GAIAN TARINA
 
Gaiaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
13.1.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Rakkaimmat ylösnousemuskumppanini,
 
Sallikaa minun vastata ensin kysymykseen, jonka monet heränneet sielut ovat esittäneet minulle. Tämä kysymys on: "Miten voin parhaiten palvella planeetan ylösnousemusprosessissa?" Ensimmäinen vastaukseni on "kärsivällisesti".
 
Tiedän, ettei kärsivällisyys ole tavallinen piirre tämän päivän modernissa maailmassa. Jokapäiväisen elämän ryntäys ja kilpailu, kiirehtiminen, pääse-perille-ensimmäisenä ja tee-se-nyt varjostavat tyynen kärsivällisyyden planeettaihannettani. Kärsivällisyys on elintärkeää, koska kovan työnteon kiireinen hässäkkä eteenpäin pääsemiseksi alentaa värähtelynne selviytymistietoisuuteen.
 
Aivan kuten ryntääminen on ihmispiirre, kärsivällisyys on planeettapiirre. Luuletteko, että olisin voinut luoda mahtavia valtameriä, valtavia preerioita, korkeita vuorijonoja ja laajoja metsiä ilman kärsivällisyyttä? Ihmiskunta ajattelee päivinä ja vuosina, kun taas minä ajattelen vuosisatoina ja vuosituhansina.
 
Olemme kuitenkin palaamassa todellisuustaajuuteen, jossa aikaa mitataan vain nyt-hetkenä. Olemme elämäkokeilun loppupelissä ulottuvuudessa/taajuudessa, jossa polariteetit luovat myriadeja rajoituksia ja erillisyyden Hengestä.
 
Muistan selvästi, kun päätimme planeettani kaikkien upeiden olentojen kollektiivitietoisuutena kokeilusta, että luomme tämän hologrammin, jotta voisimme kokea muodon alemmissa ulottuvuuksissa. Planeettamme tarkoitettiin olemaan neljättä ulottuvuutta, jossa on polariteetit, mutta aika, paikka ja muoto ovat muokattavia.
 
Muodon joustavuuden vuoksi ne jotka olivat vapaaehtoisesti ensimmäisen ulottuvuuden olentoja, kuten kivet, joenuomat ja syvät luolat, voivat helposti muuntaa taajuuttaan ja ottaa toisen ulottuvuusmuodon – eläin, puu ja kukka. Lisäksi eläimistä voi tulla ihmisiä ja ihmisistä eläimiä.
 
Kun Maa oli neljännessä ulottuvuudessa, elimme kaikki jatkuvassa kommunikointiyhteydessä Luoja-ITSEMME, Elohimin, kanssa, joka ylläpiti muotomme, ja enkelien kanssa jotka säilyttivät äärettömän yhteytemme Lähteeseen. Siirtymisemme kolmannen ulottuvuuden äärimmäiseen polariteettiin alkoi Atlantiksen aikana.
 
Ensin Atlantis oli yhtä puhdas ja viaton kuin Lemuria, sen edeltäjä ja "virkaveli" Tyynessämeressä. Atlantis oli nykyisessä Atlantin valtameressä ja esimerkki ensisijaisesti maskuliinienergiasta. Toisaalta Lemuria oli nykyisessä Tyynessämeressä ja esimerkki ensisijaisesti feminiinienergiasta.
 
Maskuliinienergian aloitekykyisen voiman kera, Atlantiksen ihmiset alkoivat kokeilla uusia muotoja ymmärtääkseen Elohimin voimat ja muodostaakseen uusia yhteyksiä Lähteeseen. Koska Atlantiksen todellisuus oli neljättä ulottuvuutta, nämä kokeilut olivat helppoja tuon ulottuvuuden muunnettavuuden vuoksi.
 
Valitettavasti etsiessään henkilökohtaista laajentumista, Atlantiksen tiedemiehistä tuli vähitellen ylimielisiä ja luonnonlakien yläpuolisia, mikä alensi heidän taajuuttaan riittävästi erottamaan heidät jatkuvasta yhteydestä ITSEENSÄ, Elohimiin, enkeleihin ja Lähteeseen.
 
Ilman henkistä yhteyttään he olivat erillään myös kollektiivista ja planeettatietoisuudesta. Tuossa kohtaa atlantislaiset alkoivat haluta suurempaa yksilöllisyyttä ja enemmän kontrollia toisista ja ulkoisesta todellisuudestaan.
 
