UUDEN MAAN SYNNYTTÄMINEN, OSA 3

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
29.12.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 

Paluu
 
Ensin matkanne neljännen ulottuvuuden läpi on hidasta, mutta se kiihtyy nopeasti, kun astutte neljännen ulottuvuuden, astraalimaailman korkeammille alitasoille. Sitten kun tulette lähemmäs ja lähemmäs neljännen ja viidennen ulottuvuuden välistä kynnystä, aika – itse asiassa aikakäsitys – alkaa häilyä tietoisuudessanne sisään ja ulos.
 
Tässä risteyksessä fyysinen kehonne alkaa muuttua kummallisilla ja vierailla tavoilla. Se mikä ennen vaikutti kiinteältä, alkaa häilyä sisään ja ulos. Itse asiassa te häilytte sisään ja ulos viidennen ulottuvuuden tietoisuudestanne. Siksi havaintonne avautuvat ja sulkeutuvat nyt-hetken todellisuuteen, joka on ykseyden tässä. "Tämä on hyvin tuntematonta", kommentoitte pelkopistoksen kera. Kuitenkin pelkkä pelkopistos riittää lähettämään teidät takaisin tuttuun kolmannen ulottuvuuden maailmaan.
 
"Ei", huudatte. "Ei taas! Miksi tämä tapahtuu aina juuri, kun tunnen olevani melkein perillä?" Vastaus on, että olette saavuttaneet paikan, joka tuntuu "ei paluuta" –kohdalta, joka usein aiheuttaa pelkoa. "Voinko koskaan enää palata elämään, jonka olen tuntenut myriadeissa inkarnaatioissani?" mutisette itsellenne, kun saavutte tuon todellisuustaajuuden kynnykselle. Sitten syvällä sisällänne kuulette: "3D-peli on nyt loppumassa!"
 
Mutta ette oikeasti halua tuon todellisuuden olevan ohi. Haluatte käydä lyhyesti viidennen ulottuvuuden Maassa. Lähteminen ja kaiken sen jättäminen taakse, minkä olette tunteneet todeksi, on täysin eri asia kuin lyhyt vierailu.
 
"Mitä jos tämä näky on vain harhaa? Mitä jos vain "hallusinoin"?" Kuulemme usein näitä kysymyksiä "pian palaavilta" Maavapaaehtoisiltamme. Kuulemme myös: "Mitä jos kolmannen ulottuvuuden itseni käyminen viidennessä ulottuvuudessa saa minut muistamaan, että olen todellisuudessa viidennen ulottuvuuden itse, joka vierailee kolmannessa ulottuvuudessa?" Tämä kysymys saa aikaan myriadeja ristiriitaisia tunteita sekä merkittäviä päätöksiä. "Luulen, että haluan palata, mutta pidän elämästäni siellä nyt. Ensin olin hämmentynyt ja yksinäinen, mutta nyt minulla on ystäviä ja syviä, kestäviä suhteita. Miten voin hylätä ne, joiden kanssa olen jakanut elämäni?"
 
Tiedämme, että lisääntyvät viidennen ulottuvuuden energiakentät tekevät vaikeaksi jäädä maa-astiaanne, koska kutsu palata kotiin tulee kovemmaksi ja kovemmaksi. Näin ollen kiintymisenne maa-astiaan tulee heikommaksi ja heikommaksi. "Mitä jos vain päästän irti? Mitä jos en enää yrittäisi jäädä fyysiseen kehooni ja sallisin tietoisuuteni nousta vapaasti fyysisen kehon, fyysisen elämän, planeetan, tähtijärjestelmän, galaksin, universumin ja myös heikon muotomuiston tuolle puolen?" "Voisinko koskaan palata maakuoreeni? Ja mikä tärkeintä, olenko valmis Gaian auttamistehtäväni osalta?"
 
Milloin tiedätte tuon vastauksen? Miten tiedätte tuon vastauksen? Tiedättekö koskaan tuon vastauksen? Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin ei resonoi fyysiseen maailmaan, kolmanteen ulottuvuuteen tai tietoisuustilaan, joka vastaisi noihin kysymyksiin. Kuitenkin kun näitä kysymyksiä esitetään, tulee helpommaksi antautua vastauksen tietämisen nyt-hetkeen. "Milloin näihin kysymyksiin vastataan?" kysytte. "Vastauksia tulee", sanomme, "kun teidän ei enää tarvitse esittää kysymyksiä."
 
"Aivan", mutisitte jatkaessanne matkaanne, "minun täytyy muistaa seurata energiaa, lukea energiaa ja virrata energian kanssa!" Olette oikeassa vakaumuksessanne, sillä kun energiasta tulee enemmän viidettä ulottuvuutta, teistä tulee enemmän viidettä ulottuvuutta. Lopulta alatte saada aistimuksia valokehostanne. Ne alkavat selkärangan juuresta tai joskus sydämen takaa.
 
