RAUHAN ETSIMINEN SISÄLTÄ

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

1.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, on aika tehdä inventaari siitä, mitä ajattelette, sekä tunne-energiasta jota heijastatte näinä konfliktin, myllerryksen ja stressin aikoina planeetallanne. Heikennättekö tai vääristättekö sitä harmonia-auraa, jonka olette luoneet ympärillenne, sallimalla itsenne jäädä kiinni siihen väärinluomisen ja tuhoutumisen kaaokseen, jota maaplaneetalla on tänä aikana? Oletteko uppoutuneet niihin skenaarioihin, joita esitetään uudestaan ja uudestaan televisiossa, radiossa ja sanomalehdissä? Oletteko taas kerran sallineet vetää itsenne takaisin negatiivisen harhaympäristön tiheyteen? Jos vastauksenne on "kyllä" mihinkään näistä kysymyksistä, lietsotte energiallanne maailmantilanteen kaoottisia värähtelyjä sen sijaan, että lisäätte rakkautenne, valonne ja voimanne muihin rauhanlähettiläisiin ympäri maailmaa. Seisotteko niiden rinnalla, joiden suurin toive on synnyttää rauhanomainen ratkaisu kaikkien suurimmaksi hyödyksi, vai harmonisoidutteko tahattomasti niiden kanssa, jotka haluavat pahentaa erillisyyttä, kärsimystä ja hallitsemista?

Emme tarkoita, ettei teidän pitäisi pysyä informoituna siitä, mitä ympäri maailmaa tapahtuu, vaan sanomme, että nyt enemmän kuin koskaan teidän täytyy nousta sen yläpuolelle, mitä tapahtuu, ja alkaa tarkkailla kanssamme korkeammasta näkökulmasta – näkökulmasta jossa ei ole oikeaa tai väärää tapaa, vain totuuden sävyjä ja eri motiiveja, näkökulmasta jossa mikään rotu, maa tai uskonto ei ole täysin oikeamielinen tai moitteeton tai täysin väärässä. Muistakaa, että jokainen sielu maan päällä kantaa sisällään jumalan kipinää. Teidän täytyy pysyä sydänkeskeisenä ja virittyneenä korkeampaan itseenne hengen inspiroimalla tietoisuudella, jotta tekonne ja päätöksenne ovat aina sopusoinnussa jumalaisen suunnitelman kanssa. Rakkaat, silloin seisotte niiden oikeamielisten joukossa, joiden suurin toive on palauttaa Maa ja ihmiskunta todelliseen rauhallisen rinnakkaiseloon ympäristössä, jossa Isä/Äiti Jumala hallitsee ylimpänä.

Totta, on niitä, jotka ovat suostuneet esittämään "paholaisen asianajajaa", niitä jotka esittävät teille varjopuoltanne tuhoisimmalla tavallaan. On muita, jotka omahyväisesti väittävät itsellään olevan vain korkeimmat ja pyyteettömimmät motiivit, mutta näemme ja tiedämme perimmäiset motiivit päätösten sekä niiden tekojen takana, joita käynnistetään rauhan ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Kaksinaisuuspeliä pelataan maan päällä loppuun dramaattisimmassa muodossaan juuri tällä hetkellä, ja riippuu teistä, vedetäänkö teidät mukaan siihen massakarmatoiminnan spiraaliin, joka syöksyy alaspäin nyt.

Olemme puhuneet monta kertaa syyn- ja seurauksenlaista tai siitä, että voimalla on aina vastavoima, mikä johtaa aina ns. negatiiviseen tai positiiviseen karmaan. Monta aikakautta olette valaistuneina sieluna tehneet ahkerasti työtä saattaaksenne tasapainoon henkilökohtaisen karman, esi-isäkarman sekä rotukarmavaikutukset. Se oli merkittävä osa kaksinaisuus- ja polariteettipeliä: palata tasapainoon ja harmoniaan olemuksenne joka osassa. Ja mitä siis nyt tapahtuu, kun sodan, konfliktin ja tuhon tuulet pyörivät kuin pimeä ja raskas pilvi Maan ympärillä, koskettavat kaikkea ja kaikkia ja vaikuttavat kaikkeen ja kaikkiin? Se riippuu siitä, mitä tunnette ja ajattelette, rakkaat ystävät, mitä on mielessänne ja sydämessänne siihen liittyen, seisotteko tiukasti valossa vai lisäättekö niitä negatiivisia karma-ajatusmuotoja, joita luodaan joka hetki. Monet teistä ovat onnistuneet ihailtavasti tasapainottamaan elämänsä karmatilikirjan, ja kutsutaanpa sitä nyt "elämänne tilikirjaksi", jossa on plus- ja miinussarake ja tavoitteenne on kääntää miinukset plussiksi tai positiivisiksi energiamalleiksi.

