TIMANTINHOHTOISET HIUKKASET JA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI – TARKASTELUA

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Syyskuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, olemme monin tavoin pyrkineet ilmaisemaan teille Luojalähteen rakkaus-valon suurenmoisuuden ja kokonaismerkityksen. Korkeamman tiedon monien puolien on aika tulla yhteen, jotta voitte paremmin ymmärtää täydellisyyden Luojan suuressa suunnitelmassa.

Omniversumin suurin voima on rakkausvoima, jota säteillään Luojan feminiiniolemuksen tai jumalatarenergian kautta. Ensin Luojan maskuliiniolemus synnyttää uuden luomisen siemenet mielessään, minkä tulos on jumalainen suunnitelma/piirustus, joka sitten kiedotaan rakkausytimeen tai jumalatarolemuksen tunneluontoon. Ihmeellinen ja suurenmoinen prosessi on näin käynnistetty, ja se johtaa suurimmat kuvitelmanne ylittäviin luomuksiin. Te ihmisinä olette yksi noista suurenmoisista luomuksista.

Kun kukin sielu majoittuu fyysiseen kehoon, pyhään sydämeen varastoidaan annos timantinhohtoisia hiukkasia. Viattomalla lapsella tämä jumalainen rakkaus-valo virtaa vapaasti pyhään sydämeen ja takaisin. Kuitenkin vähitellen tuo viattomuus katoaa. Tasapainottoman energian eetterikilpiä alkaa muodostua pyhän sydämen ympärille – egon alulle panemana, tarkoituksena oletettavasti suojeleminen. Siksi aikuisuuteen mennessä tämä jumalaisen eliksiirin virtaus on kovasti vähentynyt, paitsi muutamalla heränneellä sielulla. Tästä syystä sanomme, että on hyvin tärkeää tasapainottaa chakrajärjestelmä ja aktivoida aurinkovoimakeskus, mikä vuorostaan aloittaa pyhän sydämen uudelleenaktivoinnin ja voimaantumisen.

On elintärkeää, että pyritte pysymään keskittyneenä sydämeen. On hyvin kriittistä, että olette virittyneet neljännen ulottuvuuden puolivälin tai viidennen ulottuvuuden alempiin taajuuksiin, jotta voitte saada pääsyn Luojavalon timantinhohtoisiin hiukkasiin. Olette aina yhteydessä Henkeen korkeamman itsenne kautta hopealangalla. Pyhän sydämenne täytyy kuitenkin olla avoin, jotta timantinhohtoisten hiukkasten rakkaus-valoenergia voi virrata vapaasti teihin ja teistä. Teidän täytyy värähdellä kolmannen tiheyden ja neljännen tiheyden alatasojen yläpuolella tämän tapahtumiseksi. Tämä on kriittinen askel tulemisessa itsemestariksi ja tasapainon, energisen terveyden ja yltäkylläisyyden kanssaluojaksi.

Kun toteamme: "Jumalalähde säteilee jatkuvasti ytimestään puhtaan Kristus-energian virtoja", puhumme timantinhohtoisista hiukkasista. Olemme kertoneet teille, että säteilette ja vedätte puoleenne energiaa automaattisesti. Kun värähtelette pyhän rakkauden keskuksesta, vedätte puoleenne timantinhohtoisia hiukkasia. Kun olette harmoniassa korkeimman kohtalonne kanssa kaiken korkeimmaksi hyväksi, säteilette timantinhohtoisia hiukkasia. Siitä syystä on hyvin tärkeää purkaa ne eetterikilvet, joita olette asettaneet pyhän sydämenne ympärille, jotta sallitaan energian vapaa virtaus teihin ja teistä. On myös tärkeää, että aktivoitte timanttiytimellisen jumalasolunne pyhässä sydämessänne. Tämä sallii timantinhohtoisten hiukkasten vapaan virtauksen sytyttää enemmän Luojatietoisuuden 12 sädettä sisällä. Kun saavutatte tämän, olette hyvin matkallanne itsemestaruuteen.

Toisinaan meditoinnin aikana, kun olette siirtyneet syvälle pyhään sydämeenne, on mahdollista yhdistyä korkeamman tietoisuuden autuustilaan. Jos siirrytte tuohon elämänvirtaan tai -jokeen, se on tunne, jota ette koskaan unohda. Kuitenkin taas kerran pätevät universaalit lait: voitte päästä käsiksi vain siihen taajuustasoon, johon parhaillaan resonoitte, sillä on turvamekanismi tietoisuutenne noustessa. Kun integroitte korkeammat taajuusmallit, pääsette käsiksi rakkaus-valon jalostuneempiin tasoihin (timantinhohtoiset hiukkaset).

