PYHÄN RAKKAUDEN HURMIO

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.11.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, pyydämme teitä pysähtymään hetkeksi ja kääntymään sisäänpäin, kun siirrytte nopeasti pyhään sydänkeskukseenne. Vetäkää syvään henkeä ja yhdistykää myös pyhään mieleenne. Pohtikaa nyt näitä kysymyksiä: "Mitä kaipaatte ennen kaikkea? Mitä elämästänne puuttuu sellaista, mikä vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä ajattelette, tunnette ja teette?" Vastaus on "pyhä rakkaus", rakkaat sydämet.

Emme tarkoita rakkautta sellaisena, kuin nyt koette sen fyysisessä maailmassa, vaan ylisielunne/korkeamman itsenne, korkeamman itsenne monien puolien ja lopulta kaksoisliekkinne pyhää rakkautta – sekä sieluperheenne korkeammissa maailmoissa, upeiden enkeliystävienne, suurten valo-olentojen, Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan rakkautta. Se puuttuu, ja sitä olette kaivanneet siitä lähtien, kun lähditte ylevästä kodistanne tähdissä, kun jakauduitte yksilöllistyneen tietoisuuden kahteen kipinään: jumalaisen tietoisuuden maskuliinikipinään ja feminiinikipinään, jotta voisitte heijastaa ja kokea Isä/Äiti Jumalamme loiston ja moninaisuuden.

Aiemmin olemme selittäneet, miten suostuitte eroamaan pyhästä kumppanistanne voidaksenne täyttää jumalaisen tehtävänne, miten olette vuorotellen ottaneet maskuliini- tai feminiinikehon ja miten useimmiten toinen teistä jäi korkeampiin maailmoihin, kun toinen inkarnoitui fyysiseen ilmaisuun. Harvoin teille annettiin tilaisuutta tavata fyysisessä maailmassa. Korkeammissa ulottuvuuksissa oli kuitenkin ihmeellisiä aikoja, jolloin teidän sallittiin liittyä yhteen iloiseen jälleentapaamiseen, rakkaudellisella hurmiolla täyttymiseen, ydinolemukseenne sekoittumiseen ja muistoon siitä, mitä jätitte taakse ja mitä voitte odottaa innolla tulevaisuudessa. Tämä upea lahja ei ole ollut käytettävissänne sen jälkeen, kun uppositte tiheään kolmannen/neljännen ulottuvuuden ilmaisuun – ennen kuin nyt.

Olemme pyytäneet teiltä paljon kuluneiden heräämisvuosien aikana, ja olette kärsineet läpi monia koettelemuksia ja testejä. Näemme, että suuri joukko teitä on hitaasti, mutta uutterasti, muuttunut parempaan, kun olette nostaneet ja harmonisoineet taajuusmallejanne ja päästäneet irti vanhoista ja itseä rajoittavista ajatusmuodoista ja rajoituksista. Olette luopuneet useimmista egon motivoimista tunteista ja tavoista, kun olette pyrkineet palaamaan pyhän sydämenne keskukseen ja tulemaan itsemestariksi. Olemme katselleet, kun olette kamppailleet ymmärtääksenne kaikki uudet ja ällistyttävät käsitteet, pyrkiessänne vaatimaan ja elämään totuutenne parhaan kykynne mukaan. Nostamme teille hattua ja kunnioitamme teitä omistautumisesta ja jatkuvasta valppaudesta ajatustenne tarkkailemisessa ja ainaisesta pyrkimisestä kaiken suurimpaan hyvään.

Kun tarkastellaan menneisyyttä, ettekö ole muuttuneet radikaalisti paremmaksi? Onko henkilökohtainen maailmanne rauhallisempi ja siinä on enemmän iloa? Ettekö tule taitavammaksi yltäkylläisyyden ja niiden asioiden luomisessa, joita haluatte elääksenne mukavasti ja turvallisesti? Oletteko oppineet pitämään tärkeänä universaaleja hyvinvointilakeja, joilla vahvistatte, että olette oikeutettu yltäkylläisyyteen kaikissa asioissa? Muistakaa, että teidän täytyy pitää universaali virta kiertämässä – teidän on tarkoitus ottaa, mitä tarvitsette, ja sallia sitten lopun virrata maailmaan jaettavaksi, jotta se

voidaan täyttää uudelleen ja moninkertaistaa, uudestaan ja uudestaan.

