pysyvällä muistisiemenatomilla, joka toteaa: "Mene luomaan maailmoja loputtomasti minun nimissäni." Tuosta ajasta saakka, joka ylittää muistin, olette kokeilleet, pyrkineet, oppineet ja onnistuneet toisinaan ja myös epäonnistuneet monta kertaa. Olette kuitenkin vakaasti edistyneet ja nyt teille annetaan tilaisuus tulla kypsäksi osallistujaksi uuden kultaisen ajan luomisessa.

Monien korkeampien itsejenne ominaisuuksien, avujen ja laatujen integrointi ja kehittäminen on vähittäin etenevä prosessi. Jumalaitsenne monet kipinät sisältävät runsaasti informaatiota, ja jokaisella yksittäisellä puolella on monia upeita kokemuksia ja menestyksiä jaettavana kanssanne, sekä paljon jumalaista rakkautta, autuutta ja iloa. Korkeamman sieluitsenne jokainen siemenatomi jonka integroitte, antaa teille Jumalatietoisuuden aina vain ihmeellisempiä lahjoja: kykyjä, taitoja ja viisautta yli hurjimman mielikuvituksenne.

On elintärkeää, että opitte olemaan tietoinen ja kaikkia elämänvoimia ohjaava tekijä. Tullaksenne tehokkaaksi kanssaluojaksi, teidän täytyy pitää ideaa mielessänne riittävän kauan, että se rekisteröityy selvästi aivoihin. Kaikki tapahtumat ja luodut muotoilmentymät ovat todiste energiasta ja mielen voimasta – voiman käyttöä tai väärinkäyttöä.

Muistakaa, että hengitys johtaa elämänvoimaenergiaa. Tulevina vuosina ihmiset ymmärtävät, että hengitys on pyhää – se on elämänlahja – ja opitte olemaan haaskaamatta sitä. Kun hengitätte sisään kullakin hengenvedolla, tiedostakaa, että se on ainoa hengenveto, joka teille taataan, sillä se saattaa hyvinkin olla viimeinen hengenvetonne. On elintärkeää, että otatte aikaa pohtia ja integroida ne tärkeät luomiskäsitteet, jotka kerromme teille. Te, tähtisiemenet, jotka olette saavuttaneet vaaditun harmonisen värähdysmallitason, olette nyt valmiita ottamaan kaiken oppimanne käyttöön. Kun teette sen, ne jotka ympärillänne kamppailevat rajoittavassa alemman ulottuvuuden ympäristössä, tuntevat kunnioitusta siitä, mitä saatte aikaan, ja vähitellen he alkavat seurata esimerkkiänne. Kuten tiedätte, esimerkillä opettaminen on tehokkain tapa saada ympärillänne olevien huomio. Menneisyyden truismi pätee myös: "Työnne hedelmistä teidät tunnetaan."

Tutkikaa näitä käsitteitä, kunnes ne ovat tiukasti juurtuneet muistiinne, sillä ne ovat osa luomislakeja ja kriittisiä komponentteja ilmentämisen mestaristatuksen onnistuneessa saavuttamisessa.

** Tulkaa sivustaseuraajaksi, tarkkailijaksi, ei-osallistujaksi kaikessa negatiivisessa draamassa, jota jatkuvasti tapahtuu ympärillänne. Tunnetilanne vetää teidät negatiivisuuspyörteeseen. Jos säteilette harmonisia korkeamman taajuuden malleja, teistä tulee immuuni ristiriitaiselle energialle ympärillänne.

** Laajennatte tietoisuuttanne siitä, mitä ympärillänne tapahtuu, ja on elintärkeää, että pysytte irrallisessa mielentilassa. Kehitätte uutta ajattelutapaa, joka perustuu henkilökohtaiseen mentaali- ja tunnekontrolliin.

** Ensin tulee itsetietoisuus, sitten sielutietoisuus, jota seuraa galaktinen tietoisuus ja lopulta aliuniversaali tietoisuus. Pyritte yhdistymään äärettömiin tietoisuusvirtoihin sekä valtaviin valopyramideihin, jotka sisältävät kosmisen manifestin tämän aliuniversaalin kokemuksen jumalaisesta suunnitelmasta – siirtyminen ihmisen evoluutiokehityksestä Vesimiehenajan jalostuneempiin taajuuksiin.