Nämä tunteet nousevat kundaliinistanne, henkilökohtaisesta muodottomasta, sisäisestä valokehostanne. Viisaasti monet teistä alkavat muistaa, miltä viides ulottuvuus tuntuu. Jotkut teistä myös muistavat, että te ette tulleet Maahan avaruusaluksella, vaan ydinolemuksessanne.
 
Jätitte suuremman osan elämänvirrastanne moniulotteisille tasoille ja lähetitte osan hengestänne asumaan ihmismuotoon. Tulitte tuohon muotoon, kun se syntyi, oli lähellä kuolemaa, korkeassa kuumeessa tai koki vakavan onnettomuuden tai sairauden. Monet teistä ihmisistä muistavat lisääntyvässä määrin, että olette itse asiassa moniulotteisia olentoja, jotka elävät fyysisen kehonsa kolmannessa ulottuvuudessa, koska halusitte kokea elämän fyysisessä muodossa.
 
Jotkut teistä muistavat myös, että teillä on monia korkeampia itsejä, jotka ovat kaikki samassa ykseyden nyt-hetkessä. Tulitte kaikki yhdestä olennosta, koska tulitte ykseydestä, jossa ei ole erottumista kolmannen ulottuvuuden maailmojen yksilöllisyyteen. Teitä joka on yhden "sinun" kaikki erilliset ilmaisut, kutsutaan Kotiin. Mutta useimmat meistä kiintyivät niin ihmisitseensä, ettette halua lähteä tältä planeetalta, ennen kuin koette Gaian suuren kuninkaallisuuden sen viidennen ulottuvuuden planeetta-ITSESSÄ.
 
Gaian ylempi neljäs ulottuvuus on täynnä ylösnousevia ihmisiä, jotka muistavat kokemuksen elämisestä huipputodellisuudessa, missä kaiken elämän muuntuminen on normaalia. He tietävät, että kolmannen ulottuvuuden yhteiskunnissa on ääripäinä huippuyhteiskuntia ja rappeutuneita ja romahtaneita yhteiskuntia.
 
Monilla teistä on ollut inkarnaatioita ylhäällä kokeaksenne huippuyhteiskunnan sekä alhaalla kokeaksenne yhteiskunnan rappeutumisen ja romahtamisen. Olette valinneet nuo ratkaisevat hetket, koska ne antavat valtavaa sielukasvua. Korkeamman ulottuvuuden todellisuudessanne ei ole aikaa ylä- ja alatodellisuuden välillä.
 
Korkeamman ITSENNE havaintotavalla ette voineet ymmärtää valtavan polarisoitunutta yhteiskuntaa. Useimmat teistä tulivat galaktisista yhteiskunnista, joissa ette tienneet yhdestäkään konfliktista suurten galaksisten sotien päättymisen jälkeen. Teitä, ITSENNE 3D-ilmaisuja, kutsutaan usein "tähtisiemeneksi", koska olette sitä!
 
Te olette me, mutta monet teistä eivät vielä ole muistaneet sitä. Tämä johtuu siitä, että olette 3D-todellisuudessa, joka ei ole vielä muistanut "huippuaan", koska on ollut niin monia elämiä rappeutuneissa ja romahtaneissa todellisuuksissa. Tuo tilanne muuttuu pian.
 
Joskus, erityisesti Maan tapauksessa, me Galaktiset avaamme kolmannen ulottuvuuden elinpiirin väestölle voidaksemme hoivata planeettaa tässä lähtötaajuudessa. Koska tämä on kuitenkin hyvin matala (kolmannen ulottuvuuden) taajuus, asukkaiden on helppoa pudota sivilisaatioksi, jossa on vähän itsetietoisuutta.
 
Tämän itsetietoisuuden puutteen vuoksi ihmiskunta ei oivalla, että planeetta on aistivia olento. Jotkut tiedemiehenne jopa ajattelevat, että ihminen on kehittynein olento planeetalla, mutta planeetta jolla se asuu, ei ole aistiva olento. Tuo vanha harha on loppumassa, kun korkeammasta valosta tulee voimakkaampaa ja voimakkaampaa.
 
"Miten paljon korkeampaa valo on ja missä taajuudessa?" kysytte. Sanomme: "Korkeampi valo on ääretöntä, kun ei ole aikaa ja paikkaa rajaamassa sitä. Puhumme moniulotteisesta valosta, jota on aina ollut, mutta se ei ole päässyt ilmakehän läpi, koska se vahingoittaisi sitä harhaa, että Gaia on vain kolmannen ulottuvuuden planeetta."
 