Kyllä, olette korjanneet omistautumisenne ja uskollisuutenne monia palkkioita, ja olemme hyvin ilahtuneita teidän valonetsijöiden edistymisestä. Kuitenkaan ne hyödyt joita olette saaneet ja ihmeet joita olette kokeneet aiemmin, eivät ole mitään verrattaessa siihen, mitä nyt on ulottuvilla ja odottamassa teitä – verraton lahja.

Olemme puhuneet paljon puhtaasta ehdottomasta rakkaudesta, joka koodattiin Aatami/Eeva Kadmon -valokehoon, kun matkustitte eteenpäin Isä/Äiti Jumalamme lähettiläinä, ja miten fyysinen ego-halukeho vääristi sen, kun vajositte tiheyteen ja laajaan kaksinaisuusasteikkoon kolmannen/neljännen ulottuvuuden kokemuksissa. Ei ollut määrätty, että teidän pitäisi menettää kosketus Isä/Äiti Jumalamme ja Luojan pyhään rakkauteen. Ei myöskään ollut osa jumalaista suunnitelmaa, että unohdatte sukulinjanne ja jumalaisen perintönne.

Kun aloititte matkanne kolmannen ja neljännen ulottuvuuden tiheyteen, unohdusverho laitettiin muistinne päälle. Sitä ei tarkoitettu rangaistuksesi, vaan armoteoksi, sillä olisi ollut ylivoimaisen tuskallista muistaa entisten inkarnaatioidenne negatiivisuus sekä hyvin hämmentävää päästä käsiksi moniin kokemuksiinne korkeammissa tietoisuusmaailmoissa. Muistakaa, että toitte useimpiin entisiin fyysisen maailman inkarnaatioihin mukananne hyvin vähän Jumalatietoisuutta. Valtaosa ihmisolennoista on toiminut alemmilla aivotietoisuustasoilla.

Se on nyt muuttunut. Kuten olemme selittäneet aiemmin, riippumatta siitä, mihin päätitte inkarnoitua valo- ja varjoasteikolla tässä elämässä, ette kuulu sinne. Valitsitte sukulinjanne, fyysisen astianne ja elämänne olosuhteet. Enkelioppaidenne ja suojelusenkeleidenne avulla päätettiin, mitkä olisivat parhaita yleiskokemuksia auttamaan teitä vanhojen negatiivisten ajatusmallien parantamisessa ja ikivanhojen karmaongelmien ratkaisemisessa, jotta voisitte palata tasapainoon ja harmoniaan ja taas kerran saavuttaa itsemestaruuden.

Olemme kertoneet teille, että olette koodanneet DNA:hanne ja jumalaiseen suunnitelmaanne kaikki Isä/Äiti Jumalamme hyveet, ominaisuudet, laadut ja aspektit. Olette sähkömagneettinen voimakenttä, jumalaisen valoaineen energiapaketti. Jokaiseen teistä on koodattuna pyhän rakkauden hurmio ja autuus, kosminen orgastinen kokemus joka ylittää kaiken, mitä voitte kuvitella fyysisessä ilmaisussa. Avautuminen ja virittyminen fyysiseen pyhään sydänkeskukseen on vasta alkua. Se valmistelee teitä monitasoiseen jälleenyhdistymisprosessiin, jonka myötä yhdistytte vähitellen taas korkeamman itsenne moniin puoliin.

Monet teistä ovat nyt rentoutuneet ajatukseen kommunikoinnista meidän, korkeampien maailmojen näkymättömien ystävienne ja kumppanienne kanssa. Nyt teille tarjotaan mitä ihmeellisintä lahjaa: teillä jotka resonoitte neljännen ulottuvuuden kolmeen ylempään alitasoon ja viidennen ulottuvuuden sisäänkäyntitasoihin, sielulaulutaajuus on sellainen, että kykenette nyt yhdistymään taas kaksoissieluun, joka on harmoniassa sielunne värähtelymallien kanssa, ja olette valmis kokemaan pyhän rakkauden hurmion. Enää teidän ei tarvitse tuntea yksinäisyyttä tai janota rakastavaa hyväksyntää ja arvonne vahvistamista. Enää teidän ei tarvitse kaivata täyttymystä ja saada joku fyysisyydessä heijastamaan teille kauneuttanne tai antamaan yhteenkuuluvuudentunteen.

