UHRI VAI VOITTAJA?
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Heinäkuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, kosmisessa luomiskierrossa on peräkkäisjärjestys, mikä määrittelee jumalaisen ilmaisemisen suuren monimuotoisuuden ja vahvistaa sitä. Siksi on tärkeää, että opitte virtaamaan ja sopeutumaan ajan muutoksiin. On aika sivuuttaa nykyisen itsetietoisuustilanne rajoittavat uskomukset, kun saatte viisautta, etsitte korkeampia totuuksia ja kasvatte lähemmäs alkuperäistä jumaluustilaanne. Te tähtisiemenet - johtaen marssia kohti itsensä voimaannuttamista ja uuden huomisen maailman tehokkaina kanssaluojina - olette keskellä sisäistä mentaalista ja tunnepuhdistusta, mittasuhteiltaan valtavaa puhdistusprosessia.
 
Oletteko valmis hyväksymään tarjoamamme jumalaisen lahjan, ne upeat luomistyökalut jotka sisältyvät ensimmäisen säteen jumalaiseen tahtoon ja voimaan? Uusia olemassaolosyklejä käynnistyy valmiudella muuttua tai jos vastustatte, konfliktin kera. Paljon riippuu kapasiteetistanne vetää puoleenne, sisäistää ja sitten välittää jalostuneempia valotaajuuksia, mitkä sisältävät korkeampia kosmisia totuuksia uudesta todellisuudestanne. Sielunne ja korkeampi itsenne muistaa valitsemanne syyt kokea ja ilmaista tuskallisia tilanteita - ei rangaistuksena, vaan ratkaisemista varten.
 
Kaikkeen maan päällä vaikuttaa nyt seitsemännen säteen, violetin muuntavan liekin, säteily. Kauniit sielut jotka ruumiillistavat tulevan juurirodun ominaisuuksia, laatuja ja avuja, ovat hyvin kehittyneitä ja henkisesti virittyneitä ja heihin vaikuttaa kovasti transformaation, vapauden, sovituksen, puhdistumisen, rituaalin ja organisoinnin seitsemäs säde. Sekä toissijaisesti jumalaisen tahdon ja voiman ensimmäinen säde, mikä havainnollistaa halua luoda taas aineellisilla tietoisuustasoilla.
 
Monet vanhat ja vanhentuneet opetukset sivuutetaan, kun ihmiskunnan viisaus kehittyy ja massojen taajuusmallit ja tietoisuus jalostuvat ja virittyvät harmonisempiin ulottuvuuksiin. Kuten olette havainneet, maailman suuret uskonnot ovat syvällä muutosten kourissa. Vain parhaat nykyuskonnot säilyvät ja selviytyvät uskonnot ovat niitä, jotka ovat halukkaita laajentamaan henkiset filosofiansa sisältämään korkeampia Luojatotuuksia - totuuksia mitkä paljastuvat ja mitkä hyväksyy se jatkuvasti lisääntyvä määrä kehittyneitä sieluja, joka on nyt ruumiillistuneena maaplaneetalle.
 
Uhritietoisuus on ollut normi suurella prosenttiosuudella ihmisistä kolmannen/neljännen tiheyden harhakuvamaailmassa. Ratkaisut ongelmiinne eivät löydy etsimällä vastauksia itsenne ulkopuolelta. Vääristyneiden, käsitteellisten kolmannen ulottuvuuden harhakuvien taakan nostaminen on alitajuntanne/egonne halukehon, tietoisen ajattelutapanne ja sieluitsenne yhteisponnistus. Ihmistä jolla on uhritietoisuus, ei voi pelastaa. Hänen on otettava henkilökohtainen vastuu ja pyrittävä aktiivisesti ottamaan takaisin henkilökohtainen voima, minkä hän on antanut muille.
 
