UUDEN JUMALAISEN SUUNNITELMANNE INTEGROIMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)

Tammikuu 2020

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, älkää koskaan unohtako, että lähimmän ja rakkaimman ystävänne pitäisi olla te itse – oma sielutietoisuutenne. Pyhästä sydänkeskuksestanne löydätte viisautta, myötätuntoa, kärsivällisyyttä ja mikä kaikkein tärkeintä, rajatonta pyhää rakkautta. Tämän luovan tiheyskokemuksen alusta saakka, kaikki ihmiselämänmuodot ovat olleet jatkuvien paljastusten kohteena. Utelias ja kyselevä mieli oli sisään rakennettu ja olennainen osa ihmisluontoa. Maata valmistellaan taas kerran uuteen ja korkeammalle kehittyneeseen ihmislajiin. Teidät kaikki on tähtisiemeninä ja maailmanpalvelijoina koodattu muistisiemenatomeilla, jotka antavat teille palavan halun osallistua tämän uskomattoman tulevaisuusunelman ilmentämiseen. Henkilökohtainen tavoitteenne on tulla itseohjatuksi ja sielun inspiroimaksi olennoksi, kolmannen/neljännen todellisuusulottuvuuden tämänhetkisen kaaoksen ja myllerryksen keskellä.

Uutta jumalaista suunnitelmaa joka on täynnä luovia ideoita, jotka ylittävät jopa tämän päivän nerokkaimpien ja kehittyneimpien mielien hurjimmat unelmat, säteillään voimakkaiden Jumalatietoisuussäteiden kautta Maahan ja ihmiskuntaan tämän aliuniversumin Suuresta keskusauringosta. Kehittyneen sielun joka astelee kapeaa ylösnousemuspolkua, täytyy oppia omaksumaan ja integroimaan tulevan aikakauden kolme pääjumalasädettä, tuo henkinen kolminaisuus, joka koostuu jumalaisesta tahdosta, rakkaudesta/intuitiosta ja älykkäästä ja tarkoituksellisesta toiminnasta .

Miksi ette siirtyisi ylösnousevan tietoisuusspiraalin keskelle, kaksinaisuuden ja polariteetin silmään, jossa kaikki on tyyntä ja rauhallista, täynnä puhdasta kosmista elämänvoimasubstanssia, timantinkovia hiukkasia, jotka vain odottavat muokkaamista visioksenne tulevaisuudesta? Juuri tässä hetkessä, kun siirrytte pyhään sydänkeskukseenne, voitte kokea Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan syvän rakkauden ja myötätunnon. Hyväksykää tämä muuttumaton totuus: olette arvostettu poika tai tytär tärkeässä tehtävässä. Mikään mitä sanotte tai teette, ei voi vähentää tuota rakkautta. On aika avata mielenne aivokäytävät ylisielunne/korkeamman itsenne korkeamman taajuuden koodeille.

Liian monet teistä kantavat edelleen menneisyyden suuria taakkoja. Virheitä joita olette tehneet tässä elämässä, ja myös monia entisestä ehdollistumisesta, ja haudattuja muistoja tuskallisista tapahtumista ja teoista kaikissa aiemmissa elämissänne. Kiinnipitäminen näistä muistoista tai epäoikeudenmukaisuustaakkojen kantaminen ei enää palvele teitä. Teidän on aika sallia meidän auttaa teitä parantamaan ne tuskalliset muistot, joita on tallennettuna fyysiseen astiaanne ja aurakenttäänne – aivan kuten puhdistamme kolmannen/neljännen ulottuvuuden kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmien vääristymät ja näin saatamme nuo ulottuvuudet takaisin alun perin suunnitellulle kaksinaisuusasteikolleen. Pelko on primitiivinen taistele-tai-pakene -tunne, joka estää tietoisuuttanne laajentumasta. On aika puhdistaa ja ohjelmoida uudelleen alemman ihmisluontonne vaistomaiset peruskomponentit.