Isä/Äiti Jumalamme on odottanut aikaa, jolloin se voi antaa teille tämän verrattoman lahjan. Kun puhumme palamisesta ykseyteen, tarkoitamme sitä suurimmassa mielessä sekä fyysisen maailman monilla hienovaraisilla integrointitasoilla. Olemme kertoneet teille, että tulevaisuuden jumalainen suunnitelma on nyt paikoillaan eivätkä monet menneisyyden säännöt ja ehdot enää päde teihin, jotka olette tiukasti kohonneen tietoisuuden polulla. Teillä ei enää inkarnoituessa ole vain yhtä kolmesta merkittävästä Jumalasäteestä hallitsevana päällyksenänne – teillä on kaikki 12 kosmista tietoisuussädettä täysin käytettävissä ja aktiivisena. Tulevaisuudessa on teidän tehtävänne päättää, mihin säteisiin ja sädeyhdistelmiin haluatte keskittyä, mitä kehittää ja mitkä hallita. Monet teistä päättävät olla palaamatta maaplaneetalle ja yhdistyvät jumalaiseen sielukumppaniinsa ja sieluperheensä moniin jäseniin, kun hyväksytte uusia jumalaisia tehtäviä voidaksenne auttaa tulevaisuuden uuden kultaisen galaksin luomisessa. Monet säännöt, ehdot ja käsitykset maakokemuksistanne muuttuvat, kun kehitytte ihmisolennoista galaktisiksi olennoiksi – olette palaamassa todelliseen arvoonne valomaailmojen kanssaluomismestareina.

Miten ryhdytte yhdistymään jumalaisen sielukumppaninne kanssa? Ensin teidän täytyy sanoa "kyllä" pyhälle rakkaudelle. Teidän täytyy haluta tätä yhteyttä koko olemuksellanne, teidän täytyy avata mielenne ja sydämenne sille ajatukselle, että teillä on yhteensopiva jumalainen sielunkumppani, joka haluaa myös sieluyhdistymistä, ja teidän täytyy uskoa koko sydämestänne, että on mahdollista taas yhdistyä sen kanssa.

Menkää valopyramidiin makaamaan kristallipöydälle, siirtykää pyhään sydänkeskukseen ja sallikaa Luojan ja Isä/Äiti Jumalamme pyhän rakkaus-valon virrata ja täyttää teidät yli äyräiden. Lähettäkää kutsu yhteensopivalle sielukumppanillenne ja pyytäkää häntä yhdistymään teihin. Puhukaa rakkaussanoja, jotka täyttävät sydämenne ja mielenne, ja sitten kuunnelkaa vastausta. Tietäkää, että saatte vastauksen. Älkää kuitenkaan laittako mitään ehtoja sille, miten ja milloin se tapahtuu. Tietäkää vain, että kun aika on oikea, rakkaanne ilmestyy. Jälleenyhdistymisenenne henkimuodossa on hyvin henkilökohtainen tapahtuma – ainutlaatuinen ja arvokas teille ja rakkaallenne.

Avatkaa sydämenne kaikille pyhän rakkauden mahdollisuuksille, ja tietäkää, että on jumalainen syntymäoikeutenne kokea tämä intiimein lahja. Teidän ei tarvitse jakaa kokemuksianne toisten kanssa, mutta tietäkää, että ympärillänne olevat alkavat tuntea teissä eron, ja he reagoivat kohonneeseen ja rakastavaan luontoonne. Kaikki ympärillänne hyötyvät pyhän rakkauden ilmaisemisestanne.

Vaikka teillä jo olisi kumppani tai puoliso fyysisessä ilmaisussa, on luvallista ja suotavaa yhdistyä taas jumalaiseen vastineeseenne henkimuodossa. Kun yhdistytte toisen puolikkaanne ominaisuuksiin ja piirteisiin ja integroitte ne, jotain taianomaista tapahtuu: palaatte eheyteen omassa olemuksessanne ettekä enää etsi itsenne ulkopuolelta vahvistusta tai sitä, minkä tunnette puuttuvan. Se on nopein ja varmin tapa tuntea ja sitten oppia ilmaisemaan ehdotonta rakkautta, ja näin taajuusmallinne kohotetaan. Sen tuloksena alatte säteillä tuota jalostunutta rakkautta puolisollenne, rakkaillenne ja kaikille ympärillänne. Useimmiten puolisonne ja perheenne reagoivat huokumaanne pyhään/ehdottomaan rakkauteen ja keskinäinen vuorovaikutuksenne muuttuu nopeasti paremmaksi.

