OTTAKAA VASTUU ELÄMÄSTÄNNE 


Kirjoittanut Patricia Diane Cota-Robles (www.eraofpeace.org) 
2.11.2009 
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine 

Teillä on kyky vaikuttaa positiivisesti maailmassa. Tämä on ollut ihmeiden ja haasteiden vuoristorataa. Näitä äärimmäisiä kokemuksia käytetään ikään kuin herättämään ihmisiä valoa nopeammin. Vaikka ihmiset yrittäisivät kuinka kovasti, heidän "minä olen" -olemuksensa ei salli heidän painaa torkkuherätystä vaipuakseen takaisin uneen. 

Ihmisten on kaikkialla aika muistaa, keitä he ovat ja miksi he ovat maan päällä tällä merkittävällä hetkellä. Tärkeitä muutoksia tapahtuu ja ulkoisen maailman vaikutelmista huolimatta alamme nähdä todisteita siitä, että ihmiset kaikilla elämänalueilla pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti. 

Vuosi 2009 on numerologisesti 11. Yksitoista on mestariluku, mikä heijastaa fyysisen transformoitumista jumaluudeksi. Ne monet valotoimet joita on tapahtunut tänä vuonna, ovat antaneet meille upeita tilaisuuksia siirtyä tietoisuuden korkeimmalle tasolle, minkä olemme kokeneet sitten armosta lankeamisemme aioneita sitten. 

Marraskuu on vuoden 2009 yhdestoista kuukausi, joten meitä siunataan voimakkaalla 11:11-numerotaajuudella koko kuukauden ajan. Marraskuun 11. päivä meitä siunataan 11:11:11-numerotaajuudella, mikä on uskomattoman voimallista aikaa meille kaikille. 

Riippumatta siitä, muistammeko sen tietoisesti, jokainen meistä on hyvin pitkään valmistautunut auttamaan tänä ennenkuulumattomana aikana. Meillä on kaikilla ainutlaatuisia taitoja ja kykyjä, joita kenelläkään toisella ei ole tällä planeetalla aivan samalla tavalla. Olemme tulleet vapaaehtoisesti auttamaan niiden vanhojen ja vanhentuneiden käyttäytymismallien muuttamisessa, jotka ovat vastuussa ihmisten tuskasta ja kärsimyksestä. Tämän tuo huomiomme piiriin "minä olen" -olemuksemme, Jumalitsemme, koska on aika aloittaa jumalaisen tehtävämme täyttäminen NYT! 

Ainoa syy siihen, ettemme ole kanssaluoneet elämään iloa, onnellisuutta, hyvinvointia, rakastavia ihmissuhteita, taloudellisesti ja luovasti palkitsevaa työtä, energistä terveyttä, täyttymystä, valaistumista ja kaikkia muita positiivisia kokemuksia, on se, että olemme unohtaneet, että voimme tehdä sen. 

Emme ainoastaan pysty luomaan unelmiemme elämää - se on myös olemisemme tarkoitus ja syy. Olemme Jumalan lapsia ja meille on annettu vapaan tahdon lahja. Ajatuksemme ja tunteemme luovat. Tuomme fyysiseen muotoon sen, mihin keskitämme ajatuksemme, sanamme, tekomme ja tunteemme. Meidän on aika muistaa tämä jumalainen totuus ja tietoisesti päättää luoda se elämä, minkä haluamme, sen sijaan että tahattomasti ilmennämme pelkojemme kautta niitä kokemuksia, joita emme halua. 

Meidän on aika vaatia takaisin jumalaiset syntymäoikeutemme ja toteuttaa jumalainen potentiaalimme. Kun otamme vastuun elämästämme, olemme tehokkaita esimerkkejä rakkaillemme ja ystävillemme. Olemme positiivisia katalyyttejä ja ponnistelujemme tulokset ovat eksponentiaalisia. Olemme kaikki yhtä ja universaali laki sanoo: "Kun minua nostetaan ylöspäin, KAIKKEA elämää nostetaan ylöspäin kanssani." Voimme jokainen vaikuttaa positiivisesti. Kun otamme vastuun elämästämme, muutamme ihmiskunnan ja kaiken tällä planeetalla kehittyvän elämän suuntaa. Älkää koskaan aliarvioiko kykyänne olla voimakas hyvä voima tällä planeetalla. 