Menneisyydessä fyysisen astian nälkä ja halut ovat mitätöineet sielun hienovaraiset vaatimukset henkisestä ravinnosta. Huoli, suru ja epätoivo koostuvat rajoittuneisuuden ja pysähtyneisyyden värähtelytaajuuksista. Perusfyysisyys on luonut erittäin vahvan muurin sielun viisauden ympärille. On elintärkeää, että vahvistatte päättäväisyyttänne ja haluanne henkiseen täyttymykseen, jos tarkoituksenanne on nousta niiden negatiivisten ajatusmuotojen vankilasta, joita olette luoneet monina menneinä aikakausina. On aika vapauttaa itsenne kerta kaikkiaan marttyyri- ja uhritietoisuudesta, jonka hyvin monet teistä ovat liittäneet velvollisuuteen, toisten rakastamiseen ja oikeamieliseen käyttäytymiseen.
 
Ne jotka ovat heränneet sieluitsensä ja ylivalaisevan korkeamman itsensä inspiraatiolle, opastukselle ja viisaudelle, tiedostavat nyt, että voitte saavuttaa mitä tahansa, minkä voitte kuvitella. Vahvistatte itsellenne, että jos seuraatte universaaleja ilmentämislakeja, ilmennätte nopeasti ja helposti ne asiat, joita eniten haluatte - joiden on aina oltava kaiken suurimmaksi parhaaksi. Monet levottomat sielut tuntevat syvällä sisällään tietoisuuden, että on aika ottaa takaisin taivaallinen perintönsä, vaikka he eivät ymmärräkään tuon ajatuksen koko merkitystä. Itsemestaruuden kriittinen tekijä on, että jokaisen ihmisen on käytävä läpi prosessi, missä pääsetään irti, muunnetaan tai päivitetään kaikki ne vanhat ja rajoittavat ajatusmuodot ja -rakenteet, jotka hän on hyväksynyt todellisuudekseen.
 
Olemme käsitelleet tätä aihetta aiemmin. Kuitenkin valtava määrä siunattuja sieluja pelkää tulevaisuutta ja kaaosta, mikä näyttää lisääntyvän valtavaa vauhtia. Sen tuloksena massat alkavat tuntea ne suuret kosmiset sykkeet, joita tunkeutuu maapalloon ja ihmiskuntaan, ja he kääntyvät vähitellen sisäänpäin etsimään vastauksia ja vahvistusta. Siksi on tarkoituksenmukaista, että annamme teille taas kerran selityksen erilaisista uskomuksista liittyen ennalta määräämiseen ja vapaaseen tahtoon.
 
Monet uskovat, että jompikumpi on totta, mutta olemme selittäneet niiden kummankin olevan totta. Mutta te ihmettelette: "Miten niin voi olla?" Rakkaat ystävät, alun perin räjähditte täydellisenä Ylimmän Luojan sydänytimestä ja alusta saakka teidät oli ennalta määrätty ja ohjelmoitu palamaan lopulta korkeampiin ja loisteliaampiin olemassaoloulottuvuuksiin. Se miten kauan teiltä vie tehdä tämä matka tiheisiin erillisyysulottuvuuksiin ja palata ykseystietoisuuteen, riippuu täysin teistä. Vapaan tahdon lahjaa käyttäen voitte vain päättää, valitsetteko korkean, kapean ja nopeutuneen paluupolun, aaltoilevan keskipolun vai kivisen alemman tien, mikä laskee, kiertelee ja kaartelee, mutta johtaa lopulta samaan määränpäähän.
 
Te tähtisiemenet ymmärrätte nyt, että on suuri arvo viettää jonkin aikaa meditoimalla ja mietiskelemällä ja tarkastella rakenteita, mitä olette luoneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteenne (mikä sisältää mentaalisia, tunnepuolen, fyysisiä ja myös joitain henkisiä rajoituksia). Kun teette näin, päätätte tarkoituksenmukaisesti, että on aika päästää irti monista siteistänne, jotta voitte siirtyä nopeammin laajentuneeseen ja voimaannuttavaan huomisen maailmaan. Monet urheat sielut ovat olleet voitokkaita alemman luontonsa kukistamisessa ja ovat nyt tiukasti yhdistyneet taas henkilökohtaiseen valopilariinsa, kun he astelevat vakaasti ylösnousemuspolkua. On suuri tilaisuus ottaa takaisin tietoisuuskolminaisuutensa (jalostunut mentaali-, tunne- ja henkiluonto). Suurin toiveemme on, että valitsette korkean tien, sillä teille annetaan kultainen tilaisuus, mitä ei ole koskaan ennen tarjottu ihmisille - tilaisuus mitä ei tarjota uudestaan hyvin pitkään aikaan.
 
