TAIVAALLISET MUUTOSTUULET LAKAISEVAT MAATA

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Elokuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, yhtä varmasti kuin elätte ja hengitätte, autatte luomaan joko taivaan tai helvetin maan päälle. Tai monet teistä mahdollisesti tuntevat, että horjutte jossain näiden kahden välillä. Riippumatta siitä, mitä uskotte tai miten tulkitsette muinaisia opetuksia, taivas on mielentila eikä jossain tuolla korkeammissa ulottuvuuksissa. Se ei ole vain paikka, johon teillä saattaa olla oikeus mennä, sitten kun nousette yläpuolelle ja lähdette nykyisestä fyysisestä astiastanne. Se on myös tietoisuustila, jonka voitte luoda ja jossa voitte olla riippumatta siitä, missä olette olleet, missä olette nyt tai mihin menette tulevaisuudessa. Tulitte "taivaallisesta paikasta" ja toitte rakkaus-valoa mukananne, sekä kyvyn luoda "taivaallisen ympäristön" sinne, minkä ulottuvuuden, maailman tai todellisuuden olette päättäneet kokea.

Helvetti maan päällä on se, mitä monet teistä ovat kokeneet monia tuhansia vuosia siitä lähtien, kun ihminen lankesi tiedostamattomuuteen. Olette eläneet epätodellisessa maailmassa, jonka myötä olette huokuneet pelkoa ja taikauskoa ja tunteneet häpeää, syyllisyyttä ja arvottomuutta saada rakkautta tai yltäkylläisyyttä. Olette sallineet muiden kertoa teille, miten ajatellaan ja toimitaan, ja olette sallineet niiden, joita piditte itseänne viisaampina, ottaa pois voimanne ja kontrolloida elämäänne. Massojen luoma negatiivisten ajatusmuotojen pyörre on pitänyt teidät illuusiomaailman vankina.

Todellisen maailmanne on tarkoitus olla tuore, selkeä, vapaasti virtaava ja harmoninen, ja sen myötä kulkisitte keskitietä, vain muutamia esteitä edessänne. Kaunis rauhan ja runsauden maailma, jossa voisitte vapaasti luoda yhteistyössä ja harmoniassa kanssasisarienne ja -veljienne kanssa tällä matkalla. Paikka jossa olisitte virittyneet kaikille tietoisuustasoille sekä kaikkiin luomakunnan puoliin. Paikka joka oli suunniteltu taivaaksi aineelliselle olemassaolotasolle. Muistakaa, että tehtävänne oli kokea fyysinen ulottuvuus, jotta Luoja voisi myös kokea tämän luomakuntansa ihmeellisen puolen.

Näiden aikojen ihme on, että massat heräävät päivittäin aina vain suurempina määrinä. Te, eturintama, olette avanneet tien ja asettaneet näyttämön monumentaaliselle transformaatioprosessille, joka vaikuttaa kaikkiin ihmisiin ja koko planeettaan. Väsymättömien ponnistelujenne myötä olette ankkuroineet korkeampia valotaajuuksia Maan pinnalle ja sisään, ja näin tuoneet ne kaikkien niiden ulottuville, jotka ovat valmiita avaamaan sydämensä ja astumaan itsemestaruuden ja kohonneen tietoisuuden polulle. Jokaisella ihmisellä on kyky luoda oma ainutlaatuinen taivaansa maan päälle. Se on näiden verrattomien aikojen ihme, joita te nyt elätte.

Venyttelette henkisiä lihaksianne ja pääsette käsiksi niihin valtaviin resursseihin, jotka ovat odottaneet teitä monet aikakaudet. Alatte saada takaisin todellisen maailmanne elementit ja ominaisuudet. Maailman jonka luomisessa te kaikki autoitte alussa. Monien ulottuvuuksien läpi jokainen teistä toi mukanaan, tallennettuna timanttiytimelliseen jumalsoluunne, kahdentoista säteen kaikki ominaisuudet, hyveet ja piirteet – arvokas lahja Isä/Äiti Jumalaltamme. Alussa käytitte kykyjänne luoda monia suurenmoisia ja ihmeellisiä asioita, kunnes ajan kuluessa kykynne heikentyivät, vääristyivät ja tulivat epätäydellisiksi, koska putositte alempien ulottuvuuksien negatiiviseen illuusioympäristöön. Näin ollen aloitte luoda ja elää epätodellisessa maailmassa, itse tekemässänne helvetillisessä paikassa.

