VIESTEJÄ

 
Maitreyaa kanavoinut Margaret McElroy (www.maitreya-edu.org)
9. - 23.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Viholliset
 
Usein vihollisenne maatasolla ovat ystäviänne henkiulottuvuuksista, jotka ovat tulleet auttamaan teitä oppitunneissa. Näiden ihmisten vihaamisen sijasta rakastakaa heitä, koska he antavat teille suurimman tilaisuuden kasvaa ja vapautua karmastanne.
 
Hyvin monilla sieluilla on vihaa sydämessään, koska ihmiset ovat loukanneet tai järkyttäneet heitä. Usein tuota vihaa ei koskaan käsitellä ja se viedään inkarnaatiosta toiseen, kunnes lopulta yhdessä inkarnaatiossa se ilmentyy sairautena. Jokainen sielu joka tulee elämäänne, tulee opettamaan teille jotain. Tuo ihminen voi olla äitinne, isänne, perheenjäsenenne tai joku läheinen, mutta riippumatta siitä, mitä hän on tehnyt, hän teki sen auttaakseen teitä. Vihan tuntemisen sijasta muuttakaa tuo viha rakkaudeksi. Kiittäkää tuota ihmistä teidän auttamisestanne. Usein ihminen josta tulee vihollisenne, ihminen jota alatte vihata tai halveksia, on paras ystävänne henkiulottuvuuksissa. Teidän valitsemananne ja kasvuanne auttamaan, hän on suostunut olemaan osa elämäänne.
 
Sitten kun voitte päästää irti vihastanne kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat satuttaneet teitä, ja korvata sen rakkaudella ja kiitoksilla tilaisuuksista, joita he ovat antaneet teille kasvamista ja oppimista varten, niin teistä tulee suuri sielu. Päästäkää irti kiukustanne, vihastanne ja huonoista tunteistanne. Olkaa kiitollinen, että joku välitti riittävästi auttaakseen teitä. Tämä itsessään on todellista ystävyyttä.
 
Maitreya
 
Värit I
 
Käsitättekö, miten tärkeitä värit ovat elämässänne. Jos vain käsittäisitte, käyttäisitte upean värisiä vaatteita.
 
Jokaisella värillä on värähtely, johon sitä katsovan silmät reagoivat. Tiesittekö, että väri vaikuttaa myös sokeaan? Kyllä, näin on, sillä hän tuntee värin. Hän ei ehkä voi nähdä sitä, mutta tämä ei merkitse, ettei hän voi tuntea sitä! Kaikilla väreillä on värähtely ja sokea voi tuntea värin, vaikkei voikaan nähdä sitä.
 
Punainen väri voi tuoda energiaa, se voi tuoda myös vihaa pintaan. Keltainen väri voi tuoda masentuneimman ihmisen pois masennuksesta - riittävästi halutakseen puhua. Se on upein väri tähän. Värit jotka valitsette ja joita käytätte, on sielunne barometri. Niille jotka käyttävät mustaa - se ei ole sairaalloinen väri. Se on neutraali, mutta kun käytätte sitä toisen värin kanssa, kuten sinisen, vihreän tai turkoosin, siitä voi tulla upea parantava väri niille, jotka käyttävät sitä ja näkevät sen. Musta väri tekee muita värejä paremmaksi ja tekee niistä syvällisempiä, huomiota herättävämpiä.
 
Menkää sydämeenne ja kysykää itseltänne: "Mitä väriä haluaisin todella käyttää?" Riippumatta väristä, käyttäkää sitä. Jos teette näin, se tyynnyttää sieluanne ja parantaa mieltänne, kehoanne ja sieluanne. Sielunne tietää, mitä väriä se tarvitsee - teidän on vain kuunneltava.
 
Maitreya
 
Värit II
 
Ette käsitä, miten tärkeitä värit ovat elämällenne - miten henkilökohtaisen värinne pitäminen ympäristössänne voi kohottaa sieluanne, mutta myös auttaa teitä kasvamaan henkisesti. Miten tiedätte, mikä henkilökohtainen värinne on? Joillain sieluilla on vain yksi tietty väri, toisilla on useampia. Ei ole epätavallista, että sielulla on kolme tai neljä henkilökohtaista väriä. Henkilökohtainen väri on se, mikä tuntuu teistä mukavimmalta.
 
Monilla sieluilla on taipumusta ostaa vain suosikkivärisiään vaatteita, kuitenkin itsenne ympäröiminen värinne energialla voi myös auttaa teitä uskomattomasti. Värinne säteiden on suunniteltu kohottavan henkeänne, auttavan teitä kehittymisessänne ja elävöittävän teitä. Niiden pitäminen ympärillä voi auttaa teitä paljon henkisellä matkallanne. Laittakaa värejä, joista pidätte, kaikkialle ympärillenne ja huomaatte muutoksen elämässänne. Teistä tulee tietoisempi.
 
