VIOLETIN LIEKIN VARTIJAT

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Maaliskuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, ihmiskunta on kosmisessa tilaisuushetkessä. Violettia transformoivaa ja puhdistavaa liekkiä suihkutetaan Maahan ja ihmiskuntaan – rakastetun arkkienkeli Zadkielin ja lady Amethystin säteilyn kautta ja St. Germainin ja hänen kaksoisliekkinsä, lady Portian, oikeudenmukaisuuden jumalattaren, ohjauksessa – auttamaan näinä ennenkuulumattomina evoluutio- ja ylösnousemusaikoina. Violetin liekin puhdistavien värähtelymallien voima lisääntyy kovasti tulevina vuosina, kun useammat ja useammat kehittyneet sielut oppivat, miten valjastetaan sen taianomaiset ja transformoivat taajuudet ja heijastetaan niitä. Seremoniajärjestyksen, vapauden, pelastuksen, puhdistumisen, rituaalin ja organisoinnin seitsemäs säde on ylivalaiseva säde seuraavat 2000 vuotta, kun Maa kiertää lähemmälle kiertoradalle suhteessa tämän aurinkokunnan aurinkoon.

Jumalaisen tahdon, voiman ja tarkoituksen ensimmäinen säde on toiseksi tärkein aktiivinen säde seuraavien 2000 vuoden ajan. Seitsemännen säteen violetti liekki kiihdyttää transformaatioprosessia palauttamalla epäharmoniset värähtelymallit neutraaliksi valosubstanssiksi niin, että rakastavan ja tietoisen aikomuksenne avulla voitte palata tasapainoon ja harmoniaan fyysisessä, mentaali-, tunne- ja eetterikehossanne. Sitten kun tämä on tehty, teistä tulee helpommin kauneuden, yltäkylläisyyden, ilon ja rauhanomaisen rinnakkaiselon kanssaluojia maan päällä. Tarkoituksenne on tavoitella henkilökohtaista ylösnousemusta. Teidän täytyy kuitenkin myös auttaa veljiänne ja sisarianne ja Maata kehittymään ja ylösnousemaan.

1900-luvun taitteessa julistettiin jumalainen erivapaus ja seitsemännen säteen chohanin, St. Germainin, sallittiin tuoda esiin seitsemännen säteen tai violetin liekin mysteeriopetuksia. Ennen tuota aikaa tieto violetista liekistä ja sen jumalaisista alkemiaominaisuuksista varattiin ylösnousseille mestareille ja heidän valituille opetuslapsilleen – aivan kuten ne kehittyneet opetukset joita nyt tuomme massoille. Värvättiin kehittyneitä sieluja, joita kutsuttiin cheloiksi, ja "minä olen" -opetuksia välitettiin päteville opettajille. Invokaatioita ja määräyksiä opetettiin oppilaille, jotka ilmaisivat kiinnostusta. Useita vuosia harrastajien lukumäärä kasvoi. He eivät kuitenkaan pysyneet vauhdissa, ja kiinnostus määräämiseen hiipui vähitellen, kunnes se hävisi kokonaan kaikkien muiden tietoisuudesta, paitsi harvojen uskollisten.

Sitä mitä kutsuttiin aiemmin "määräämiseksi", kutsutaan nyt "affirmaatioiksi". Tulokset ovat kuitenkin dramaattisempia, sillä teille on annettu kehittyneempiä pyhiä viisausopetuksia. Silloin kun teillä on kyky vetää (magnetoida) Luojatietoisuuden – jonka komponentti violetti liekki on – timantinkovia hiukkasia, teillä on käytössänne ilmentämisen valokomponenttien koko asteikko. Kun synnytätte voimakkaan ajatuksen affirmaatioilla ja hengitätte tai säteilette tuon ajatuksen muodon maailmaan, magnetoitte itsellenne ja säteilette itsestänne niitä elementtejä, joita tarvitaan ilmentämään tuo ajatusmuoto aineellisessa ilmaisumuodossaan.

Violetti liekki kiihdyttää myös kaikkien epäharmonisten ajatusmallien värähtelytaajuuksia, jotta ne voidaan irrottaa ja puhdistaa pyhällä tulella. Usko, sinnikkyys ja anteeksianto itsellenne ja toisille ovat tärkeä osa nopeutunutta transformaatioprosessia. Teette suuren palveluksen, jos otatte käytännöksi nähdä tietoisesti tämän siunatun energian roihuavan jalkojenne alta ympärillänne ja sitten säteilevän ulospäin jatkuvasti laajentuvana ympyränä. Näin tekemällä liitytte muihin omistautuneihin sieluihin auttamaan ihmiskunnan tietoisuuden nostamisessa takaisin rakkaus-valon taajuuksiin. Kun vedätte ja säteilette Luojan jumalaista ydinolemusta, autatte levittämään tätä ihmeellistä transformoivaa valoa, mikä edesauttaa Maan ja ihmiskunnan parantumista.