Olette hyvin kauan valmistautuneet sen tehtävän toteuttamiseen, minkä suostuitte suorittamaan tässä elämässä. Teillä ei ainoastaan ole taitoa, kykyä, viisautta, rohkeutta ja vahvuutta tehtävänne suorittamiseen, vaan myös Äiti-Isä Jumala ja koko Taivaan komppania ovat valmiina ja innokkaasti odottavat tilaisuutta auttaa teitä. Nämä epäitsekkäät valo-olennot ovat nyt kanssanne. Sisäisiltä tasoilta he opastavat ja suojelevat teitä ja he tulevat apuun joka kerta, kun pyydätte. Ette ole koskaan yksin. Jos koskaan tunnette epäilevänne sitä, että teillä on voima vaikuttaa positiivisesti maailmassa, vain muistakaa, että koko Taivaan komppania on auttamassa teitä joka kerta pyytäessänne. 

Sitten kun alatte suunnitella positiivisten muutosten tekemistä elämässänne, ensimmäisenä askeleena on tarkastella elämää sellaisena, kuin se on tällä hetkellä. Muuttaaksenne elämäänne teidän on ensin tiedettävä, missä olette tällä hetkellä. Ottakaa siis vähän aikaa ja arvioikaa elämäänne objektiivisena tarkkailijana. Tämä ei ole aikaa sättiä, kritisoida tai tuomita itseänne menneistä virheistä. Se vain lisää negatiivista energiaa tilanteeseen. Tämän arvioinnin tarkoituksena on auttaa teitä näkemään, mistä pidätte elämässänne ja mitä haluaisitte muuttaa. Tavallisesti ihmiset tietävät, ettei heidän elämänsä ole sitä, mitä he haluavat sen olevan, ja he saattavat olla tietoisia joistain suurista ongelmista, kuten talous tai terveys, mutta he eivät ole ottaneet aikaa arvioida elämäänsä kokonaisuutena. Tämä on kriittinen askel kohti positiivisen muutoksen tekemistä, joten panostakaa aikaa inventaarion tekemiseen elämässänne. 

Onnistuaksenne elämänne muuttamisessa, tarvitsette suunnitelman siitä, minne olette menossa. Tarvitsette tavoitteita ja päämääriä. Useimmat ihmiset käyttävät niin paljon aikaa huolehtien ja hautoen niitä asioita, joita he eivät halua elämäänsä, etteivät he ole ottaneet aikaa sen selvittämiseen, mitä he oikeastaan haluavat. Muistakaa, että vedätte sitä elämäänne, mitä ajattelette, mitä pidätte mielessänne ja mihin kohdistatte huomionne ja energianne. On siis aika lopettaa huolehtiminen niistä asioista, joita ette halua, ja alkaa keskittyä asioihin, joita haluatte. 

Ajattelumallit ja tunnereaktiot ovat tavallisesti tapoja, joita olette antaneet itsenne kehittää ilman suurtakaan asian tietoista tajuamista. Nyt kun olette päättäneet ottaa vastuun elämästänne, teidän ei enää tarvitse vain rämpiä päivästä toiseen. Sen sijaan voitte tarkoituksellisesti kontrolloida ajatuksianne, sanojanne, tekojanne ja tunteitanne. Koska on luonnon laki, että vedätte elämäänne sitä, mihin kohdistatte huomionne ja energianne, on vain loogista, että otatte tarvittavia askelia päästääksenne irti tuhoavasta ohjelmoinnista ja näin alatte luoda itsellenne tyydyttävää, onnellista, harmonista, yltäkylläistä ja rauhalista elämää. 