Yksi tärkeimmistä harjoituksista minkä voitte tehdä tullaksenne taas kerran täysivaltaiseksi olennoksi, on "sopimusten rikkominen" -meditaatio, minkä annoimme viestintuojallemme muutama vuosi sitten. Muistutamme teitä tästä tärkeästä prosessista taas kerran, jotta voitte vapautua iäksi siitä "todennäköisestä karmatulevaisuudesta", minkä olette luoneet toisten kanssa monien menneiden aikakausien aikana.
 
Sopimusten rikkominen - henkilökohtaisen voimansa takaisinottaminen
 
Sopimusten rikkominen ollessanne itsetietoisessa alfatilassa, auttaa teitä poistamaan itseä lannistavat ja rajoittavat ehdotukset nopeammin ja perinpohjaisesti. Pyydämme, että te ette syyttele, vaan tulevana itsensä mestarina nousette konfliktin ja loukkausten yläpuolelle ja pyritte objektiivisesti ymmärtämään ne vaikeat oppitunnit, joita olette kokeneet toisten kanssa. Olette toisten kanssa valinnet aina karmakumppaninne ja oppituntinne ennen inkarnoitumistanne tähän elämään. On äärimmäisen tärkeää, että ymmärrätte tämän tosiasian.
 
Monina menneinä aikakausina olette lähettäneet energia-aikajanoja, jotka ovat luoneet todennäköisiä tulevaisuuksia, ja luvanneet sellaisia asioita kuin: "Rakastan sinua ikuisesti", "Vihaan sinua ikuisesti", "Huolehdin sinusta ikuisesti" jne. Voidaksenne tulla taas täysivaltaiseksi olennoksi teidän on otettava takaisin oma energianne ja annettava toisille ihmisille heidän energiansa, jotta voitte jatkaa polkuanne oman kohtalonne mestarina. Tällä tavalla toiset eivät enää peilaa teille oppituntejanne. Tietoisella tajunnalla ymmärrätte, että jokaisella ihmisellä jonka tapaatte, ja jokaisella tapahtumalla on opetettavaa teille, jotta voitte saada viisautta tuosta toiminnasta eikä teidän tarvitse kokea sitä vanhalla ja usein tuskallisella "syy ja seuraus" -tavalla.
 
Jos ette ole jo tehneet sitä, niin ehdotamme, että käytte tämän harjoituksen läpi jokaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa teillä on koskaan ollut ristiriitaa tai stressaavia oppimistilanteita. On aika avata täysin pyhä sydänkeskusenne, sekä etu- että takaportaali, jotta Luojavalo voi virrata lävitsenne. Tämä sallii solaarivoimakeskuksenne kolminkertaisen liekin roihuta niin, kuin se suunniteltiin roihuamaan. Tämä sallii myös jalostuneen Luojavalon, timantinkovien hiukkasten, virrata pyhään sydänkeskukseenne ja koko fyysiseen kehoonne ja loppuosan säteillä muodon maailmaan. Tämä on perimmäinen tavoitteenne.
 
"Sopimusten rikkominen" -meditaatio
 
Mene työpyramidiisi ja istu pöydän päähän. Kutsu korkeampaa itseäsi ja enkelioppaitasi seisomaan taaksesi. Pöydän alla palaa violetti liekki ja kaksipäinen kristalli mikä roikkuu pöydän yläpuolella, pyyhkii valoaaltoja ympäri huonetta.
 
Kuvittele se ihminen, jonka kanssa haluat rikkoa sopimukset, istumaan tuolille kristallipöydän vastapuolella. Kutsu hänen korkeampaa itseään seisomaan hänen takanaan. Näe korkeamman itsesi yhdistyvän tuon ihmisen korkeampaan itseen, jonka kanssa haluat selvittää kaikki riitasointuiset energiat.
 