Teidän on tärkeää ymmärtää, että vaikka ette enää muista entisiä virheitänne tai niitä ajatuksia ja tekoja jotka saivat teidät pois tasapainosta, niin siihen saakka kunnes nämä negatiiviset ajatusmuodot tunnistetaan ja muunnetaan, nuo energiat ovat edelleen läsnä solurakenteessanne ja odottavat korjaamista ja palauttamista sisäiseen harmoniaan. Tietoisen tajuntanne avulla ja harmonisoimalla tahtonne korkeimman itsenne ja Isä/Äiti Jumalamme tahdon kanssa, kaikki mikä ei ole harmoniassa ylemmän neljännen sekä viidennen taajuuden kanssa, kuohuu sisällä esiin parannettavaksi ja palautettavaksi rauhanomaisen rinnakkaiselon, ilon ja rakastavan aikomuksen harmonioihin. Tämä on monien niiden sisäisten myllerrysten, haasteiden ja testien syy, joita te, itsetietoiset valonetsijät, koette.

Olemme painottaneet uudestaan ja uudestaan, että yksi suurimmista haasteista ja kuitenkin yksi tärkeimmistä tehtävistä voidakseen astua ylösnousemusspiraaliin, on ylläpitää fokusoitunut tietoisuuspiste solaarivoimakeskuksessanne. Näin ylläpidätte avoimen käytävän korkeaan sydämeen ja sallitte luojavalon virrata vapaasti teihin ja teistä. Tämä vuorostaan auttaa teitä tehostamaan ja kehittämään ainutlaatuisen kaunista ja harmonista sielulauluanne.

Näinä ihmeellisinä, kuitenkin koettelevina aikoina teille annetaan suuri tilaisuus yhdistyä kosmiseen kirjastoon, joka sisältää tämän aliuniversumin mysteerit. Teistä, tähtisiemenistä, on vähitellen tulossa varustautuneita yhdistymään noihin pyhiin valopyramideihin/temppeleihin, joihin universaalit lait ja aikakausien viisaus on tallennettuna. Näin opitte, että voitte mennä kuinka korkealle tahansa, voittaa minkä tahansa esteen ja ylösnousemuspolkunne paljastuu varmuudella. Ette ole koskaan kadottaneet jumaluuttanne tai jumalaista älykkyyttänne. Se on ollut turvasäilössä odottamassa sitä aikaa, jolloin heräisitte taas kerran vaatimaan syntymäoikeutenne Äiti/Isä Jumalamme jumalaisena lapsena.

Rakkaat, pyydämme teitä fokusoitumaan itseenne, jotta teistä voi tulla puhdas astia jaloistuneille valotaajuuksille. Teillä on kyky tulla kanavaksi Luojavalon timantinkoville hiukkasille, jotka tunkeutuvat fyysiseen astiaanne ja virtaavat ulos muodon maailmaan. Teidän täytyy kuitenkin vapauttaa pyhän tulen voima fyysisessä astiassanne, kundaliinituli joka on varastoituna juurichakraan, ja saada samanaikaisesti uutta "syöttöä" kuudennen ulottuvuuden suurten valokaupunkien kautta. Hengitys on tämän elämänvoimaenergian välittäjä. Teidän täytyy oppia käyttämään ja kehittämään pyhän hengityksen täydellistä rytmiä. Äärettömyyshengitys on transformaatioprosessin oleellinen komponentti. Kuluneiden vuosien aikana olemme lisänneet uusia tärkeitä elementtejä kehittyneisiin tekniikkoihin, joihin teidän täytyy yhdistyä voidaksenne kehittää ja vaatia itsemestaruuden – elintärkeää informaatiota joka teidän täytyy integroida ja sitten jakaa niiden kanssa, jotka ovat takananne polulla.

Pyydämme teitä kuvittelemaan violetin liekin, joka säteilee jalkojenne alta ja kietoo teidät täysin tähän elintärkeään muodonmuutosenergiaan, mikä nopeuttaa kaiken epäpuhtaan aineen puhdistumista sisältänne ja ympäriltänne sekä antaa teille suojan ulkopuolisilta, negatiivisilta vaikutuksilta. Kun kehitytte henki-ihmisolennoksi, kykenette syvällisempään ajatteluun ja monimutkaisempiin käsitteisiin. Kehitätte myös suuremman kapasiteetin syvempään rakkauteen.