Emme pyydä teitä istumaan passiivisesti tienvarressa tekemättä mitään. Teitä pyydetään nousemaan ylös laskettavaksi lukuun, sillä dynaamista elämänvoimaenergiaanne tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Olette paljon voimakkaampi, kuin voitte kuvitella, urheat ystäväni – esitätte tärkeää roolia rauhanomaisen ratkaisun saamisessa hyvin huolestuttavaan maailmantilanteeseen. Energialla jota säteilette sydänkeskuksestanne, on aivan yhtä paljon vaikutusta tämän suuren konfliktin lopputulokseen kuin niillä, jotka ovat "eturintamassa". Tekin olette ns. eturintamassa, sillä teillä on kyky yhdistyä puhtaaseen, ilmentymättömän Luoja-aineeseen ja muokata se voimallisiksi ajatusmuodoiksi ja teoiksi, jotka voivat voittaa kaikki vastoinkäymiset. Jos ne urheat sielut jotka on kutsuttu taistelukentälle, taistelevat haluten todellista oikeudenmukaisuutta kaikille ja tuntien hengen myötätuntoa kanssaihmisiään kohtaan – vihan, kostohalun ja toisten orjuuttamisen tai kontrolloimisen sijasta – he toimivat oikeamielisinä sotureina taistelupuolestaan riippumatta, ja taivaan voimat ovat heidän kanssaan.

Monia teistä on häirinnyt tai hämmentänyt, että käytämme termejä "rauhansoturit" ja "valonsoturit" tai jotain, mikä voitaisiin tulkita taistelunhaluiseksi terminologiaksi. Tässä taas kerran, totuudesta on monia eri tulkintoja ja totuudessa on eri puolia. Siitä lähtien kun ihmiskunta putosi tiheään erillisyyteen ja tuskaan, olemme taistelleet uutterasti teidän puolestanne ja kanssanne. Olemme taistelleet harhavarjoja ja sitä negatiivisuutta vastaan, jonka pelon, syyllisyyden ja arvottomuuden massatietoisuususkomukset ovat luoneet. Olemme taistelleet auttaaksemme teitä yhdistymään taas jumaluuteenne ja muistamaan, miten suurenmoinen todellisuudessa olette. Olemme ahkerasti toteuttaneet niitä määräyksiä ja ohjeita, joita on annettu Isä/Äiti Jumalaltamme ja Luojalta: "Auttakaa lapsiamme palaamaan valoon ja ottamaan takaisin jumalainen perintönsä." Kyllä, olemme osallistuneet aioneita sotaan Luojan valon ja ihmiskunnan varjojen välillä, mutta aseitamme ovat olleet rakkaus, myötätunto, ymmärrys ja tuki, kun olette kulkeneet epätoivon laaksojen poikki ja yrittäneet nousta toivon ja valaistumisen vuorenhuipuille.

Jos liitytte ponnisteluihimme tuomaan valoa varjomaailmaan ja ihmisten sydämiin, jos pysytte tiukasti vakaumuksessanne, että lopulta oikeus vallitsee – tietäen, että vain Isä/Äiti Jumalamme tietää koko kuvan ja sen, mikä on todellisuudessa paras lopputulos – ja jos pystytte säilyttämään sisäisen rauhan ja ilon tunteen ja säteilemään Luojan laajaa rakkautta koko ihmiskunnalle, niin olette todella soturi valolegioonassamme.