Ylin Luoja tuntee vain täydellisyyden, ja Isä/Äiti Jumalavanhempamme haluavat vain parasta koko luomakunnalle. He eivät rankaise. He eivät valitse puolta. He eivät tunne vihaa tai pelkoa. He ovat täynnä ja säteilevät vain rakkaus-valoa, mikä koostuu myötätunnosta, ilosta ja harmoniasta sekä kaikista asioista, jotka ovat oikeudenmukaisia ja hyviä. Sillä ei ole merkitystä, mikä uskontonne on. Sillä ei ole merkitystä, oletteko ateisti, agnostikko tai sanotteko vihaavanne Jumalaa tai kieltävänne hänet. Te ette koskaan oikeasti kuole – muutatte vain muotoa. Olette kuolematon.

Muistakaa, että olette Luojan taittunutta valoa/kipinä. Katsotte värähtelytaajuuslinssien läpi, jotka koostuvat ajatusmuodoista, aikomuksista ja teoista, minkä tuloksena on ainutlaatuinen kuva todellisuudesta, jonka olette luoneet monien tuhansien elämien saatossa. Olette saamassa takaisin korkeamman totuutenne, jalostamassa ajatuksianne ja selkeyttämässä visiotanne. Kun teette sen, illuusioverhot häviävät hitaasti rakentaessanne vähitellen uuden versionne taivaasta maan päällä, ja se sekoittuu ja sulautuu vähitellen henkisten sisarienne ja veljienne visioihin.

Jumalaisen suunnitelman jokainen vaihe on painettuna holograafisesti Maan aurakenttään, ja jokaisessa teissä on muistisiemenatomikoodi, jonka on tarkoitus käynnistyä tiettyyn aikaan ja töniä ja inspiroida teidät toteuttamaan jumalainen tehtävänne – suuren suunnitelman oleellinen osa. Se on tarkkaan järjestetty niin, että jos joku teistä välttää vastuutaan, on aina toinen urhea sielu valmiina ottamaan paikkanne. Jumalaista suunnitelmaa Maalle ja ihmiskunnalle ei kielletä. Se toteutetaan. On monia varasuunnitelmia laajoilla rajoilla, ja se on idioottivarma järjestelmä. Aikakausien marssi etenee Luojan ja Isä/Äiti Jumalamme määräämänä.

Kautta vuosisatojen on ollut ennusteita ja profetioita evoluution uudesta ajasta maan päällä ja ihmiskunnassa, ja sitä on nimitetty siirtymäksi vaistonvaraisesta fyysisestä ihmisolennosta intuitiiviseksi henkiseksi ihmisolennoksi – paluu todelliseen luontoonne Luojan jumalaisina kipinöinä. Yksi galaktinen sykli kestää noin 26.000 vuotta, ja Maahan ja kaikkiin aistiviin olentoihin vaikutetaan, kun ihmiskunta ilmestyy pimeydestä jalostuneeseen valoon ja uuteen kosmiseen päivään. Uusi kultainen aika on tekeillä. Ihmeellinen uusi kultainen galaksi on varhaisissa muodostumisvaiheissaan. Se yhdistää onnistuneiden maakokemustenne jalostuneet värähtelytaajuudet viisauteen, jota on kerätty monilta vierailuiltanne maatasolle – uusi suuri jumalainen suunnitelma joka lähettiin Ylimmän Luojan mielestä ja sydämestä tämän universumin Isä/Äiti Jumalallemme.

Menneiden aikakausien yön tai pimeän jakson aikana vajositte tiheyteen, ja elämä- ja valolankanne korkeampaan itseenne ja Isä/Äiti Jumalaamme heikentyi kovasti. Teidät jätettiin oman onnenne nojaan siinä toivossa, että heräisitte henkisen voimanne sisäiseen Lähteeseen (resursseihin). Jumalainen suunnitelma ei vaatinut teitä kokemaan puutetta, rajoittuneisuutta ja pelkoa. Teidän täytyi kuitenkin kärsiä vapaan tahdon tekojenne seuraamukset, ne riitasointuiset energiat joita heijastitte maailmaanne.

