KAIKKI ON NIIN KUIN PITÄISIKIN

Valon veljeskuntaa kanavoinut Edna G. Frankel (www.beyondreiki.com)
Huhtikuu 2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tervehdys Valon veljeskunnalta. Tervetuloa taas kerran jumalaisen valon ja rakkauden energioihimme. Ennen kaikkea muistakaa, että Henki rakastaa ja arvostaa teitä. Vaikka ajat saattavat näyttää vaikeilta, tietäkää, että teillä on asiat hyvin, että teillä on aina, mitä tarvitsette, ja että tarpeenne tyydytetään aina. Kyllä, pysyvä luottamuksenne siihen, että Henki opastaa ja ylläpitää teitä, saa juuri sen tapahtumaan kerta toisensa jälkeen. Tietäkää, että suojelemme ja ohjaamme teitä aina. Siispä rentoutukaa ja nauttikaa matkasta! Älkää vaipuko pelkoon, koska pelko on tunnetila, joka ensin vetää energiavärähtelynne alas ja sitten menee fyysiseen kemiaanne!

Olemme selittäneet aiemmissa Circle of Grace -teksteissä, että tiheä eetteriolemuksenne muodostuu neljästä yhteenpunoutuneesta kerroksesta - ei vain siitä fyysisestä henkilöstä, jonka näette peilissä. Fyysistä ydintänne ympäröi tunnekeho, sitten mentaalikeho ja sitten henkikeho - aivan kuin venäläisessä puunukessa (naureskelua)! Kaikki neljä kerrosta on puhdistettava ja tasapainotettava, jotta elämänne virtaisi harmoniassa. Jotkut teistä ehkä ajattelevat: "Hah, sieviä sanoja, olen kuullut ne aiemminkin. Olen niin väsynyt, että tuskin selviän kustakin päivästä. Maapallon on sekasotkussa ja ihmiskunta aiheuttaa pahempaa sekasotkua - on liikaa sotaa, vihaa, köyhyyttä, sairautta ja ahneutta. Miten kaikki tämä kaaos voi parantua kolmessa lyhyessä vuodessa?"

Aa, nyt esitämme teille muutaman kysymyksen. Luuletteko, että maailma sellaisena, kuin tunnette sen, loppuu tulevassa vuosituhannen muutoksessa joulukuussa 2012? Miten monien asioiden luulette muuttuvan? Kyllä, tuntemattoman kohtaaminen on aina pelottavaa, mistä syystä ihmisten on niin vaikeaa muuttaa mukavuusaluettaan ja he usein kuluttavat valtavasti energiaa pysyäkseen paikoillaan sen sijaan, että hyväksyisivät muutoksen.

Rakkaat ystävät, tienne, kotinne ja toimistorakennuksenne pysyvät. Emme puhu tässä niistä yksittäisistä säätapahtumista, jotka vääjäämättä muuttavat maisemaa ja joita jo koette. Miten moni teistä tunsi muutoksen 3D:stä 4D:hen, mikä tapahtui vuonna 2001? Se oli hyvin hienovarainen ja tuskin huomattava. Mutta oletteko koskaan odottaneet kaupassa maksaaksenne jonkin ja sitten teille vain kerrotaan, että "auringonpilkut" aiemmin päivällä ovat katkaisseet satelliittiyhteyden ja luottokorttinne ei toimi? Tällaisesta muutoksesta puhumme! Muutos on energeettinen! Olette eläneet sitä viimeisten 20 vuoden ajan ja hyvä uutinen on, että se on melkein ohi! (Naureskelua ja iso halaus)

Älkää pelätkö lineaarisen ajan häviämistä, koska sitä ei ole koskaan ollutkaan. Keksitte sen! Katsokaa luontoa, katsokaa kaikkia kasveja ja eläimiä ympärillänne. Kyllä, vuodenajat kehittyvät lineaarisesti, tapahtuu luonnollista edistymistä tähtiasetelmien kulkiessa hitaasi yläpuolellanne yötaivaalla, koska syntymä, elämä ja kuolema hallitsevat 4D-todellsuutenne fyysisiä tekijöitä. Yritämme opettaa teille, että se mitä tunnette, ajattelette ja miten toimitte elämän prosessissa, on todellisuudessa tärkeää.