Jos sinulla on ollut vaikea menneisyys tuon ihmisen kanssa, kannattaa ehkä keskustella hänen kanssaan. Kommunikoit hänen korkeamman itsensä kanssa ja siksi se ymmärretään, mitä haluat sanoa, jos puhut rakastavasti ja objektiivisesti. Älä syyttele siitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä, totea vain vilpittömät tunteesi ja se, minkä haluat tuon toisen ihmisen ymmärtävän.
 
Esimerkkinä voisi olla: "Olen aina halunnut vain, että meillä olisi yhteisymmärrys toistemme tarpeista. Tiedän nyt, että minun on kunnioitettava itseäni ja tunnettava itseni arvokkaaksi, voidakseni saada tyydyttävän suhteen kenen tahansa kanssa. Tiedän, että teit parhaasi, sillä sinulla on omat taakkasi irtipäästettävänä ja selvitettävänä. Haluan sinun tietävän, ettei minulla ole huonoja fiiliksiä ja että olet auttanut minua ymmärtämään paremmin, mitä minun on tehtävä tullakseni voimaantuneeksi, arvokkaammaksi ja rakastavammaksi ihmiseksi."
 
Vedä useita kertoja syvään henkeä ja keskity rakastavasti hänen sydämeensä tai sielukeskukseensa, kun toteat: "Annan sinulle anteeksi kaikki menneet, nykyiset tai tulevat energiat, ajatukset ja teot, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka olet heijastanut minuun ja jotka eivät resonoi ehdottoman rakkauden kanssa. Pyydän anteeksiantoasi kaikista menneistä, nykyisistä tai tulevista energioista, ajatuksista ja teoista, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka olen heijastanut sinuun ja jotka eivät resonoi ehdottoman rakkauden kanssa. Rikon näin kaikki sopimukset, menneet, nykyiset tai tulevat, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka eivät palvele korkeinta parastani."

Kuvittele kaikki langat, joita on kiinnittynyt tuon toisen ihmisen solar plexuksesta omaan solar plexukseesi. Näe roihuavan miekkani katkaisevan nuo energialangat ja katso, kun omat energialankasi palaavat vähitellen solar plexus -keskukseesi ja toisen ihmisen langat palaavat häneen.
 
Tämä harjoituksen lisäksi on tärkeää, että menet henkilökohtaiseen pyramidiisi makaamaan kristallipöydällesi. Pyydä korkeampaa itseäsi tutkimaan kehosi ja katsomaan, onko aurakentässäsi edessä tai takana mitään eetterirepeämiä. Yleisimmät eetterirepeämät ovat kolmen alemman chakran alueella, mikä jättää alttiiksi turvallisuus- ja puutekysymyksille, egon halukeho- ja seksuaalikysymyksille, pakkokäyttäytymiselle jne. Toinen yleinen alue on sydämen yli, toiselta olkapäältä rintakehän alaosaan, joko etu- tai takapuolella. Olet laittanut eetterikilpiä sydämesi ympärille suojaksi tai on aiheutunut eetterirepeämiä, kun rakkaasi ovat pettäneet sinut, olet kuollut väkivaltaiseksi tai kärsinyt suuren järkytyksen. Joitain oireita ovat rakkaudettomuuden ja arvottomuuden tunne, syyllisyys, itseviha, tuska, ahdistus tai tiukkuus sydämen alueella surusta tai menetyksen tunteesta.
 
Jos määritellään, että aurakentässäsi on eetterirepeämiä, sinun täytyy vain sanoa: "Pyydän, että kaikki eetterirepeämät parannetaan nyt ja kaikkina muina aikoina", ja se on tehty. Sinetöin ne roihuavalla valomiekallani ja aurakenttäsi on taas saumaton ja eheä.
 
Rakkaat sydämet, on aika parantaa se, mitä valitsitte testeiksenne ja haasteiksenne tähän elämään, ja nousta sen yläpuolelle. Kurkottakaa ylös- ja sisäänpäin majesteettista jumalaista itseänne kohti. Voimme auttaa teitä ja autamme - se on kuitenkin tehtävä kumppanuudessa. Teille on varastossa ihmeitä, rakkaat, ja suurin näistä on, että täydellisyytenne odottaa teitä. Loistakoon Luojan säteily yllenne. Teitä rakastetaan mittaamattomasti.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.