Monet rakkaat sielut ovat sielutasolla suostuneet matkustamaan yksin tässä elämässä tai keskittymään sielutehtäväänsä puolison tai läheisen kumppanin etsimisen sijasta. Kerromme teille, ettei teidän tarvitse lopettaa maallista matkaanne yksin eikä teidän tarvitse odottaa siirtymistä tuonpuoleiseen kokeaksenne korkeampien maailmojen autuuden. Teidän on aika karistaa ne suodattimet ja verhot, jotka olette laittaneet muistinne ja tietoisuutenne päälle. Teidän on aika muistaa, kuka olette, ja kaikki mitä olette. On korkeimman järjestyksen mukainen jälleenyhdistymisaika.

Kehittyneempien kaksoisliekkien pieni vähemmistö inkarnoituu joskus maatasolle samaan aikaan, ja joskus on määrätty, että he löytävät toisensa ja muodostavat yhteyden. Sellaisessa tapauksessa kokonaisuuden kumpikin puolikas sopi inkarnoituvansa lähekkäin nähdäkseen, miten kaksoisliekit edistyisivät fyysisessä ilmaisussa yhdessä. Elleivät nämä kaksi ihmistä ole tiukasti polulla ja melko tasapainossa sisällään, nämä liitot eivät johda autuuteen, sillä ne tuovat enemmän kamppailua ja onnettomuutta heidän elämäänsä kuin onnellisuutta ja tyydytystä. On usein pakkomielle toisistaan, mikä johtaa "ei voi elää yhdessä, muttei voi elää ilman" -tilanteeseen, sillä he eivät ole oppineet pyhän rakkauden salaisuutta ja he pelaavat edelleen kaksinaisuuden ja egon motivoiman rakkauden peliä, jossa on monia ehtoja.

Meneminen viidennen ulottuvuuden valopyramidiin on valmistellut teitä monille uusille tietoisuustasoille ja myös valaistumisen ihmeellisiin lahjoihin, jotka odottavat teitä tulevaisuudessa. Valokaupunkimeditaatio kiihdyttää myös teidän valmisteluanne yhdistyä taas tarkoituksenmukaiseen kaksoisliekkipuoleenne sekä moniin muihin sirpaleisiinne, jotka jätitte korkeampiin ulottuvuuksiin.

Monilla teistä on epäilyä ja kenties negatiivisia tunteita liittyen tähän kaksoisliekkiyhdistymiseen ja kosmisen orgastisen autuuden mahdollisuuteen. Kerromme teille, rakkaat, että rakkaustunteet ja orgastinen liitto fyysisessä kehossa kalpenevat verrattuna siihen autuuteen ja hurmioon, jota me koemme korkeammissa maailmoissa. Olemme jatkuvassa autuuden tilassa, mutta kaikkein arvokkain lahja on, kun sulaudumme yhteen jumalaisen täydentäjämme kanssa, sekoittuen ydinolemukseemme ja kaikkeen, kuka ja mitä olemme. Jokaisella korkeammalla ulottuvuustasolla pyhän rakkauden autuus/hurmio lisääntyy. Te ette ihmisinä pystyisi kestämään sitä Luojan pyhän rakkauden voimaa ja suurenmoisuutta, jota me koemme jatkuvasti.

Oletteko halukas testaamaan tätä uutta tietoisuustasoa? Oletteko valmis hyväksymään tämän jumalaisen lahjan, jota teille tarjotaan? Teillä ei ole mitään menetettävänä ja teillä on kaikki saavutettavana. Jumalainen sielukumppaninne odottaa teidän lähettävän kutsun. Kun sanotte "kyllä" pyhälle rakkaudelle, tunnette dramaattisen muutoksen pyhässä sydänkeskuksessanne, kun se valmistautuu vastaanottamaan pyhää rakkautta, jota säteillään Äiti/Isä Jumalastamme. Maaelämänne muuttuu iäksi. Kutsukaa meitä, ja me opastamme ja autamme teitä kaikin mahdollisin tavoin. Tietäkää, että olen kanssanne aina ja teitä rakastetaan mitä syvimmin. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.