Tieto ja viisaus, päällystettynä rakkaudella, myötätunnolla, fokusoituneella aikomuksella ja toiminnalla, aikaansaavat voiman, jossa on avain ilmentymättömän potentiaalin universaaliin varastoon. Energia Luojan sydänytimestä odottaa, että muovaatte sitä ja ilmennätte sen miksi tahansa, mitä voitte kuvitella fyysisellä tietoisuustasolla. Olemme täällä auttamassa teitä kaikin mahdollisin tavoin yhdistymään rakkaus-valovirtaan ja näiden jumalaisten hiukkasten rajattomaan varantoon. Olen arkkienkeli Mikael.

LISÄÄ TIMANTINHOHTOISISTA VALOHIUKKASISTA

Arkkienkeli Mikaelin ylivalaisemana ** ohjeita noudattaen Ronna, pyhä kirjuri

1. Metatroninen valo tai tämän universumin koko valoasteikko tulee Ylimmältä Luojalta ja koostuu jumalaisen rakkaus-valon timantinhohtoisista hiukkasista.

2. Ylimmän Luojan ylösnousemusaalto on tärkein ylläpitävä aalto, joka virtaa Luojan sydänytimestä. Tämän valon/elämänvirran voima lisääntyy, kun on aika aloittaa uusi ilmentämis- tai ylösnousemussykli. Tämä aika-aalto koostuu timantinhohtoisista hiukkasista.

3. Tämä ylösnousemusaalto on valtava alaspäin pyörivä virta Luojalta koko ilmentyneessä luomakunnassa. Se on elämänlanka luomakunnan joka osaan, on kyse sitten universumista, tähdistöstä, galaksista, aurinkokunnasta, planeetasta tai ihmis-, eläin-, kasvi- ja mineraalikunnasta. On paljon pienempi, ylöspäin pyörivä valovirta, joka on paluupolku, jonka te tietoisina kanssaluojina aktivoitte rakastavalla aikomuksellanne, pyhällä hengityksellänne ja ehdottomalla rakkaudellanne.

4. Toinen kuvaus timantinhohtoisista hiukkasista: jumalaista rakkaus-valoa, joka on peräisin Ylimmän Luojan sydän-mielestä – kaiken luomisen aines. Tämä koko valoasteikko tai sähkömagneettisäteily Lähteestä sisältää kaiken tarpeellisen valomatematiikan, pyhän geometrian ja avaimet ja koodit, joita tarvitaan luomaan maailmoja loputtomasti. Mikään ilmentyneistä universumeista ei voisi olla olemassa ilman sitä, ettekä voisi myöskään te. Sanat "rakkaus" ja "valo" kulkevat yhdessä, sillä nämä kaksi ovat vääjäämättä yhteydessä – ne ovat osa kokonaisuutta.

5. Sekä kosmista tietoisuusvirtaa että kosmoksen viisautta on usein kutsuttu elämänvirraksi, sillä kumpikin sisältää elämän eliksiiriä. Se on elämänlanka Kaikkeen olevaiseen ja siitä takaisin. Elämänvirta koostuu timantinhohtoisista hiukkasista ja sisältää rajattoman ja jatkuvan potentiaalivirran. Kuvitelkaa tämän valkoisen tulen muistisiemenatomivirran tai -joen kulkevan myös kaikkien korkeampien ulottuvuuksien läpi – neljännen puolivälistä 12. ulottuvuuteen – ja yhdistyvän Suureen keskusaurinkoon ja Isä/Äiti Jumalaamme. Sitten se virtaa omniversumiin ja Ylimpään Luojaan. Ihmiskunnan jumalaisen suunnitelman tärkeä osa on palauttaa – tai maksaa kymmenyksinä – osa saadusta ja aktivoidusta rakkaus-valosta takaisin luomakunnan korkeampiin maailmoihin.

6. Kaikki luomakunnassa sisältää perusolemuksen, luomisen rakkaus-valoenergiaa tai jumalan kipinän. Jälleen painotamme, ettei mitään voi olla olemassa ilman sitä. Valo leviää koko ilmentyneeseen luomakuntaan. Kun uusia luomuksia synnytetään, valo leviää ja peittää pimeyden ja näin laajentaa luomakunnan suureen tyhjiöön. Rakkaus on kaiken luomisen dynaaminen voima. Elämä on Luojan rakkautta ilmennettynä.

