UUSI LUOMISSYKLI ON KÄYNNISSÄ

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

Helmikuu 2020

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, näyttämö on valmiina ja verho nousee kohta huomisen uuteen aamunkoittoon. Uusia pyhiä korkeamman tietoisuuden pyörteitä ilmentyy ympäri maailmaa, ja ylösnousemusvalopilareita korkeampien ulottuvuuksien suurista valokaupungeista ankkuroidaan jatkuvasti lisääntyvällä tahdilla. Luojavalon suuret lisäykset saavat voimaa ja vauhtia, ja niillä on suurempi ja suurempi vaikutus massojen mieliin.

Tietäkää, urheat ystäväni, että olette täsmällisen aikayksikön viime vaiheissa, ja olette kaikki olleet ainutlaatuisen sääntöjärjestelmän kohteena. Toistamme ja korostamme tätä informaatiota, sillä teidän on elintärkeää ymmärtää tämä ajatus Vesimiehen ajan uusissa universaaleissa laeissa.

Täydellistä vapaata tahtoa pidettiin suurena lahjana. Kuitenkin siitä tuli suuri taakka, kun ihmiskunta vajosi kaksinaisuuden laajemmalle asteikolle, mikä on johtanut suureen tuskaan ja kärsimykseen. Sääntöihin oli kirjoitettu puuttumattomuusehto, ja tietty aika tätä nimenomaista luomisvaihetta täytyi kulua, ennen kuin Isä/Äiti Jumalamme saattoi julistaa: "Riittää jo. On puolestapuhumisen aika. Tulee jumalainen erivapaus niille, jotka pyrkivät saavuttamaan itsemestaruuden, ja henkinen hierarkia ja enkelikunta valtuutetaan antamaan apua tavalla, joka on sopiva kosmisen lain puitteissa. Armonlaki on olemassa karmanalain korkeampina taajuuksina, ja tästä eteenpäin sitä sovelletaan paljastuvaan maailmanpalvelijaryhmään sekä tavoittelijoihin ja seuraajiin ylösnousemuspolulla."

Olette hitaasti vetämässä huomionne ja energianne vanhasta ja toimimattomasta kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuudestanne. Sen vuoksi se häviää vähitellen ja lakkaa olemasta, sillä ette enää syötä siihen energiaa, joka on välttämätöntä sen ylläpitämiseen.

Kun tämä nimenomainen aikakausi loppuu, on uusi sääntö- ja lakijärjestelmä, joka pätee kaikkiin esiintuleviin henki-ihmisolentoihin. Uusi laajentunut luomissykli on käynnissä, ja kaikki teidät jotka pyritte saavuttamaan yhtenäisen tietoisuustilan, nimitetään tulevaisuuden kanssaluojiksi. Luojavalon yksilöllistyneenä jumalsiemenatomina, jumalainen tehtävänne on laajentaa ilmentyneen jumalatietoisuuden rajoja. Tavoitteenne on tulla ilmentämisen mestariksi – ammentaa luomisen ydinolemusta ja aktivoida se pyhässä sydämessänne. Ja sitten pyhän mielenne erityisillä ajatuksilla muokata Jumalasubstanssi loputtomasi muotovalikoimaksi. Näin teistä tulee Isä/Äiti Jumalamme todellinen ja täysimittainen laajentuma.

Yksilöinä te pääsette käsiksi sopivan, vahvistetun tietoisuuden valkoisen tulen muistisiemenatomeihin, jotka sisältävät korkeamman itsenne jumalaisen ydinolemuksen seuraavaksi korkeamman tason, joka on sopiva teille tällä hetkellä. Tämä on ylösnousemuksen ydinolemus , ja se on odottanut teitä siitä lähtien, kun erositte jumalaisesta "minä olen" -olemuksestanne. Nämä Jumalatietoisuuden siemenatomit sisältävät viisautta, rakkautta, voimaa ja inspiraatiota, mikä auttaa teidät tämän evoluutiomuutoksen seuraavien myrskyisien vuosien läpi.

Ihmiskunta on muistisiemenatomielämänkoodien dramaattisen muutoksen keskellä, kun te, tähtisiemenet, herätätte taas yliaistilliset kykynne. Näkökykynne laajenee valon ultraviolettiasteikon yli ja luonnollisesta näkökyvystänne tulee laajempi, kun äärinäkönne lisääntyy jossain määrin.

