YMPYRÄNLAKI * KOLMIONLAKI

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Tammikuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ympyrä edustaa ykseyttä, loppuunsaattamista.

Kolmio edustaa luomista, rakentamista, joksikin tulemista.

Äärettömyysmerkki edustaa jumalaisen valon loputonta virtausta.

Rakkaat mestarit, olette eläneet epätodellisessa maailmassa – illuusiomaailmassa jossa totuutta on vääristetty, muutettu ja myös tuhottu, jotta voidaan ottaa pois Jumalan antamat voimat ja pitää teidät pelko-, kamppailu- ja puutetodellisuuden vankina.

Luojan suuri suunnitelma tälle universumille on tallennettuna pyhään mieleenne, ja avain aikakausien viisauteen ja kyky tulla taas kerran mestarikanssaluojaksi Maa-tasolle on tallennettuna pyhään sydämeenne. Tästä syystä olemme korostaneet hyvin usein niiden suojakilpien poistamisen tärkeyttä, jotka laitoitte aurinkosydänkeskuksenne päälle aioneita sitten, jotta ette tuntisi niin paljon tunneahdistusta.

Sitä ette tienneet, että tehdessänne tämän säteilynne heikentyisi kovasti, sillä jumalaisen Luojavalon sisään- ja ulosvirtaus pyhässä sydänkeskuksessanne vähenisi myös paljon. Sen vuoksi ette enää voisi aktivoida Luojavalon timantinhohtoisia hiukkasia pyhän sydämenne puhtaalla rakkausaikomuksella. Sen jälkeen saatoitte työskennellä vain peruselämänvoimasubstanssin puolella asteikolla. Kolminkertainen liekkinne ei voinut enää leimuta, ja siksi kanssaluomiskykynne olivat myös heikentyneet ja alkoi kamppailu yrittäessänne käyttää jumalaisesti annettuja ominaisuuksianne ja taitojanne.

Olette suuren täyskäännöksen, oikaisemisen ja laajentumisen ajassa, jossa teille annetaan tilaisuus harmonisoida kaikki negatiivisuus, jota olette luoneet henkilökohtaisesti, sekä ne epäoikeudenmukaisuudet, jotka teille pakotettiin. Olemme selittäneet, että kun te, tähtisiemenet, aloititte matkanne suureen tyhjiöön ja ilmentymättömään universumiin, tehtiin yksityiskohtaiset suunnitelmat matkasta takaisin jalostuneisiin valomaailmoihin ja ne laitettiin odottamaan, kunnes sopiva ajankohta ja tietyt olosuhteet saavutettaisiin.

Tuo aika on saapunut, ja tuo suunnitelma aktivoitiin 1980-luvun alussa Maa-aikaa. Kuten tiedätte, jokainen ihmiskunnan ja Maan elämänvaihe on radikaalisti muuttunut viimeisten 30 vuoden aikana. Rakkaat, tiedostakaa, että se mitä on tapahtunut lähimenneisyydessä, on vasta alkua vielä suuremmille muutoksille, ja pyrimme antamaan teille tekniikkoja, edistyksellistä informaatiota ja opetuksia sekä jokaisen tilaisuuden kulkea muutosaalloilla helposti ja sujuvasti.

Olemme selittäneet lyhyesti, useilla tavoilla, miten taitoitte Jumalatietoisuutenne jumalaisen valkoisen tulisiemenatomin pienempiin osiin, valmisteluna matkaanne tiheämpiin, alemman taajuuden ja alemman ulottuvuuden olemassaolomaailmoihin. Olemme myös puhuneet siitä, että kun vastasitte kutsuhuutoon ja suostuitte osallistumaan tämän aliuniversumikokemuksen kaksinaisuus- ja polariteettikokeiluun, jumaluutenne jokainen sirpale jakautui kahdeksi valonkipinäksi – toisella feminiiniset ominaisuudet ja toisella maskuliiniset piirteet.

Jokainen noista syvällisistä jakautumisista tehtiin pienessä valopyramidissa, joka oli luotu nimenomaan tuohon tarkoitukseen. Suuri suunnitelma oli idioottivarma, sillä joka kerta kun jaoitte olemuksenne, jätitte eetterikopion odottamaan jälleenyhdistymisen aikaa kuhunkin näistä pienistä valopyramideista. Näitä henkilökohtaisia pyramideja on siroteltuna ympäri universumia, jokaiseen ulottuvuuteen ja moniin aliulottuvuuksiin.

Isä/Äiti Jumalamme, Elohim/muodonrakentajat ja arkkienkelit ovat luoneet eläviä valopyramideja luomakunnan jokaiselle tasolle, jotta voisitte päästä käsiksi elämän "rakennuspalikoihin". Nämä elämän tuovat muodot antavat pääsyn valotaajuuksiin, jotka ovat välttämättömiä transformaatiokomponentteja, jotta te voitte ihmisolentoina palata korkeampaan tietoisuustilaan – jumalaiseen tilaanne.

