MITÄ EHDOTON RAKKAUS TÄSMÄLLEEN OTTAEN ON, OSA 1

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

7.1.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ehdoton rakkaus on moniulotteinen energiakenttä, joka palvelee avaimena sydämeenne parantamaan monien elämienne myriadien särkyneiden sydänten haavat. Miten ehdoton rakkaus parantaa myriadien inkarnaatioiden särkyneet sydämet?

Tässä kohtaa tulee mukaan moniulotteinen osa. Ehdoton rakkaus on moniulotteinen energiakenttä, joka voi vangita matalan taajuuden energiamallin ja muuntaa sen korkeammaksi kokemustaajuudeksi. Tämä muuntava energiakenttä muistuttaa paljon violettia tulta, mutta ei ole aivan sama.

Violetti tuli toimii alkemisella tavalla, jossa ihmisen, paikan, tilanteen tai asian värähtely laajennetaan korkeampaan todellisuustaajuuteen. Miten violetti tuli saa aikaan tuon toiminnan?

Violetilla tulella on kyky vetää tilanne kolmannen ulottuvuuden hologrammista neljännen ulottuvuuden astraalimaailmaan. Kun violetti tuli ja ehdoton rakkaus toimivat yhtenä, ne voivat muuttaa tuon ihmisen, paikan, tilanteen tai asian taajuuden viidennen ulottuvuuden valovärähtelyksi ja sen yli.

Sanomme "valovärähtely", koska se mikä on pimeyttä, vapautetaan, kun se on ihmistunteiden vuoksi liian raskas muunnettavaksi. Tällä tavalla olette kuin erakkorapu siinä mielessä, että karistatte 3D-kuoren, josta on tullut liian rajoittava teille. Kuitenkin voidaksenne karistaa tämän kuoren, teidän täytyy päästää siitä irti.

Tässä kohtaa ehdoton rakkaus tulee mukaan. Ehdoton rakkaus on energiakenttä, mikä on kuin tornado siinä mielessä, että pienempänä pyörteenä se yhdistyy kolmannen ulottuvuuden maahan, mutta laajenee suuremmiksi ja suuremmiksi ympyröiksi liikkuessaan ylös korkeampiin ulottuvuuksiin.

Toisin sanoen, kun ehdottoman rakkauden sallitaan muodostaa täysi yhteys kolmannen ulottuvuuden ihmisen, paikan, tilanteen tai asian kanssa, siitä tulee pyörre tai portaali, joka johtaa korkeampiin taajuuksiin.

Tietysti tämä ehdottoman rakkauden pyörre vetää fyysistä ainetta kuin tornado. Ehdoton rakkaus "vetää ylös" tuon ihmisen, paikan, tilanteen tai asian värähtelytaajuutta ja laajentaa sen korkeamman ulottuvuuden ilmaisutaajuuteen.

Tämä taajuuden nopeutuminen alemman ulottuvuuden todellisuuskokemuksista korkeamman ulottuvuuden todellisuuskokemuksiin on ehdottoman rakkauden parantaja ja transformoiva voima. Ehdoton rakkaus kylvettää sitä, mikä on pudonnut alempaan värähtelyyn, alati laajentuvalla värähtelytaajuudella.

Siinä missä violetti tuli saavuttaa tämän värähtelyn kohoamisen alkemisella ja mentaalisemmalla tavalla, ehdoton rakkaus saavuttaa sen vapauttamalla ne tunteet, jotka alentavat pelkopohjaisten tunteiden ympärillä olevien energiakenttien värähtelyä.

Sitten kun pelon, vihan ja/tai surun matalan taajuuden energiakentät on vapautettu ja vedetty korkeampaan värähtelyyn, korkeamman ulottuvuuden tunteiden – ehdoton rakkaus, ehdoton anteeksianto, ehdoton hyväksyntä ja myötätunto – voima sallii teidän päästää irti kaikesta itsenne tai toisten tuomitsemisen tunteesta.

Toisin sanoen ehdoton rakkaus voidaan selittää lauseella: "Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." Anteeksianto mille tahansa ihmiselle, paikalle, tilanteelle tai asialle sallii teidän päästää irti siitä, mikä on tiheää (uhrina olemisen alempaa taajuutta), ja viedä tietoisuutenne siihen, mikä on valoa ja vapaata (vapautumisen korkeampaa taajuutta).

Silloin kun lähetätte ehdotonta hyväksyntää kenelle tahansa ihmiselle, paikalle, tilanteelle tai asialle, päästätte irti kaikesta uhrina olemisen tunteesta, koska hyväksytte, että kaikella mitä on tullut elämäänne, on korkeamman ulottuvuuden syy.

Vapauden saaminen siitä, mikä on haavoittanut teitä, on toinen ehdottoman rakkauden siunaus. Kun lähetätte ehdotonta rakkautta, anteeksiantoa ja hyväksyntää itsellenne, vapautatte itsenne mistä tahansa vanhoista alemman taajuuden energiamalleista, joita olette keränneet monien kolmannen ulottuvuuden inkarnaatioidenne aikana.

