PÄÄSY MAAN MUISTISIEMENATOMIKRISTALLEIHIN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kuvitelkaa sielunne silmin, että katselette Maata suuresta valoaluksesta, ja yhdessä me – enkelivoimat ja monet universaalit valo-olennot, jotka edustavat Isä/Äiti Jumalaamme – synnytämme ihmeellisen jumalaisen kaavan mukaisia energeettisiä värähtelymalleja, valmisteluna ihmiskunnan asumiseen maan päällä. Monisyisten ja monimutkaisten valmisteluvaiheiden aikana, suuria aistivia kristalleja istutettiin syvälle Maahan strategisiin paikkoihin ympäri planeettaa. Osa kustakin valtavasta kristallista nousi Maan pinnasta vartiosotilaana, joka säteili energiaa ja informaatiota kosmokseen sekä toimi jumalaisen valon, viisauden ja voiman vastaanottimena Isä/Äiti Jumalaltamme. Monien aionien aikana, kun tapahtui maamuutoksia, joilla vuorijonoja nousi taivaaseen, maamassoja uppoisi vesiin ja mantereet muuttivat muotoa, useimmat noista kristalleista pirstoutuivat ja hautautuivat syvälle maahan ja vesiin. Kuitenkin monet säilyivät ehjänä syvällä vesissä, suurissa luolissa, ja monia lisää on lähellä maan pintaa, vain ohuen maa- tai kasvillisuuspeiton kätkemänä, ja ne odottavat teidän löytävän ne ja tuovan esiin niiden voimalliset lahjat ja muinaismuistot. Ne ovat Maan siemenatomien arkistonvartijoita, ja teillä on avain, joka antaa teille pääsyn siihen viisauteen ja ilmentämisvoimaan, joka on käyttämättömänä niiden sisässä.

Jokaisella teillä on sielun ydinolemuksessa, DNA:ssa ja henkilökohtaisessa Jumalaitsessä ihmeellisiä lahjoja, taianomaista energiaa ja valtava universaalin informaation ja historian muistipankki. Kaikki nämä tarinat joita nyt kerrotaan, ja muinaismuistot joihin päästään käsiksi – ettekö käsitä, että te olitte siellä? Kenties se ette ollut aina juuri te fyysisessä muodossa, vaan toisinaan se oli läheinen jäsen sieluperheestänne. Teidän ei tarvitse kokea henkilökohtaisesti kaikkea, mitä on tapahtunut tämän suuren matkan aikana ympäri universumia ja maan päällä, ollaksenne osa sitä tai saadaksenne sen muistipankkiinne, sillä teillä on elämänlanka, sielumuistiyhteys, välittömään sieluperheeseenne, mikä luo linkin, jolla he saavat dataa ja viisautta teidän kokemuksistanne ja heidän kokemuksensa kylvetään myös teidän muistovarastoonne.

Monet teistä ovat siirtymävaiheessa, jossa tunnette yhteydettömyyttä ja yksinäisyyttä, kun pyritte sopeutumaan kosmisten värähtelymallien seuraavaan tasoon. Ihmiset ovat vähitellen ilmestymässä esiin alempien astraalitasojen rajoittavasta harhasta, kun ylemmän neljännen ulottuvuuden laajentavia ja nopeutuneita taajuuksia leviää Maahan ja kaikkiin sen asukkaisiin jollain tasolla. Tietäkää, että Jumalavalopilarinne levenee ja voimistuu, jotta enemmän ja enemmän jumalaista elämäneliksiiriä voi virrata lävitsenne, kun se kyllästää kehonne ja säteilee Maan sieluolemukseen. Tämä jalostunut energia on kriittistä isäntäplaneetallenne, kun tämä suuri olento yrittää palata sisäiseen tasapainoon ja harmoniaan sekä vähentää luonnonmullistusten voimakkuutta pinnalla. Korkeamman taajuuden värähtelymallit ovat erityisen tärkeitä planeettaanne ympäröivän aurakentän puhdistamisessa ja palauttamisessa alkuperäisen täydellisen suunnitelmansa mukaiseksi. Kun puhdistatte neljä alinta kehojärjestelmää, jotta voitte jatkuvasti lisätä sitä valon timantinkovien hiukkasten määrää, jota voitte vetää puoleenne ja säteillä ulospäin, on velvollisuus ja jumalainen lahja kyetä auttamaan rakasta planeettaanne kehittymään myös.