Olette nyt saamassa takaisin sieluitsenne monet osat kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa, jotta voitte siirtyä korkeamman itsenne suurempaan, dynaamisempaan ja laajempaan versioon viidennen ulottuvuuden ympäristössä. Auttamaan tämän tekemisessä, timanttiytimellinen Jumalasolunne ja henkilökohtainen elämänkukka-luojapyöränne sisältävät täysimittaisesti tämän aliuniversumikokemuksen 12 Jumalatietoisuussädettä. Ne suunniteltiin niin, että kun olisitte valmis aloittamaan paluumatkan korkeammille tietoisuustasoille, teillä olisi pääsy omaan täyteen Jumala-asteikkoonne. Tehtävänne on aktivoida nämä säteet, yhdistyä niiden sisältämiin jumalaisiin ominaisuuksiin ja laatuihin ja sitten käyttää niitä suurimpaan hyvään.

On edelleen paljon sekaannusta siinä, mikä sielu on, miten se toimi ja missä se asuu. On elintärkeää, että ymmärrätte sen monisyisen prosessin, jossa jälleenyhdistytään korkeamman itsenne moniin puoliin. On myös tärkeää, että saatte selkeyttä niistä syvemmistä opetuksista, joita olemme antaneet teille monista korkeamman itsen sirpaleista (teillä on monia, ei vain yksi) ja näiden monien Itsen puolien yhdistämisprosessista.

Ympyränlaki on aloitettu koko tässä universumissa, ja tämän Ylimmän Luojan suuren siemenajatuksen energiavaikutus toimii nyt täydellä voimalla. Tämän luomisvaiheen laajentumisaika on tullut loppuun, ja syklin nykyiseen vaiheeseen sisältyy, että Luoja lähettää perusolemuksensa yhdistymään kaikkeen, mitä on luotu tämän laajentumissyklin aikana. Se on kaiken tasapainotetun, ilmentyneen luomisolemuksen yhteensulautuminen, jotta Ylin Luoja, kanssaluojajumalat ja -jumalattaret koko tässä aliuniversumissa sekä kaikki suuret valo-olennot voivat tietää ja kokea kaiken, mitä he ovat luoneet. Olette kuulleet monta kertaa sanonnan "niin ylhäällä kuin alhaalla", ja tämä on tärkeä totuus muistaa. Aivan kuten te saatte takaisin kaikki jumaluutenne puolet, sama jälleenyhdistymisprosessi tapahtuu Ylimmästä Luojalähteestä saakka.

Informaatio jonka olemme antaneet auttamaan teitä kanssaluomiskykyjenne takaisinvaatimisessa, on mikrokosminen jäljennös luovasta prosessista koko omniversumissa. Ensin teidän täytyy saada kyky käyttää tämän universumin täyden asteikon valoa/elämänvoimaa nimeltään "timantinhohtoiset hiukkaset", jota säteillään elämänvirtaan Isä/Äiti Jumalamme sydänytimestä. Se tulee käyttöön, kun energiapuumerkkinne on virittynyt neljännen ulottuvuuden keskitasolle ja korkeammalle.

Tämän jumalaisen lahjan hyödyntämiseksi, teidän täytyy ymmärtää universaalit ilmentämislait ja soveltaa niitä, ja teidän täytyy aktivoida timantinhohtoiset valohiukkaset puhtaalla aikomuksellanne, ennen kuin tämä valoydinolemus voidaan aktivoida ja se voi virrata maailmaan. Prosessin nopeuttamiseksi on tärkeää, että olette luoneet henkilökohtaisen Luojapyörä/elämänkukkapiirin ympärillenne, ja olette täyttäneet sen huolellisella suunnitelmallanne tulevaisuudesta. Sen jälkeen äärettömyyshengityksen, fokusoituneen aikomuksenne ja tarkoituksellisten tekojenne avulla, ilmentämisprosessi nopeutuu kovasti aineellisessa maailmassa.

Luomisen aaltoilu ei koskaan lopu. On hiljaisen pisteen tauko, kun siemenajatuksia muodostetaan ja yhdistetään ja elämän perusolemus aktivoidaan Luojan mielessä ja sydämessä ja luomisen joka tasolla, aina teihin saakka, ihmiskanssaluojaan Maa-planeetalla. Tämä tehdään täyttämällä ja aktivoimalla siemenajatukset ehdottomalla rakkaudella. Siemenatomit hengitetään tyhjiöön ilmennettäväksi muodon maailmaan. Tämä prosessi jatkuu jokaisen suuren syklin läpi, kunnes paluu- ja jälleenyhdistymisprosessin on aika alkaa. Kaikki luominen yhdistetään jumalaisen valon suureen Luojaympyrään ja odotetaan seuraavaa hiljaisen pisteen taukoa ja seuraavaa tärkeää laajentumissykliä. Tämä prosessi toistuu uudestaan ja uudestaan tämän universumin jokaisella luomistasolla.