Sitten kun olette integroineet yltäkylläisyyden värähtelykaavan ja hyväksyneet sen totuudeksenne, siitä tulee osa energiapuumerkkiänne. Sen jälkeen noita yltäkylläisyyden taajuusmalleja säteilee solaarivoimakeskuksenne etu- ja takaportaaleista äärettömyysmerkin muodossa, ja näin luodaan kaikkien hyvien asioiden jatkuva yltäkylläisyysvirta. Muistakaa, että voidaksenne ilmentää henkisen visionne teidän täytyy määritellä, mitä haluatte luoda, ja sitten kuvitella se selkeästi. Ennen kaikkea teidän pitäisi tietoisena kanssaluojana fokusoitua jalostuneen ja kehittyneen olemistilan ja harmonisen elämänlaadun ilmentämiseen. Siksi teidän pitäisi tavoitella rakkauden, ilon, rauhan, luovuuden, hyvän terveyden, yhteensopivien ja tyydyttävien suhteiden jne. yltäkylläisyyttä. Pyrkimys yhdistyä Jumalatietoisuuden laatuihin, ominaisuuksiin ja hyveisiin takaa menestyksen kaikkien niiden materiaalisten asioiden luomisessa, joita tarvitsette elääksenne mukavasti. Opitte tulemaan yhdeksi äärettömän yltäkylläisyysvirran kanssa, kun matkaatte luomakunnan monilla tasoilla ja monissa ulottuvuuksissa. Yksi tärkeimmistä käsitteistä joka teidän täytyy hyväksyä totuudeksenne, on kristallinkirkas tietoisuus siitä, että te olette sen todellisuuden luoja, jossa elätte nyt ja tulevaisuudessa.

Monet teistä kysyvät, mikä tehtävänne on tässä elämässä, ja kerromme teille, että sielunne suurin toive on, että saatte takaisin monet puolenne ja palaatte olemaan se ihmeellinen kanssaluomismestari, joka olitte ruumiillistuessanne alussa aineellisille tasoille. Ylösnousemusprosessi on jatkuva matka, ei määränpää. Pyrkikää joka päivä tekemään korkeimpia valintoja – ja pysymään hetkessä, sillä se on ainoa aika, jolloin voitte päästä käsiksi Jumalavoimaanne – fokusoitumatta menneisyyteen ja projisoimatta tulevaisuuteen, vaan etsien korkeinta potentiaalianne joka hetki. Nähkää elämänne haasteet tilaisuuksina, kun opitte päästämään irti vanhoista itseä rajoittavista tavoista. Nämä ovat "luovuttamattomia" totuuksia, joita teidän pitäisi juurruttaa sisäänne, kunnes niistä tulee luontainen osa ihmisluontoanne.

Tähtisiemen, tämä on sinulle tasapainottava elämä, jonka avulla pyrit saattamaan harmoniaan olemuksesi kaikki puolet. Syvällä sisällä tiedät, miten tärkeää sinun on kunnioittaa feminiiniluontoasi ja integroida nuo lempeät, intuitiiviset, luovat ja sisäänpäin fokusoituvat energiat sekä kehittää ja käyttää maskuliinipiirteitäsi. Pyri olemaan vahva, kuitenkin lempeä ja ulospäin fokusoitunut, kun yhdistyt sisäisen viisauden aarreaittaan. Jumalaisen luontosi vahvuus ja tietoinen ilmaiseminen lisääntyvät, kun opit ammentamaan pyhän mielesi viisautta, jota pyhän sydämesi myötätunto ylivalaisee. Sinun täytyy oppia puhumaan ytimekkäästi, rakentavasti ja itsevarmasti. Tiedä, että jos pysyt keskittyneenä ja fokusoituneena pyhään sydämeesi, universumin on reagoitava positiivisesti ja menestyksesi on taattu.