Olemme puhuneet monta kertaa aiemmin syyn- ja seurauksenlaista tai voimasta ja vastavoimasta, ja tämä johtaa siihen, mikä tunnetaan negatiivisena tai positiivisena karmana. Monta aikakautta te, valaistuneet sielut, olette tehneet uutterasti työtä saattaaksenne tasapainoon henkilökohtaisen karmanne, esi-isienne karman ja rotukarmavaikutukset. Se oli merkittävä osa kaksinaisuus- ja polariteettipeliä – palaaminen tasapainoon ja harmoniaan olemuksenne kaikissa puolissa. Olette kamppailleet aineellisuuden ristin kanssa monta aikakautta. On ihmeellistä katsella, kun hitaasti palautatte harmonisiksi taajuuksiksi ne riitasointuiset energiat, jotka ovat pitäneet teidät epätasapainossa hyvin pitkään.

Kun parannatte ja muunnatte ne ajatusmuodot, jotka ovat pitäneet teidät menneisyyden helvetillisen ympäristönne vankina, teistä tulee uudestaan valopilari. Rististä jota kannatte, tulee valoristi, joka säteilee aurinkovoimakeskuksenne kautta, sydänchakranne edestä ja takaa. Näin luotte valopilarin, minkä myötä alatte kokea työnne hedelmiä, kun saatte takaisin taivasperintönne valolähettiläänä.

Monet teistä ihmettelevät, mitä nyt tapahtuu, kun sodan, konfliktin ja tuhon tuulet pyörivät kuin synkkä ja raskas pilvi Maan ympärillä ja koskevat ja vaikuttavat kaikkeen ja kaikkiin. Se riippuu siitä, mitä te tunnette ja ajattelette, rakkaat ystävät – mitä teillä on mielessänne ja sydämessänne siihen liittyen, seisotteko tiukasti valossa vai lisäätte niitä negatiivisia karma-ajatusmuotoja, joita luodaan joka hetki. Jälleen kysymme teiltä: tuetteko taivaan vapauttavia värähtelyjä vai helvetin riitasointuisia taajuuksia? Pyydämme, että te ette istu enää passiivisesti sivussa ja ole tekemättä mitään. Teitä pyydetään nousemaan seisomaan otettavaksi lukuun, sillä dynaamista elämänvoimaenergiaanne tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen.

Olette paljon voimakkaampia, kuin voitte kuvitella, urheat ystäväni, ja esitätte tärkeää roolia rauhanomaisen ratkaisun saavuttamisessa maailman hyvin huolestuttavaan tilanteeseen. Energialla jota säteilette sydänkeskuksestanne, on aivan yhtä paljon vaikutusta tuhoisien konfliktien lopputulokseen ympäri maailmaa, kuin niillä jotka ovat etulinjassa. Tekin olette ns. etulinjassa, sillä teillä on kyky päästä käsiksi puhtaaseen, ilmentymättömään peruselämänvoima-ainekseen ja muovata se tehokkaiksi ajatusmuodoiksi ja teoiksi, jotka pystyvät voittamaan minkä tahansa vastoinkäymisen. Jos ne urheat sielut jotka on kutsuttu taistelukentälle, taistelevat haluten todellista oikeutta kaikille ja tuntien hengen myötätuntoa kanssaihmisiään kohtaan – ei vihaa ja halua kostaa ja orjuuttaa tai kontrolloida toisia – he toimivat oikeamielisinä valon puolustajina ja taivaan voimat ovat heidän kanssaan, riippumatta siitä millä puolella he taistelevat.

Valtava määrä ihmisiä ympäri maailmaa vaikeroi, miksei heillä voi olla johtajia, jotka ovat hengen inspiroimia, eivätkä itseä palvelevia ihmisiä, jotka pyrkivät valtaan ja joilla ei ole massojen paras etu ensisijaisena tavoitteenaan?

Se on myös näiden aikojen merkki, rakkaat. Suurten muutosten joita tapahtuu hitaasti, täytyy alkaa ihmisten sydämistä. Kun uskomuksenne muuttuvat ja saavat voimaa, muodostatte uusia ajatusmuotoja, jotka ovat luonteeltaan positiivisia. Vaaditte, että johtajienne täytyy olla vastuullisia, heidän täytyy olla lahjomattomia ja kansan luotettavia ja urheita puolustajia. Johtajanne heijastavat massojen ajattelutapaa. Elämäntehtävänne tärkeä osa on säteillä ehdotonta rakkautta kaikille ihmisille ja Maalle. Kun tuosta ajatuksesta tulee massojen hallitseva halu, se luo voimakkaan ajatusmuodon, joka lisätään kollektiiviseen kokonaisuuteen, jotta sitä voidaan käyttää kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kun teette niin, olette harmoniassa Luojan jumalaisen suunnitelman kanssa ja seisotte minun valolegioonieni kanssa Maan harmonisen rinnakkaiselon puolustajina.