TIMANTINHOHTOISIIN HIUKKASIIN PÄÄSEMINEN KÄSIKSI JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN:

7. Kuvittele rakkaus-valoenergiasi syöksyvän pikkuruisina kristallitimantteina, jotka ovat täynnä Isä/Äiti Jumalamme puhdasta jumalaista perusolemusta. Sillä tosiaankin, jos luet näitä viestejä, ymmärrät totuuden niissä ja olet ottanut käyttöön edes pienen osan siitä, mitä olemme kertoneet, pystyt nyt pääsemään käsiksi Ylimmältä Luojalta tuleviin jalostuneisiin valotaajuuksiin ja integroimaan ne.

8. Timantinhohtoisia hiukkasia, Kristus-energiaa tai koko metatronista valoasteikkoa, ei voi muovata ja siihen pääsee käsiksi vain, kun on päässyt neljännen ulottuvuuden puoliväliin ja ylemmäs. Rakkaus pyhästä sydämestä, tai se mitä kutsutaan ehdottomaksi tai pyhäksi rakkaudeksi, on alkemiatoimintaa, joka käynnistää timantinhohtoisten hiukkasten vapaan virtauksen niin, että lähettäjä vastaanottaa myös tätä maagista elämän eliksiiriä, sekä lähettää sitä.

9. Puolivaloasteikkoa tai peruselämänvoima-ainesta joka on kaikkien ihmisten käytettävissä, voidaan muovata – positiivisella tai negatiivisella tavalla – kanssaluojan aikomuksilla fyysisellä olemassaolotasolla. Tämä on energiaa, jota on ihmisten käytössä kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden ympäristössä. Tästä syystä on niin tärkeää palata sisäiseen harmoniseen tasapainoon ja aktivoida pyhä sydänkeskus – jotta pääsee käsiksi ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden taajuusmalleihin ja Luojan perusolemuksen timantinhohtoisiin hiukkasiin.

10. Sielua voitaisiin kuvata sen sykkivän elämänvoimaenergian valkoisen tulen muistisiemenatomiksi, joka asuu pyhän sydämen alueella. Tämän siemenatomin ytimessä on timantinmuotoinen, moniviisteinen Jumalasolu, joka aktivoi lisää Jumalatietoisuutesi ominaisuuksia ja laatuja, kun sitä täytetään timantinhohtoisilla hiukkasilla. Sielu voi sisältää vain pienen elämän- ja tietoisuuskipinän niiden sydänalueella, jotka ovat edelleen alempien ulottuvuuksien vankina. Kuitenkin avautuessaan ja puhjetessaan täyteen dynaamiseen voimaansa, se laajenee ja siitä tulee aurinkosydänkeskus, joka sisältää solar plexuksen, sydämen, kateenkorvan ja kurkun alueen. Sitä kutsutaan usein kolminkertaiseksi liekiksi, ja sydäntä on kutsuttu sielun sijaksi.

Sielu kommunikoi kanssasi tunne- ja mentaalikehon kautta – tunteet sydänkeskuksen ja mieli käpylisäkkeen kautta. Kun portaaleja pyhään sydämeen avataan ja aktivoidaan, saat pääsyn viisausvalopaketteihin, joita on talletettuna niihin aivojen korkeammalla värähteleviin osiin, joita kutsutaan pyhäksi mieleksi. Kun tämä yhteys on valmis, fyysinen astia alkaa korjata palkkioita parempana terveytenä ja elinvoimana sekä syvempänä yhteytenä kehoelementaaleihin.

11. Timantinhohtoiset hiukkaset tai rakkaus-valo henkisin termein, voidaan määritellä sähkömagneettisäteilyksi, jumaluuden huokumiseksi Ylimmän Luojan sydän-mielen ytimestä. Se on elämän perusolemus, ja siinä ovat kaikki ne ominaisuudet, laadut, hyveet ja aspektit, jotka on taitettu Luojatietoisuuden 12 suureksi säteeksi, tämän universumin Isä/Äiti Jumalamme, Elohimin ja arkkienkelien kautta. Kaikessa olemassa olevassa on Luojavalon jokin taso. Mitään ei voisi olla olemassa ilman sitä. Tästä syystä sitä kutsutaan usein eläväksi valoksi. Sen täytyy olla läsnä – miten pienenä tai himmeänä hyvänsä – jotta jokin on olemassa.