Ne jotka protestoivat, huutavat ja marssivat rauhan puolesta, lisäävät energiansa kaaoksen sulatusuuniin. He eivät tarjoa ratkaisuja tai ryhdy positiivisiin toimiin, vaan syyttelevät ja protestoivat toisten tekoja vastaan, julistaen samalla, että toimimattomuus on ainoa tapa saavuttaa rauhaa ja harmoniaa. Se on yksi tapa "istua aidalla" tai olla ottamatta kantaa. Olemme kertoneet teille monta kertaa aiemmin, että on aika "lähteä aidalta" ja on aika julistaa, kumpaa puolta palvelette – valo- vai varjopuolta. On aika julistaa, että olette joko valonlähettiläs, Jumalan roihuava kipinä ja rakkauden, ilon, yltäkylläisyyden ja harmonian kanssaluoja, tai että olette ihminen, joka haluaa valita helpon tien seuraamalla toisten sanelua ja näin laittaa tällä erää sivuun jumalaisen syntymäoikeutensa.

"Rauha" on usein käytetty sana näinä huolestuttavina aikoina, ja sitä voidaan häiritä monilla tavoilla. Käytätte termiä "mielenrauha", joka merkitsee tyyntä ja rauhallista mielentilaa, jossa ei ole erimielisyyttä, epäharmonisia ajatuksia tai mielen ristiriitaa. Rauha voi merkitä keskinäistä sopimusta kahden ihmisen, perheen, ryhmän, naapuruston, kaupungin tai maan kesken, ja se hyödyttää kaikkia osallisia ja synnyttää tyynen, seesteisen ja turvallisen ilmapiirin sekä lainmukaisen järjestyksen. Se voi myös merkitä sopimusta estää tai lopettaa konflikti kahden eri tavalla ajattelevan ryhmän välillä. Teitä voidaan kutsua sopuisaksi ihmiseksi tai pasifistiksi, koska olette taipuvainen rauhalliseen ympäristöön tai pyritte edistämään sellaista. Saatatte "etsiä rauhaa" tai pyrkiä "pitämään rauhan" sovittelevilla teoilla tai ratkaisemalla erimielisyyden kompromissilla.

Rauha on lopputulos harmonian ja tasapainon saavuttamisesta missä tahansa tilanteessa. Rauhaa ei koskaan saavuteta egon tunteiden tai mielen kautta, vaan Hengen korkeammalla värähtelevillä energioilla, jotka pyrkivät aina suurimpaan/parhaimpaan lopputulokseen kaikkien osallisten kannalta. Kaksinaisuus- ja polariteettimaailmassanne optimitavoite on pyrkiä harmoniaan ja tasapainoon kaikissa asioissa, mutta tämän harmonian täytyy alkaa sisältä. Sen täytyy kukoistaa sydämessänne, kun sallitte Hengen laskeutua ja taas kerran ottaa hallinnan fyysisessä astiassanne. Silloin alatte nähdä rakkauden suodattamilla silmillä ja kuunnella myötätuntoon viritetyillä korvilla. Tiedätte, että kaikki mitä koskaan tarvitsette, on teidän pyytämällä, ettekä enää yritä ottaa sitä, mikä kuuluu toiselle.

Pyritte aina ratkaisuun, jossa kaikki voittavat, ja tiedätte, että kun yksi häviää, kaikki häviävät. Teistä tulee valonmestareita, ja kuljette pehmeästi mutta rohkeasti, kun kannatte jumalaisen tahdon, kunnian, totuuden ja oikeudenmukaisuuden roihuavaa eetterimiekkaa. Vahvistatte totuuttanne ja elätte sen päättäväisesti, tinkimättömästi ja nöyrästi opettaen esimerkillä, ja sallitte kaikille toisille saman oikeuden. Teidän täytyy ensin etsiä sisäistä rauhaa, rakkaat, ja kun löydätte, mitä etsitte, säteilette rauhan auraa maailmaan, jossa se liittyy vahvistamaan kaikkien niiden muiden auraa, jotka ovat rauhallisia ja harmonisia.