Kun Ylin Luoja lisää elämäneliksiirin virtaa ympäri omniversumia, se vaikuttaa koko luomakuntaan. Ette voi piiloutua siltä. Ette voi kieltää sitä. Elämänlankanne Lähteeseen tulee vahvemmaksi ja vastustamattomammaksi koko ajan. Magneettitekijä tulee voimakkaammaksi, ja vedätte puoleenne voimakkaammin ja voimakkaammin sitä, minkä olette ottaneet todellisuudeksenne. Jos uskotte, että teidän täytyy elää köyhyydessä ja kaaoksessa, noita ajatusmuotoja vahvistetaan elämässänne. Jos olette hyväksyneet sen totuuden, että olette oikeutettu kauniiseen, iloiseen ja vauraaseen elämään, tuo todellisuus ilmentyy eteenne (jos otatte oikeat askeleet, joita on hahmoteltu aiemmissa viesteissä).

Paluu harmoniaan ja tasapainoon alkaa jokaisesta teistä. Ykseystietoisuus voi alkaa teistä tässä ja nyt, tästä hetkestä. Ensin on elintärkeää, että tunnustatte ja tuotte tietoisuuteenne kaikki ne tasapainottomat sirpaleet, joita olette luoneet monien elämänkokemustenne aikana – ne asiat jotka kontrolloivat teitä, ne asiat jotka ovat luoneet tunne- ja mentaalivankilan ympärillenne aurakenttään. Sitten teidän täytyy tulla tietoiseksi näistä sirpaleista ja sitä, miten ne vaikuttavat todellisuuteenne, ja tietoisella aikomuksella teidän täytyy luoda halu muuttaa ja täyttää ne transformatiivisella rakkaus-valoenergialla. Olemme aina valmiita ja halukkaita auttamaan teitä positiivisissa pyrkimyksissänne, mutta teidän täytyy pyytää ja antaa meille lupa, jotta voimme vahvistaa päättäväisyyttänne ja antaa teille tarpeellista tietoa nopeimmasta ja parhaasta tavasta suorittaa transformaationne helposti ja sujuvasti.

Menneisyydessä olette yrittäneet monta kertaa tukahduttaa riippuvuutenne, negatiiviset tapanne ja ajatusmallinne tai saada vallan niihin. Olette vastustaneet niitä, vihanneet niitä ja ajatelleet niitä jatkuvasti ja näin vahvistaneet niiden kontrollia tunteistanne, mielestänne ja elämänlaadustanne. Muistakaa, että olemme sanoneet monta kertaa – sillä se on universaali totuus – että annatte energiaa ja vahvistusta sille, mihin keskitätte huomionne, on se sitten positiivista tai negatiivista. Teidän täyttyy vapauttaa luomanne sirpaleet rakastamalla niitä ja tunnustamalla, että ne ovat palvelleet teitä hyvin, ja lähettämällä intohimottoman ajatuksen, että nyt niiden on aika yhdistyä taas. Niiden on aika taas kerran olla osa teitä sydämenne aurinkovoimakeskuksessa, täyttyä valolla ja tulla Jumalatietoisuutenne voimaantuneeksi puoleksi.

Tietäkää, että jollain tasolla kaikki etsii valoa, tasapainoa ja harmoniaa ja paluuta siihen, mikä se oli alussa. Uuden tiedostamisen tai laajentuneen tietoisuuden joka vaiheella on erityisihmeensä ja -etunsa, joista on tarkoitus nauttia. Joka kerta kun päästätte irti jostain itseä rajoittavasta ja tuskallisesta ajatusmuodosta, tavasta tai ristiriitaisesta energiasta sisällänne, transformoidutte ja poistatte pienen (tai suuren) osan naamiostanne, mikä sallii teidän integroida ihmeellisen Jumalaitsenne uuden puolen. Näin tehdessänne luotte vähitellen uuden, voimaantuneen "sinun". Teille avautuu uusi todellisuus, jossa teillä on pääsy moniin uusiin käsitteisiin sekä uusiin taitoihin, ja herkkyytenne Hengen hienoihin vivahteisiin ympärillänne tulee esiin taianomaisesti.