Pyrkijänä polulla teille paljastuu aina vain suurempia ja suurempia kosmisia totuuksia. Teidän pitäisi kuitenkin tiedostaa, että iättömän viisauden vähäisempiä periaatteita laajennetaan jatkuvasti sisältämään seuraavan olemassaolotason ainutlaatuiset säännöt, lait ja totuudet, tietoisuuden loputtomassa ylösnousemussyklissä. Ylösnousemus on mieltä laajentavaa siirtymistä yhdeltä tietoisuustasolta korkeammalle olemistasolle. Pyrimme auttamaan teitä tietoisuutenne vähittäisessä laajentamisessa sisältämään koko ihmiskunnan, Maan, aurinkokunnan ja sen toiminnot, galaksin ja myös sen yli.

Vedätte hitaasti huomionne ja energianne pois vanhasta ja toimimattomasta kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudesta. Siksi se häipyy asteittain pois ja lakkaa olemasta, sillä ette enää syötä siihen energiaa. Enää fokus ei ole pienessä itsessä. Perimmäinen tavoite on tulla galaktiseksi olennoksi ja lopulta saavuttaa universaali tietoisuus. Itsemestari etsii omaa korkeinta totuuttaan ja sitten elää tuon totuuden parhaan kykynsä mukaan. Mestari pyrkii näkemään maailman ja sen suuren draaman korkeammasta näkökulmasta, jotta suurempi kuva on käytössä. Vähitellen ajasta tulee muokattavaa, sillä siirrytte lineaarisen aika-avaruusjatkumon ulkopuolelle. Melko lähitulevaisuudessa luontaisesta tavastanne nähdä tulee enemmän yleiskuva ja äärinäkönne laajenee jossain määrin. Tätä on jo tapahtunut joillekin tiennäyttäjille.

On suuri huoli, että tuhoutuminen ympäri maailmaa kiihtyy. Tunnustamme, että tämä on totta ja se jatkuu jonkin aikaa, kun Maa vapautuu negatiivisista kaavoista ja rajoittavista energioista. Äiti Maanne pyrkii korjaamaan sen vahingon, jota planeetalle on tehty aionien kuluessa ihmiskunnan negatiivisilla ajatuksilla ja teoilla. Ihmiskunta on vastuussa Maan nykytilasta, On kaikkien teidän tehtävä, korkeampien ulottuvuuksien olentojen avulla, pyrkiä korjaamaan mahdollisimman paljon tuosta vahingosta. Teille toimitetaan työkaluja ja pyhää tulienergiaa, joita tarvitaan tämän tehtävän suorittamiseen. Teidän täytyy kuitenkin yhdistyä tuohon energiaan ja ohjata sitä tarkoituksenmukaisesti. Teidän ylösnousemuksenne ja Maan ylösnousemus on vääjäämättä sidottu yhteen, ja olemme sitoutuneet auttamaan teitä kaikin mahdollisin tavoin.

Rakkaat sydämet, tiedämme, että on tuskallista kokea tai tarkkailla, kun valtavia asutettuja alueita tuhoutuu ja monia henkiä menetetään. Mitä lähempänä kotia jokin tapahtuma on, sitä tuskallisempaa ja hämmentävämpää se on. Kuitenkin jos tarkoituksenne on tulla maailmanpalvelijoiksi ja pyhän transformaatiotulen – Luojavalon timantinkovien hiukkasten – kantajiksi, teidän täytyy nousta sen yläpuolelle, mitä tapahtuu henkilökohtaisella alueellanne, kaupungissanne, maassanne. Kyllä, ymmärrämme, että se tuho jota tapahtuu ympäri maailmaa, on irvikuva: maastopaloja, tuhoisia tulvia, tornadoja, kuivuutta ja tuskaa ja kärsimystä, jota aiheuttavat jatkuvat sodat monilla alueilla ympäri maailmaa.

Tullaksenne maailmanpalvelijaksi, teidän on tarkoitus jatkuvasti pyrkiä henkilökohtaisessa elämässänne tekemään transformoivia muutoksia, joita tarvitaan palaamiseksi itsemestarin sisäiseen tasapaino- ja harmoniatilaan. Teidän täytyy kuitenkin omistaa myös osa ajastanne ja energiastanne maailmanpalveluun liittymällä sieluryhmäänne viidennen ulottuvuuden maailmanpalvelijapyramidissa, jossa affirmoitte: "Pyydän korkeinta hyvääni, suotuisinta lopputulosta koko ihmiskunnalle, Maalle ja koko luomakunnalle." Tekemällä tämän harmonisoitte tahtonne Isä/Äiti Jumalamme jumalaisen tahdon kanssa. Sitten teidän on tarkoitus viettää sopivalta tuntuva aika hengittäen sisään valoa ja ulos rakkautta. Tämä prosessi nopeuttaa kykyänne päästä käsiksi tämän universumin metatroniseen valoon, joka sisältää Luojavalon timantinkovia hiukkasia. Ja ne tuodaan nyt niiden ulottuville, jotka ovat astuneet ylösnousemuspolulle.