Yhteisvoimana pystytte voittamaan kaikki vastoinkäymiset ja luomaan ja kasvattamaan niitä valosoluja/-alueita, joita rakennatte maan päälle sekä viidenteen ulottuvuuteen. Ja kun nuo valon ajatusmuodot saavuttavat tietyn tason, ne alkavat ilmentyä taianomaisesti maatasolle. Monet visionne lähestyvät tuota kohtaa ja näyttävät ilmentyvän ponnistelematta. Viimeistelyjä tehdään ja valmistelut on melkein tehty, rakkaat sydämet. Pitäkää nyt silmällä kaikkien päättäväisten ponnistelujenne ihmeellisiä tuloksia.

Ihmisen epäinhimillisyys toista kohtaan on ollut jatkuva ja loputon prosessi tiheyteen putoamisesta saakka. Rauhanomainen rinnakkainelo on tuskin koskaan ollut minkään konfliktin perimmäinen lopputulos. Tausta-aikomus on useimmiten ollut kukistaa, valloittaa ja pakottaa toiset alistumaan, ajattelematta niiden hyvinvointia, jotka ovat jääneet kaiken keskelle tai pakotettu taistelemaan.

Olemme selittäneet useita kertoja, miten valon ja varjojen välinen kuilu levenee, melkein kuin maailma joka on täynnä valovärähtelykuvioita, asetettaisiin kolmannen/neljännen ulottuvuuden harha- ja varjomaailman päälle. Tästä tilasta tulee dramaattisesti selvempi joka päivä. Tiedän on välttämätöntä pysyä valppaana, sydänkeskeisenä ja Hengen inspiroimana joka hetki. Teidän täytyy oppia asettamaan energiarajat ja vahvistaa jatkuvasti kilpeänne tai suojelevaa Luojavalopilarianne. Teidän täytyy kuunnella sydämenne kuiskauksia, sillä sinne enkelioppaanne ja opettajanne jättävät viisausaarteita käytettäväksenne.

Menkää sisäänne, uskolliset kumppanini, ja muistakaa, miten monta aionia sitten liitelimme yhdessä ympäri universumia ja loimme uusia galakseja, maailmoja ja sivilisaatioita yli hurjimpien unelmienne. Muistakaa, miten teillä oli käytettävissä kaikki jumalainen luomisaine, ja teidän täytyi vain kurottaa sitä kohti mielellänne ja muokata se muodoksi. Muistakaa, miten teidän täytyi vain kuvitella jokin ja se ilmestyi taianomaisesti eteenne. Yrittäkää muistaa ne monet muodot, joita olette ottaneet – jotkut ihmisiä, mutta myös monia eri muotoja monina rakenteina, koostumuksina ja piirteinä, mutta kaikki kaunista ja täydellistä Isä/Äiti Jumalamme silmissä.

Teidän on tärkeää muistaa, että olette kokeneet jokaisen juurirodun, joka on koskaan asuttanut Maata – eli olette olleet joka väriä ja teillä on ollut kaikkien niiden rotujen piirteitä, joita on nyt ruumiillistuneena planeetallenne. Kerromme teille, että olette olento, jolla on monta puolta ja joka on kokenut kaiken sen rikkauden ja monimuotoisuuden, mitä tällä maapallolla, aurinkokunnalla, galaksilla ja universumilla on tarjottavana. Ja näin ollen, miten voitte tuomita sisarenne ja veljenne siksi, että heillä on tässä elämässä erivärinen iho kuin teillä, siksi että heillä on eri tavat ja uskomukset ja he palvovat eri tavalla Jumalaansa tai kutsuvat tätä eri nimellä? Se on sanottu aiemmin, mutta se kestää sanoa uudestaan ja uudestaan: "Kun teette niin, tuomitsette vain itsenne!"

Muistakaa, rakkaat, että näinä suuren muutoksen aikoina voitte vaikuttaa. Säteilkää rakkaus-valoanne kaikkien nähtäväksi. Sallikaa meidän auttaa teitä täyttämään maatehtävänne ja hoivata teitä rakkaudellamme. Yhdessä voitamme. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.