Valo ja energia tunkeutuu näihin väreihin ja aivan kuin luonnon kukissa ja puissa, ne voivat tehdä saman myös teille. On monia tapoja käyttää värejä ympärillänne. Kokeilkaa. Sallikaa värin puhua teille ja kertoa, missä se haluaa olla. Viettäkää enemmän aikaa värien kanssa ja tunnette eron. Se voi olla parantavaa, kohottavaa ja intuitiivista.
 
Maitreya
 
Miksi minua kutsutaan lordi Maitreyaksi?
 
En ole koskaan halunnut tulla kutsutuksi "lordi" Maitreyaksi. Ihmiset ovat tehneet tämän. Olen sanonut monta kertaa, että olen vain opettaja. Kyse on viestistä, ei viestintuojasta. Tämä pätee kaikkiin mestareihin.
 
Alussa meidät tunnettiin vain opettajina henkiulottuvuuksista. Ihmiset ovat kuitenkin nimittäneet meidät lordeiksi halussaan ylentää meidät. Emme ole halunneet ylentämistä. Kun alussa kanavoin tämän välittäjän, Margaretin, kautta, en päättänyt tulla tunnetuksi Maitreyana, vaan energiana nimeltään Isaiah. Kuitenkin tämän nettisivuston ja työni vuoksi maailman opettajana, minut täytyi tuntea Maitreyana.
 
Monet sielut tuntevat minut lordi Maitreyana. Tämä ei ole oma haluni eikä minun ole koskaan ollut tarkoitus olla ylhäinen, sillä en ole. Kyllä, olen ylösnoussut. En enää elä maatasolla ja minulla on oltava kanava opetuksieni tuomiseen. Olen kuitenkin vain opettaja - maailman opettaja - niitä varten, jotka haluavat kuunnella näitä sanoja ja jotka haluavat parantaa elämäänsä. Päätin monta maan vuotta sitten vastata kaikkeen kommunikointiin yksinkertaisella Maitreya-nimellä.
 
Maitreya
 
Tulemiseni

 
Olen tietoinen, että tietyt sielut odottavat saapumiseni lähestyvän tänne maatasolle. Jotkut sielut jopa kilpailevat minun palvelemisestani ja olemisesta rinnallani, sitten kun ilmestyn. Miten idealistista ja epäkäytännöllistä! Työtäni ei ole tarkoitus tehdä fanfaari- ja seremoniavälittäjien kautta, vaan kuten Jeesus sanoi "kuin varas yöllä". Et tiedetä varkaan olevan maisemissa ettekä tekään tiedä.
 
Ihmiset eivät pystyisi kestämään korkeavärähteistä energiaani, jos ilmestyisin maatasolle. Heistä on riittävän vaikeaa olla kanavani energiassa. Miten he selviytyisivät, jos he olisivat minun seurassani? He tirisisivät korkeataajuisessa jännitteessä! Tarkoitukseni maatasolla on hitaasti, mutta varmasti ujuttautua niihin sieluihin, jotka haluavat muuttua, näyttääkseni heille toisen tavan - tavan ilman pelkoa, syyllisyyttä ja muita negatiivisia tunteita. Tarkoitukseni on opettaa maailmaa internetin kautta ja henkilökohtaisen opettamisen kautta siellä, missä mahdollista. Sanani ovat siellä pitkään kanavani kuoleman jälkeen. Se on näiden kirjoitusten tarkoitus. Ne ovat kirjoitettu muistutus, sen totuuden todistaja, mikä eräänä päivänä otetaan vakavasti.
 
Kun ihmiskunta siirtyy ylöspäin värähtelyssä, hitaasti se näkee suuremman kuvan ja uutta viisautta levitetään. Tämä on tarkoitukseni täällä - kanavieni kautta, joista yksi kirjoittaa sanojani nettisivuille. On monia, jotka tekevät parannustani, ja toisia jotka kanavoivat eri tavoin. He tietävät, keitä he ovat, eivätkä he etsi fanfaareja tai mainetta. He vain tekevät työtään hiljaisesti ja vaatimattomasti. Näiden sielujen palkkiot eivät ole täällä maatasolla, vaan sen tuolla puolen. He saavat on tyydytystä sen tietämisestä, että he tukivat muutosta. He eivät etsi palkkioita tai tunnustusta, ja silloin kun tunnustusta tulee, he antavat hengelle ansion, eivät itselleen. Tämä on aitoa palvelemista!
 