Jos olette seuranneet opetuksiamme jonkin aikaa, tiedätte, että ennen kuin aloititte matkanne tähän aliuniversumiin, teille annettiin jumalainen missio. Tuohon missioon sisältyi joukko työtehtäviä tai vähäisempiä missioita, ja teille annettiin myös monia muita tilaisuuksia, kun ilmentämistaitonne lisääntyi ja totuitte suureen moninaisuuteen muodossa ja ilmaisussa.

Tähtisiemenenä teidät jotka vastasitte kutsuun – mikä perimmiltään laittoi teidät fyysiseen kehoon maan päälle tänä aikana – vietiin galaksissa tähtijärjestelmään, joka koostui violetin liekin puhtaasta ametistikristallienergiasta. Siellä, taivaallisessa ametistisalissa, arkkienkeli Zadkiel ja lady Amethyst ottivat ametistivaltaistuimellaan vastaan valanne tulla violetin leikein vartijaksi.

Eteerinen ametistisiemenatomi joka sisältää violetin liekin värähtelytaajuudet, laitettiin pyhään sydämeenne. Violetti liekki sisältää Äiti Jumalamme rakkauden ja myötätunnon värähtelymallit sekä anteeksianto- ja transformaatiotaajuudet. Se sisältää myös ne rakkaus-valon timantinkovat hiukkaset, jotka annetaan lahjana, jumalaisena erivapautena. Ne täytyy kuitenkin aktivoida rakastavan ja myötätuntoisen sydämen taajuuksilla.

Kun tämä voimakas siemenatomi aktivoituu, se timanttiytimellisen Jumalasolun osa joka kantaa violetin liekin värähtelymalleja, roihuaa aurakenttäänne, ja tämä tehostaa ylösnousevan valokehonne aktivointia. Sielulaulunne jalostaminen, eetteriaurakenttänne harmonisoiminen ja violetin liekin käyttäminen ovat tärkeänä apuna ylösnousemusprosessissa. Violetti liekki poistaa riitasointuisia värähtelymalleja, jotta säteilynne voi laajentua ja kasvaa nopeammin. Violetin liekin vartijana teidän on tarkoitus myös aktiivisesti lähettää violetin liekin lahjaa niille, joita teidät johdatetaan auttamaan, sekä maailmaan laajemmin.

Uskolliset ystävät, on tullut aika paljastaa lisää universumin mutkikas suunnitelma, jotta voitte ymmärtää paremmin kotinne suurenmoisuuden tähtien joukossa. Ei, teillä ei ole tiettyä yhtä kotipaikkaa, sillä olette universumin kansalainen. Te, tähtisiemen, olette auttaneet luomaan monia ihmeellisiä planeettoja ja galakseja, ja siksi teille on annettu niin tärkeä rooli tämän universumin tulevassa laajentumisessa. Olette usein kuulleet sanonnan: "Niin ylhäällä kuin alhaalla" ja "Mikrokosmos edustaa makrokosmosta."

Olemme puhuneet aiemmin uudesta kultaisesta galaksista, joka on kehitysvaiheessa. Emme ole kuitenkaan käsitelleet tarkemmin säteiden galakseja ja niiden funktiota tässä aliuniversumissa. Jokin galaksi luotiin erityisesti kutakin Jumalatietoisuuden 12 sädettä varten, ja vaikka muiden 11 säteen taajuudet ja värit on myös edustettuna kussakin galaktisessa rakenteessa, jokaisen galaksin värit ja taajuudet ovat pääasiassa sen edustamalle säteelle kuuluvia.

Seitsemännen säteen galaksi koostu pääasiassa ametistikristalleista, syvimmästä violetista haaleimpaan lilaan. Se on arkkienkeli Zadkielin ja arkkienkeli lady Amethystin kotipesä, ja suuren taivaallisen ametistisalin ametistivaltaistuimeltaan he lähettävät taitetun Luojavalon mahtavia säteitään moniin suuriin keskusaurinkoihin koko tässä aliuniversumissa. Nämä galaksit ovat tämän aliuniversumin chakrajärjestelmä, ja ne sisältävät suuren keskittymän niitä värähtelytaajuuksia, joita kukin säde edustaa.

Näitä galakseja voitaisiin kutua jumalaisen Luojavalon universaaleiksi varastoiksi. Kun tietyn säteen on aika ottaa hallitseva rooli tämän aliuniversumin tietyllä kvadrantilla, Isä/Äiti Jumalamme säteilee suuremman määrän tuota sädettä galaktisiin keskuksiin, jotta tuon säteen arkkienkelit voivat säteillä lisää Jumalatietoisuuden ominaisuuksia, laatuja ja hyveitä määrättyihin galakseihin, aurinkokuntiin, planeettoihin, teihin ja kaikkiin aistiviin olentoihin.

Rakkaat, tiedämme, että jotkut käsitteet joita kerromme teille, voivat olla hyvin hämmentäviä. Kuitenkin kun tietoisuutenne ja viisautenne laajenee, pyhä mielenne avaa sen tiedonlähteen, joka teillä on varastossa, ja vähitellen muistatte ja ymmärrätte. Olen kanssanne aina. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.