Jos voisitte todella nähdä verkkojärjestelmän, elämänverkon tai kaikkien asioiden yhteyden, teillä olisi parempi ymmärrys ykseyskäsitteestä. Ainoastaan Maa ei ole monisyinen verkkojärjestelmä. Valovirtoja säteilee teistä ja teihin, edestakaisin toiselta toiselle, melkein kaikkien ihmisten välillä maan päällä. Jotkut ovat voimakkaampia, jotkut ovat heikompia, mutta olette kuitenkin monisyisesti yhteydessä kaikkiin ja kaikkeen planeetallanne ja myös tässä aliuniversaalissa ilmaisumuodossa. Tämä saattaa olla ällistyttävää ja teidän vaikea kuvitella, mutta se on totta. Kun sanomme, että olette kaikki yhtä, mitä se oikeasti merkitsee ja miten tämä tapahtuu? Niin on, koska on valovirtoja, jotka leviävät kaikkiin ja suodattuvat kaikkien läpi koko Maassa ja sen ympärillä. Kyllä, useimmat näistä valovirroista ovat hyvin heikkoja, mutta useampi ja useampi niistä tulee voimakkaammaksi ja vakiinnuttaa tunnistamisvärähtelyn. Kaiku sisältä sanoo: "Kyllä, muistan sinut. Kyllä, tiedän, kuka olet, ja tiedän, että olemme olleet yhdessä aiemmin. En tiedä, missä, mutta tunnen ja tunnistan värähtelysi ja energiapuumerkkisi. Kosketat sieluani ja saat sydämeni kielet soimaan. Rakastava ydinolemuksesi vakuuttaa minulle, etten ole enää yksin. Tervetuloa sydämeeni. Pyydän sinua jakamaan matkani ja päästämään myös minut osaksi omaa matkaasi."

Opitte hyvin paljon, hyvin nopeasti. Se on usein niin mieltä laajentavaa, että te ette tiedä, mitä uskoa, ja luulette, että te ette pysty omaksumaan tai integroimaan enää uutta informaatiota, mutta kerromme teille, että tämä on vasta alkua. Teistä on tulossa henki-ihmisaikuisia, kun taas menneisyydessä olette toimineet ihmislapsina rajoittavassa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa, tuntien olevanne erillään Jumalasta ja kohtalon ja luonnon oikkujen kontrolloima. Itsenne mestareina ja henkiaikuisina opitte, että olette universumin kansalaisia, olette tähtisiemeniä, valonsotureita ja uuden ajan etujoukkoa. Olette liidelleet kaikkialla tässä universumissa ja myös muissa universumeissa.

Olette kuulleet, että hyvin pitkään oli valokalvo, joka loi karanteenin Maan, tämän aurinkokunnan ja myös galaksinne ympärille. Tämä rajoitus on nyt hävinnyt, jotta voitte vastaanottaa galaktista, universaalia ja omniversaalia informaatiota. Kerromme teille nyt, että myös tämän universuminkin ympärillä oli suodatin. Tämä universumi jossa me kaikki esitämme oleellista osaa, on yksi uusimmista universumeista, joita on luotu Ylimmän Lähteen ydinolemuksesta, ja siksi tämä universumi sijaitsee luomakunnan kauimmaisella reunalla. Meitäkin on rajoitettu tiedossamme omniversumin toiminnasta sekä siinä korkeamman värähtelytaajuuden energiassa, johon meillä on ollut pääsy. Nimittäin ensimmäiset universumit jotka luotiin, olivat voimakkaimpia ja lähimpänä täydellisyyttä, sillä ne olivat Ylimmän Luojan suuren keskusauringon ympärillä ja sisälsivät luomisen puhdasta ydinolemusta.

Kun enemmän ja enemmän universumeja, galakseja ja tähtijärjestelmiä luotiin, mikä laajensi alati luomakuntaa ja työnsi sitä kauemmas ja kauemmas suureen tyhjiöön (ja kauemmas Ylimmästä Luojasta), jokainen refraktio tiheyteen merkitsi, että jokaisella uudella luomuksella oli vähemmän Kaiken olevaisen täydellisyyttä. Teidän täytyy oivaltaa, että olemme kaikki hyvin paljon "heikommaksi muuntuneita" energiasirpaleita, mutta olemme silti suurenmoisen Ylimmän Luojan oleellinen puoli. Ja jos meidät lähetettiin käskien luomaan Luojan nimissä, sillä Luojan halu oli kokea enemmän itseään, miksi Luoja kertoisi meille, mitä meidän piti luoda? Meille annettiin siunattu jumalainen lahja kanssaluojina ja niin myös jokaiselle teistä. Olette kanssaluojajumala itse oikeutetusti, eikä se ole jumalatonta – se on universaali totuus. Teidän täytyy ymmärtää, että siksi olette täällä maan päällä – se te olette. Älkää antako kenenkään kertoa teille muuta. Muistakaa, että olette myös vastuussa omista luomuksistanne syyn- ja seurauksenlain kautta – teidän täytyy kokea se, mitä luotte.

