2016 – MONIULOTTEISEN MESTARUUDEN RUUMIILLISTAMINEN, LOPPUUNSAATTAMIS- JA SIIRTYMÄVUOSI

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

10.1.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, toivotamme teidät tervetulleeksi Maakalenterinne uuteen vuoteen. Se on vuosi, jolloin teille tarjotaan tilaisuus saattaa loppuun ajankohtainen ylösnousemis- ja heräämisprosessinne ja siirtyä täysin moniulotteiseen mestaruuteen elämässänne.

2015 oli haastava vuosi, kun heräämis- ja ylösnousemusprosessi sai vauhtia. 2016 saatatte loppuun sen nelivuotisen siirtymäjakson, joka alkoi 2012. Tällä jaksolla Maa ankkuroitiin täysin viidenteen ulottuvuuteen ja valonsoturit ja tiennäyttäjät alkoivat astua moniulotteiseen ilmaisuun maan päällä.

Tulevana vuotena ne jotka ovat valmiita, astuvat tarkoitettuun roolinsa moniulotteisina valonsotureina. Teitä kutsutaan hallitsemaan neljäs aikaulottuvuus aikamestareina ja aikamatkaajina. Teitä pyydetään astumaan kuudenteen ulottuvuuteen, jossa hallitsette luovan mielikuvituksen ja arkkityyppimaailman ja teidät vihitään seitsemänteen ulottuvuuteen, josta löytyvät ylösnousseiden mestareiden salit. Ratsastatte myös kahdeksannen ulottuvuuden solaaritasojen ja yhdeksännen ulottuvuuden galaktisten tasojen valo- ja energia-aalloilla ja paljastutte galaktisiksi matkustajiksi ja mestareiksi, jotka ovat läsnä maan päällä auttaakseen Maata siirtymäprosessissa.

Rakkaat ystävät, on jännittävää aikaa olla Maaplaneetalla! Käsittelemme laajemmin sitä, miten voitte parhaiten työskennellä näiden tulevan vuoden energioiden kanssa, mutta katsotaanpa ensin tärkeitä virstanpylväitä aikavirrassa, jolloin olette parhaiten voimaantunut tekemään muutoksia ja siirtymiä henkilökohtaisilla ja planetaarisilla aikajanoilla.

Planetaariset siirtymät 2016

Tämän jakson ensimmäinen voimakas siirtymävaloaalto tulee maaliskuussa. Maaliskuun 9. päivä on täydellinen auringonpimennys Kaloissa, uudenkuun aikaan. Tämä on kaksi viikkoa ennen vuoden 2016 ensimmäistä päiväntasausta 23.3., joka on kevätpäiväntasaus pohjoisessa. Rengasmainen kuunpimennys on 23.3. Vaa'assa/Oinaassa, mikä tuo tasapaino- ja voimakoodeja maapallolle. Niinpä maaliskuuta valaistaan voimakkaasti uusilla aurinko- ja kuuvalokoodeilla ja kulta- ja timanttivalolla, mikä tasapainottuu päiväntasauksessa ja sen jälkeen. Voitte odottaa tässä kuussa paljon liikettä ja muutosta aika- ja paikkavirrassa.

Monet kohtaavat haasteita elämässään ja henkisellä polullaan ja ylösnousemusmatkallaan. Nämä haasteet varmistavat, että kuljette sielukohtalonne polkua ja olette valmis ruumiillistamaan jumalaisen itsenne kaikki aspektit valomestaruudessa. Teille annetaan tilaisuus valaista uusi polku eteenpäin, joka on väreiltään, soinnuiltaan ja kuvioiltaan lähempänä sielunne ydinolemusta. Niinpä se mikä voi näyttää haastavalta, on itse asiassa uudelleenasetus, joka salli teidän siirtyä virtaavampaan ja valontäyteisempään todellisuuteen. Itse asiassa pudotatte kaikki vanhat aikajanat, jotka eivät enää palvele teitä, ja muokkaatte ja ilmennätte uusia aikajanoja, jotka voivat nostaa tietoisuutenne uuteen ilmentämisspiraaliin.