Oletteko koskaan katselleet koiranne leikkimistä? Mietittekö koskaan, mitä se ajattelee? "Katso, tämä on iso juttuni, juoksen nyt! Katso, otan kiinni kepin nyt! Katso minua, juoksen nyt takaisin luoksesi! Ole kiltti, heitä se taas!" Samalla kun ehkä hajamielisesti liikutte koiranne kanssa ja elätte uudelleen riidan, joka teillä oli työtoverinne kanssa, lemmikillänne on tosi hauskaa! Miksei teillä ole? Koska mielenne on täynnä jotain mennyttä murhetta. Heti kun lakkaatte keskittymästä läsnä olevaan hetkeenne, lankeatte takaisin "olisin, olisin voinut ja minun olisi pitänyt" -ansaan.

Olemme korostaneet aiemmin sitä, että te ette voi (3/4D-todellisuudessa) palata fyysisesti takaisin menneisyyteenne muuttamaan sitä (ette vielä!) ettekä voin nähdä tapahtumatonta tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen. Mutta jos olette juuttuneet menneisiin tapahtumiin ja pyöritätte niitä jatkuvasti uudelleen mielessänne, ette osallistu siihen nykyhetkeen, mikä tapahtuu kaikkialla ympärillänne. Sillä ei ole merkitystä, oletteko kietoutuneena menneisiin vai tuleviin asioihin, tulos on sama: koiranne pitää hauskaa ja te ette!

Mietit ehkä, miten tämä kaikki liittyy tulevaan muutokseen? Rakas ystävä, ei-fyysisissä ulottuvuuksissa ajatukset ovat asioita. Jokaista maailmanne fyysistä "asiaa" vastaa samanlainen tai suurempi ei-fyysinen asia, mikä määrittelee ja tukee tuota fyysistä ilmentymää. Tuon kohteen luominen alkaa ei-fyysisellä tasolla ideana, jonka elävöittävät ajatukseenne, ja se muuttuu tiheämpään ja tiheämpään muotoon, kunnes se ulottuu fyysiseen todellisuuteenne.

Kun nykyinen 3D-todellisuutenne muuttuu 5D:ksi, fyysisen ja ei-fyysisen välinen raja hämärtyy. Ilmentäminen tapahtuu nopeammin! Oletteko valmiita? Oletteko ajatustenne ja tunteidenne ohjaksissa vai hallitsevatko ne edelleen teitä? Voitteko päästää irti menneistä loukkauksista? Tämän artikkelin tarkoitusta varten käytämme esimerkkiä ihmisestä "uhrimoodissa", koska se on yksi vaikeimmista oppitunneistanne. Toivomme kovasti, että parannatte tämän oppitunnin, jotta voitte siirtyä sen yli.

Ottakaa vastuu tapahtuneesta, sillä jos jotain tapahtui, niin jollain tasolla veditte tuon kokemuksen elämäänne. Joskus ette ehkä koskaan ymmärrä, miksi teidän oli käytävä tuo oppitunti läpi, mutta olkaa vakuuttuneita siitä, että korkeampi itsenne etsi sen parantamista ja se tekee teille suuren palveluksen. Miten siirtyä yli? Anna anteeksi, rakas ystävä, anna anteeksi itsellesi ja toisille mukana olleille, ja sitten siirryt sujuvasti eteenpäin. Näe oppitunti ja hyväksy oma osasi siinä tai et ikinä pysty päästämään siitä irti. Kyllä, siunaa sitä viisautta, mitä tuo tilanne, asia tai henkilö on tuonut sinulle, ja anna lopun mennä!