** Kehitätte myös korostunutta ja kontrolloitua herkkyyttä niihin, joiden kanssa olette tekemisissä, mikä sisältää empaattisen, mutta jokseenkin irrallisen näkökulman. Tämä on oleellinen osa tuomitsemattomuuden kehittämistä. Etsitte totuuttanne ja vaaditte ja elätte sen parhaan kykynne mukaan. On elintärkeää, että annatte toisille saman oikeuden.

** Älkää salliko minkään tai kenenkään häiritä seesteisyyttänne. Kehittäkää korkea kärsivällisyys- ja pitkämielisyystaso ja olkaa ahkerasti kärsivällinen ja hidas suuttumaan.

** Pyrkiessänne itsemestaruuteen, osa testaustenne on, että teidän täytyy kokea ja voittaa koettelevia suhteita ja mahdollisesti siirtyä elämässänne yli suhteista ihmisiin, jotka eivät ole valmiita tai halukkaita siirtymään eteenpäin tietoisen sieluheräämisen spiraalissa. Jokaisen sielun täytyy valita polku, jota hän seuraa. Olette vastuussa vain omasta henkisestä kehityksestänne.

** On välttämätöntä, että te ette luovu pyrkimyksestänne henkilökohtaiseen henkiseen heräämiseen ja itsemestaruuteen väärästä velvollisuuden- tai uskollisuudentunteesta niitä kohtaan, jotka yrittävät jatkaa energianne hyödyntämistä, tai niiden vuoksi jotka vaativat kohtuuttoman määrän huomiotanne ja aikaanne.

Urheat ystäväni, teillä on nyt enemmän kuin koskaan hyppysissänne ilmentämistyökalut. Teidän täytyy astua pois mukavuusalueeltanne ja päästää irti kaikesta, mikä ei enää palvele suurinta hyväänne. Jokainen teistä tietää, mihin tämä pätee henkilökohtaisessa elämässänne – se on tuijottanut teitä kasvoihin kuukausia ja jopa vuosia – ja siitä tulee vielä sietämättömämpää, kunnes viimein "hellytte" ja päästätte irti siitä, mikä pidättelee teitä.

Kun teistä tulee tehokkaampia inspiroituneina kanssaluojina, ette enää keskitä energiaanne menneisyyden pienten ja arkisten toiveiden luomiseen. Olette silloin muodostaneet timantinkovien hiukkasten jatkuvan virran fyysiseen astiaanne, lopun virratessa muodon maailmaan. Olette ohjelmoineet pienintä yksityiskohtaa myöten, mitä haluatte ilmentää henkilökohtaiseksi mukavuudeksenne ja nautinnoksenne. Jatkuva mantranne on: "Kaikki tarpeeni ja toiveeni täytetään jo, ennen kuin oivallan, mitä ne ovat, ja se on aina suurimmaksi hyväkseni ja kaiken suotuisimmaksi hyväksi."

Olette pikkutarkasti hahmotelleet polkunne ihmiskunnan palvelemiseen, ja se on täysin harmoniassa jumalaisen tehtävänne kanssa tätä uutta aikaa varten. Teillä on jatkuva, selkeä ja suotuisa yhteys ylisieluunne/korkeampaan itseenne, ja seuraatte helposti ja sujuvasti valopolkua, joka mutkittelee korkeammalle ja korkeammalle olemassaolon jalostuneempiin maailmoihin.

Olkaa vakuuttuneita, että opastan, ohjaan, inspiroin ja suojelen teitä aina, kun matkaatte tuntemattomaan. Säteilen Isä/Äiti Jumalamme ikuista rakkautta jokaiselle teistä. Olen arkkienkeli Mikael.

*Kuvitetut ohjeet henkilökohtaisen elämänkukkaluomispyörän luomiseen löytyvät oppikäsikirjastamme REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY & ILLUSTRATIONS www.StarQuestMastery.com/books (RHV)

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.