Olette kosmisen jälleenyhdistymisprosessin keskellä, urheat ystäväni, ja kehitytte oikeaan aikaan, tavalla tai toisella. Teidän täytyy tiedostaa, että tämä transformaatioprosessi on pitkä ja monimutkainen. Se voi kuitenkin olla suuri matka, jos käytätte hyödyksi niitä viisausopetuksia ja työkaluja, joita annamme teille. Ympyränlaki toteaa, että jokaisen uuden luomishankkeen täytyy alkaa tahdon ja voiman hiljaisesta pisteestä, Luojan ja jokaisen kanssaluojan ydinolemuksesta.

Kolmionlaki on toinen tärkeä luomisen komponentti. Teille on kolminaisuuskäsite tuttu raamatusta: isä, poika ja pyhä henki. Se on todellisuudessa Jumalan maskuliinipuoli, jumalaisen tahdon ja voiman ensimmäinen säde. Pyhä henki on Jumalan äitiaspekti, jonka kosminen kohtu on täynnä siemenajatuksia – timantinhohtoisia hiukkasia – Isä Jumalan mielestä. Siemenajatukset aktivoidaan rakkauden/viisauden toisella säteellä Äiti Jumalan sydänytimestä, ja sitten ne säteillään universumiin elämänvirran kautta, aurinkojen (paratiisipoikien ja -tyttärien) käytettäväksi kolmannen säteen laatujen, ominaisuuksien ja aspektien avulla, luomaan maailmoja ja ihmeellisiä asioita loputtomasti.

Pyramidimuoto, joko kolmi- tai neljäsivuinen, on menetelmä, jolla pääsette korkeampiin valoulottuvuuksiin. Korkeammat maailmat toimivat kolminkertaisessa tasapainossa – voimakolminaisuus, luomisen pyhä tuli. Nelisivuinen pyramidi edustaa kaksinaisuutta olemassaolon kolmannen ja neljännen ulottuvuuden maailmoissa.

Kolminaisuuden voima on ollut käyttövoima tässä universumissa. Arkkienkeli Metatronille, lordi Melchizedekille ja minulle, arkkienkeli Mikaelille, on annettu etuoikeus muodostaa tietoisuuden kolminaisuus tälle universaalille tasolle. Kannamme ja säteilemme Isä/Äiti Jumalamme jumalaisen valon, jumalaisen viisauden ja jumalaisen tahdon aspekteja ja laatuja tähän universumiin. Tämä tietoisuuden kolminaisuus on tärkeä luovan prosessin komponentti, sillä teidän täytyy käyttää kaikkien kolmen voimakkaan Jumalasäteen ominaisuuksia, laatuja ja aspekteja, jos haluatte tulla menestyksekkääksi ja tehokkaaksi muodon kanssaluojaksi millä tahansa luomistasolla.

Te, tähtisiemenet, olette liittyneet moniin ryhmiin – suuriin ja pieniin – ympäri universumia, ja olette hyväksyneet erityistehtäviä, jotka oli määrä toteuttaa ryhmänä eri paikoissa ja tiettyinä aikoina. Olemme maininneet aiemmin, että teihin on timanttiytimelliseen Jumalasoluunne koodattu aika- ja tapahtumalaukaisimia – muistisiemenatomeja – jotka on aktivoitu tai aktivoidaan määrättyyn aikaan tai kun suuren suunnitelman tietyn osan on määrä alkaa. Olette olleet osa monia kolmisolusiemenatomeja, jotka koostuivat tietyistä korkeamman järjestyksen tehtävistä. Nämä triadit koostuvat tavallisesti läheisistä sielukumppaneista tai sieluista, joilla on ollut yhdessä monia erityistehtäviä menneisyydessä ja jotka tulevat yhteen myös tulevaisuudessa. Kolmen, yhdeksän ja kahdentoista ryhmiä liittyy yhteen enemmän ja enemmän näinä jälleenyhdistymisen aikoina, ja tätä tapahtuu vielä useammin tulevaisuudessa.

Oletteko valmis laajentamaan visionne yksityisen pikkumaailmanne tai mikrokosmisen todellisuutenne yli? Oletteko valmis ja halukas hyväksymään sen totuuden, että vaikutatte kaikkiin ja kaikkeen tässä universumissa jossain määrin ja että kaikki maan päällä ja kaikissa muissa maailmoissa vaikuttavat myös teihin? Kysymme jokaiselta teistä: "Oletko valmis käyttämään niitä ihmeellisiä lahjoja, jotka ovat syntymäoikeutesi? Mikä on perintösi ihmiskunnalle ja maailmalle?"

Kurkottakaa tähtiin, rakkaat, koska sillä ei ole rajoja, mitä voitte ilmentää, kun visionne ovat harmoniassa jumalaisen suunnitelman kanssa kaiken suurimmaksi hyväksi. Kutsukaa meitä, ja autamme teitä vahvistamaan päättäväisyyttänne. Tietäkää, että olemme aina lähellä inspiroimassa, opastamassa ja suojelemassa teitä ja säteilemässä teille Isä/Äiti Jumalamme rakkautta. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.