Sitten 21.6. täysikuun ollessa Jousimiehessä/Kaksosissa ja linjassa Galaksin keskuksen kanssa, juhlitte vuoden keskiosan päivänseisausta. Tämä on voimallista aikaa integroida kaikki energiat uusille aikajanoillenne ja tasapainottaa moniulotteiset aspektinne sydämessä. Voimakas energiatulva Galaksin keskuksesta, lisättynä magneettisilla kuuenergioilla, tuo pintaan kaiken yksilöllisen ja kollektiivisen varjoenergian transformoitavaksi, kun valmistaudutte planetaariseen uuteen vuoteen, jolloin teillä on tilaisuus nostaa taajuuttanne ja aloittaa uusi aika- ja kokemussykli itsellänne ja Maalla.

Planetaarinen uusivuosi on 26.7. ja se avaa Leijonaportti-tähtiportin ja valokoodivirran seuraavaa planetaarista evoluutiosykliä varten. Tämä on hetki, jolloin teette suuria evoluutioharppauksia, harmonisoituen niihin jumalaisen rakkauden ja myötätunnon aaltoihin, joita saadaan jumalaisesta sydämestä ja jumalaisesta luovasta älykkyydestä tänä aikana. Leijonaportti huipentuu 8.8. tai 8-8-9-portissa, joka yhdistää teidät äärettömyyteenne ja jumalaiseen voimaantuneisuuteenne sieluna, joka on ruumiillistunut Maaplaneetalle ja kokee valon luovan virran aikana ja paikkana.

Syyskuussa on lisää pimennyksiä: ensimmäinen rengasmainen auringonpimennys Neitsyessä 1.9. ja sitten rengasmainen kuunpimennys Kaloissa/Neitsyessä täysikuun aikaan 16.9. Tätä seuraa vuoden 2016 toinen päiväntasaus 22.9. Saadaan toinen voimakas valokoodiaalto, joka sallii harmonisoitumisen uusilla aikajanoillanne. Teitä pyydetään taas varmistamaan, että elämänvalintanne ovat linjassa sielu- ja henkienergianne kanssa työssään maan päällä.

Seuraava siirtymähetki joka viimeistelee tämän evoluutiomuutossyklin, on 11.11. tai 11-11-9-portti. Tämä on voimakas tähtiportti tai tietoisuusportaali, joka salli yksilöllisen ja planetaarisen alun – uusien kokemus- ja luomismallien alkamisen, jotka kalibroidaan ylösnousemusvärien ja –koodien kanssa, erityisesti kulta- ja timanttivalokoodien.

Viimeinen asetelma on toinen päivänseisaus joulukuussa, kun planeetan eteläportaali on linjassa Galaktisen keskuksen kanssa, mikä viimeistelee vuoden evoluutiomuutoskalibroinnin. Tänä aikana teidän pitäisi tuntea olevanne täysin harmoniassa uuden aikajananne ja uuden polkunne kanssa.

Tämä on polku, jota seuraatte ilmentymään uutena vuotena 2017, mikä on vuosi numero 1, uusi alku.

Avaimet moniulotteiseen mestaruuteen

Kultaiset avaimet moniulotteiseen mestaruuteen on ymmärrys kaikilla olemistasoilla siitä, miten työskennellään aktivoituneen valokehonne värähtelytaajuuden kanssa, aktivoimalla fyysiset taajuudet aikomuksella ja magnetismilla.

Kun heräätte viidenteen ulottuvuuteen, teistä tulee tietoinen ykseydenlaista, mikä on ymmärrys yhtenäisestä kvanttikentästä ja siitä, miten se luo todellisuuden elämässänne. Ykseydenlaki toteaa, että kaikki luominen kumpuaa alkuperäisestä Pääluojasta tai Lähteestä ja jokainen teistä kantaa alkuperäistä jumalaista kipinää sydämessään ja sielussaan. Tämä merkitsee, että vaikka olette yksilöllistyneet sieluiksi ja sitten fyysisiksi olennoiksi, olette silti osa jumalaista ydinolemusta ja näin osa toisianne. Maa ja kaikki elävät olennot jakavat yhteisen syntyperän ja näin olette kaikki osa Yhtä. Viidennen ulottuvuuden kultaisen avaimen käyttäminen on arvostaa yhtenäisyyskentän voimaa ja sitä, miten voitte työskennellä sen kanssa luovassa ilmaisussanne ja ilmentämisessänne. Se on myös ymmärtää, että jos vahingoitatte planeettaa, niin vahingoitatte myös itseänne.