Aivojen käpylisäkkeen alueella on pienenpieniä pyramidin muotoisia valokristalleja, jotka aktivoidaan, kun alatte ymmärtää ja oppia, miten käytetään ääntä ja väriä parantamiseen niin, kuin oli tarkoitus, ja näin ollen aurakentän ja ihmiskehon tasapainottamiseen ja harmonisoimiseen. Supertietoinen mielenne alkaa ladata enemmän ja enemmän viisausopetuksia universumin toiminnasta, mutkikkaasta todellisesta luonteestanne sekä informaatiota ihmiskunnan tulevaisuudesta. Kun korkeampi itsenne päättää, että kolmannen silmänne on aika avautua, se avautuu, kuin olisitte saaneet pyhän energia-aallon otsan keskialueelle. Nämä erikoistaajuudet aktivoivat myös valon siemenkristallit käpylisäkkeessä, mikä nopeuttaa telepaattisten kommunikointitaitojenne takaisinsaamista ja kehittämistä.

Esiin tulee uutta informaatiota molekyyligenetiikasta, matematiikasta, musiikista ja äänen merkityksestä. Koette moniulotteisten aspektienne latausprosessin nopeutumisen, ja Pyhä Henki, siunatun Äiti Jumalamme voimakas rakkausolemus, aloittaa niiden rakkausvärähtelytaajuuksien dramaattisen lisäämisen, joita säteillään suoraan hänen pyhästä sydänytimestään.

Ja niin kysymme teiltä, rakkaat, oletteko valmiita sulkemaan oven menneisyyteen ja astumaan polulle, joka johtaa teidät kaikkien mahdollisuuksien taianomaiseen maailmaan. Tuo tie on valmisteltu. Teidän täytyy vain suostua, ja prosessi paljastuu teille askel kerrallaan. Pyrimme tekemään tästä siirtymästä mahdollisimman helpon, sillä olette kärsineet tarpeeksi ja on helppouden ja vaivattomuuden aika. Meistä korkeammissa ulottuvuuksissa ja teistä Luojan maasidonnaisista edustajista muodostetaan suuri allianssi – mittasuhteiltaan mahtava jälleenyhdistyminen, kun vahvistamme yhteenliittymistä taas kerran yhteisessä tarkoituksessa. Erillisyyden aika on päättymässä nopeasti, ja paradoksaalisesti myös ne, jotka hautuvat edelleen kolmannen/neljännen ulottuvuuden illuusiossa, tulevat yhteen myös. He kiinnittyvät tiukemmin ja tiukemmin yhteen taistelussaan säilyttää erillisyys ja taistelevat hallinnasta ja vallasta, mitä lietsoo viha, pelko ja ahneus.

Monta aionia sitten teimme jokaiselle teistä lupauksen, kun lähditte omalle tiellenne toteuttamaan osanne universaalissa jumalaisessa tehtävässä. Lupasimme, että palaisimme taas yhteen suuressa jälleentapaamisessa, kun kokeilu maaplaneetalla lähenisi loppuaan. Lupasimme, että vaikka unohtaisitte alkuperänne osana tuota kokeilua, sopivana aikana auttaisimme teitä muistamaan ja vaatimaan takaisin perintönne, ja menisimme eteenpäin yhdessä, rinta rinnan ja sydämestä sydämeen. Tuo aika on nyt, rakkaat.

Pyydämme teitä sitoutumaan tulemalla valonkantajaksi ja maailmanpalvelijaksi. Sen tekemällä tietoisuutenne ja tehokkuutenne laajenee aimo harppauksin. Ryhmämeditaatioilla viidennen ulottuvuuden maailmanpalvelijapyramidissa, teistä tulee nopeasti kanssaluomisen mestari ja esimerkki ympärillänne oleville. Nopein tapa saada toisten huomio on aloittaa, tarjota ja personoida hyödyllinen teoria.

Nähkää itsenne luovan vakaa perusta ja muodostavan ykseys Maan kanssa, kun nautitte siitä rikkaudesta ja kauneudesta, jota sillä ja kolmella ensimmäisellä ulottuvuudella on tarjottavana. Pääskää käsiksi ylettömään määrään positiivisia ajatusmuotoja, jotka on tallennettu neljännen ulottuvuuden maailmaan, mikä auttaa teitä visionne muodostamisessa ja unelmienne vahvistamisessa. Sitten siirtykää voimapyramidiinne viidennessä ulottuvuudessa, voidaksenne päästä käsiksi luomisen elämänvoimaan ja siten täyttää luomuksenne kosmisella tulella.