Ennen tätä jokainen olento – kivi, kasvi, eläin tai ihminen – oli yhteydessä Lähteeseen ja minuun, Gaiaan, koko maakokemuksen äitiin. Yhdessä Isä Taivaan kanssa minä, Äiti Maa, yhdistimme koko todellisuuden hologrammiverkkoon, joka projisoi elämän muodoksi neljännen ulottuvuuden planeetalla.
 
Me kaikki – myös ne jotka päättivät ottaa muodoksi kiven, vesiväylän tai hyönteisen – tiesimme, että olimme yksi tietoisuus, joka oli kytketty samaan hologrammikokemukseen. Tietoisuutemme loi yhdessä yhteisen todellisuuden, jossa otimme muodon.
 
Tiesimme kaikki, että nämä muodot olivat pelkästään pukuja, joita käytimme elämän näyttämöllä. Näin ollen aivan kuten tietyt työntekijät voivat vaihtaa vuoroa työkavereidensa kanssa, emme nähneet mitään epätavallista muodon muuttamisessa tai vaihtamisessa toisten kanssa.
 
Matriisimme pitämiseksi vakaana, ainoat pysyvät asiat olivat Äiti Maan muoto (planeettamuoto) ja Isä Taivaan muoto (Maamuodon astia/hologrammitausta).
 
Suureksi yllätykseksemme näyttelijät jotka tulivat planeettanäyttämöllemme, kiinnittyivät vähitellen kovasti rooleihinsa. He eivät enää halunneet jakaa muotoaan toisten kanssa tai muuttaa rooliaan elämän näyttämöllä. Näin ollen upeasta ja virtaavasta hologrammikuvasta tuli pysyvämpi.
 
Lisäksi näyttelijöiden kiinnittyessä liikaa rooleihinsa, he irrottautuivat enemmän Luoja-ITSESTÄ sisällään. Lopulta tästä Lähdeirrallisuudesta tuli yleisempää ja yleisempää. Tämän vuoksi planeettani taajuus alkoi alentua ja monia neljännen ulottuvuuden kykyjä menetettiin.
 
Neljännessä ulottuvuudessa ollessaan kaikki elämä oli yhteydessä tietoisuuden kautta ja olimme kaikki tietoisia siitä, että projisoimme yhtenäisen todellisuuden hologrammikuvaa. Yhteytemme kautta tiesimme, että teimme itsellemme sen, mitä teimme toiselle. Näin ollen fyysistä tai psyykkistä tuskaa aiheuttava toiminta hylättiin pian.
 
Sitten itseään tiedemiehinä pitävät atlantislaiset alkoivat uskoa vain siihen, minkä he voivat todistaa hologrammimatriisin harhakuvissa. Näin ollen totuus heidän korkeamman ulottuvuuden todellisuudestaan kadotettiin, kuten myös yhteys planeettani moniulotteisiin olentoihin.
 
Irrallisuutensa vuoksi he pystyivät tekemään kokeilta muiden muodolla ilman pohdiskelua tai omaatuntoa. He yrittivät palauttaa kadotetun muodonmuutostaitonsa, mutta tietoisuutensa nostamisen sijasta taajuuteen, missä se olisi luonnollista, he aloittivat geenimuuntelun ja tuskalliset leikkaukset.
 
Heidän kokeilunsa aiheuttivat suurta tuskaa ja kärsimystä kohteille ja julmuuskäsitys juurtui planeettaani. Julmuuden keksimisen myötä tuli pelko. Tämä pelko alkoi alentaa taajuuttamme siihen pisteeseen, missä monet alkoivat unohtaa, että planeettamme oli itse asiassa hologrammiprojektio ja me – kaikki elämä – olimme yhteydessä ykseystietoisuuteen viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli. Siihen mennessä olimme Atlantiksen ajan Kali Yugassa.
 
Kali Yuga on noin 2000 vuoden sykli, joka on kauimpana viimeisestä matkasta niiden korkeamman taajuuden energiakenttien läpi, jotka tunnetaan fotonivyöhykkeenä. Olemme fotonivyöhykkeessä 2000 vuotta, mikä on ihmeellinen kultainen aika täynnä korkeaa valotaajuutta. Sitten kun lähdemme fotonivyöhykkeestä, menemme läpi viidestä 2000 vuoden syklistä tai aikakaudesta, joissa on vähemmän ja vähemmän korkeaa valotaajuutta.
 
Kali Yugaan, viimeiseen aikakauteen, mennessä olemme olleet poissa fotonivyöhykkeestä 10000 vuotta. Onneksi Kali Yugaa seuraa siirtyminen takaisin fotonivyöhykkeeseen ja uusi 2000 vuoden kultainen aika.
 