Kun nostatte taajuuttanne, teidän täytyy myös käyttää neljännen ulottuvuuden kultaista avainta avaamaan sydämenne ja sallimaan jumalaisen luomisälykkyyden virta, joka ilmentyy elämäänne aikana ja paikkana. Neljännen ulottuvuuden hallitsemista on ymmärtää, miten luotte ajan jatkuvien luomustenne kautta yksilöinä ja yhteisönä ja planeettatietoisuutena. Olette kaikki aikamatkaajia ja voitte kulkea tulevaisuuden, menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Voitte ilmentää ja luoda aikajanoilla ja voitte vaihtaa aikajanaa ja kokea rinnakkaiselämiä. Neljännen tietoisuusulottuvuuden avaaminen on läheisesti yhteydessä kuudenteen ulottuvuuteen.

Avain kuudenteen ulottuvuuteen on taianomaisen ja luovan mielikuvituksen aktivoiminen ja arkkityyppien, tarinoiden ja jumala/jumalatarenergian kautta luominen. Myyttinen mielikuvitus on kangaspuut, joilla kudotte elämän taianomaisia tarinoita. Voidaksenne osallistua uuden maan tarinan tai unen luomiseen ja ilmentämiseen, teidän täytyy kyetä kulkemaan kuudennen ulottuvuuden uniajassa. Saavuttaaksenne tämän tietoisen luomistason, teidän täytyy aktivoida taianomainen mielikuvituksenne luovuuden avulla – taide, tarinankerronta, runous, tanssi, musiikki … mikä tahansa luovuusmuoto inspiroikin sielunne taianomaiseen ilmaisuun. Näissä toimissa leikitte inspiraatiomuusojen kanssa ja teitä inspiroivat elementaali- ja arkkityyppiset energiat, jotka luovat merkitysvirtoja aineelliseen maailmaan. Tämä on paikka, josta unet ovat peräisin, jossa ne ilmaistaan ja josta ne lasketaan viidennen ulottuvuuden ilmentymiseen.

Neljännen, viidennen ja kuudennen ulottuvuuden mestaruus antaa teille pääsyn seitsemänteen ulottuvuuteen, ylösnousseiden Maamestareiden tasolle. Täältä löytyy valotemppeli, jossa sielu asuu ja jossa ylösnousseet mestarit ovat aina läsnä ja planeetan ja galaksin kollektiivitietoisuuden käytettävissä. Kun teidät kutsutaan mestarien suureen kristallitemppeliin, ymmärrätte elämän ja luomisen malleja ja kuvioita. Tämä antaa teille voiman ohjata energiaa näissä malleissa ja muuttaa tehokkaasti näiden energioiden virtausta ja suuntaa, jotta kykenette muuttamaan niitä elämäntarinoita, joita ilmaistaan tietoisuuden alemmissa ulottuvuuksissa.

Kahdeksas ja yhdeksäs ulottuvuus edustavat solaari- ja galaktista tasoa, kun nämä avautuvat niille, jotka hallitsevat alemmat tasot. Sitten kun olette hyväksyneet itsenne ylösnousseeksi mestariksi, ymmärrätte myös yhteytenne Solaarineuvoston temppeliin Auringossa/Solariksessa ja Suuren keskusauringon timanttitemppeliin, joka on Galaktisen neuvoston koti. Pystytte liikkumaan vapaasti näiden eri tasojen välillä täysin oivallettuna yhdeksännen ulottuvuuden olentona ja Kultaisen ruusugalaksin kansalaisena.

Rakkaat ystävät, teillä on paljon töitä tehtävänä, kun astutte vuoteen 2016. Tähtikansat, enkelimaailmat ja ylösnousseet mestarit ovat valmiina auttaakseen teitä projekteissanne, unissanne/unelmissanne ja luomuksissanne. Teidän tehtävänne ylösnousseena Maamestarina on käyttää kultaisia avaimia aktivoimaan uusi maatodellisuus, jonka tulitte aloittamaan maan päälle tällä hetkellä!

Toivomme teille iloa, rakkautta ja rauhaa 2016!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.