Kun virityt korkeamman itsesi intuitioon, alat tuntea Jumalan valon sykkivän pyhässä sydämessäsi ja alat fokusoitua luomiskipinään jokaisen tapaamasi ihmisen pyhässä sydänkeskuksessa. Se saattaa olla himmeä monissa rakkaissa sieluissa, mutta se silti palaa tai muuten he eivät olisi elossa. Kun teet näin, pyrit automaattisesti olemaan tuomitsematon ja alat nähdä positiivisuutta kaikissa.

Pyydämme sinua käyttämään erottelukykyä, ennen kuin otat kenenkään opetuksia oman totuutenasi. Älä jää kiinni teoriaan tai monimutkaiseen informaatioon. Ota vain se, mikä resonoi syvällä sisälläsi ja mikä on rakastavaa, valaisevaa ja laajentaa tietoisuuttasi. Opetuksissa joita nyt tuodaan ihmisille, on monia puolitotuuksia. Muista, että sinä olet se, jonka täytyy luoda vapaus, yltäkylläisyys ja voimaantuminen omaan elämääsi. Kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestasi. Erottelukyky on oleellinen ominaisuus niille, jotka ovat ylösnousemus- ja valaistumispolulla. Mitä ikinä valitsetkin omaksi totuudeksesi, sinun täytyy integroida se ja soveltaa sitä elämääsi fokusoituneella aikomuksella ja toiminnalla. Erottelukyky, sydänkeskeinen aikomus ja fokusoitunut toiminta johtavat positiiviseen ilmentämiseen.

Riippumatta siitä, minkä aseman, tietoisuustason tai mitkä olosuhteet otitte tähän inkarnaatioon, syvällä sieluitsessänne oli palava halu integroida olemuksenne monitasoiset puolet. Ensin ne täytyy kuitenkin parantaa ja harmonisoida, jotta ne voidaan täyttää korkeampien maailmojen jalostuneella valolla. Kun sallitte korkeamman itsenne ylivalaista ja opastaa, teille tulee enemmän ja enemmän inspiroituneita ajatuksia. On monia tapoja sallia Hengen ilmentyä kauttanne. Antakaa sen vain tapahtua luonnollisesti, rakkaat ystävät. Mikä saa sydämenne hymyilemään ja tuo syvää tyydytyksentunnetta? Miten haluatte palvella? On monia tapoja, ja teillä on monia taitoja (enemmän kuin tulette tunnistamaan). Valinta on kuitenkin aina teidän.

Enkelikunnan mahtavat voimat sekä valtava määrä ihmeellisiä valo-olentoja on täällä auttamassa teitä menemään läpi näistä evoluution ja suuren muutoksen ajoista sujuvasti ja helposti. Teidän täytyy kuitenkin pyytää apuamme, sillä emme voi loukata vapaata tahtoanne. On aika ottaa takaisin oikeutettu paikkanne valonmestarina, ja muistakaa, että kun integroitte tiedon Hengestä ja valaistusta totuudesta, on hyvin tärkeää mennä jakamaan viisautenne.

Tietäkää, että edessänne olevat haasteet ja tilaisuudet tuovat palkkioita, jotka ylittävät kaiken, mitä voitte kuvitella, ja näin ollen älkää pelätkö astua pois mukavuusalueeltanne, kun kurkotatte tähtiin. Hyväksykää säteilevä valoviittanne, sillä olette ansainneet sen. Seuratkaa omaa polkuanne. Älkää pelätkö olla erilainen kuin ympärillänne olevat.

Lähdemme luotanne muutaman valaisevan ajatuksen kera, jotka auttavat teitä pysymään fokusoituneena tietoisuuden korkeammalle mentaalitasolle rakastavan "aikomussilauksen" kera. Tavoitteenne on tulla sydänkeskeiseksi ja sieluun fokusoituneeksi:

** Korkeampi mieli hyödyntää koko monikehotietoisuutenne aisteja ajattelu- ja analysointiprosessissaan.

** Tieto, taito ja korkea älykkyysosamäärä eivät tee neroa. Vaatii keskittymistä, rohkeutta, sinnikkyyttä ja jatkuvaa intoa sekä tinkimättömyyttä yhdistyä henkiseen nerouspotentiaaliinne. Löytäkää halunne erinomaisuuteen ja pyrkikää elämään intohimonne parhaan kykynne mukaan.

