KOSMINEN TILAISUUSHETKI

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Maaliskuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, ihmiskunta on kosmisen tilaisuushetken keskellä. Jumalaisen valon seitsemättä sädettä, transformaation ja puhdistamisen violettia liekkiä, tulvii rakastetun arkkienkeli Zadkielin ja lady Amethystin säteilyn kautta Maahan ja ihmiskuntaan, auttamaan näinä ennenkuulumattomina evoluutio- ja ylösnousemusaikoina. Violetin liekin puhdistavat värähtelymallit vahvistuvat kovasti tulevien vuosien aikana, kun aina vain kehittyneemmät sielut oppivat, miten valjastetaan sen taianomaiset ja transformatiiviset ominaisuudet ja heijastetaan niitä.

Uuden alajuurirodun, ihmislajin, tulevat sielut ovat hyvin kehittyneitä ja henkisesti virittyneitä, ja heihin vaikuttaa voimakkaasti transformaation, vapauden, sovituksen, puhdistamisen, rituaalin ja ykseystietoisuuden seitsemäs säde. Seitsemännen säteen, violetin muuntavan liekin, säteily vaikuttaa kaikkiin ja kaikkeen maan päällä. Sen tuloksena monet vanhat ja vanhentuneet opetukset hylätään, kun ihmisten viisaus kehittyy ja taajuusmallit kohoavat. Suuri osa inspiroiduista ja aidoista uskonnollisista uskomuksista säilyy, ja ne uskonnot selviytyvät, jotka laajentavat filosofiansa sisältämään ne korkeammat Luoja-totuudet, joita nyt paljastetaan.

Seitsemännen säteen violetti liekki kiihdyttää transformaatioprosessia palauttamalla riitasointuiset värähtelymallit neutraaliksi valosubstanssiksi. Tätä transformaatiota edistetään rakastavilla, tietoisilla aikomuksillanne ja teoillanne, jotta voitte palata tasapainoon ja harmoniaan fyysisessä, tunne-, mentaali- ja eetterikehossanne. Kun tämä on saatu aikaan, teistä tulee helpommin kauneuden, yltäkylläisyyden, ilon ja rauhanomaisen rinnakkaiselon todellisia kanssaluojia maan päällä. Tarkoituksenne on pyrkiä henkilökohtaiseen ylösnousemukseen – kuitenkin teidän on myös autattava veljiänne ja sisarianne ja myös Maata kehittymään ja palaamaan harmoniseen tietoisuustilaan.

Koskaan aiemmin teillä ei ole ollut tällaista tilaisuutta palvella ihmiskuntaa ja Luojaa. Olette risteyksessä evoluutioprosessissanne, sillä maailma sellaisena, kuin olette tunteneet sen, on hitaasti häviämässä pois. Luojan jumalaisina kipinöinä teille annettiin upea lahja, Luojan ydinolemuksen aarrearkku, käytettäväksi haluamallanne tavalla. Aloititte tämän elämän tietty osuus timantinhohtoisia valohiukkasia tallennettuna pyhään sydämeenne. Toinen varasto, valkoisen pyhän tulen siemenatomi, oli kätkettynä juurichakraanne. Muinaisissa opetuksissa sitä kutsuttiin kundaliiniksi, ja se kuvattiin kerälle kietoutuneena käärmeenä. Teillä on aina ollut pääsy sydämeenne tallennettuun pyhään tuleen – teidän täytyy kuitenkin muistaa, miten käytetään "avaimianne valtakuntaan" voidaksenne sytyttää tämän jumalaisen valovoimalähteen ja käyttää tehokkaasti sitä. Kundaliini tai käärmetuli on eri asia, sillä teidän täytyy puhdistaa 51 % siitä vääristyneestä energiasta, jota olette luoneet menneisyydessä, voidaksenne käyttää tätä varastoa, täyden asteikon metatronista valoa.

On suuri huoli, että hävitys ympäri maailmaa kiihtyy. Myönnämme tämän olevan totta, ja se jatkuu jonkin aikaa, kun Maa vapautuu negatiivisista malleista ja rajoittavista energioista, sillä Maa-äitinne täytyy pyrkiä korjaamaan ne vahingot, joita on tehty planeetalle aionien saatossa ihmiskunnan negatiivisilla ajatuksilla ja teoilla. Ihmiskunta on vastuussa Maan nykytilasta, ja teidän kaikkien tehtävä – tähtisiemensielujen, korkeampien ulottuvuuksien olentojen avustuksella – on pyrkiä korjaamaan mahdollisimman paljon noista vahingoista. Teille annetaan työkaluja sekä pyhän tulen energiaa, joita tarvitaan tämän tehtävän suorittamiseen. Teidän täytyy kuitenkin yhdistyä tähän voimakkaaseen energiaan ja ohjata sitä tarkoituksenmukaisesti. Teidän ylösnousemuksenne ja Maan ylösnousemus on vääjäämättä sidottu yhteen, ja me olemme sitoutuneet auttamaan teitä kaikin mahdollisin tavoin.