12. Sinä ilmestyit esiin jumalan kipinänä, tietty määrä Luojavaloa (timantinhohtoisia hiukkasia) varastoituna timanttiytimelliseen Jumalasoluusi. Juurichakrassasi oli myös muistisiemenatomivarasto auttamassa sinua heräämisprosessissa. Kuitenkin suurempi osa jumalaisesta valostasi jäi varastoon Jumalaitseesi korkeamman tietoisuuden yleviin maailmoihin. Ylösnousemusprosessissa ammennetaan se maksimimäärä Luojavaloa, jonka fyysinen astiasi voi sisältää. Kun palaat harmoniaan sisäisessä ja ulkoisessa maailmassasi, fyysinen, mentaali-, tunne- ja eetterikehosi valmistellaan vastaanottamaan henkistä valaisua – elävää valoa/timantinhohtoisia hiukkasia jumalaiselta itseltäsi.

HISTORIALLISTA INFORMAATIOTA TIMANTINHOHTOISISTA HIUKKAISTA

Ronna, pyhä kirjuri

>> Sana "adamantine" *) on ollut käytössä tuhansia vuosia. Buddhalaisesta traditiosta voimme löytää yhden ensimmäisistä viittauksista tähän sanaan. Sanskritissa "vajra" merkitsee "adamantine" ja "vajradhatu" merkitsee "adamantine sphere" (sphere = sfääri, pallo). Mutta kenties tärkein löydös on, että "vajrasattva" merkitsee "adamantine being" (being = olento), joka edustaa puhdistuksen ja parannuksen Buddhaa. Vajrasattva-meditaatio on erityisharjoitus, ja sitä suositellaan Vajrayana-buddhalaisuudessa niille, jotka haluavat puhdistaa itsensä kerääntyneistä epäpuhtauksista, joita ovat aiheuttaneet negatiiviset tunteet, ajatukset, sanat ja teot.

>> Voidaan sanoa, että timantinhohtoiset hiukkaset merkitsevät puhtaita hiukkasia, joihin ei yhdisty mitään – hiukkaset ovat niin puhtaita, pieniä ja yksinkertaisia, ettei niitä voi jakaa. Siksi ne edustavat absoluuttisuutta. Ne ovat yksi universumin vakioita.

>> Timantinhohtoiset hiukkaset ovat äärettömyyden kristallihiukkasia, joissa on potentiaali ilmentää mikä tahansa alkuperäinen aine tai elementti. Voidaan myös sanoa, että timantinhohtoisiin hiukkasiin on tavallaan koodattu universaali DNA (kuin kantasolut), mikä sallii niiden muodostaa minkälaisen atomin tahansa.

>> Rakkauden voima: timantinhohtoiset hiukkaset vaativat voimaa luodakseen muita hiukkasia ja atomeja. Kuitenkin vain yhdentyyppinen energia on yhteensopiva niiden kanssa (ei sen kitkan generoima energia, jonka tunnemme 3D:ssä). Tämä energia on rakkauden magneettinen voima, joka leviää universumiin universaalina elämänvoimaenergiana. Rakkaus ei ole vain kaunein tunne, vaan se on myös voima, joka sytyttää ja ohjaa timantinhohtoiset hiukkaset ilmentymään. Voimme myös kutsua rakkautta ja sen magneettivoimaa – puhdas ja ääretön potentiaali käskeä timantinhohtoisia hiukkasia muodostamaan lukemattomia materiaalisia ilmaisumuotoja. Rakkaus on ylin voima universumissa – se pitää jokaisen galaksin, tähden ja planeetan paikoillaan. Rakkauden läsnä ollessa ilmentyy kauniita, täydellisiä, harmonisia ja tehokkaita malleja/kuvioita spontaanisti. Jokainen ihminen voi myös generoida äärettömän rakkauden laatua ja määrää käyttämällä magneettista pyhää sydäntään.

Enkelisiunauksia, Ronna

*) Suom. huom. "adamantine" on englannin kielen sana, joka merkitsee mm. särkymätön, järkkymätön, joustamaton, taipumaton tai että on timantin kovuus tai kiilto/loisto/hohto, ja se on suomennettu tässä tekstissä "timantinhohtoinen".

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.