Älkää pelätkö muutosta, rakkaat ystävät, koska muutos on ainoa vakio maailmankaikkeudessa. Kun olette nuoria, kaipaatte jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta, ja on yksinkertaista elää nykyhetkessä. Kun kasvatte vanhemmiksi, opitte hyväksymään, että mikään ei koskaan pysy samana. Sitten oma näkökulmanne määrittelee elämänne laadun. Ihmiset jotka ovat jumiutuneet uhrimoodiin, tulkitsevat tapahtumia vain niissä puitteissa. Melko pian koko elämä näyttää olevan heitä vastaan - kaikilla näyttää olevan salattu motiivi ja kaikki heidän ympärillään muuttuu happamaksi. Kun he toimivat sokeasti tästä yhdestä rajoittuneesta näkökulmasta, he eivät käsitä, että he luovat kulkiessaan omaa kurjuuttaan. Luotte sitä, mihin keskitytte! Jos juoksentelette ympäriinsä itkien "voi minua parkaa", maailmankaikkeus auttaa iloisesti koko ajan. Siihen saakka kunnes otatte vastuun siitä, mitä luotte, ette voi tehdä mitään paremmaksi!

Pääviestimme tässä on, että olette luomisen mestareita hyvin kirjaimellisesti. Kun aistinne ja kykynne laajentuvat 5D:n ei-fyysiselle alueelle, käsitätte, että voitte ilmentää ajatuksenne todellisuudeksi erittäin nopeasti. Ettekö ole kouluttaneet mieltänne olemaan mielialojenne ohjaksissa? Aa, sitä olisi hyvä harjoitella nyt! (Hykertelyä - rakastemme teitä hyvin paljon!)

Riippumatta siitä oletteko vastaherännyt valotyöntekijä vai nyt jo veteraani, olette luultavasti tajunnut, ettei ole sattumia. Asioita tapahtuu aina jostain syystä. Samalla kun asia voi olla fyysinen tapahtuma ja syy sen takana ei-fyysinen, se mitä käsittelette tuon tapahtuman, määrää lopputuloksen ja sen, miten se vaikuttaa elämäänne. Kyllä, puhumme edelleen näkökulmasta!

Jos luotatte siihen, että "kaikki on niin kuin pitäisikin", niin jokainen tapahtuma - hyvä tai huono, oikea tai väärä - on opettamassa teitä. Mutta jos jäätte kiinni tuon tapahtuman ja siihen osallistuvien tuomitsemiseen, toimitte egosta. Jos olette vakuuttunut siitä, että oma totuutenne (mistä tahansa aiheesta) on oikeudenmukaisempi ja oikeampi kuin jonkun muun totuus, toimitte egosta.

Totuus on yhtä ainutlaatuinen kuin jokainen yksilö. Kellään ei ole tällä vapaan tahdon vyöhykkeellä oikeutta tuputtaa omaa totuuttaan teille ja pakottaa teitä hyväksymään oman näkökulmansa oikeana - yli oman sisäisen totuutenne. Kellään ei ole oikeutta pakottaa teitä muuttamaan sitä tapaa, jolla ajattelette tai tunnette. Olemme usein vitsailleet, että Jumala on onnekas siinä, ettei hänellä ole mitään uskontoa, ja siksi mitään ristiriitaa ei ole hänen sisällään.

Omassa historiassanne tuomitseminen on osoittautunut suurimmaksi ongelmaksi järjestyneissä uskonnoissa ja kaikkien uskonsotien syyksi. Usko Henkeen on itse asiassa uskoa itseenne - kyllä, koska Jumala asuu sisällänne! Olette Jumala! Pahin asia mitä on koskaan tapahtunut ihmisille maaplaneetalla (meidän näkökulmastamme) oli se, että järjestäytynyt uskonto erotti ihmisen omasta jumaluudestaan ja näin ryöväsi teiltä kaikki luontaiset jumalvoimanne.