KANNUSTUSVIESTI TÄHTISIEMEN-TIENNÄYTTÄJILLE

Entisissä elämissä ja entisinä aikoina tämä sielun ja hengen jälleenyhdistyminen oli hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen tapahtuma, jonka kokivat vain harvat, eivät massat. Tämä ei ole enää totta. Nyt on massaheräämisen aika, on globaalin, galaktisen ja universaalin jälleenyhdistymisen aika ja ylösnouseminen kohonneeseen, Luojan/Hengen täyttämään tietoisuustilaan. Teillä on nyt mahdollisuus yhdistyä sieluperheenne moniin osiin, korkeampaan itseenne, moniin ylisieluihinne ja valkoisen tulen Jumalasiemenatomiinne (minä-olen -olemus). Kosmisella tasolla Ylin Luoja lähettää nyt säteilyään alas Suurten keskusaurinkojen kautta, mikä suodatetaan Maahan elävän elämänliekin suurina purkauksina aurinkokuntanne auringon kautta.

Kun säteilynne laajenee ja tulee voimakkaammaksi ja kauaskantoisemmaksi, teistä tulee muiden valotyöntekijöiden kanssa yhtenäinen voima, jota ei kielletä – korkeimman järjestyksen transformaatio- ja muutosvoima. Olkaa rohkeita visiossanne. Nähkää, mikä on oikein maailmassanne, ja siten vahvistakaa rakkaus-valoa, joka asuu jokaisessa tapaamassanne ihmisessä. Älkää fokusoituko varjoihin, sillä energianne menee sinne, mihin keskitätte huomionne.

Olemme kertoneet teille monta kertaa, että "ainoa todellinen vihollisenne on pelko" . Se kuitenkin pysyy yhtenä suurimpana epäkohtana ylösnousemuspolulla. Päästäkää irti tulevaisuuden ja epäonnistumisen pelosta. Pyrkikää pysymään keskittyneenä pyhään sydämeenne, kun säteilette rakkaus-valoa muodon maailmaan. Katsokaa sitten, kun ihmeitä tapahtuu. Olette ilmentämisen mestareita – olette vain unohtaneet. Uskokaa itseenne ja lakatkaa luomasta niitä asioita, jotka tuovat teille tuskaa, syyllisyyttä ja kärsimystä. Tulkaa valon, rauhan, tasapainon ja harmonian kanssaluojaksi taas kerran, ja auttakaa saamaan takaisin maaplaneetan turmeltumaton kauneus ja harmonia kaikkien aistivien olentojen keskuudessa.

Uutteruudessanne tutkia ja kehittää taitojanne itsemestareina ja kanssaluojina, sieluanne täytetään vähitellen jumalaisella tyytymättömyydellä, joka on hitaasti suodattunut tietoisuuteenne. Aloitte kääntyä sisäänpäin, kesyttää egon halukehon ja yhdistyä taas sieluunne, ylisieluunne ja suuremman Itsenne moniin puoliin. Nyt olette valmis ilmaisemaan ja jakamaan viisauttanne ja "opetuksia uudesta valaistumiskaudesta" muille rakkaille sieluille, jotka vasta alkavat herätä. Massat ovat havahtumassa, ja opastuksen ja inspiraation tarve kasvaa ja leviää nopeasti kaikkiin ihmisiin ympäri maailmaa.

Sanomme teille, että on aika alkaa kuunnella omaa sisäistä opastustanne niin, että alatte luottaa intuitiivisiin voimiinne. Menkää valopyramidiinne viidennessä ulottuvuudessa ja ilmaiskaa halunne ymmärtää selvästi, miten teidän on tarkoitus edetä, kun pyritte toteuttamaan jumalaisen tehtävänne – tarkoituksenmukaiseen aikaan teidän korkeimmaksi hyväksenne ja kaikkien suurimmaksi hyväksi. Tämä harmonisoi tahtonne ylisielunne, korkeamman itsenne kanssa, ja se sallii meidän opastaa teitä paikkaan, jossa olette tehokkain, tilanteisiin jotka auttavat teitä myös liikkumaan ylösnousemuspolulla helposti ja sujuvasti, kun ryhdytte luomaan paratiisiversiotanne maan päälle. Sallikaa meidän olla oppaanne ja seuratkaa tuota pientä sisäistä ääntä, mikä on meidän tapamme kommunikoida teidän kanssanne nykyhetkessä.