Tämä universumi ja erityisesti se alauniversumi, jossa parhaillaan olette, on monumentaalisen transformaatioprosessin keskellä. Planeetat vaihtavat paikkaa ja siirtyvät lähemmäs oman aurinkokuntansa aurinkoa. Galaksit ja alauniversumit laajentuvat ja liikkuvat ylöspäin, ulospäin tai alaspäin, tarkkailijan näkökulmasta riippuen. Uusia galakseja on muodostumisvaiheissa, kun Luojan valo- ja elämähiukkasten suuri lisääminen antaa laajentumissysäyksen, ja siemenajatuksia uuden luomiseen tunkeutuu kaikkien aistivien olentojen tietoisuuteen.

Tämän aikakausien vaihtumisen aikana koette suuren kirjon transformatiivisia muutoksia. Otatte takaisin kaikki henkilökohtaiset energia- ja ajatusmuotosirpaleet, joita olette luoneet pitkän matkanne aikana fyysiseen ilmaisumuotoon. Yhdistytte taas niiden monien tietoisuuskipinöiden kanssa, jotka muodostavat jumalaisen sieluitsenne ja sieluperheenne. Pyritte myös tulemaan henkiseksi ihmisaikuiseksi, samalla kun olette jatkuvasti laajentuvassa ja moniulotteisessa fyysisessä ulottuvuudessa. Eriväriset valoa heijastavat säteet auttavat galaktisen tietoisuuden korkeampien taajuusmallien integroinnissa ja tasapainottamisessa. Mitä enemmän tasapainotatte, harmonisoitte ja vahvistatte chakrajärjestelmänne, sitä enemmän pystytte "imemään" jumalaista valoa. Selkärangasta tulee lopulta "valosauva", jonka kautta Luojavalo voi virrata vapaasti ja esteettä, minkä myötä ylösnousemusprosessi nopeutuu kovasti.

Pyhä Henki tai korkeampi mentaali-itsenne on arvostelukykyinen korkeampi älykkyytenne, joka valvoo ja säätelee valon lisäämistä ja Hengen lahjoja, joita annetaan teille henkisen tiedostamistasonne ja ajankohtaisten tarpeidenne mukaisesti. Myös erityisvapauksia valvoo ja jakaa pyhä mentaali-itsenne, joka on välittäjä teidän ja viidennen ulottuvuuden pyhän triadinne välillä. Kuitenkin kaikki erityisvapaudet joita teille annetaan, vaativat, että pyritte uutterasti tekemään oman osanne. Teidän täytyy ponnistella maksimaalisesti käyttääksenne jumalaisen Luojavalon erityislahjoja suurimmaksi hyväksi. Muistakaa, että olette Isä/Äiti Jumalamme nimetty kanssaluomiskumppani.

Kun teistä tulee tehokkaampia kanssaluojina Maa-tasolla, teidän pitäisi yrittää jatkuvasti tarkkailla energiamallejanne ja pyrkiä parantamaan niitä, kun tavoittelette kestävää harmoniaa ja jalostunutta jumalaista ilmaisua. Teidän täytyy vapauttaa sen pyhän tulen voima, jota ei ole käytetty moneen tuhanteen vuoteen, ja uutterasti pyrkiä ohjaamaan ja fokusoimaan energianne niille elämänne alueille, joita haluatte muuttaa. Luomalla elämän Luojapyöränne ja päivittämällä sitä jatkuvasti, kylvätte fokusoituneen muutoksen siemenet ja hankitte luomisen pyhää tulta, jota tarvitaan sen ilmentämiseen, mitä olette kuvitelleet. Sitten kun pysytte tekemään tämän tehokkaasti, henkilökohtaisesta maailmastanne tulee ihmemaa. Teistä tulee valomajakka, jotta kaikki näkevät.

Emme voi korostaa riittävästi, miten tärkeää hengittäminen on jumalaisuutenne takaisinsaamisessa. Ei se pinnallinen hengittäminen, jonka valtaosa ihmisistä Maassa on hyväksynyt oikeaksi tavaksi hengittää. Tämän tyyppinen tehoton hengittäminen on johtanut moniin heikentäviin oireisiin ja sairauksiin. Se on myös rajoittanut jumalaisen ydinolemuksenne sisäänottoa, joka on kriittistä hyvinvoinnillenne ja valoastianne takaisinsaamiselle.