Kun korkeampaa valoa tulee Gaian kolmannen ulottuvuuden elinpiirialueen ilmakehään, se alkaa muuntaa tuota aluetta neljänneksi ja viidenneksi ulottuvuudeksi. Itse asiassa tätä tapahtuu nyt-hetkessänne. Voitte nähdä, miten maailmanne vaikuttaa olevan suuressa myllerryksessä. Tämä myllerrys on vain kaaosta, joka edeltää aina muutosta.
 
Todellisuuden taajuus sanelee sen ulottuvuuden, mihin tuon todellisuuden elämishologrammi voidaan heijastaa, jotta siitä tulee totta asukkaille. Muistakaa, että vain siinä hologrammissa olevat, joka on kalibroitu heijastamaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden maailmaan harhaa, uskovat, että he elävät fyysisellä maapallolla.
 
Sitten kun tietoisuutenne laajenee kolmannen/neljännen ulottuvuuden beta- ja alfa-aaltotietoisuuden yli, alatte epäillä, että on suurempi todellisuus, mikä odottaa juuri näkymättömän hologrammiheijastuksen ulkopuolella ja mitä toiset eivät näe. Silloin alatte oivaltaa, että olette erilainen kun ne, jotka uskovat, että vain hologrammi on totta. Te, rakkaat ystävät, olette avanneet oman valoportaalinne, joka alkaa Gaian ytimestä ja ulottuu korkeampiin ja korkeampiin ulottuvuuksiin.
 
Tämä portaali kulkee hologrammin läpi. Näin ollen sitten kun portaalinne on auki, teillä on "vapaalippu" pois hologrammista. Siunausta teille, rakkaat urheat ystävämme, jotka olette päättäneet vapaaehtoisesti jäädä. Avoin portaalinne on muistuttanut teille, kuka olette ja miksi otitte tämän inkarnaation auttaaksenne Gaiaa.
 
Koska olette muistaneet ITSENNE, suuri omistautumisen tunne sallii teidän jäädä Maahan ja "istuttaa" henkilökohtaisen portaalinne Maan ytimeen, jotta voitte vetää korkeampaa moniulotteista valoa portaalinne läpi Gaiaan. Kun korkeamman ja korkeamman ulottuvuuden valoa virtaa portaalinne läpi Gaiaan, alatte muistaa täysin ITSENNE. Muistatte, koska korkeampaa valoa tulee kruunuunne ja kulkee sitten jokaisen chakranne läpi, jotta se voi virrata juurichakran läpi Gaian ytimeen.
 
Näettekö, miten tärkeitä olette? Kuitenkin yksi sivuvaikutus korkeamman valon virtaamisesta sisäisen portaalinne läpi on, että se toimii kuin "viemäri-imuri" maa-astiassanne. Korkeampi valo menee ytimeenne ja löytää kaiken pimeyden kaikista inkarnaatioistanne. Muistakaa, että tämä korkeampi valo on ajan ja paikan ulkopuolella, joten kulkiessaan lävitsenne se avaa teidät ykseyden nyt-hetkeen.
 
Tämä lävitsenne virtaava korkeampi valo toimii myös valonheittimenä, joka valaisee jokaisen asian, jonka ilmoititte vapaaehtoisesti tekevänne. Lisäksi korkeampi valo joka resonoi korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin heti, kun sopeudutte siihen, "panoroi" kaiken pimeyden/pelon, joka tukkii järjestelmäänne. Kun pimeys on löydetty, valo kulkee syvemmälle ja syvemmälle muotoonne, löytääkseen kolmannen ulottuvuuden elämienne kaikki piilopaikat ja muuntaakseen kaikki kolmannen ulottuvuuden tukokset viidennen ulottuvuuden valoksi.
 
Kaikille näille tukoksille on yksi nimi ja se on "pelko". Onneksi pelon vastalääke joka on ehdoton rakkaus, elää myös kehossanne. Tämä vastalääke löytyy korkeamman ulottuvuuden tietoisuudestanne. Kun menneet, rinnakkaiset ja samanaikaiset elämät paljastetaan teille korkeamman valon avulla, voitte lähettää tuon valon ehdotonta rakkautta parantamaan kaikki inkarnaationne kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maassa.
 
Tällä tavalla kaikki korkeampien todellisuustaajuuksien elämiskokemukset voidaan jakaa kolmannen ulottuvuuden tietoisuutenne sekä Gaian ja kaikkien sen asukkaiden kanssa. Lopulta teistä tulee valokenttä, jossa jatkatte planeettapalveluanne.
 
Koska olette laajentaneet tietoisuutenne viidennen ulottuvuuden valoon ja sen yli, voitte nähdä ja havaita 3D-harhat. Tiedätte myös, että olette henkilökohtaisen todellisuutenne luoja ja kaikki Maan ihmiset ovat planeettatodellisuutensa luojia.
 