Näiden sielujen kautta olen jo täällä ja olen ollut joitain maan vuosia. Monet eivät vain ole onnistuneet huomaamaan sitä.
 
Maitreya
 
Saapumiseni yhteydessä hurmioon!
 
Paljon on sanottu ilmestymisestäni maatasolle. Monet ovat sanoneet, että ilmestyn fyysiseen muotoon. Monet ovat sanoneet, että tulen pilvessä ja toiset ovat sanoneet, että olen jo täällä maatasolla ja olen ollut monta vuotta. Mikään tästä ei ole totta.
 
En voi ilmestyä maatasolle, koska värähtelyni on liian korkea. Voin kuitenkin kanavoida maan päällä olevan kautta, joka on treenattu ottamaan energiaani vastaan. Kyllä, olen maailman opettaja, sillä opetan tällä nettisivustolla ja opetukseni kulkevat ympäri maailman. Kuten olen sanonut monta kertaa, olen kuitenkin viestintuoja - sellaisen viestintuoja, joka on vieläkin korkeampi kuin minä ja joka tunnetaan Perimmäisenä olentona tai Jumalana.
 
Monet ovat myös sanoneet, että tullessani tai ilmestyessäni kerään kaikki hyvät sielut ja kuljetan heidät henkeen hurmion muodossa, autuuden tilassa! En voi tehdä tätä, sillä jokaisen sielun on käytävä läpi oma matkansa taivaaseen. Siellä he eivät kohtaa Jumalaa, mutta heidän täytyy kohdata itsensä. Ilman itseä, ilman paholaista - mikä on itse tai ego - he näkevät kaiken, mitä he ovat tehneet omassa inkarnaatiossaan.
 
Ei voi olla mitään hurmosta, ennen kuin on siirrytty henkiulottuvuuksiin, ja näkemänne kuva on vapaa negatiivisesta energiasta ja toiminnasta. Kyllä, hurmio on mahdollista, mutta vain jos on valmis tekemään työtä negatiivisen energian kukistamiseksi sisältään ja egon tuhoamiseksi.
 
Olen valinnut työskentelyn kanavien kautta. On monia, jotka kanavoivat energiaani - parantajia, opettajia, intuitiivisia ihmisiä - ja heidät voi tunnistaa tekemästään työstä ja "ihmeistä", joita he tekevät nimissäni ja energiassani. Jos heidän energiastaan ja parantamisestaan on "työtodistuksia", niin he työskentelevät kanssani ja kanavoivat energiaani. Ne jotka tulevat energiaani, tuntevat sen. Monet saavat hurmiollisen kokemuksen ollessaan maatasolla, mikä mahdollistaa heille sen korkeamman itsen näkemisen ja kokemisen, mikä on jokaisessa teissä. Heitä ei tarvitse kuljettaa mihinkään tämän tekemiseksi.
 
En elä Lontoossa tai missään muualla maailmassa. Asun kanavieni sydämessä. Siellä teen työtäni!
 
Maitreya
 
Viesti kaikille uskonnolliseen ryhmään kuuluville
 
Olen tietoinen niistä negatiivisista sähköposteista, joita kanavani on saanut siitä lähtien, kun hän aloitti nämä nettisivut pyynnöstäni. Jotkut niistä sieluista jotka ovat kirjoittaneet, ilmaisevat olevansa kristittyjä ja toisten uskonnollisten ryhmien jäseniä. Kaikkien uskontojen tarkoitus on tuoda sana "rakkaus" maailmaan.
 
Ajan alusta saakka on ollut monia Jumalan viestintuojia. Jokainen heistä on tulkinnut sanan "Jumala" omalla tavallaan. Kysymykseni teille on: "Miksi olette niin vihaisia? Miksi vihaatte niin paljon?" Jos kuulutte kristittyihin, juutalaisiin, muslimeihin tai johonkin muuhun uskonnolliseen ryhmään. miksi vainoatte sellaista, joka tulee rakkauden viestin kanssa tässä ajassa?
 
Opetuksissani ei ole mitään, mikä puhuu negatiivisuudesta. Kirjoitukset on luotu kohottamaan ihmisiä, auttamaan niitä sieluja, jotka etsivät henkisyyttä, mutta eivät halua kuulua ryhmään. Miten tämä voi olla väärin? Jos olette henkinen, oikeasti henkinen, teillä on vain rakkautta sydämessänne eikä siellä ole enää vihaa, kiukkua ja pelkoa.
 
Maitreya
 
-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.