Olemme selittäneet ja korostaneet äärettömyyshengitystä, haitarihengitystä ja sitä, miten tärkeää on hengittää aikomuksen kera. Äärettömyyshengitystä voisi kutsua ylösnousemushengitykseksi, sillä se asettaa galaktiset chakranne linjaan fyysisen astianne kanssa, ja se avaa paluukäytäviä korkeampiin ulottuvuuksiin "binäärisekvensointitekniikan" avulla. Se nopeuttaa ylösnousevan valokulkuneuvonne rakentamisprosessia, ja se edistää myös portaalin avaamista pyhään mieleenne ja etu- ja takaportaalin avaamista pyhään sydämeenne. Haitarihengityksestä on tuplahyöty: se vetää esiin timantinhohtoisia hiukkasia, jotka on tallennettu juurichakraan, ja myös niitä timantinhohtoisia hiukkasia, jotka on tallennettu eetterikopioonne, joka sijaitsee henkilökohtaisessa viidennen ulottuvuuden valopyramidissanne.

Sielulaulunne muodostuu neljännen ulottuvuuden keskivaiheen ja korkeampien ulottuvuuksien värähtelymalleista – ehdoton rakkaus, viisaus, tasapaino ja harmonia. Itsemestarina energiapuumerkkinne ja sielulaulunne yhdistyvät valon, äänen ja värin muodostamaksi taivaalliseksi mandalaksi, josta teidät tunnistetaan korkeammissa ulottuvuuksissa. Teidät tunnistetaan sisäisen valonne kirkkaudesta. Mitä enemmän valo-olemusta yhdistätte fyysiseen astiaanne, sitä kirkkaammin auranne hehkuu.

Pyhä polku on avoin jokaisen teidän seurattavaksi riippumatta siitä, mistä asemasta tai mistä olosuhteista löydätte itsenne – kultainen tilaisuus joka odottaa mahdollistaakseen, että saatte voimanne, yhdistytte luovuuteenne ja tuotte esiin ne monet latentit kyvyt. jotka olette tallentaneet syvälle muistipankkeihinne. Nyt enemmän kuin koskaan, olemme lähellä, tarkkailemme, haluamme auttaa, kannustaa, luoda ihmeitä ja tasoittaa tietä, kun pyritte kehittymään eteenpäin ja ylöspäin. Jos voitte nähdä ohimenevänä sen kaiken, mitä tällä hetkellä on elämässänne – paitsi rakkaus-valon ja pyhän tulen pyhässä sydämessänne ja sielussanne – tiedätte, mitä yritämme välittää teille. Päästäkää irti menneisyyden ja tulevaisuuden pelostanne ja poistakaa ne mentaali- ja tunnekontrollit, joita toisilla on teihin, jotta voitte tulla vapaaksi hengeksi, joka teidän oli tarkoitus olla.

Kun menneisyytenne äärettömyyssilmukka ja aikajana on harmonisoitu ja pääosa epäharmonisista energioistanne on muunnettu, astutte tulevaisuutenne äärettömyyssilmukkaan. Olette prosessissa päästäksenne käsiksi tulevaisuutenne valoon, jättäen samalla menneisyyden varjot taakse. Olette kosmisen jälleenyhdistymisprosessin keskellä, urheat ystäväni, ja kehitytte oikeaan aikaan, tavalla tai toisella.

Teidän pitäisi tiedostaa, että tämä transformaatioprosessi on pitkä ja monimutkainen – kuitenkin se voi olla suuri matka, jos käytätte hyödyksi ne viisausopetukset ja työkalut, joita tarjoamme teille. Ympyränlaki toteaa, että jokaisen uuden luomishankkeen täytyy alkaa Luojan, ja myös kanssaluojan, ydinolemuksen tahdonvoiman hiljaisesta pisteestä. Muistakaa, että yksi ihminen joka on keskittynyt pyhään sydämeensä ja pyhään mieleensä, voi välittää kosmisia totuuksia ja inspiroituja ajatuksia miljoonille ihmisille, ja samaan aikaan hänen aurakenttänsä rakkaudelliset värähtelyt siunaavat kaikkia, joiden kanssa hän tulee kontaktiin.

Teidän jokaisen on aika astua esiin, ottaa kantaa ja olla kuultu. Aloittakaa siitä, missä olette, korkeimmalta ymmärrystasoltanne, nähden rakkauden suodattamin silmin, tuntien sydämellä, joka on täynnä myötätuntoa, ja toimien mielestä, jota ei varjosta syyllisyys, pelko tai tuomitseminen. Tällä tavalla vahvistatte totuuttanne ja saatte viisautta, rakkaat ystävät. Tällä tavalla maailmanne ja todellisuutenne täyttyy ylitsevuotavaksi rakkaudesta, ilosta ja yltäkylläisyydestä. Tämä on mestarin tie, elävän totuuden tie, tie takaisin kotiin.