Useimmat ihmiset tuntevat harvoin olevansa negatiivisia. Niinpä kehotan heitä pitämään lukua koko viikon ajan jokaisesta negatiivisesta ajatuksesta tai tunteesta, mitä heillä on. Huomatkaa, että sanon JOKAISESTA negatiivisesta ajatuksesta tai tunteesta. Tähän sisältyvät kaikki pienet, yksinkertaiset ja mitättömät asiat, joita annatte juolahtaa mieleenne - kuten ihminen joka kiilaa autonne eteen ja jota pidätte typeryksenä tai saamanne palvelu mitä pidätte huonona tai supermarketin nainen jota pidätte vetelyksenä tai inho mitä teillä on itseänne kohtaan ylisyönnistä tai kiukku mitä tunnette jos autonne hajoaa jne., jne. 

Kokemukseni mukaan viikon lopussa myös nk. positiivisilla ihmisillä on paljon merkintöjä ja he ovat hämmästyneitä siitä, miten usein he ovat olleet negatiivisia ja miten tietämättömiä he ovat olleet negatiivisesta ajattelustaan. Niinpä seuraava askel päätöksessänne vaikuttaa positiivisesti maailmaan, on tarkkailla päivittäisiä reaktioitanne koko viikon ajan. Kiinnittäkää erittäin tarkkaa huomiota ajatuksiinne ja tunteisiinne ja pitäkää lukua jokaisesta negatiivisesta ajatuksestanne tai tunteestanne. Älkää antako voimaa negatiiviselle ajatukselle kirjoittamalla se muistiin - vain pankaa se merkille. 

Tämä on erittäin arvokas harjoitus, koska se selvittää, miten monta kertaa joka päivä "kohtelette väärin" energiaa edes käsittämättä sitä. 

Monet ihmiset kieriskelevät "voi minua" -syndroomassa. He tuntevat olevansa todella hyviä ihmisiä, mutta kaikkia kamalia asioita vaan jatkuvasti tapahtuu heille. Tämä harjoitus paljastaa sen, että emme ehkä tee katastrofaalisen negatiivisia asioita, kuten hakkaa ihmisiä tai ryöstä pankkia, mutta käsittelemme usein negatiivisia pikkuasioita. 

Kun saatte tehtyä tämän harjoituksen ja tunnistatte ehkä, että te ette hallitse ajatuksianne tai tunteitanne, vaan annatte niiden vain tapahtua, voitte siirtyä seuraavaan askeleeseen ja alkaa muuttaa noita huonoja tapoja - alatte ottaa hallinnan ajatuksistanne, sanoistanne ja teoistanne. 

Joka kerta kun panostatte siihen, että tarkoituksellisesti ohjelmoitte itseänne rakentavaan ajatteluun, tulette voimakkaammaksi ja positiivisesta reagoinnistanne tulee luonnollisempaa. Ennen kuin tiedättekään, ajattelumallinne on automaattisesti positiivinen negatiivisen sijasta ja olette muodostaneet uuden rakentavan tavan. 

Kun käytte läpi tätä prosessia ajatustenne ja tunteidenne hallitsemiseksi, teidän on oltava suvaitseva ja anteeksiantava itsellenne. Jos huomaatte negatiivisen ajatuksen tai tunteen hiipivän tietoisuuteenne, teidän on pysähdyttävä, tyhjennettävä mielenne, vedettävä syvään henkeä ja sitten etsittävä positiivinen puoli siitä tilanteesta, mitä käsittelette. Älkää antako yhtään lisää voimaa negatiiviselle ajatukselle sättimällä tai tuomitsemalla itseänne "rikkomuksesta". Vain päästäkää irti, "huuhdelkaa" sitä anteeksiannon violetilla liekillä ja keskittykää tilanteen positiiviseen puoleen - vaikka kuinka pieneen. 