Kun teistä tulee itsevarmempi uuden viisautenne kanssa ja alatte luottaa sisäiseen tietämiseenne, huomaatte, että ihmisiä vedetään luoksenne. Teillä on kyky koordinoida ja tuoda yhteen ihmisiä, jotka yrittävät löytää polkunsa. Teitä opastetaan auttamaan heitä ymmärtämään sitä transformaatioprosessia, jota te kaikki koette jollain tasolla näinä nopeutuneina transformaatioaikoina.

Vakuutamme teille, että jos tutkitte ja integroitte sitä informaatiota ja niitä työkaluja, joita olemme antaneet monina kuluneina vuosina, ja sitten jaatte viisauttanne polulla niiden kanssa, jotka etsivät myös korkeampaa totuuttaan, löydätte monia rakkaita sieluja, jotka ovat innokkaita ja halukkaita kuuntelemaan teitä. Teillä kaikilla on mahdollisuus olla sielujen parantajia, rakkaat. Pyydämme teitä säteilemään sitä rakkautta, jota lähetämme teille, niille jotka kärsivät edelleen kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden tuskassa ja illuusiossa.

Monet teistä ovat suostuneet integroimaan maksimimäärän Isä/Äiti Jumalamme jumalaisen valon korkeampia taajuuksia, jotka ovat nyt käytössänne, tähtisiemen-tiennäyttäjät. Tiedämme, että toisinaan teillä on epämukavia oireita ja mielialavaihteluja, mutta tämä menee ohi, kun fyysinen astianne vapauttaa sisältä enemmän ja enemmän vaikuttaneita tai negatiivisia energioita. Kun aikaa kuluu, jalostatte fyysistä astiaanne, kun integroitte lisää jumalaista itseänne. Tätä ei ole koskaan ennen tehty maan päällä, ja kunnioitamme teitä siitä, että olette tämän prosessin edelläkävijöiden joukossa. Te jotka näytätte tietä, teette siitä paljon helpompaa niille, jotka seuraavat perässänne.

Rakkaat ystävät, voitte auttaa transformoimaan perheenne, naapurustonne, kaupungit ja maat, joissa asutte, ja perimmiltään maailman. Olkaa rohkeita visiossanne. Nähkää, mikä on oikein maailmassanne, ja näin vahvistakaa sitä valo-rakkautta, joka asuu jokaisessa kohtaamassanne ihmisessä. Älkää fokusoituko varjoihin, sillä energianne menee sinne, mihin keskitätte huomionne.

Me enkelimaailmoista olemme täällä suurena joukkona auttamassa teitä menemään läpi näistä suurista evoluutio- ja muutosajoista. Teidän täytyy kuitenkin pyytää apuamme, sillä emme voi loukata vapaata tahtoanne. Pyydämme jokaista teitä ottamaan takaisin oikeutetun paikkanne valon mestarina, ja muistakaa, että kun integroitte tiedon Hengestä ja valaistusta totuudesta, pyydämme teitä jakamaan viisauttanne. Jos ette tee muuta, kuin vedätte ja integroitte maksimimääränne Luojavalon timantinkovia hiukkasia ja säteilette osan siitä maailmaan ja ihmiskuntaan, niin se riittää.

On annettu jumalainen valtuutus, että jälleenyhdistymisprosessi aktivoidaan täysimittaisesti kosmisen evoluutioprosessin nopeuttamiseksi. Tämä merkitsee, että rajoille ja esteille ihmisten mielissä ja sydämissä sekä kaikille uskonnoille, maille, kulttuureille ja roduille annetaan tilaisuus – tai ne kohtaavat haasteen – päästää irti kaikesta, mikä ei ole harmoniassa kaiken Hengen ja Isä/Äiti Jumalamme luomusten kanssa.

Seisomme yhdessä valoulottuvuuksissa, laajennamme sydämemme ja ojennamme kätemme vetääksemme teidät kosmisen ykseyden piiriin. Astutteko eteenpäin? Ympäröimme teidät ja kiedomme rakkauden ja suojelun aurakenttään. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.