Mitä onni on? Onni on pelkästään olemista valmiina, kun jokin tilaisuus esittäytyy. Tosiaankin, valmistautuneisuus saa ilmentymisen tapahtumaan! Mikä on synkronismin liikkeelle paneva voima? Selkeä yhteys 4D-henkilön ja 5D-korkeamman itsen välillä (eli ei fyysisen ulottuvuuden). Selitimme aiemmin, että tiheä eetterikehonne koostuu FTMH-kerroksistanne (fyysinen, tunne, mentaalinen, henkinen). Tämä on fyysinen ytimenne, auranne tai tarkemmin auranne kolmen energiakerroksen ympäröimänä. Missä kohtaa sitten korkeampi itsenne sopii kuvaan mukaan? No, sana "korkeampi" on harhaanjohtava, koska se viittaa suuntaan - ylös - pois teistä. Tämä sama käsitys erillisyydestä Jumalaan tai olemisesta alempana kuin Jumala, on jarruttanut henkistä kasvua tällä planeetalla tuhansia vuosia!

Korkeampi itsenne on auraosanne kietoutuneena fyysisen ytimenne ympärille. Kun puhdistatte pois (fyysisten) tukosten ja (energeettisen) painolastien sisäisen paineen, olette puhtaita selkeään yhteyteen koko energiaolemuksenne kanssa, aivan yhtä selkeästi kuin tietoisuutenne nykytaso yhdistää teidät fyysiseen ytimeenne.

Rakkaat ystävät, teidän ei ole tarvetta taistella keskenänne siitä, kenen Jumala on vahvempi, kenen tapa parempi ja mikä pahinta, kenen totuus on oikea. Olkoon tunnettua, että totuus on jokaisella ihmisellä yksilöllinen - pyhä teille itsellenne ja yhtä erilainen kuin sormenjälkenne ovat toisistaan. Jos joku väittää tietävänsä yhden ja ainoan totuuden, lähtekää pois! Nopeasti! (Naureskelua) Pitäkää se, mikä resonoi totuutena teille, ja antakaa muun mennä. Vielä pahempi - jos joku vaatii, että teidän on ajateltava ja tunnettava hänen tavallaan, näette egomanipulointia.

Muistakaa, että kiintymättömyys on sitä, ettei ole mitään voitettavana tai menetettävänä jostain tilanteesta. Niillä jotka kinastelevat keskenään, on tunne ja/tai ajatuspanos niissä tapahtumissa, joita he yrittävät työntää kohti omaa etuaan. Olkaa tarkkana passiivisen tai aggressiivisen manipuloinnin osalta, sillä kumpikin rikkoo henkilökohtaisia rajojanne. Kenelläkään ei ole oikeutta tuputtaa teille omaa arvosteluaan siitä, mikä on hyvä, paha, oikein tai väärin.

Meille surullisinta on katsella tuomitsemista. Jos ego on mukana, näette tuomitsemista tapahtuvan. Aiemmissa Circle of Grace -tekstissä selitimme, että Jumala ei tuomitse - Jumala on vain KAIKKI. Ihmiset tuomitsevat toisensa ja useimmiten heidän mielestään toisilta puuttuu "oikea näkökulma" tai tulkinta siitä, mikä pitäisi olla sopivaa tunneosallistumista johonkin tilanteeseen. Sopivaa kenelle? Kyllä, tämä kysymys teidän on esitettävä aina, kun joku yrittää vakuuttaa teille, että hänen totuutensa on oikea, oikeudenmukainen ja parempi kuin teidän oma totuutenne.

Totuus on erilainen jokaiselle ihmiselle. Se mitä uskotte ja miten näette elämän, on ainutlaatuista, oikein ja erilaista jokaiselle teistä. Jotkut ihmiset huutavat, että maailmanloppu on käsillä ja se tulee pian, vuonna 2012. Jos katsotte lähihistoriaanne, epäilemättä havaitsette, että nämä samat "tuhon ja hävityksen kannattajat" huusivat samasta pimeiden päivien loppumisesta vuonna 1999. Miksi? Pelon iskostaminen toisiin merkitsee sitä, että voi kontrolloida heidän ajatteluaan ja horjuttaa heidän tunteitaan saamalla heidät pelkäämään oman mielensä tuntemista.

