MIKÄ ON HENKI?

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Tammikuu 2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, olette Luojan henkiolemuksen osa: yksilöllistynyt Jumalasiemenatomi. "Minä olen" –tietoisuutenne synnynnäinen halu on ilmaista ja luoda. Sana "henkinen" ei viittaa uskontoon tai uskonnollisiin oppeihin. Se on keskittymistä nykyisen olotilanne kehittämiseen – fyysinen, tunne, mentaali, intuitio ja sosiaalinen. Se sisältää ihmisen vaistonvaraisuuden jalostamisen kehittyneeksi henki-ihmisolennoksi, joka on valmis siirtymään viidennen ulottuvuuden jalostuneeseen ympäristöön. Korkeampi tietoisuusympäristö johtaa uuteen tiedostamistilaan, joka johtaa uusiin kokemuksiin, suurempiin kykyihin ja lisätaitoihin. Itsensä oivaltaminen on tämän päivän kehittyneiden sielujen tavoite.

Teidän on elintärkeää oppia ohjaamaan henkilökohtaista tietoisuusvirtaanne. Egohalukehonne harhailee alitajuisen mielen labyrintissä ja seuraa kuvitteellisen menneisyyden voimakkaimpia malleja tai valitsee sattumanvaraisesti murusia tuskallisista tai stressaavista tapahtumista, jotka olivat riittävän voimakkaita jättämään kestävän ajatusmuodon. Hetkestä toiseen hölöttävän mielenne kontrolloiminen on oleellinen osa itsemestaruuden saavuttamisessa. Voidaksenne tulla rationaaliseksi ajattelijaksi, jolla on selkeä mieli, teidän täytyy tulla mielen ajatteluprosessien tarkkailijaksi.

Sieluitsenne kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa on pyhä triadiosa, joka yhdistyy aineeseen voidakseen kokea monia luomistiheyksiä. Sielun ensisijainen motiivi on täyttää isäntänsä persoonallisuus Jumalolemusosuudellaan. Sen tavoite ja suurin halu on palvella toistuvien yksilöllisyyden ilmaisukiertojen avulla – ylösnoussen ajoittain takaisin henkimuotoon, säilyttäen samalla viisauden valtavasta määrästä kosmisia kokemuksia.

Jokaisen pyhän triadin valo-osuus väheni, kun se siirtyi kauemmas luomisen tyhjiöön ja tiheyteen. Alku, viidennen ulottuvuuden tietoisuustila, tihein ja ensimmäinen alitaso, aloittaa fokusoitumisen mentaalikehoon ja jumalaisen tahdon integroinnin. Tiettyjä evoluutiolakeja sovelletaan kuhunkin alitasoon sekä jokaiseen täyteen tietoisuustasoon.

Kun siirrytte viidennen ulottuvuuden värähtelymalleihin, solunne, eetterikehonne ja aurakenttänne aloittavat nopeutuneen puhdistumisprosessin. Tämä prosessi edesauttaa ja lopulta johtaa korkeamman itsenne monien osien lataamiseen sekä korkeamman taajuuden valokehonne takaisinsaamisen alkuvaiheeseen. Levollisuus alkaa viidennen ulottuvuuden alimmalla tasolla ja voimistuu eksponentiaalisesti. Jumalaisen voiman ja viisauden saaminen vaatii teitä siirtymään ehdollistuneesta tietoisuudesta vireeseen kosmisen tietoisuutenne kanssa, korkeamman itsenne monien osienne kautta. Tunnevakautta ja mielen ponnistelua vaaditaan valaistumispolun onnistuneeseen kulkemiseen. On tasapainolaki, joka pätee viidennen ulottuvuuden maailmoissa ja sen yli.

Lyhyesti sanottuna, kuudennessa ulottuvuudessa todella oivallatte, että olette kuolematon. Ruumiillistatte kovasti laajentuneen tietoisuuden jumalaisesta suunnitelmasta, kun yhdistytte vähitellen pyhän triadinne joihinkin voimallisempiin tasoihin tässä aliuniversumissa.

Seitsemäs ulottuvuus on ihmisruumiille lopullinen evoluutioraja tässä aliuniversaalissa kokemuksessa. Teillä on selvä muoto – se on kuitenkin seitinohut ja muokattava. Kahdeksannen ulottuvuuden ensimmäinen alitaso (taajuudeltaan alin) on äärettömyysportti. Pystytte hyödyntämään sen monia etuja, kun saatte kyvyn integroida enemmän ja enemmän korkeampia taajuuksia. Tihkuminen alaspäin käynnistyy, kun saatte kyvyn päästä kullekin korkeammalle taajuustasolle, jonka myötä pienenpieniä määriä jalostuneempaa Jumalavaloa alkaa virrata henkilökohtaiseen valopilariinne ja näin lisätä valoa aurakenttäänne ja kirkkautta sielulauluunne. Muinaiset mestarit antoivat nimen "korkeampi kausaalikeho" täydelle, säteilevälle sielukeholle kotitasollaan, neljännen ulottuvuuden seitsemännellä tasolla.