Suosittelemme, että lähetätte jatkuvasti ehdotonta rakkautta, anteeksiantoa ja hyväksyntää kaikille inkarnaatioille, joita olette koskaan kokeneet kolmannen ulottuvuuden maapallolla. Tällä tavalla vapautatte itsenne kaikista alemman taajuuden energiakentistä, joita olette koskaan jättäneet Gaialle missään inkarnaatiossanne.

Kun lähetätte ehdotonta rakkautta Gaian keholle, puhdistatte myös Maan monista haavoistaan, joista se on kärsinyt, koska ihmiset ovat tarvinneet vallan toisista.

Voitte vapauttaa myös toiset heidän alemman taajuuden käyttäytymis-, tunne- ja ajatusmalleistaan lähettämällä heille ehdotonta rakkautta. Pystytte kuitenkin vapauttamaan heidät vain, jos he pystyvät hyväksymään lähettämänne ehdottoman rakkauden.

Ne jotka ovat kokeneet ihmisrakkautta vain omistavalla ja tuskallisella tavalla, tarvitsevat ehkä pidemmän aikaa, ennen kuin he voivat luottaa tuntemattoman ehdottoman rakkauden energiakentän lähteeseen.

Tästä syystä oma ehdoton rakkautenne on erittäin tärkeää.

Kuitenkin samalla tavalla kun teidän täytyy luottaa toisiin hyväksyäksenne heidän ehdottoman rakkautensa, teidän täytyy luottaa itseenne vastaanottaaksenne sen ehdottoman rakkauden, mitä lähetätte itsellenne. Tämä tilanne muistuttaa kovasti suojavaatteiden antamista jollekin, joka ei ole koskaan käyttänyt vaatteita.

Hän on tottunut olemaan täysin alasti ja vaatteet saattavat tuntua hankalilta tai rajoittavilta. Samalla tavalla jos joku on selviytynyt elämästään hyväksymättä koskaan rakkautta, koska se on aina tuntunut pelolta, hänellä on vaikeuksia ymmärtää, että rakkaus on yhtäkkiä hyvä asia, kun hänen hyväksikäyttäjänsä usein sanoi: "Teen tämän vain, koska rakastan sinua."

Toivottavasti yllä oleva käsitys on vieras ja käsittämätön, mutta niille joita on hyväksikäytetty, se on normaali. Haluamme muistuttaa teille nyt, että monien, hyvin pelätyn ja kammotun Illuminatin jäsenistä täytyi käydä läpi tuontyyppinen aivopesu ollessaan lapsi.

Kun lähetätte ehdotonta rakkautta niille, jotka ehkä tuomitsette pahoiksi, tuo luultavimmin ei-haluttu lahja palvelee tornadona, joka alkaa heikentää heidän kiinnittymistään tuttuun pelkotunteeseen.

Sitten kun he alkavat höllentää kiinnittymistään siihen pelkoon, joka ohjelmoitiin heihin, he voivat aloittaa pitkän prosessin saadakseen jonkinlaisen kontrollin omaan elämäänsä.

On kyse sitten ihmisestä, joka on Illuminati-perheestä, tai jostain toisesta jonka hyväksikäyttölapsuus on tehnyt hänestä ilkeän selviytymiskeinona, hänellä on erilainen selviytymisnäkökulma. Hän on oppinut selviytymään tottelemalla vanhempaansa tai auktoriteettihahmoa, joten sitten kun hän vapautuu tuosta tottelemaan saaneesta pelosta, hänellä on uusi pelko.

Tämä uusi pelko on muutospelko. Näin ollen joillekin näytetään valoa pakenemista varten, mutta he pelkäävät liikaa tuntematonta kävelläkseen edes avoimesta ovesta. Nämä ovat eniten eksyksissä ja vaikeimpia parantaa.

Jotkut näistä syvästi haavoittuneista sieluista tarvitsevat usein monia inkarnaatioita hyväksyäkseen mitään rakkautta, edes ehdotonta. Toisaalta on enemmän ja enemmän haavoittuneita sieluja, jotka sallivat valon tunkeutua muotoonsa. Miten he tekevät sen?

He sallivat valon auttaa ottamalla siihen uskomisen riskin, että jotenkin on tie ulos. Tuossa toivossa ja uskossa mahdolliseen todellisuuteen, eksyneet sielut pystyvät myös hyväksymään teidän ehdottoman rakkautenne, joka voimaannuttaa teitä.

Ehdottomaan rakkauteen sisältyy aina ehdoton hyväksyntä ja ehdoton anteeksianto tai muuten rakkaus ei ole ehdotonta. Näin ollen kutsuessanne edes yhtä näistä moniulotteisista piirteistä, laajennatte oman tietoisuutenne korkeampiin ulottuvuuksiin.

Mikä tärkeintä, kun laajennatte tietoisuutenne korkeampiin ulottuvuuksiin, pysyen samalla myös maadoittuneena fyysiseen maa-astiaanne, autatte Gaiaa laajentamaan tietoisuutensa korkeampiin todellisuustaajuuksiin vahingoittamatta sen Maaplaneettaa.

Siunausta teille kaikille. Muistakaa, että te ette ole koskaan yksin, sillä olette äärettömästi yhtä ITSENNE myriadien korkeampien ilmaisujen kanssa.

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.