Kun saavutatte suuremman maailmanlaajuisen yhteystason, alatte nähdä monia tapoja, joilla kaikki ihmiset ovat keskenään yhteydessä. Vaikka kielenne, vaatetuksenne ja ulkonäkönne voi olla erilainen, sisäiset samankaltaisuutenne tekevät teistä kaikista yhden ihmiskunnan. Ihmiset, olkaa kilttejä toisillenne - vain sitä pyydämme! (Naureskelua) Jos voitte tehdä tämän yhden yksinkertaisen asian, kaikki erimielisyytenne ratkeavat, kun käsitätte olevanne kaikki "veljiä ihon alla".

Mitä on ihon alla? Teillä kaikilla on sama peruskokoelma lihaksia, luita, elimiä ja yhdistäviä kudoksia. Sama immuuni-, hormoni ja hermojärjestelmä. Tarvitsette kaikki ilmaa hengittääksenne ja ruokaa syödäksenne. Mutta tämä huolehtii vain fyysisistä perustarpeistanne. Nyt kun laajentuva tietoisuutenne rekisteröi, että teillä on myös energiakeho, alatte pian käsittää, että aurannekin täytyy syödä ja erittää energiaa - kyllä, päästään takaisin siihen mitä opetamme, rakkaat ystävät, auranne huolehtimiseen ja ylläpitoon. Circle of Grace on yksinkertainen ja helppo tapa oppia, miten syödään ja eritetään energiaa! Kyllä, opetamme teitä potalle, valotyöntekijät. Jos voitte nauraa tälle kuvalle, onneksi olkoon, olette astuneet ulos egosta! (Naureskelua ja iso halaus)

Lapset oppivat ensin konttaamaan, sitten kävelemään ja sitten juoksemaan. Näettekö tässä vastaavuuden? Erittäin perusaskel mutta merkittävä teille, on oppia, miten energiakehonne toimii, ja työskennellä sen kanssa pitääksenne auranne terveenä. Arvatkaapa mitä - tuo aura sisältää fyysisen ytimenne! Kyllä, kuten olemme opettaneet teille, tiheä eetterikehonne muodostuu fyysisestä, tunne-, mentaalisesta ja henkisestä kerroksesta. Kun elämänne ulottuu täysin fyysisestä ei-fyysisiin ulottuvuuksiin, löydätte pian kaikki painolastit, mitä olette kantaneet 3D-elämästä jumiutuneena tunne-, mentaaliseen ja henkiseen kerrokseenne. Suurin osa siitä on rumaa ja tuskallista ja monille sen käsittelemisestä tulee ylivoimaista.

Tästä syystä olemme yllyttäneet teitä puhdistamaan itsenne kaikilla FTMH-tasoilla. Ulkoinen elämänne, kotinne, työpaikkanne ja ihmissuhteenne peilaavat kaikki sisäistä fyysistä olotilaanne. Ettekö ole käsittäneet, että saatte kolminkertaisesti takasin sen, mitä lähetätte ulospäin? Se mitä ilmaisette, miten ajattelette ja miten käyttäydytte, ovat kaikki peilejä, jotka mittaavat terveytenne FTMH-tasoja.

Rakas ystävä, miten voit rakastaa kaikkia asioita, kun edelleen hoivaat vääryyksiä sydämessäsi? Tämä on yksi vaikeimmista oppitunneista - miten antaa anteeksi kaikille, myös itsellenne! Miten antaa anteeksi kaikille ihmisille, jotka ovat satuttaneet teitä tai rakastaneet ehdollisesti. Jos voitte nähdä noiden ihmisten ja tilanteiden tuomat oppitunnit ja antaa anteeksi heidän osansa niissä, niin antakaa heidän pitää ne, jos he ovat edelleen sokeasti sotkeutuneena niihin. Antakaa anteeksi heidän lyhytnäköisyytensä, tuomitsemisensa ja negatiivisuutensa, sillä ne kaikki lähtevät heidän näkökulmastaan elämään. Tuon näkökulman ei tarvitse olla teidän!