Kun teistä tulee moniulotteinen, havaintonne ajasta tulee virtaavammaksi ja aivojenne rekisteröimät käsitteet ovat monimutkaisempia ja täsmällisempiä. Kehitätte vähitellen tietoisuuden jatkuvuutta ja kontrollin siitä, mikä johtaa selkeämpään ja totuudenmukaisempaan henkiseen havaintotapaan.

Voidaksenne kehittää lisäaistikykyjä, teidän on elintärkeää olla valmis viettämään aikaa hiljaisuudessa, meditoinnin ja pohdiskelun lisäksi. Yksi ensimmäisistä askelista itsetietoisuuden saavuttamisessa on kontrolloida alemman tietoisen mielen jatkuvaa jaarittelua ja hiljentää se.

Kaikkien kolmannen ja neljännen ulottuvuuden haasteiden ja testien voittamisen viimeistelyssä, pyrkivä sielu kohtaa viimeiset esteet, jotka johtavat viidennen ulottuvuuden sisäänkäynnille (ensimmäinen alitaso). Kaikki neljännen ulottuvuuden sieluosat on puhdistettu, tasapainotettu ja integroitu olennon neljään alempaan kehojärjestelmään. Sen tuloksena etsijästä tulee harmoninen, tasapainoinen ja sielun täyttämä persoonallisuus.

Kausaalikehosfääri joka sisälsi alun perin kaikki ne alkuperäiset sieluosat, jotka lähetettiin tämän aliuniversumin kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, vedetään nyt takaisin viidennen ulottuvuuden, ensimmäisen alitason pyhään triadiin, josta se on peräisin. Sitä ei enää tarvita, sillä sielun täyttämä persoonallisuus – henki-ihmisolento – on valmis yhdistymään suoraan viidennen ulottuvuuden pyhän triadinsa kanssa. Tämä pyhä triadi sen alkuperäisen Jumalasiemenatomin seuraavaksi korkein osa tässä aliuniversaalissa kokemuksessa.

Harmonisoitunut neljännen ulottuvuuden tunnemaailma on nyt valmis integroitumaan viidennen ulottuvuuden mentaalimaailman ensimmäisen alitason kanssa, mikä avaa täysin uuden kokemis- ja oppimismaailman.

Niiden jotka eivät ole syleilleet kolmea jumalista ominaisuutta – jumalainen tahto, jumalainen rakkaus ja jumalainen intuitiivinen älykkyys – on mahdotonta ymmärtää tulevaisuuden ihmettä. Tietoisuutenne jalostuu, kun edistytte henkisessä tiedostamisessa, ja kehitätte myös terävän tietoisuuden ja herkkyyden, kun pyhän rakkauden värähtelyt ja rytmit pulppuavat pyhässä sydämessänne. Pyhä rakkaus on avain, joka avaa oven korkeamman evoluution seuraavalle tasolle. Sielun täyttämänä persoonallisuutena teistä tulee maan solaarienkeli – säteilevä Jumalan aurinko.

Monta vuotta sitten selitimme teille: "Jokaisessa ulottuvuudessa ja aliulottuvuudessa on valopyramideja ympäri tätä aliuniversumia. Jotkut ovat kosmisen valosubstanssin suuria varastoja, joita käytetään tähtijärjestelmien, galaksien ja aurinkokuntien luomisessa. On myös lukemattomia pienempiä valopyramideja, jotka sisältävät eetterikopion kaikista Jumalkipinäosista, joita olette luoneet matkallanne tiheyteen.

"Kun matkasitte alas tämän aliuniversumin moniulotteisuuden läpi, taitoitte itsenne pienempiin ja pienempiin Jumalsiemenosiin. Viidennen ulottuvuuden perustasolta alkaen, kaikkien aliulottuvuusmaailmojen läpi, aina sille ulottuvuustasolle saakka, jolla Jumalasiemenatominne (minä olen –olemus) asuu, teillä on pyhä triadi valopyramidissa odottamassa paluutanne."

Kun kuljette viidennen ulottuvuuden alitasoilla, jokaisella seitsemällä aliulottuvuustasolla on pyhä triadi ja jokaisen koko ja valovoima on pienempi kuin edellisen yläpuolella. Kaikki pyhät triadit lähetettiin Jumalasiemenatominne sydänytimestä ja ne on asetettu jokaiselle aliulottuvuustasolle, alimmasta tasosta viidennen ulottuvuuden ensimmäiselle alitasolle saakka.