Aloittakaa uusi ajattelutapanne etsimällä positiivinen puoli jokaisesta ihmisestä, paikasta, olosuhteesta tai asiasta, minkä kohtaatte. Yleissääntönä on, että pystymme helposti paikallistamaan vikoja toisissa ihmisissä, mutta ellei joku oli nero tai näytä kuin kreikkalaiselta Jumalalta tai Jumalattarelta, niin harvoin pystymme huomaamaan positiivisia ominaisuuksia. Tässä harjoituksessa teidän on mentävä pois itsenne tieltä etsimään jotain hyvää joka ihmisestä, paikasta, olosuhteesta ja asiasta, minkä kanssa olette tekemisissä. Joskus tämä on varsinainen haaste. Jotkut ihmiset voivat olla niin vastenmielisiä, että voitte arvostaa vain hänen sukkiensa väriä, mutta teidän on löydettävä jotain hyvää jokaisesta tapauksesta. 

Harjoiteltuanne tätä jonkin aikaa oivallatte, että riippumatta sitä, miten pahalta asiat näyttävät tai miten turmeltuneelta joku henkilö vaikuttaa, jokaisessa tilanteessa on toivonkipinä ja jokaisessa henkilössä on valonkipinä. Kiinnittämällä tietoisesti huomiota positiiviseen laatuun sen sijaan, että annamme vauhtia ja voimaa negatiivisuudelle, voimme muuttaa tuhoavan tilanteen positiiviseksi kokemukseksi ja usein annetaan tuolle negatiiviselle henkilölle kannustimen siihen, että hänen on löydettävä parempi käyttäytymistapa. Tämä voi kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta vakuutan teille, että tämä on vetovoimanlain luonne - ja se on yhtä tarkka ja toimiva kuin matematiikan, musiikin, fysiikan tai minkä tahansa tieteenalan lait. 

Seuraava harjoitus jonka haluan jakaa kanssanne, on suunniteltu auttamaan ajattelunne uudelleenohjelmointia positiivisten affirmaatioiden avulla. Ihmiset jotka ovat käyttäneet positiivisia affirmaatioita, ovat aina tienneet niiden toimivan, mutta he ovat harvoin tarkasti ymmärtäneet miksi. Lisätutkimusten myötä olemme oppineet, miten tämä prosessi toimii. 

Positiivisten affirmaatioiden kautta voimme tarkoituksellisesti lähettää rakentavia ajatusmuotoja, jotka kumuloivat lisää positiivista energiaa ja palaavat luoksemme tuoden sitä, mitä vahvistamme. Ero rukouksen ja affirmaation välillä on se, että rukouksessa tavallisesti nöyrästi pyydämme jotain ja affirmaatiossa kutsumme Jumalaa ja "minä olen" -olemuksemme käskee universaalia valosubstanssia virtaamaan lävitsemme rakentavasti ja luomaan sen täydellisyyden, mitä vahvistamme. 

On toinenkin hyvin tärkeä syy affirmaatioiden toimimiseen. Silloin kun teemme positiivisen vahvistuksen, aloitamme usein sanoilla "minä olen". Nämä kaksi sanaa kutsuvat "minä olen" -olemustamme ja yhdistävät meidät suoraan kaikkitietävään, kaikkivoivaan ja kaikkialla läsnä olevaan Isä-Äiti Jumalaamme, Kaikkeuteen. Tämä kaikenkattava Jumalaolemus on kaiken elämän universaali lähde. 

Kaikki maailmankaikkeudessa koostuu sähköisestä valosubstanssista, mikä värähtelee eri taajuuksilla ja eri tiheyksissä. Sanat "minä olen" heijastavat koko elämän kaikenkattavaa ykseyttä. "Minä" edustaa alfaa, alkua ja "olen" edustaa omegaa tai loppua eli Isä-Äiti Jumalamme, kaiken elämän universaali lähde on kaiken olevaisen alku ja loppu. 

Silloin kun kutsumme Jumalan valoa käyttämällä sanoja "minä olen", valo reagoi automaattisesti. Se virtaa ajatustemme, sanojemme, tekojemme ja tunteidemme läpi ja tottelee affirmaatioitamme. 