Toisin sanoen, jos voitte ymmärtää ja oppia oppitunnin ilman tunnetta tai kiintymistä ja lähteä pois tyytyväisenä siitä, että olette omaksuneet tarvitsemanne ja jättäneet muun taakse, niin olette todella kehittyneet yli tarpeesta toistaa tuota oppituntia. Ja muistakaa, että kun olette oppineet sen, Henki heittää sen eteenne vielä kerran nähdäkseen teidän käsittelevän sen uudesta, korkeammasta näkökulmastanne. Jos se siis ilmestyy vielä, kun olette jo tehneet rauhan sen kanssa, niin tyytyväisenä havaitsette, että teiltä menee vai hetki sen siunaamiseen ja irtipäästämiseen!

Kun olette täysin puhdistaneet tuon negatiivisen värähtelymallin FTMH-kerroksistanne, maailmankaikkeus reagoi vastaavasti - jollain paremmalla! Muistakaa lisätä lause "tai jotain parempaa" jokaisen rukouksenne perään, jotta annatte enkeleille tilaa ilmentää teille sen, mikä on oman mielikuvituksenne ulkopuolella. Kyllä, rakas lukija, vain oma mielikuvituksesi rajoittaa sinua! Ajattele sitä hetken aikaa.

Olemme pyytäneet teitä erittelemään hyvin sen, mihin keskitytte ilmentämisessä - mitä yksityiskohtaisempaa sen parempi. Mutta - mikä tahansa on mahdollista! Joskus juututte kuvittelemaan vain yhtä tai kahta väylää tiettyyn lopputulokseen. Silloin kun lisäätte "tai jotain parempaa", jätätte ikkunan auki, jotta Henki voi tuoda sen, mikä on korkeimmaksi ja parhaimmaksi hyväksenne. Kuvitelkaa sen antavan enkeleillenne jotain tehtävää, jos niin on teistä parempi!

Jäähyväislahjana annamme teille Circle of Grace -parantumisrukouksen. Antaaksenne meille luvan olla ja työskennellä kanssanne fyysisessä tilassanne, sanokaa rukous ääneen, vaikka vain kuiskaisitte sen kylpyhuoneessa ennen nukkumaanmenoa. Muistakaa, että siitä minkä sanotte, tulee konkreettista! Ensimmäiset kaksi riviä teidän on tarkoitus korjata sopimaan omiin uskomuksiinne - pyydämme teitä sanomaan vain kaksi viimeistä riviä kirjoitetun mukaisesti. Maatkaa tyyny päänne alla ja toinen polvienne alla. Sitten pudottakaa leukanne avoimeksi, jotta aktivoitte painevapautuksen hermojärjestelmästänne (ja energeettisistä meridiaaneistanne - niin ylhäällä kuin alhaalla!) Antakaa meidän liittyä teihin aktiiviseen parantumissessioon tai työstämään teitä, kun vaivutte uneen, tai pudistamaan teitä, kun leijailette omassa suosikkimeditaatiossanne.

"Rakas herra, Isä/Äiti Jumala, liity minuun tässä parannussessiossa.
Rakkaat ylösnousseet mestarit, oppaat ja enkelit, liittykää minuun tässä parannussessiossa.
Rakkaat veljet, Valon veljeskunta, liittykää minuun tässä parannussessiossa.
Rakas korkeampi itse, liity minuun opastamaan ja ohjaamaan tätä parannussessiota."

Jumalan siunausta, rakkaat ystävät. Älkää koskaan menettäkö luottamustanne, sillä teitä rakastetaan kovasti!

Olemme kaikessa rakkaudessa Valon veljeskunta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.