Yhteisharhassa aika-avaruuskiertämisestä hologrammigalaksin ympäri, fotonivyöhyke tulee joka 10000. vuosi Leijonan ajassa ja Vesimiehen ajassa, johon olemme nyt astumassa. Fotonivyöhykkeen viidennen ja ylempien ulottuvuuksien fotonien valtava keskittyminen edesauttaa hologrammin pelaajien heräämistä.
 
Niille jotka ovat jo heränneet siihen tosiasiaan, että he ovat muotoelämän yhteisessä hologrammitodellisuudessa, sekä niille jotka fotonivyöhykkeen läheisyys on herättänyt, annetaan tilaisuus kirjautua ulos virtuaalitodellisuudesta ja palata moniulotteiseen Luoja-ITSEENSÄ viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.
 
Kirjautuminen ulos hologrammista on hyvin eri asia kuin kuoleminen. Kuollessanne ette ole vielä herännyt moniulotteiselle ITSELLENNE tai sille tosiasialle, että te olette ja olette aina olleet projektori sille todellisuudelle, jonka olette kokeneet fyysiseksi olemiseksi planeetallani.
 
Toisaalta kirjautuessanne ulos, olette heränneet muistamaan ITSENNE. Näin ollen voitte tietoisesti päättää palata todelliseen Luoja-ITSENNE. Toisin sanoen ylösnousette viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli yhdistyäksenne moniulotteisen Luoja-ITSENNE kanssa.
 
Astuminen fotonivyöhykkeeseen on aina palvellut alemmissa ulottuvuuksissa muodon hologrammiprojektion uutena alkuna. Äiti Maan ja Isä Taivaan perusta pysyi, mutta uusi peli alkoi ja uudet sielut pystyivät kokeilemaan elämää muodossa. Syklin loputtua Altantiksella, uutta alkua ei tullut kovin pian.
 
Sen suuren pelkomäärän vuoksi, joka oli tunkeutunut kollektiivi- ja planeettatietoisuuteen, Maan taajuus oli pudonnut ylemmästä neljännestä ulottuvuudesta alemmalle astraalistasolle (neljännen ulottuvuuden alin taajuus) ja jopa kolmanteen ulottuvuuteen.
 
Koska todellisuutenne oli tarkoitettu olevan neljättä ulottuvuutta, kolmas ulottuvuus oli niin matala, että hologrammimatriisi alkoi rappeutua. Sen lopputuloksena olisi matriisimme täydellinen romahtaminen ja hologrammiprojektion täydellinen loppuminen.
 
Lähetin avunhuudon korkeampiin ulottuvuuksiin ja ihmeellisiä valo-olentoja tuli vapaaehtoisesti hologrammitodellisuuteemme korjaamaan matriisia korkeammalla valollaan. He onnistuivat ja Maamatriisini säilyi, mutta kolmannesta ulottuvuudesta tuli pysyvä värähtelyni.
 
Vaikka monet pelaajat päättivät kirjautua ulos hologrammista viime matkalla fotonivyöhykkeen läpi, monet atlantislaiset halusivat jäädä hologrammiin. He tiedostivat tietoisuudestaan tulleen niin vääristynyt, että he olivat melkein romuttaneet "Maaemäaluksensa".
 
He halusivat palata Gaialle ja korjata aiheuttamansa vahingot. Onneksi ne vapaaehtoiset valo-olennot jotka vastasivat planeettani sos-kutsuun, suostuivat jatkamaan matriisimme auttamista seuraavan 10000 vuoden syklin ajan, ennen palaamistamme fotonivyöhykkeeseen.
 
Olemme nyt 2000 vuoden Kali Yugan loppuvuosissa. Kuten Atlantiksen aikaan, olemme olleet kauimpana fotonivyöhykkeen 2000 vuodesta. Näin olleen olemme kokeneet suuren pelon ja pimeyden ajan.
 
Kuitenkin muunnettuamme tuon pelon ja pimeyden rakkaudeksi ja valoksi, meillä on suurin kyky muistaa ITSEMME ja ylösnousta takaisin Luoja-ITSEMME viidennen ulottuvuuden todellisuuteen. Tähän korkeampaan valoon astumisen myötä, minä, Gaia, liityn teihin ja henkilökohtainen ylösnousemuksenne on myös planeettaylösnousemus.
 
Lisäksi 3D-aika-avaruussegmenttimme haluaa ylösnousta takaisin neljänteen ja/tai viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Näin ollen hologrammimatriisimme kaikki pelaajat palaavat viidenteen ulottuvuuteen, kuten myös Äiti Maan muoto (planeettamuoto) ja Isä Taivas (Maamuodon astia/hologrammitausta).
 