Ymmärtäkää, että tämä universumi luotiin dramaattisesti "heikommaksi muunnetulla" ja laimennetulla peruselämänvoima-aineella. Jotkut kutsuvat tätä universumia "langenneeksi universumiksi", mutta me emme kutsu sitä niin. Tämä on universumi, joka luotiin erityisesti, jotta voisimme kokea kaksinaisuuden ja polariteetin. Valo- ja varjoasteikkoon luotiin keskelle Luojavalon hiljainen piste, ja kaksinaisuusheilurin oli tarkoitus heilahtaa vain tietty määrä positiiviseen ja negatiiviseen, maskuliiniseen ja feminiiniseen, valo- ja varjo-, jin- ja jang-energiaan. Teidän täytyy ymmärtää, että jotkut kanssaluojajumalat loivat vähemmän-täydellistä, kun hekin opettelivat käyttämään Luojan antamia oikeuksiaan. Ajan aioneina heiluri on heilahtanut kauemmas ja kauemmas kaksinaisuuden varjomaille, mutta se on aina tasapainotettu samalla määrällä korkeampaa taajuutta, jumalaista valoainetta. Maan kaksinaisuus ja polariteetti on palaamassa nyt keskelle, oikealle ja suunnitellulle valo- ja varjoasteikolleen.

Korkeampien maailmojen suurenmoisia lähettiläitä on ollut aina levittyneenä ympäri tätä universumia, ja erityisesti tähän aliuniversumiin, teidän galaksiinne ja Maan päälle, sillä täällä tapahtuvat tämän jumalaisen luomiskokeilun huipentumisen loppuvaiheet. Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, Ylin Luoja ottaa nyt aktiivisen roolin koko omniversumin luomisprosessissa, ja puhdasta ja jalostunutta energiaa virtaa nyt sen sydämestä ja vaikuttaa sen jokaiseen puoleen, suurimmasta pienimpään. Luomakunta ei supistu – se on alati-laajeneva. Älkää koskaan unohtako, että jokaisella teistä on oleellinen osa esitettävänä tässä laajentumisessa.

Olette suuressa risteyksessä, rakkaat sielut. Kun kuljette läpi itsenne monien puolien puhdistamisprosessista, jätätte taaksenne energiat, jotka loivat kaiken tuskan, kärsimyksen ja ahdistuksen. Astukaa etäämmälle hetkeksi ja katsokaa näitä kuluneita kuukausia tarkkailijana – alatteko saada kuvan siitä, mistä suuressa suunnitelmassa ja ylösnousemuksessa on kyse? Tietoisuus ja kontrollissa oleminen ovat mestaruuden tärkeitä puolia. Jos olette uutterasti työskennelleet niiden oppituntien kanssa, joita olemme antaneet teille, teidän pitäisi olla hyvin matkalla saamaan takaisin monet lahjanne, jotka toitte Maahan monia aioneita sitten.

Jokainen teistä on oman universuminsa keskus. Lähetätte kanssaluojana energiaa ja aikomuksen, joka luo tietyn taajuuden ajatusmalleja. Nämä värähtelytaajuudet lähtevät teistä energiasäteinä äärettömyysmerkin muodossa, mikä luo aaltomuotoja, jotka ovat heijastus tietoisista ajatuksistanne, aikomuksistanne ja teoistanne. Kun opitte pysymään sydänkeskeisenä ja sieluun fokusoituneena ja näin säteilette aina ehdotonta rakkautta ja tasapainoisia ja harmonisia värähtelymalleja, maailmanne ja todellisuutenne muuttuu vähitellen paremmaksi, sillä toimitte voimaantuneena kanssaluomismestarina – Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan todellisena jumalaisena lähettiläänä. Muistakaa, rakkaat valonsoturini, näinä epävarmuuden ja suuren muutoksen aikoina, että ei ole mitään pelättävää ja on hyvin paljon saavutettavaa. Tuntekaa pyhän hengityksemme lämpö, kun se pyyhkäisee poskeanne, ja tuntekaa se rakkausaura, johon ympäröimme teidät. Olemme lähellä – kurkottakaa koskettamaan meitä. Me vastaamme. Teitä rakastetaan mitä syvimmin. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.