** Palaaminen tietoisuudessa kapealle ylösnousemuspolulle on alku nousemiselle vastakohtaisuuksien yli, jolloin ei ole hyvää tai huonoa, oikeaa tai väärää – on vain harmonisia henkilökohtaisia valintoja hyväksytyllä kaksinaisuusasteikolla. Voimaantuneena ja toimivana itsemestarina teette vain korkeimpia ja parhaimpia valintoja kaiken hyödyksi.

** Pelko, viha ja tuomitseminen jakavat. Rakkaus transformoi ja yhdistää. Teidän täytyy oppia nousemaan jokapäiväisten stressaavien tilanteiden yläpuolelle, jotta voitte transformoida riitasointuiset hetket seesteisyyden tunneiksi.

Kutsukaa meitä, ja opastamme ja autamme teitä kaikin mahdollisin tavoin. Olkaa rohkeita ja päättäväisiä, urheat soturini. Tietäkää, että olen kansanne aina ja teitä rakastetaan syvästi. Olen arkkienkeli Mikael.

**********

Parhaimmat ystävät, kun siirrymme täydemmin Vesimiehen aikaan ja Maan ja ihmiskunnan uuteen galaktiseen suunnitelmaan, mikä on laajentuneen tietoisuuden ja itsemestaruuden aikakausi, meillä on enemmän testejä, haasteita ja tilaisuuksia. Jos olet seurannut uskollisesti arkkienkeli Mikaelin opetuksia muutaman kuluneen vuoden ajan, tiedät, että uudet viisausopetukset opastavat meitä dramaattisen uutta todellisuutta kohti. Näistä viesteistä on tullut aina vain monimutkaisempia, ja useimpien meidän täytyy tutkia, pohtia ja lukea viestit useita kertoja uudelleen, ennen kuin alamme saada selkeän ymmärryksen siitä, mitä meille välitetään.

Jos olet lukenut rakkaan Mikaelin seitsemännen viisausopetuskirjan "The Magic & Majesty of Ascending Humanity", tiedät, että hän välittää viimeisimmän kirjansa joitain kehittyneitä viisauksia nyt massoille kuukausiviestien kautta. Tämä kirja sisältää monia "viisauden helmiä" hänen kuudesta muusta kirjastaan ja ne kolme opiskelumanuaalia, joilla meitä on siunattu – sekä selkeän määritelmän siitä, mitä tämänhetkinen "ylösnousemuskierroksemme" pitää sisällään. Manuaali etenee asteittain auttaakseen meitä ymmärtämään ne seitsemän ulottuvuutta, jotka muodostavat maatodellisuutemme, sekä Maan ja ihmiskunnan uskomattoman ylösnousemusprosessin etenemisen. Mukana on myös monia uskomattomia kuvauksia, jotka auttavat meitä kovasti ymmärtämään sitä mutkikasta prosessia, jota parhaillaan koemme.

Monet eivät ole valmiita tutkimaan ja integroimaan näitä opetuksia, ja se on, niin kuin pitäisikin olla, sillä jokainen teistä on omalla polullaan ja etenee kullekin uudelle tasolle omaa tahtiaan. Kun vanha jumalainen suunnitelma ei kuitenkaan ole enää voimassa, meidän velvollisuutemme on pyrkiä ymmärtämään, miten parhaiten kuljetaan näiden nopeasti muuttuvien aikojen läpi. On myös hyvin tärkeää integroida ainakin perusteet viidennen todellisuusulottuvuutemme uudesta jumalaisesta suunnitelmasta. Jokaisessa aliulottuvuudessa on omat erityislakinsa ja -standardinsa. Koska olemme pääsemässä uuden ajan viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, kosminen tietoisuushyppymme on paljon dramaattisempi ja elämää muuttavampi. Arkkienkeli Mikael on antanut meille hyvin paljon uskomatonta informaatiota viimeisen 25 vuoden aikana, ja minulle on ollut suuri kunnia olla tämän informaation välittäjä. Lähetän teille kaikille syvintä rakkauttani, kiitollisuuttani ja enkelisiunauksiani. Ronna

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.