Olette aina oma tuomarinne, ja suojelusneuvostonne avustuksella päätätte, mitä seuraavan elämänkokemuksenne pääyksityiskohdat ovat. Korkeampien ulottuvuuksien ympäristössä olleessaan sielu on aina innokas korjaamaan entiset virheet, jotta aurakentästä voidaan puhdistaa kaikki epäharmoniset värähtelymallit ja matka valaistumista kohti voi jatkua.

Sillä ei ole merkitystä, kieltävätkö ihmiset totuuden siinä, mitä välitämme teille. Silti se on elävä totuus ja universaali laki, ja jumalaisen tason periaatteet vaikuttavat jokaiseen sieluun ja hallitsevat jokaista sielua, uskoo hän sitä tai ei. Tähän pätee jälleen sisäinen verho, joka sallii teidän päästä käsiksi suurempaan viisauteenne, ja teidän täytyy murtautua kolmannen/neljännen ulottuvuuden negatiivisen ympäristön läpi voidaksenne saada jälleen laajentuneen ja ihmeellisen yhteyden kosmiseen tietoisuuteen. Olette aina olleet ja tulette aina olemaan yhteydessä kaikkeen olevaiseen. Tunne yhteydettömyydestä on pelkästään mielessänne, ja tie "oven avaamiseen" on elämänvirta pyhässä sydämessä.

Kun jalostatte värähtelyänne, teistä tulee vähitellen moniulotteinen, mikä merkitsee, että pääsette samanaikaisesti käsiksi useiden ulottuvuuksien taajuusmalleihin. Jotta voidaan tehdä tilaa monille jalostuneille taajuustasoille neljännessä, viidennessä ja ylemmissä ulottuvuuksissa, täytyy tapahtua puhdistamis- ja poistamisprosessi. Niiden oppituntien ja ohjeiden avulla joita olemme antaneet teille vuosien saatossa, pyrimme antamaan tietoa ja työkaluja, joita tarvitaan ylösnousemuspolun kulkemiseen helposti ja sujuvasti.

Jotta teistä voi tulla elämävirran sivujoki, teidän täytyy valmistautua sallimaan elämän ydinolemuksen virtaaminen lävitsenne. Teidän on tarkoitus käyttää se, mitä tarvitsette, ja sallia sitten lopun virrata eteenpäin, jotta se on valmiina ja käytettävissä muokattavaksi ihmeellisiksi uusiksi luomuksiksi. Tällä tavalla teistä tulee valon kantajia ja palvelijoita. Tämä on kaikkien niiden opetusten perimmäinen viesti, joita olemme antaneet teille kuluneina vuosina. Tämä on itsemestaruuden tavoite. Tämä on ylösnousemustie.

Olette suuressa risteyksessä, rakkaat ystävät. Kun menette itsenne osien puhdistamis- ja tyhjentämisprosessin läpi, jätätte taakse ne energiat, jotka aiheuttivat kaiken tuskan, kärsimyksen ja ahdistuksen. Astukaa hetkeksi etäämmälle ja katsokaa näitä kuluneita kuukausia tarkkailijana. Alatteko saada kuvan siitä, mistä suuressa suunnitelmassa ja ylösnousemuksessa on kyse? Tiedostaminen ja kontrollissa oleminen ovat mestaruuden tärkeitä puolia. Jos olette uutterasti työskennelleet niiden oppituntien kanssa, joita olemme antaneet teille, teidän pitäisi olla hyvin matkalla niiden monien lahjojen takaisinsaamiseen, jotka toitte Maahan hyvin monia aikakausia sitten.

Jokainen teistä elää henkilökohtaisessa valon ja varjon hologrammisfäärissä, jonka te yksin olette luoneet. Te lähetitte kanssaluojana siemenajatuksia, energiaa ja aikomuksen, mikä loi tietyn taajuuden malleja. Nuo taajuusvärähtelyt lähtevät teistä energiasäteinä äärettömyysmerkin muodossa, mikä luo voimakkaita aaltomuotoja, jotka ovat heijastus tietoisista ajatuksistanne, aikomuksestanne ja teoistanne. Kun opitte pysymään sydän- ja sielukeskeisenä, näin säteillen aina ehdotonta rakkautta ja tasapainoisia ja harmonisia värähtelytaajuuksia, maailmanne ja todellisuutenne muuttuu vähitellen paremmaksi. Sillä opitte hitaasti toimimaan kanssaluomisen voimaantuneena mestarina – Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan todellisena jumalaisena lähettiläänä. Rakkaat valon mestarini/puolustajani, muistakaa näinä epävarmuuden ja suuren muutoksen aikoina, että teillä ei ole mitään pelättävää ja on erittäin paljon saavutettavaa. Tuntekaa pyhän hengityksemme lämpö, kun se hyväilee poskeanne, ja tuntekaa rakkausaura, johon kiedomme teidät. Olemme lähellä – kurkottakaa koskettamaan meitä. Me vastaamme/reagoimme. Teitä rakastetaan mitä syvimmin. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.