Kun sanomme, että teidän pitäisi etsiä sitä, mikä on intohimonne ja mikä tuo teille suurinta tyydytystä ja iloa, monilla teistä ei ole harmainta aavistusta, mitä se on. Pyydämme teitä aloittamaan poistamalla ne asiat, jotka ovat stressaavia elämässänne, jotka tuovat teille tuskaa ja joita kammoatte. Teistä ei tullut sellainen, kuin olette nyt, päivässä, viikossa tai vuodessa. Voitte kuitenkin saada takaisin voimaantuneen ja mestarillisen itsenne paljon nopeammin, kuin kuvittelette. Olemme antaneet teille monia työkaluja, tekniikkoja ja informaatiota kuluneina vuosina, mutta teidän täytyy sitoutua ja osoittaa itsellenne, että se mitä tarjoamme teille, on niitä taianomaisia työkaluja, joita olette etsineet.

Olemme sanoneet monta kertaa, että teidän täytyy muuttaa tieto viisaudeksi tai teidän täytyy tulla siihen oivallukseen, että jokin on totta ja saavutettavissa. Oivaltaminen on sitä, kun jostain tulee kristallinkirkasta mielessänne ja tiedätte, että se on totuutenne. Sitten teidän täytyy ottaa käyttöön tuo totuus. Tieto ja viisaus, päällystettynä rakkaudella ja myötätunnolla ja "tankattuna" fokusoituneella aikomuksella/toiminnalla, luo voiman, joka sisältää avaimet ilmentymättömän potentiaalin universaaliin varastoon – potentiaalin joka vain odottaa, että muovaatte sitä ja luotte mitä tahansa, minkä voitte kuvitella. Tämä odottaa teitä huomispäivän uudessa taivaallisessa maailmassanne.

On aika integroitua ja siirtyä tasapainoon kaikissa asioissa. Tärkeintä on Isä/Äiti Jumalavoimien yhdistäminen teidän jokaisen sisällä ja lopulta koko Maassa. Tämä yhdistymisprosessi nopeuttaa paluutanne tasapainoon ja harmoniaan itsessänne. Ruumiillistatte taas kerran Ylimmän Luojan maskuliini- ja feminiiniominaisuudet, -piirteet ja -hyveet. Ei ole enää sirpaloitumista ja sotimista itsessänne, vaan voimaantumista jumalaisen itsenne yhdistyneiden piirteiden, ominaisuuksien ja lahjojen myötä.

Taivaalliset muutostuulet lakaisevat galaksianne ja ovat lopultakin saavuttaneet Maan. Enää ette voi sivuuttaa sitä, että maailmanne muuttuu hetki hetkeltä. Tunnette, että aika nopeutuu, mutta itse asiassa Maanne pyörii avaruuden halki nopeammalla tahdilla. Olette siirtymässä todellisuuteen, jossa aika on virtaavaa ja paikka muokattavaa.

Suuret valo-olennot ovat tulleet omniversumin kaukaisilta alueilta tarkkailemaan ja auttamaan teitä näinä tärkeän muutoksen käänteentekevinä aikoina. Voimme inspiroida, ohjata ja auttaa teitä, mutta teidän – ja yksin teidän – täytyy ryhtyä toimiin, joiden tuloksena on taivas maan päällä. Pitäkää silmällä merkkejä taivaalla ja kauniita pilviä ja auringonlaskuja, joita enkelit maalaavat teille. Olkaa herkkä niille tönäisylle ja kuiskauksille, joita lähetämme teidän suuntaanne, ja tiedostakaa kaikki ihmeet – suuret ja pienet – joita järjestämme teille. Emme ole tuolla jossain. Olemme vain ajatuksen ja sydämenlyönnin päässä. Ympäröin ja kiedon teidät aurakenttäni rakkauteen ja suojaan. Teitä rakastetaan mittaamattomasti. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.