Saadaksenne pääsyn ja yhteyden korkeamman mentaalikehoon, teidän täytyy pyrkiä pysymään keskittyneenä pyhään sydämeenne. Tämä prosessi voidaan käynnistää vasta sitten, kun teillä on fyysinen ja tunnekehonne tiukasti kontrollissa. Tietoisella mielellä täytyy olla hiljaisia jaksoja, jotta se voi virittyä sielun ja korkeamman itsen hienovaraisiin kuiskauksiin. Saavutatte mielenrauhan hengittämällä tietoisesti pyhän sydämen kautta (äärettömyyshengitys), mistä tulee luonnollinen hengittämistapa muodostettuanne äärettömyyskuvion fyysiseen astiaanne ja harjoitettuanne tuota tekniikkaa, kunnes siitä tulee tapa. Teidän on elintärkeää oppia hengittämään tietoisesti. Keskittymällä hengitykseen ja seuraamalla hengityksen kulkua, teistä tulee vähitellen tietoinen kehonne eri osista. Kehonne elementaalisignaalit epämukavuudesta tai sairaudesta ovat ensin hyvin hienovaraisia. Jos ette ota vaaria näistä signaaleista, ne kehittyvät vähitellen kivuksi tai mahdollisesti vakavaksi sairaudeksi.

Olemme usein sanoneet, että poistuminen mukavuusalueeltanne ja kollektiivitietoisuuden uskomusrakenteesta on erittäin rohkea teko. Oman totuutenne rohkea etsiminen ja eläminen on ensimmäinen askel henkilökohtaisen voimanne takaisinottamisessa. Kun päästätte irti menneisyyden kahleista ja alatte ymmärtää, että kontrolloitte tulevaisuuttanne, alatte herätä potentiaaliinne mestarikanssaluojana. Kun saatte viisautta ja alatte nauttia ponnistelujenne positiivisista tuloksista, alatte luottaa itseenne ja arvostelukykyynne. Moniaistihavaintokykynne laajenee ja voimistuu ja opitte katsomaan valintojenne positiivisia ja negatiivisia puolia korkeammasta näkökulmasta ja näin vähitellen tekemään päätöksiä sydänkeskeisestä näkökulmasta.

Ylösnouseminen suuremman valon korkeamman ulottuvuuden maailmoihin vaatii, että pyritte yhdistämään maatietoisuutenne Jumalatietoisuuden jokaiseen korkeampaan värähtelytasoon. Suuri suunnitelma tehtiin, jotta palaaminen korkeampiin maailmoihin saavutettaisiin integroimalla ne valkoisen tulen siemenatomit, jotka on tallennettuna korkeamman itsenne kunkin kehittyneemmän osan timanttiytimelliseen Jumalsoluun. Yksitellen, askel askeleelta, integroitte ylisielunne jokaisen suuremman osan tahdonvoiman, viisauden, ominaisuudet ja laadut. Se miten nopeasti ja helposti saavutatte tämän, riippuu teistä, sillä teille on annettu lahjasi vapaa tahto, joka on tärkeä tekijä tämän aliuniversaalin kokemuksen suuressa suunnitelmassa.

Luojatietoisuuden jokainen osa tässä aliuniversumissa on kokenut sielukehopirstoutumisen ja jokainen sielu olemisen joka tasolla ja asemassa on nyt parantumassa ja yhdistymässä taas Itsensä moniin osiin. Integroitte niin monta Itsen osaa kuin on inhimillisesti mahdollista nykyisessä fyysisessä astiassa ollessanne ja prosessi jatkuu, kun matkaatte korkeampiin olemassaolomaailmoihin. Olette biotietokoneita, joilla on harmoninen resonanssi. Jokainen teistä on monimutkainen värähtelevä olento. Olette tottuneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden hitaampaan ja tiheämpään energiaan. Olette kuitenkin tasapainottamassa, harmonisoimassa ja nostamassa voimakenttänne värähtelyä voidaksenne ylösnousta jalostuneempaan, korkeamman ulottuvuuden olotilaan. Teidän täytyy muistaa, että olette Luojan ainutlaatuinen osa ja teidän pitäisi arvostaa ainutlaatuisuuttanne, kun pyritte palaamaan jumalaisen Itsenne ykseyteen.

Muistakaa, että kun kohotatte tietoisuuttanne ja palatte sisäiseen harmoniaan, säteilette jalostuneempia värähtelymalleja ja siksi vedätte puoleenne niitä, jotka ruumiillistavat ja säteilevät samoja harmonisia valomalleja. Jälleenyhdistymisprosessi sisältää yhdistymisen Itsen moniin osiin sekä moniin lähimpiin sielutovereihinne matkalla. Ylösnousemusprosessi on jälleenyhdistymisaikaa Jumalatietoisuuden monilla tasoilla. Muistakaa, että olemme vain sydämenlyönnin ja ajatuksen päässä. Kiedomme teidät Isä/Äiti Jumalamme säteilevään pyhään rakkauteen.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.