Affirmaatiot on suunniteltu auttamaan negatiivisen ajattelumme uudelleenohjelmoinnissa positiiviseksi. Mitä pidempään energia on tottunut virtaamaan aivojen läpi samalla mallilla, sitä helpompaa sen on edelleen virrata tuossa samassa mallissa. Esim. jos olemme tottuneet kritisoimaan tai tuomitsemaan toisia, olemme kehittäneet tuon mallin ja energia virtaa hyvin helposti sitä aivouraa pitkin. Jos haluamme muuttaa tuota tapaa, meidän on tietoisesti alettava kehittää uutta uraa, mitä pitkin tämä energia voi virrata. Mitä enemmän pidätämme energiaa negatiivisesta, kriittisestä mallista ja lähetämme sen uuden rakentavan mallin läpi, sitä pikemmin olemme muuttaneet huonon tavan. 

Kun alamme tarkkailla käyttäytymisreaktioitamme, tavallisesti ensin järkytymme ja vähän pakahdumme siitä, miten juurtuneita mitättömät ja merkityksettömät mallimme ovat, ja näyttää siltä, että on valtava tehtävä voittaa niitä. Kuitenkin kun alatte tietoisesti ottaa hallintaan ajatuksianne, sanojanne, tekojanne ja tunteitanne, muutoksia tapahtuu paljon nopeammin, kuin voitte tällä hetkellä kuvitella. Kun olette oikeasti kehittäneet positiivisen ajattelutavan, ne kriittiset, mitättömät ja vähäpätöiset asiat joita nyt niin helposti juolahtaa mieleenne, eivät ole enää osa tietoisuuttanne. 

Positiivisten affirmaatioiden myötä muodostamme uusia rakentavia uria ajattelumalleihimme. Tästä syystä on tärkeää lukea affirmaationne ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla ennen nukkumaan menoa. Harjoitus aamulla aloittaa rakentavan energiavirran aivojen läpi ja antaa teille asenteen uudelle päivälle. 

Iltaharjoitus auttaa vetämällä positiivisia affirmaatioita alitajuiseen mieleenne, jolloin voitte ohjelmoida itseänne unessa. Tutkimukset osoittavat, että se mitä ajattelemme illalla ennen nukahtamista, viedään alitajuiseen mieleen, joten on hyvä ajatus kiinnittää huomiota johonkin rakentavaan. Älkää herran tähden katsoko uutisia juuri ennen nukkumaanmenoa! 

OLEN JUMALAN INSTRUMENTTI 

Kudon lahjani, taitoni, kykyni, tietoni, vahvuuteni, rohkeuteni, myötätuntoni ja rakkauteni Jumalan suunnitelman kudokseen uutta maapalloa varten. 

Vastaan sydämeni kutsuun ja minä olen Jumala toiminnassa. 

Keskitän ajatukseni, sanani, tunteeni ja tekoni ollakseni tällä planeetalla suurin hyvän voima, mihin kykenen. 

Vaikutan positiivisesti joka päivä. 

Keskittämällä huomioni ilmaisen seuraavia jumalaisia totuuksia: 
Minä olen yhtä kaiken elämän kanssa. Minä olen jumalaista rakkautta. Minä olen ääretöntä yltäkylläisyyttä. Minä olen aidon olemukseni harmoniaa. Minä olen energisen terve ja ikuisesti nuorekas. Minä olen rauhaan komentava olemus. 

Teot joita teen joka päivä, parantavat perhettäni, työtäni, yhteisöäni, kaupunkiani, maatani ja maailmaa. 

Minulla on parantava kosketus. Kommunikoin joka päivä Isä-Äiti Jumalani ja Taivaan komppanian kanssa. 

Ajatuksillani, sanoillani, teoillani ja tunteillani muutan tätä planeettaa uudeksi maapalloksi. 

Ja niin se on. 

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.