Tämän viisauden myötä pystytte päästämään irti polarisoituneista harhakuvista – hyvä-huono, parempi-huonompi ja sinun-minun – ja muuttamaan ne "minä olen valo, minä olen rakkaus" –totuudeksi, joka laajentuu kollektiiviin "me olemme valo, me olemme rakkaus" –totuudeksi.
 
Sitten ihmiskunta voi laajentaa kollektiivitotuutensa "me Maan ihmiset olemme valoa ja rakkautta" –totuudeksi. Sitten "sinä" joka on yhdistynyt me-kollektiiviin, voi luoda uutta Maata, koska te olette yhtä Gaian kanssa ja Gaia on yhtä teidän kanssanne.  
 
Nimittäin muuttaessanne itseänne muutatte myös planeettaanne. Siksi paremminkin synnytätte uuden Maan, kuin luotte sen, koska luominen alkaa korkeampien ulottuvuuksien nyt-hetkessä ja raivaa tiensä ajan ja paikan läpi alempiin taajuuksiin.
 
Kun palaatte, palaatte kirjaimellisesti, koska voitte muistaa taajuuden alentamisen myriadien kolmannen ulottuvuuden inkarnaatioidenne henkilökohtaisiin itseihin Gaialla. Me Arcturuslaiset olemme seuralaistenne joukossa tässä prosessissa, jossa tullaan kolmannen ulottuvuuden muotoon ja/tai palataan moniulotteiseen valoon.
 
Ette ehkä tunnista meitä, koska olemme muodottomia energiakenttiä, kuten monet moniulotteiset esi-isänne. Tunnistatte kuitenkin valomme ja rakkautemme, sillä olemme yhtä muotoa, josta aloititte matkanne fyysiselle maapallolle.
 
Kun palaatte, tunnistatte oman moniulotteisen ilmaisunne toisissa todellisuuksissa ja ulottuvuuksissa. Näette, että kaikki "sinät" tulevat yhdestä. Tämä muisto ykseydestä opastaa teidät oivaltaman ja päästämään irti 3D-uskomusjärjestelmistänne!
 
Nämä vanhentuneet uskomusjärjestelmät ovat samanlaisia kuin aapinen, jonka saitte opetellessanne lukemaan. Ette enää tarvitse tuota aloittelijan kirjaa, kun nyt olette siirtyneet ylöspäin taajuudessa ja tietämisessä.
 
Yhdistytte nyt-hetkeen, jossa voitte päästää irti vanhoista käsityksistä, kuten polariteetti, sukupuoli, erillisyys, kilpailu, peräkkäisyys, aika ja paikka. Tätä yhdistymistä varten teidän täytyy vain säilyttää kalibroitumisenne moniulotteiseen ajatteluun, ehdottomaan rakkauteen ja äärettömään viisauteen.
 
Nämä luontaiset ominaisuudet asuvat kolminkertaisessa liekissänne korkean sydämen ATMA:ssa. Aivan kuten kolmannen ulottuvuuden elämänne kalibroidaan, moniulotteisen elämänne jokainen alue ladataan 3D-saviastiaanne.
 
Ennen tätä nyt-hetkeä 3D-astianne ei voinut yhdistyä moniulotteisen ITSEN kanssa, kun tuo astia oli liian primitiivinen ja yksilöllistynyt. Tuo olotila oli suunniteltu. Tiesitte kaikki, että suuret haasteet olisivat parasta sielulaajentumisellenne. Näin ollen menitte syvälle 3D-astiaan, joka unohti ITSENNE. Korkeampi valo saa teidät kuitenkin muistamaan, kuka olette ja miksi otitte tämän astian.
 
Kuulemme teidän nyt kysyvän: "Milloin voimme kokea tämän yhdistymisen ITSEEMME?" Vastaamme: "Itse asiassa kun päästätte irti ajasta ja fyysisestä paikasta, pystytte ottamaan vastaan viidennen ulottuvuuden ykseyden nyt-hetken, jossa tiedätte, että te synnytätte uuden elämänne ja te yhdistyttynä meihin synnytätte Gaian ylösnousemuksen.
 
Ihmiskunta loi ja salli tuhoutumisensa ja pelkäsi sitä. Siksi ihmiskunnan täytyy puhdistaa ja muuntaa tuo ajatusmuoto. Muistakaa, että aivan kuten sankarit käyttävät maa-astiaa, myös roistot käyttävät maa-astiaa. Toisin sanoen, olette kaikki yhtä toistenne ja Gaian kanssa. Olette yhtä myös ykseyden kanssa.
 
Siunausta teille kaikille.
 
Olemme Arcturuslaisia, joiden kanssa olette myös yhtä.
 

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.