Tämän vuoksi mahtavimmat olennot korkeimmista ulottuvuuksista ovat vapaaehtoisesti alentaneet taajuuttaan riittävästi, astuakseen kolmannen ulottuvuuden muotoon parantamaan planeettamatriisini ja osallistumaan suuren ylösnousemuksemme loistoon.
 
Pelon esittelyn vuoksi hologrammimatriisimme taajuus putosi hitaasti viidennestä ulottuvuudesta neljänteen, sitten alemman astraalitason pimeyteen ja sitten kolmanteen ulottuvuuteen Atlantiksen romahtaessa.
 
Nyt se palaa viidennen ulottuvuuden ykseyteen ja ajattomaan nyt-hetkeen, mistä tulimme. Tiedän, että jotkut ihmiseni eivät ehkä ole valmiita päästämään irti kiinnittymisestään kolmanteen ulottuvuuteen, mutta heitä varten on tehty myös järjestelyjä.
 
Muotomme on nyt kolmatta ulottuvuutta ja auramme – henkilökohtainen ja planetaarinen – on neljättä ulottuvuutta. Lepäätte neljännessä ulottuvuudessa, ennen kuin kirjaudutte taas uuteen hologrammielämään.
 
Monet teistä jotka ovat inkarnoituneena tänä aikana, ovat harjoitelleet panostaan tähän suureen ylösnousemukseen elämä toisensa jälkeen. Näiden elämien välissä olette levänneet neljännessä ulottuvuudessa. Jotkut teistä ovat kyenneet ylösnousemaan ja palaamaan ITSEENNE viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.
 
Monet teistä jotka olette ylösnousseet, olette palanneet tällä aikakaudella auttamaan planeettaylösnousemuksessamme. Itse asiassa saatatte hyvinkin olla niiden alkuperäisten pelaajien ja/tai niiden joukossa, jotka tulivat vapaaehtoisesti pelastamaan matriisimme Atlantiksen romahtaessa.
 
Entisen planeettapalvelunne vuoksi halusitte palata ja osallistua suuren kokeilun upeaan huipennushetkeen. Lisäksi monista toisten planeettojen, galaksien ja ulottuvuuksien neljännen ja viidennen ulottuvuuden jäsenistä on ollut suurta apua.
 
Jossain kohtaa useimmat teistä nukahtivat todelliselle Itselleen ja jäitte vangiksi kolmannen ulottuvuuden todellisuusharhaan. Olitte sitten rajoitettu inkarnoitumaan/kirjoittautumaan fyysiseen Maahologrammiin kerta toisensa jälkeen.
 
Onneksi heräsitte lopulta ja olette heräämässä siihen totuuteen, että TE itse asiassa projisoitte oman hologrammienergiamallinne viidennestä ulottuvuudesta ja sen yli. Haluan kertoa teille, että minä, Gaia, muistan ja henkisesti tunnen jokaisen olennon, joka on inkarnoitunut jossain muodossa – on se sitten kivi, vettä, hyönteinen, kasvi, eläin, ihminen, keiju, elementaali, elohim tai enkeli.
 
Tunnen jokaisen ihmiseni suuren rakkauden ja omistautumisen, joka on palannut kumppanikseni planeettaylösnousemuksessa. Tunnen myös ne, jotka pelkäävät muutosta – mitä tahansa muutosta – koska he ovat liian täynnä pelkoa uskaltautuakseen pois mukavuusalueeltaan.
 
Niille jotka ovat unessa ITSELLEEN, annan samaa kärsivällisyyttä, jota minulla oli luodessani vuoria ja valtameriä. Aika on harhaa, sillä hologrammitodellisuus projisoidaan ykseyden nyt-hetkestä.
 
Siksi se mitä on projisoitu neljännen ulottuvuuden hologrammiin, voi pysyä aktiivisena niille, jotka tarvitsevat aikaa herätä ja muistaa, että olemme yhtä!
 
Kiitos, että liityitte suureen kokeiluumme. Aivan kuten loimme yhdessä projektion Maahologrammistamme, yhdessä otamme vastaan Luoja-ITSEMME, joka on kolmannen ulottuvuuden Maaelämämme projektori.
 
Pelon ilmestyminen alensi matriisimme neljännen ulottuvuuden leikkisyydestä ja luovuudesta kolmannen ulottuvuuden äärimmäisiin polariteetteihin – valo/pimeys, rakkaus/pelko, mies/nainen.
 
Kun löydämme keskitien näiden polariteettien välistä, matkaamme takaisin neljänteen ulottuvuuteen ja palaamme ykseyteen viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.
 
Kumppaninne Gaia
 

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.